Skip to main content

Full text of "Hermaphroditus"

See other formats


Jest to cyfrowa wersja ksi^zki, ktora przez pokolenia przechowywana byla na bibliotecznych polkach, zanim zostala troskliwie zeska- 
nowana przez Google w ramach projektu swiatowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdqzyly juz wygasn^c i ksi^zka stala siq cz^sci^, powszechnego dziedzictwa. Ksi^zka nalez^ca do powszechnego 
dziedzictwa to ksiqika nigdy nie obj^ta prawami autorskimi lub do ktorej prawa te wygasly. Zaliczenie ksi^zki do powszechnego 
dziedzictwa zalezy od kraju. Ksiqzki nalez^ce do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszlosci. Stanowi^ nieoceniony 
dorobek historyczny i kulturowy oraz zrodlo cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesaeh, obecne w oryginalnym wolumenie, znajduj^ si§ rowniez w tym pliku - przypominaj^c 
dlugq, podroz tej ksiqiki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uzytkowania 

Google szczyci siq wspolprac^ z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materialow b^d^cych powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Ksi^zki b^d^ce takim dziedzictwem stanowi^ wlasnosc publicznq,, a my po prostu staramy siq je zachowac dia przyszlych 
pokolen. Niemniej jednak, prace takie sq, kosztowne. W zwi^zku z tym, aby nadal moc dostarczac te materialy, podj^lismy srodki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegaj^ce automatyzacji zapytan po to, aby zapobiegac naduzyciom ze strony podmiotow 
komercyjnych. 

Prosimy rowniez o: 

• Wykorzystywanie tych plikow jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usluga przeznaczona dia osob prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plikow jedynie w niekomercyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytan 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytan jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badari nad tlumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znakow lub innymi dziedzinami, w ktorych przydatny jest 
dost^p do duzych ilosci tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zach^camy do korzystania z materialow b^d^cych powszechnym 
dziedzictwem do takich celow. Mozemy byc w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisan 

Znak wodny"Google w kazdym pliku jest niezb^dny do informowania o tym projekcie i ulatwiania znajdowania dodatkowych 
materialow za posrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwac. 

• Przestrzeganie prawa 

W kazdym przypadku uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za zgodnosc swoich dzialan z prawem. Nie wolno przyjmowac, ze 
skoro dana ksi^zka zostala uznana za cz^sc powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzielo to jest w ten sam 
sposob traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej ksi^zki zalezy od przepisow poszczegolnych krajow, a 
my nie mozemy r^czyc, czy dany sposob uzytkowania ktorejkolwiek ksi^zki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmowac, ze dost^pnosc 
jakiejkolwiek ksi^zki w Google Book Search oznacza, ze mozna jej uzywac w dowolny sposob, w kazdym miejscu swiata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mog^ byc bardzo dotkliwe. 

Informacje o usludze Google Book Search 

Misjc| Google jest uporz^dkowanie swiatowych zasobow informacji, aby staly siq powszechnie dost^pne i uzyteczne. Google Book 
Search ulatwia czytelnikom znajdowanie ksi^zek z calego swiata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelnikow. Caly tekst 
tej ksi^zki mozna przeszukiwac w internecie pod adresem tittp ://books.google. com/ | Yv.\, ^CLTaCyY <VlA.toL <36609434430010 


<36609434430010 
Bayer. Staatsbibliothek 


Digitized by Google 


Digitized by Google ANTONII PANORMITAE 

HERMAPHR OD1TU& 


PRIMUS IN GERMANIA EDIDIT 
ET APOPHORETA ADJECIT 

FRJDER. CAROE FORBERGJUS. 


C 0 B U R G I 
SUMTIBUS M E U S E L I O R U M. 
18 2 4 . 


Digitized by 


Google t 


Digitized by 


Google 


L E‘ C T O R I 

.. ingenuo et simplici 
S. P. D. 

Fridericus Carolus Forhergius. 


Hermaphroditum, celebratissimum 
illud Antonii Panormitae opusculum, 
tertio circiter lustro saeculi quintide- 
cimi compositum, post qruatuor paene 
saeculorum decursum ex codicibus ma¬ 


nu exaratis luci primus totum dedit Bar- 
tholomaeus Mercerius de Sancto Liga¬ 
rio, quanquaiq suppresso editoris no- 


Digitized by Google 


IV mine, anno XCI saeculi superioris. * 
Ex hoc libro Merceriano, paucis 6 ex¬ 
emplis jam pridem distractis, operae 
pretium facere mihi videbar, si Her¬ 
maphroditum denuo edendum cura¬ 
rem; Neque Tero potui a me impe¬ 
trare, ut Parisiense exemplar ^operis 
tantummodo recoquendum traderem, 
in quo alia essent, quae nollem, alia 
non essent, quae vellem. 

En haec illa sunt, quae in nova 
editione praestare mihi sumsi. Pri¬ 
mum numeros epigrammatum adjunxi, 


a. Uber formae octonariae sic inscriptus est: 
Quinque illustrium poetarum , Ant. Panormitae , 
Ramusii Ariminensis , Pacifici Maximi Ascu - 
lanif Jo. Joviani Pontani , Jo. Secundi Hagien- 
sis 9 Lusus in Venerem , partim ex codicibus 
manu scriptis nunc primum editi, Parisiis pro¬ 
stat ad pistrinum in vico suavi (chez Molini 
rue Mignon) MDCCXCl. 

b . Non plus quingenta excusa esse refert Ebertus 
in Lexico bibliographico sub numero 12524. 


Digitized by Google Y vwW% 


ne facilitas deesset citandi* Deinde 
vitia innumera in verbis sententiis¬ 
que interpungendis a Mercerio admis¬ 
sa seduco correxi. Tum varietatem 
lectionis ex codice manu $cripto Co- 
burgensi, * Opusculis Panormitae Ve- 


c. Codicem hunc inveni in bibliotheca serenissimi 
ducis Saxo-Coburgensis, fidei meae commissa, 
neglectum et pulvere obrutum. Est ille mem¬ 
branaceus, saeculo quintodecimo quaternaria 
forma nitide scriptus, septemdecim foliorum, 
postremis tribus vacuis. Exhibet posteriorem 
Hermaphroditi libellum totum, prioris- versum 
ultimum, reliqua parte nescio cujus facinore 
avulsa. Sed alia multa charta scripta eodem 
volumine compacta sunt: I. foliis 18—83. Pria¬ 
pe ja: conferas Bibliothecam criticam Sebodia- 
Ham 1820, «41 — 44. 1039 — 42. H. foL 34. 35. 
Aeschinis, Demadis , Demosthenis , Plutarchi 
fragmenta quaedam Latine reddita. HI. foL 
36— 42. oratio Heliogabali ad meretrices, prae- * 
fixo lemmate: oratio Eliogabali per D. Leonar- 
dum Aretinum ex Graeco in Latinam translata 
incipit . Initium hoc est: incredibilis me libido 
habet , commilitones , et vehementes in me ardo¬ 
re (ardores) concitari sentio , cum multitudine 
vestra circumseptum , me undique stipatum 


Digitized by Google VVVM 


VI 


wv\% 


net iis anno LIII saeculi sextidecimi 


conspicio , quippe'qui aut unam aut alteram 
vestrum intuens incalere soleam , quas hunc 9 
cum tot libidine flagrantes ac me in complexun% 
provocantes oculos 9 tot procaces vultus , tot nu- 
dar pectora 9 ac se exhibentes papillus certio 9 
cupiditatis flammas in me ardere existimat (ex¬ 
istimatis)? Sed continebo ipse me parumper et 
contra meam consuetudinem frenum cupiditati 
meae 9 dum vobis pauca loquor 9 imponam. Erit 
autem oratio mea vobis non ingrata , nec alie¬ 
na a disciplina vestra 9 atque ante omnia nulli 
admiratio esse debet 9 si vos nomine commilito¬ 
nes appello: nam militat profecto omnis amans. 
Finis est: alacriter operi vestro incumbit? 9 nec 
exspectate ut petamini 9 sed ultro offerte , cc post¬ 
posito omnino fatuo ac degeneri pudore per vi¬ 
cos 9 per plateas y per fora 9 per campos 9 per 
theatra t per ipsa deniqiie immortalium deorum 
templa discurrite 9 capite 9 rapite 9 seducite omni 
tempore omne genus hominum omnisque aetatis, 
sed praecipue adolescentes. Quantum ad au - 
t gustalem munificentiam attinet 9 ut in sanguino¬ 

lenta Iflartis militid coronae murales 9 vallares 9 
civicae rostrataeque fortibus viris propositae sunt 9 
sic, at quaeque vestrum egregia lasciviae opera 
ediderit in hac Cupidinis militia 9 dona magna 
reportabit . Dixi. Conferre juvabit Lampridium 
cap. 26 . Heliogabali : omnes de circo 9 de fheatro , 


Digitized by Google VII «‘♦w 

Bartholomaei Caesani sumtibuf excu- 


4 de stadio et omnibus locis 'et balneis meretrices 
collegit in aedes publicas , et apud eas concionem 
habuit quasi militarem , dicens eas commilito* 
nes , disputavitque de generibus schematum et 
voluptatum . IV. foL 42— 48. libellos Magistri 
Wiglielmi. de Brissia de memoria et reminiscen¬ 
tia. V. lol. 57—116. (praetermissa folia vacua 
sunt) chronicos imperatorum et pontificum Ro_ 
manorum ad annum 1447 deductum. Vf.fol. 117. 
calendarium Romanum. VII. fol. 127. exordium 
chronici imperfectum. VIJI. fol. 128. epistolae duae 
Virgilii, altera manca, ad Augustum Caederem 
, scripta , jam edita a Maevicio p. 1308. Heynio IV, 
194. Bipontinis II, 47. altera integra ad Maecenatem, 
quam exipsp codice nostro primus in lucem, vocavi j 
in Bibliotheca critica Sefrodiana 1820, 67. Vide | 
num talia digna sint Virgiliani sermonis elegantia et 
duleedine, ac non potius imitatoris parum feli¬ 
cis exercitationem redoleant: Virgilius Mecena - 
ti salutem dicit. Ruffum Pompejum libertum 
tufim novelle : pidi. Heri enim ad me venit hora 
intempesta , librum poposcit x instat, jubet , volL 
Neminem vidi quaestorem indecentius, Ne pos-. 
cos rego . Dffedius fidius ipsum remitto 9 quam 
prifnum lectum cultumque 9 fortassis inopinum, 
Varum nostrppx valentem scito: saepe ad nos 
pgnitj loquitur nobiscum , pransitat , nonnun- 
qpam IsctiUPU Vir comis est, Varo sine me 


Digitized by Google «vv%% VIII •**' %v *’ 

«is, d Qarminum illustrium poetarum 


Cayete moram duxit . Tu velim Flaccum tur¬ 
bes, Homerum reddat: sat tenuit. Philelpkum 
reconciliet: suus est. Vale • IX. foL 128—130. 
duodecim epitaphia in laudem Ciceronis a toti¬ 
dem poetis composita, quae in Epigrammata 
et Poematia vetera retulit Petras Pithoeus p. 
74. 75. ita tamen, ut aliter in auctores suos dis¬ 
tribueret. Additur in codice nostro epitaphium 
Ovidii ex Tristium III, 3, 73 — 7.6. X. fol. 135 
_ 138. grammatica quaedam. XI. fol. 139. 140. 
carmina Sibyllina Latina. XII. fol. 140. 141. in¬ 
fortunati docti et duces. XIII. fol. 142. lafuda- 
tiones poeticae Ludovici Casellae, (quifuii im¬ 
perii, Borse, columna tui,) scripta, opinor, a 
Ludovico Carbone. XIV. fol. 143 —156. recen¬ 
sus operum Ovidii, Augustini, Gregorii Magni, 
Hieronymi, Origenis, Hilarii Pictaviensis, Gre¬ 
gorii Nazianzeni, Bedae. XV. fol. 156— 159. 
adnotata quaedam historica et grammatica. XVI. 
foL 163 —175. oratio ad Fridericum III. impe* 
ratorem Romanum coram Borsio duce Ferrari- 
ensi anno 1469 Ferrariae habita a Ludovico 
Carbone, cujus finis hic est: lauteaque poetica 
(peto) meum caput ornari , ad quam tantis 
laboribus semper adspiravimus. Qualuordecim 
jam annos frequentissime (frequOntissimo). au¬ 
ditorio meo publice juventutem erudivi , ducen¬ 
tas prope orationes edidimus , versas ad ' decem 
jrtillia et omnia ore nostro pronuntt&bifnus , em- 


Digitized by 


Google «VM.V ]X 


Italorum Florentiae'anno XIX saecu- 


nes claros viros, qui in patria mea obierunt , fu¬ 
nebri oratione decoravi, omnes fere paulo illur 
striares matronae me orante nupserunt, Quodsi 
merita mea non satis esse videantur, me saltem 
tanquam Borsii praedicatorejn non repudiabis • 
XVH. fok 179 —238. varia et poetica et prosai¬ 
ca ejusdem Lud. Carbonis, de quo Borsettus in 
* Historia almi Ferrariae gymnasii II, 33.. Ludo- 
vicus Carboni , inquit, FerrarienHs. Cum is in • 
ter oratores ac poetas facundissimus et eruditis¬ 
simus esset ac haberetur, nec non Latinas Grae- 
casque literas egregie calleret , Pauli Costabili et 
Sapiendum decreto ad oratoriae ac poeticae ca¬ 
thedram assumtus est anno 1456. In ea autem 
doctoris optimi partes cumulatissime implevit us¬ 
que ad annum 1465, quo temporis gymnasii 
nostri reformatoribus benigne annuentibus se Bo¬ 
noniam ad legendum contulit, magnis illuc sti¬ 
pendiis invitatus. Ad nos 'deinde reversus obiit « 
Scripsit librum de eloci&ione oratoria , orationes 
in funere Borsii Ferrariae ducis, ac aliorum in¬ 
signium virorum, Latina carmina, et alia. Lau¬ 
datur a Lilio Gregorio Giraldi in Dialogo se¬ 
cundo poetarum'suorum temporum, et ab aliis • 
Vctsionem adornavit etiam orationis cardinalis 
Bessarione ad Italiae principes, ut bellum adver¬ 
sus Tureas susciperent, quae versio fuit ab eo 
Borsto Estensi dicata, XVIII. fol. 241. 42. dig- 
- idWtes quibus antiqui lUebantiir. XDu fol. 243» 


Digitized by Google VW\\ 


X 


wvvv 


li XVIII octonis editorum tomo se- 


44. oratio (Lud. Carbonis) ad pontificem Ro¬ 
manum. XX. fol. 245 —250. liber de doctrina 
virtutum et vitiorum fuga. XXL fol. 251 — 262. 
Lud. Carbonis oratio habita in funere magnifici 
Bertholdi Es tensis Venetorum imperatoris adver¬ 
sus Turchos iri bello Peloponensiaco, ubi dimi¬ 
cans interiit (anno 1463.) XXII. fol. 264 —273* 
praecepta de re metrica. 

d. Epigraphe libri haec est: Antonii Bononiae 
Beccatelli cognomento Panhormitae epistolarum 
libri V. Ejusdem orationes JI. Carmina prae¬ 
terea quaedam , quae ex multis ab eo scriptis 
adhuc colligi potuere . Cum privilegio. Venetiis 
MDLIIL Forma quaternaria. Folia 135, prae¬ 
ter titulum, vitam Antonii ex Elogiis Pauli Jo¬ 
vii desumtapi, et indicem epistolarum* Carmi¬ 
nibus editor Venetus ita praefatus est: carmi¬ 
na , quae sequuntur , sunt ab t Antonio panhor- 
mita jam olim dum adolesceret scripta. ' Utinam 
ea y quae provectiore aetate et maturiore stylo 
edidit , habere potuissemus, y quod aliquando fu¬ 
turum non desperamus. His tamen illius inge¬ 
nii . et musae speciminibus facile agnosci potesty 
et eum non immerito a Joviano Pontano et a 
Tito, Strozio et ab aliis nobilibus poetis saepe 
laudatum . Hoc libro parum obvio, quem qui¬ 
dem . singulari humanitate Joannis Qodofredi 
Eichhornai, magni illius et Oeorgiae Augustae 


Digitized by Google 
v>y\% 


XI 


eundo , * Angeli Alariae Bandini Ca¬ 
talogo codicum Latinorum bibliothe¬ 
cae Mediceae-Laurentianae f aliisque 


et universae Germaniae decoris atque ornamen¬ 
ti , ex bibliotheca Gottingensi liber&liter mihi 
concessum fuisse gratissimo animo profiteor, 
• carmina continentur XIII prioris libri Herma¬ 
phroditi (nostra 1. 10. II. 21. 22. 23. 24. 27. 30. 
Si. 32. 37. 41.) £IX posterioris (nostra 1. 5. 12. 

, 14. 15. 16. 21, 22. 23. 25. 26. 27. 28. 31. 32. 33. 

34. 35. 36.) ita tamen, ut aliam repraesentari 
. recensionem a Veneto editore, aliam a Parisien- 
si, cuique sit in promtu. Videtur autem Vene¬ 
ta recensio, ut quae et castior sit 9 et castiga¬ 
tior, aut secundas curas auctoris prodere, aut 
terrae filii cujusdam severiorem sedulitatem, 
fortassis utrumque. 

e. Insunt in hoc tomo epigrammata libri prioris 21. 

22. 41. posterioris 1. 22. 33. appendicis 2. 8. 

/* Operi suo Bandinus inseruit epigrammatum 
Hermaphroditi omnium lemmata, epigrammata 
duo (1, 43. II, 38.) integra, distichon prius epi¬ 
grammatis 42 libri prioris, et versum primum 
atque ultimum carminis primi libri posterioris. 

■ Est vero, quod grata* memoria recolam celeber¬ 
rima nomina Jo, Aug. Reussii et Jo. Godofredi 
Lud- liosegartenii: ille quidem non tantum fa¬ 
cilem s? mihi praebuit librum Florentinum ex 
bibliotheca Gottingensi roganti, verum etianfc 


Digitized by Google XII 


scriptoribus versiculos Hermaphrodi¬ 
ti illos vel illos obiter commemoran¬ 
tibus, quotquot mihi innotuerunt, di¬ 
ligenter adnotavi, hisque praesidiis 
instructus lectionem probabilem adni- 
sus sum constituere. Tum loca simi¬ 
lia veterum, quae Antonio ante oculos 
obversata esse viderentur, paSsim sub¬ 
jeci: nolui etiam deesse lectori in lo¬ 
cis paulo impeditioribus. Postremum 
elaboravi in eo, ut insolentiorum li¬ 
bidinum rationem, pudore omni po- 


ultro laborem haud sane exiguum suscepit, pro- 
pria manu describendi ea, quae tomo secundo 
Bandiniani operis pag. 106 — 112. ad Herma-' 
phroditi causam pertinerent; hic ejusdem loci 
Bandiniani exemplar, et ipsum propria manu 
descriptum, humanissime mecum communica» 
vit. Plures alii viri doctissimi studia mea vel 
commodando, vel excerpendo, vel admonendo 
egregie adjuverunt. Ne unus quidem exstitit, 
quem frustra rogassem. Candidis his animis, 
quique gerunt studiis corda propinqua *neis, si 
quid grati vicissim facere mihi unquam fato be¬ 
nigno licuerit, impense laetabor. 


Digitized by Google .%«vyv XIU 

sito, qui nullus est in artibus et dis¬ 
ciplinis, nullus in re seria, nullus in 
lingua ab usu communi remota, aper¬ 
te tandem et perspicue explicarem, 
cum obsceniora fere ab interpretibus 
lexicorumque conditoribus aut plane 
praetermitti intellexissem,' aut ita ex- 
plicari-, ut parum satisfieret curiosi¬ 
tati lectoris, qui penitus pernoscere 
vellet, quid rei cujusque esset, aut' ad 
sententiam detorqueri a mente aucto¬ 
rum alienissimam. Instituti autem ra¬ 
tio, ut:fieri soletj mox latius serpere 
coepit, ut toto loco de re obscena ve¬ 
terum pedetentim pertractato, rerum 
copiam majorem in molem sensim cre¬ 
visse animadverterem, quam ut arctis 
adnotationum ,finibus apte compre¬ 
henderetur. Tale igitur temperamen¬ 
tum sequendum putavi, ut congeriem 
istam prope omnem ab Hermaphrodito 


Digitized by. Google ' y~|y Mi\i% 

sejunctam in Apophoreta, velut in se¬ 
cundam mensam, - reservarem. Quic- 
quid posui, id locis veterum.affatim 
allatis studiose confirmatum ivi, ita ' 
quidem, ut testimonia illaubique ad 
verbum transscriberem, cum nihil.un- 
quam sit molestius, quam ablegari 
identidem ad libros evolvendos, quos 
saepissime ne paratos quidem habeas* 

A confutandis aliorum interpretatio¬ 
nibus fere abstinui. Neque enim in¬ 
genio sum valde censorio, et si quid 
humani forte passi sunt, aut alio in-» 
tenti, aut taedio victi spurcarum re¬ 
rum, viri praestantissimi, quorum ope 
destitutus nihil omnino vidisses, id 
nefas sit cum affectatione puerili 
ostentare, multo etiam magis cum ru¬ 
sticitate indigna deridere. 

Quid in Venereis voluptatibus ho¬ 
nestum factu passuve sit, quid turpe. 


Digitized by G ogle id longum est disputare. Sit penes 
lectores judicium integrum et incor-. 
ruptum! modo caveant judices, ne 
peccent universe.damnando, quae non 
nisi certo loco, certo tempore, certo 
modo, certo fine reprehensione digna 
videantur. Nolui in hunc campum 
descendere, qui crebro usu comper¬ 
tum habeam, judicium de honesto et 
turpi vel a cordatioribus vix interpo- 
ni generaliter nisi ita, ut insit nescio 
quid nimii, inepti, perversi. Unde 
fit, ut, quo quisque est intelligentior, 
eo lenius, moderatius, clementius hu¬ 
mana quaeque ferat, eo faciliorem se 
praebeat ad ignoscendum, quo magis 
unus ex multis, eo promtior sit ad 
condemnandum, eo. minacior sonet 
grandibus verbis, eo atrocius rixetur 
cum saeculo. 


Digitized by Google I nunc, parve liber, fata tua ex¬ 
pertum. Noli expavescere tertios e 
coelo forte lapsos Ca tones. Scito fore 
qui te publice subducto vultu dam¬ 
nent * clam interea posito fastu per¬ 
sonato legant avide. 

Scribebam Coburgi mense Junio 
anni aerae nostrae 1824. Digitized by Google f^AYCmaCHsS 

OTMrc- 

mnuoYHSK 

lyMUBNCHfffiy 

TESTIMONIA 

D B 

\ 

HERMAPHRODITO. 


I. AUCTORIS. 

Ex epistola Antonii Panormitae ad Bar- 
tholomaeum Pontificem, fol. 58. 59. 
Epistolarum Panormitae cum aliis 
ejusdem opusculis Venetiis 1553 edi¬ 
tarum. ' 

\ 

Nunc ad Lamolam nostrum redeo. Is me 
per epistolas rogat, et quidem tuo nomine, ut 
Hermafroditum meum ad, te ppopediem mit¬ 
tam; ait enim, incredibilem tibi sitim inces¬ 
sisse videndi ejus et lectitandi versus meos. 
Ego cum primo subsisterem, si quidem res ad¬ 
modum lasciva est, et adolescentis opus, dein 
certa ratione decrevi quicquid id esset pro tuo 
jussu dimittere, ut, si quid tuis moribus tua- 

1 


Digitizei 


Google 


2 


que aetate alienum offenderes^ esset quod tibi 
potius imputares, v qui id exegeris, quam mi¬ 
hi, qui ut tuae voluntati obtemperarem ex¬ 
hibuerim, Mitto igitur tibi meum Hermafro- 
ditum, libellum quidem lascivum, sed ea 
lascivia, qua sumini oratores, sanctissimi 
poetae, gravissimi philosophi, viri continen¬ 
tes et Christiani denique praelusere. Et sane 
castum esse decet pium poetam ipsum, ver¬ 
siculos nihil necesse est, quod tu pro tua eru¬ 
ditione plenissime nosti. Quare hoc apud te 
prolixius tractare esset quod aiunt Minervam 
edocere. Illud autem simplicius et amicitius 
feceris, si, quod de eo dicturus es aliis, id 
ipsum egeris apud me, ut quid de me speran¬ 
dum sit ex tuo magno acriqu$ judicio depre¬ 
hendam'atque constituam. 

Ex epistola ad Cambium, ibidem 
folio 48. 

Hermafroditi versus est : 1 scilicet impuris 
Pegasis unda latet. Crede mihi, non potest 
poeta quisquam evadere, nisi pius et simplex 
animo j -si quid vero in adolescentia jocati et 
vagati sumus, quaedam cum prima resecan¬ 
tur crimina barba. 


1. Epigr. XXVII, 6. libri secundi. 


Digitized by Google 3 


Ex epistola ad Guarinum, ibidem 
fol. 75. 76. 

.Etsi acceperam Hermafrodituih meum plu¬ 
rimorum judicio probatum laudatumque mag¬ 
nifice, nihilo magis tamen animo movebar, 
quod satis-sciebam, partim exuberantia qua¬ 
dam amoris erga me, partim novitate quam 
veritate magis illorum judicia esse. Verum 
cum te virum simplicem, verum, apertum 
ct qui in manibus quodammodo mentem ge¬ 
ras,- idem de me meoque libello sentientem 
Animadvertam, non modo moveri non pos¬ 
sum , sed, ut fatear mollitiem meam, gau¬ 
dio distrahor, praesertim cum antehac nulla 
mecum amicitia, nulla familiaritate fueris de¬ 
vinctus. Neque illud puto, te scilicet in cau¬ 
sa 1 hac sententiam dedisse gratia novitatis duc¬ 
tum, qdippe viro prudenti atque spectato 
nihil novum, nihil mirabile, nihil denique 
quod hominum industria atque ingenio fieri 
non possit videri solitum. Ex quo quidem 
mihi plurimum gratulor ac paene blandior, 
mi Guarine, atque id quidem non temere, 
summa mehercle laus ab laudatis-atque pro¬ 
batis viris egregiis laudibus efferri. Bellissi¬ 
me quidem is alios laudat, qui semper inde 
a puero in laude vixit, cui nunquam humile* 
contemtum aut vulgare aliquod gratum exti- 
tit» 0 felicem meum Hermafroditum, vo¬ 


ci by Google calissimum tibi buccinatorem sortitum! O 
fortunatam lasciviam libelli! jam modo ab in¬ 
vidorum ac vulgi sagittis tuta es septemplicis 
' cit Ajacis umbone, id est Guarini auctoritate. 
Se$ quanquam haec tua de me sententia mihi 
jucunda est, vereor tamen, ne modum exce¬ 
dat, plurisque me aestimes, quam ipse sim. 
Nam, per deum immortalem, si modo me 
velim ipse cognoscere, quod tam illustri prae¬ 
dicatione dignum edere, potui, homo civili 
studio distractus atque aliis mille occupationi¬ 
bus fere contritus ? Quam pulchre Junius Ju¬ 
venalis: quis locus ingenio, nisi cum se car¬ 
mine solo*vexant? Quamobrem te quaeso, mi 
Guarine, honora mensuram, nam cum in 
omnibus mensura adhibenda sit, tum maxi¬ 
me puto , cum aliquem laudare studemus. 
Solon Atheniensis, unus ille ex septem sapien¬ 
tibus habitus, legem apud Graecos ediderat 
de decipientibus, qua cum his actio erat, qui 
alios in laudibus cuiuspiam decipiebant. Ade¬ 
runt itaque, ut arbitror, qui te etiam in jus 
vocabunt, quandoquidem se deceptos et di¬ 
cent et docebunt. Proinde tutius atque con¬ 
sultius facies, si ab hisce laudibus omnino de¬ 
stiteris. Quodsi naturae tuae benignitas et 
incredibilis illa charitas, quam in studiosos 
omnes, tum vel magis in po£tas intenderis, 
te ultro cogit, nec potes desistere, parcius 
lauda, quo nemini tenearis lege Solonis, ne- 


Digitized by Google 5 


ve illud praeceptum Delphis consecratum au¬ 
reis literis negligere videaris: ne quid nimis. 
Joanni vero Lamolae, viro docto et emendato 
et vere ex Guarini ludo literario profecto dis¬ 
cipulo , gratias pt mgentes habeo, propterea 
quod insciente me quidem Hermafroditum 
ad te miserit meum, measque partes ultro 
sustinuerit. Nam cum illum tibi ut exhibe¬ 
rem accingerer, praevenit me vir diligentis- 
simus. Postremo te magnopere oro et obse¬ 
cro, ut libellum, quem inter coenandum lu¬ 
simus, recognoscas, emendes et male torna¬ 
tum incudi reddas. Nam si qua ex parte dis- 
plicuiss^'intellexero, quod reliqui fuerit tibi 

complacuisse non dubitaverim. 

/ 

In epistola ad Poggium, qua respon¬ 
det Antonius ad literas Poggii mox 
proferendas, ibidem folio 79 et se¬ 
quentibus. 1 

Epistolae tuae, quae veterem sane et an¬ 
tiquum illum eloquentiae Romanae morem 
prae ceteris mea sententia exprimunt, ad me, 
ut jusseras, perlatae sunt. Eas, tametsi auc¬ 
torem obticuisses, abs te tamen pro singulari 


1. Adjecit etiam Hanc epistolam Hermaphrodito 
editor Parmensis p. 47 — 53. 


Digitized by 


Google 

6 


quadam earum elegantia profectas animadver¬ 
terim. Habent enim epistolae tuae nescio 
quid excelsum , suave , acre , opulentum, 
grave, atque ea quidem insigniter, ut, qui 
tuas illas esse dubitarit, auctorem quoque 
praeter te non inveniat oportebit. Oblecta¬ 
runt me itaque et affecerunt, cum ob alias 
causas, tum vel maxime, quod opusculum 
meum tibi non injuctindum extitisse signifi¬ 
cas, nec non Antonii Lusci, poetae non ob¬ 
scuri, judicio laudatum probatumque, qua 
^quidem ex re mihi atque libello meo pluri¬ 
mum gratulari licet: mihi, quia locupletissi¬ 
mos hos mihi laudatores compererim , # qui pro 
Sua ipsorum singulari eloquentia queant ex 
fumo fulgorem exhibere , atque ipsum, si 
modo velint, Thersitem .vel quemvis alium 
abjectissimae conditionis virum illustri laude 
perspicuum reddere; libello', quia in doctis¬ 
simorum hominum manus tandem pervene¬ 
rit, quos certus equidem erarji minime repre¬ 
hensuros lasciviam ejus, quippe cum plurimos 
norint viros doctos, graves, sanctos, et Grae¬ 
cos et nostros , talia scriptitasse, atque inter 
manus adhuc versari Catullum, Albium Tibul¬ 
lum, Propertium, Junium Juvenalem, M. Va- 
ler. Martialem, et prius P. Virgilium, P. Naso¬ 
nem , poetas egregios et Latinos, qui plerum¬ 
que verba adeo nuda proferunt et dictu foeda, 
ut haud sciam, scenane magis an lupanari 


y .Googl,e digna videantur. Ego quidem, vir humanis¬ 
sime, tot summos oratores, tot summos vi¬ 
ros memoriae proditum comperio sese hoc ge¬ 
neris studio et oblectasse et exercuisse, ut ig¬ 
norem medius fidius, qui se potius non ob- 
lectarint, quam qui se oblectarint. Nam ip¬ 
sum philosophorum principem Platonem, non 
quidem Christianum hominem, sed qui deum 
non ignoraverit, immo unum deum servave¬ 
rit, ceteros vero angelos vel daemones dixerit, 
constat versus et quidem petulantes fecisse 
in 2 Astera, in Alexim, in Phaedrum pueros, 
item et de Diorie Syracusano, et geperaliter 
versus ejus nonnisi molles et amatorios extitis- 
se, e quibus hos tantum hoc loco commemo¬ 
rem, quamvis aliquanto licentius, ut ait Gel¬ 
lius, liberiusque ex Graeco in Latinum con 
versos. Tu Platonem lepidissimum poetam 
audi, audi, inquam, Platonem, poetam le¬ 
pidissimum: 8 

Dum semihuleo suavio 
rrleum puellum suavior , 

Dulcemque florem spiritus 
Duco ex aperto tramite , 


% Apul., Apolog. p. 280. exempli Elmenhorstiani. 

3. Carmen hoc servatum debemus Gellio (XIX, 
11.) et Macrobio (Satura. II, 2.) unde inter 
Catalecta retulit Scaliger. Recepit etiam in An- 
thologiara (1 , 668.) Burmannus secundus. , 


Digitized by Goo< > 8 


Arima aegra et saucia 
Currit mihi ad labia , 

Rictumque oris pervium , 

Et labra pueri mollia , 

Rimata itineri transitus , v 

Vt transiliret nititur . 

Tum morae quid plusculae 
Fuisset in coetu osculi 
Amoris igne percita 
Transisset , et me linqueret , 
m£ra prorsum res foret , 

Ut ad me essem mortuus , 
puerum interviverem. 

* 

Solonem quoque et unum ex septem sa¬ 
pientibus habitum et severum virum et ve- 
yum philosophum nemo est, qui nesciat, at¬ 
tamen eum similiter quidem versus lascivos 4 / 
edidisse palam est. Item Diogenem Cynicum, 
Zenonem Stoicum, Teium Lacedaemonium, 
Callimachum, in quibus, vel praecipue nume-» 
randa est'Sappho Lesbia, cujus versus, qui 
etiam, Latini extant, ad Phaonem Sicilien¬ 
sem amatorem suum adeo impudici, adeo 
procaces, alloqui adeo elegantes sunt, ut cui¬ 
libet legenti pruriginem excitent, etiam ipsi 
Nestori Priamoque. Enimvero, ut Horatius 
in poeticis institutionibus scriptum reliquit. 


4 . cf. Apuli Apol. p. £78. 


tized by CjOO^Ic 


9 


semper poetis atque pictoribus concessum fuit 
quodlibet audere licere. Cum vero lasciviam 
delegerint, ea lex est poetis et verissima illa 
quidenl, quam Catullus 5 6 dixit: 

Nam castum esse decet piurpr poetam 
Ipsum, versiculos nihil necesse est, . 

Qui tum denique habent salem ac leporem , 

. Si sint molliculi ac parum pudici , 

.Et quod pruriat incitare possint . 

Quod et Valerius Martialis * eruditissime* 
simul et facetissime probat in haec verba: 

sed hi libelli , 

Tanquam conjugibus suis mariti, 

Non possunt sine mentula placere • 

Ego itaque tantorum virorum exemplo ni¬ 
tor, majorum praecepta custodio, denique 
aliquid struere studeo, quod sit in suo gene¬ 
re perfectum, fremat licet Odus 7 nescio quis 
ex ultima vulgi faece, qui nihil furiosi habet 
praeter cerebrum, utique vir malevolust falso¬ 
que putans me proinde parum pudicum, quia 
versiculi mei molles ludicrique sunt, quasi ut 


5. Carmine XVT. 

6. Epigrammate XXXVI. libri I. 

7. Vide epigramma XVIII. libri primi et XI libri 
secundi Hermaphroditi. 


Digitized by Google 


cetera bona ita illud quoque nescierim, quod 
scilicet eo jucundiores futuri sunt hujusmodi 
versus, quo minori cum severitate compositi, 
atque eo sanctiores judicandi, quo aperjtiores 
sunt. Qua in re si meo testimonio satis non 
fidit, jVTadaurensi illi, magnae auctoritatis 
viro, non potest non assentiri, qui non inele¬ 
ganter ait : 8 „Platonis versus tanto pudicitius 
„qompositi, quanto simplicius professi. Dis¬ 
simulare enim et occultare peccantis, profi- 
%,teri et promulgare ludentis est. u Et sane per¬ 
quam ridiculum est, eos impuros interpre¬ 
tari, qui spurcis verbis utantur, cum res exi¬ 
git. Sane qui medendi scientia morbos cu¬ 
rant, hi, cum obscenis partibus medicamen¬ 
ta adhibere volunt, obscenis vocabulis id ex¬ 
plicent opus est. An idcirco eos vita obsce¬ 
nos arbitrabere? Scimus Voconium poetam 
summa castimonia praeditum fuisse, et tamen 
eom parem lasciviam exercuisse satis indicat 
epigramma, quod divus Adrianus ejus sepul¬ 
cro inscripsit: 

Lascivus 9 versu , mente pudicus erat* 

Rursum quis ambigit, Annaeum Senecam 
Christum novisse, et apostoli Pauli amicum 
fuisse, et in catalogo sanctorum positum? Ce- 


8. Apulo jusin Apol. p. 281. 9. Apul. Apol. p. 280« 


Digitized by Google terum, (si quid Plinio Secundo 10 credimus, 
non seria jmodo, verum etiam lusus et sales 
descripsit. Praeterea floret hac in nostra tem¬ 
pestate sacerdos quidam non minus continens, 
quam dis^rtus|||atque eloquens habitus, cujus, 
ut vulgo loquar, praedicationibus saepenume- 
ro ipse adfui, et nisi surdus omnino sum, ita 
nudis ac deturpatis effatibus interdum bxcan- 
deScentem in frequentissimum populum audi¬ 
vi, ut non dicam in templo, sed ne inforo 
quidem adesse crediderim. An illum propte- 
rea turpem judicabis', quia turpia turpiter, i. 
e. foedioribus verbis castiget? Minime her- 
cle. Mihi quidem, si nescis, eadenj. mens 
est et intentio, nec refert, si per lusus ac jo¬ 
cos id ago. Namque eo modo et nos agere 
posse majorps nostri, ut praediximus, insti¬ 
tuerunt, et instituta perpetuo observarunt, 
et sane omnes. Nam si veterum scriptorum 
monumentis fides praestanda est, quicunque 
perlegitur, aut rerum, aut verborum simul 
et rerum lascivia praelusit, quorum ex nos¬ 
tris perpaucos nominabo. Nam si singulos^ 
exsequi velim, equidem scribam Orestem 11 
alterum, et in tergo scriptum, nec dum fi¬ 
nitum necesse est. Igitur, ut Plinii 12 verbis 


10. Epist. V, 3. 11. Juven. I, 5. 6. 12. Epist. 

V, 3. , 


Digitized by Google utar, verear, ne. me non satis deceat, quod 
decuit M. Tuli. Ciceronem, C. Calvum, Pol¬ 
lionem, M. Messalamque et Hfortensium ac 
M. Brutum, L. Syllamque ac Scaevolam, Ser¬ 
vium Sulpitium, Varronem, Torquatum, im- 
,mo Torquatos, C. Memmium, Lentulum, 
Gaetulicum, Virginium Rufum, Cornelium 
Nepotem, et deriique Plinium ipsum, et, quos 
paene praeterieram, Ennium Acciumque, et, 
si non sufficiunt exempla privata, divum Ju¬ 
lium, divum Augustum, Nervam, Tiberium 
Caesarem atque alios ferme innumerabiles? 
Ego quoque tot tantorumque virorum exem¬ 
plo atque auctoritate fretus non est .quod ve¬ 
rear hisce carminibus jocari, ludere, ridere, 
cum sciam, iras, fletus hac quoque ratione mi¬ 
tigari posse. Mire quidem his opusculis ani¬ 
mus remittitur, refovetqr et ad majora suc¬ 
cenditur. Verum enimvero epigrammata, 
quia brevia, licet arguta sint, et quibus non 
copia, sed acumine cer v tamus, potest non 
otiosus quisque perficere, seria vero, quia con¬ 
tinua tt longa sunt, sane nisi otiosus securus- 
que non potest. Quo fit, ut, si maxime id 
concupiscam, serias res tamen reponere non 


13. Pro cum sciam , iras , fletus hae quoque ratio - 
ne^ mitigari posse Parisiensis dat tum irasei, 
amare , flere, et denique remitti posse . 


Digitized by Google queam inpraesentiarum, Distringor enim 
mille atque iterum mille occupationibus, qui¬ 
bus nullo pacto carere nunc possum. Sin ve¬ 
ro, quod deus o. mv sinat, aliquando extricer. 

Condere victuras teiitem per saecula curas , 

Et nomen flammis eripuisse meum. 

Sed quid ego haec tecum, qui itidem quod 
ego sentis, quique pro tua eruditione facile 
concedis, me sed cum tot tantisque viris er¬ 
rare potuisse? Nam cum neque Odum, ne¬ 
que reliquum vulgus tanti fecerim,' ut ejus 
maledicentiae ad ipsum responderem, tecum 
id agere consilii fuit, scilicet apud te, virum 
doctissimum, et qui vulgi imperitiam satis 
exploratam habes, quererer de ejus in me 
meosque mores opinione, falsa praesertim. 
Sed jam multa satis superque satis. —• Ex 
Bononia quam cursim. j. Digitized by Google II. P0GGI1 FLORENTINI. 


In epistola ad Antonium Panormitani, 
Epistolis Panormitae Venetiis i 553 
editis fol. 79. inserta. Legitur illa 
etiam in Bandini Catalogo, codicuiji 
Latinorum bibliothecae Mediceae 
Laurentianae, tomo II. p. 109. et in 
operibus Poggii curante Thoma Au- 
cupario Argentinae i 5 i 3 editis p.61. 
Repetiit eam editor quoque Herma¬ 
phroditi Parisiensis p. 22 et 23 . 


Poggius plurimam salutem dicit Antonio Pan- 
ormitae Siculo. Joannes Lamola adolescens, 
ut percepi, cum doctus, tum studiosus tui, 
attulit ad nos libellum epigrammatum tuo¬ 
rum', quem inscribis Hermafroditum, opus 
et jocosum et plenum voluptate. Hunc cum 
legisset primo vir clarissimus Antonius Luscus, 
multisque verbis collaudasset et ingenium et 
facilitatem dicendi tuam, nam liber est sua¬ 
vissimus, misit deinde illum ad me legendum. 
Delectatus sum mehercle varietate rerum et 
elegantia versuum, simulque admiratus sum, 
res adeo impudicas, adeo ineptas, tam venuste, 


Digitized by Google 
tam composite a te dici , 1 atque ita multa ex¬ 
primi turpiuscula, ut non enarrari, sed agi vi¬ 
deantur , neque ficta jocandi causa, ut existi¬ 
mo , 2 sed acta existimari possint. Laudo 
igitur doctrinam tdam, jucunditatem carmi¬ 
nis ^ jocos, sales, tibique gratias ago pro por¬ 
tiuncula mea; qui Latinas musas, quae jam 
diu nimium dormierant, a somno excitas. 
Pro caritate tamen, qua omnibus debitores 
sumus, unum est, quod te monere et debeo 
et volo , ut scilicet deinceps graviora quaedam 
mediteris. Haec enim, quae adhuc edidisti, vel 
aetati .concedi possunt, vel licentiae jocandi. 
Ita et Yirgilius adolescens lusit in Priapeia, 
et multi praeterea, qui post lascivos versus 
severioribus vacaverunt. Ut enim Terentius 
noster refert, haec aetas aliam vitam, alios 
mores postulat. Itaque tuum est, jam missam 
facere lasciviam , 3 et res serias describere, ne 
arguatur vita impura libelli obscenitate. Scis 
enim, non licere idem nobis, qui Christiani 
sumus, quod olim poetis, qui deum ignora- 


1. Sic locus legitur in exemplo Hermaphroditi Pa- 
risiensi, in Lexico Baeliano, et apud Bandi- 
num, paulo secus autem in libro Veneto: ad¬ 
miratus sum res impudicas tam venuste , tam 
copiose a te dici. 

2. Cur tandem ita existimas, o bone? 

3. In Veneto libro licentiam. 


yGoogle 
16 

bant. Sed fortasse sus Minervam. Tu ipse 
hoc idem sentis, quod laudo probo que, et te 
ad majora hortor. Haec bono animo accipias 
rogo, ego enim tuus sum. TuPoggium ad» 
scribe tuis. Plura scripsissem, si per otium 
licuisset, et me, quando id mutuum fieri in» 
telliges, ama. Romae III . 4 Non. Apriles, 
manu festina. 


III. GUARINI VERONENSIS. 

In epistola ad Joannem Lamolam, 
quam Hermaphrodito praefixam ex 
codice manuscripto bibliothecae Ric- 
cardianae edidit Lamius in Catalogo 
codicum manuscriptorum illius bi¬ 
bliothecae p. 57. Legitur ea etiam 
apud Parisiensem Hermaphroditi edi¬ 
torem p. VI —- VIII. atque, apud 
Bandinum iu opere citato, tomo II.' 
p. 10G. 107. 

Guarinus, Veronensis suavissimo Johanni La» 
molae S. P. D. Posteaquam alteras ad te de» 


4. Venetus liber IV. Non , JprilU. 


Digitized by Google scripseramV tuae et grSves et ornatae reddi* 
tae mihi sunt, quae eo accumulatiores vene* 
runt, quo etiam comitem habuerunt libellum 
yere r EQiiLcc(pQo$iz6v' Adeo prudenter et polite 
conscriptus est, ut sane Mercurio juncta ve¬ 
nustas videatur, qufod et ipsum Graeci sapit 
vocabulum. Mirari profecto licet suavissi¬ 
mam carminis harmoniam, dicendi facilita¬ 
tem*, inelaborata verba et inoffensum compo¬ 
sitionis cursum. Nec idcirco minus carmen 
ipsum probarim et ingenium, quia jocos, las¬ 
civiam et petulcum aliquid sapiat. An idep 
minus laudabis 1 Apellem, Fabium ceteros- 
que pictores, quia nudas et apertas pinxerint 
in corpore particulas, natura latere volentes? 
Quid si vermes, angues, mures, scorpiones; 
ranas, muscas fastidiosasque bestiolas expres¬ 
serint, num ipsam admiraberis et extolles 
artem artificisque solertiam? Ego medius fi¬ 
dius hominem probo, ingenium miror, et lu¬ 
dente delector, flente rideo, lupanari medio 
scortantem laudo versum. Plus valet apud 
me conterranei mei, vatis noninlepidi, auc¬ 
toritas, quam imperitorum clamor, quos nil 
nisi lacrymae, jejunia, psalmi delectare po¬ 
test, immemores, quod aliud in vita, aliud 
in oratione spectari convenit. Ut autem ad 

1« In exemplo Hermaphroditi Parisiensi laudabo. 

2 


Digitized by Google 


meum conterraneum* revertar; ille hunc in 
modum ait : 

Nam castum esse decet pium poetam 
Ipsum 9 versiculos nihil necesse est, 

Qui tum denique habent salem ac leporem f 
Si sint molliculi ac parum pudici , 

Et quod pruriat incitare possint. 

A qua quidem sententia et noster Hiero¬ 
nymus non abhorret, homo castimonia et in¬ 
tegritate praeditus inprirriis , qui quum in 
meretricis sermonem incidisset, quantam las¬ 
civienti ac vere scortanti calamo permisit li¬ 
centiam!* 4 „Quo cum recedentibus cunctis 


2. Catullum, carmine XVI. 

3. In vita.Pauli Eremitae, foL 108. tomi I. Ope¬ 
rum Hieronymi ab Erasino Basileae 1516 edito¬ 
rum. 

4. Juvat et antecedentia addere ex Hieronymo': 
Sub Decio et Valeriano persecutoribus , quo tem- 
port Cornelius Romae, Cyprianus Carthagine , 
felici cruore damnati sunt, multas apud Aegyp¬ 
tum et Thebaidam ecclesias tempestas saeva po¬ 
pulata est . Voti tunc Christianis erat, pro ChrU 
sti nomine gladio percuti. Verum hostis calli¬ 
dus tarda ad mortem supplicia conquirens ani¬ 
mas cupiebat jugulare, non corpora, Et, ut ip¬ 
se, qui ab eo passus est, Cyprianus, ait, vo¬ 
lentibus mori non permittebatur occidi. Cuitis 
ut crudelitas notior fiat, duo memoriae causa 
exempla subjecimus. Perseverantem igitur iri fi¬ 
de martyrem, et inter eculeos laminasque victo¬ 
rem fussit meile perungi, et sub ardentissimo' tOr 


Digitized by Google 

*9 


„meretrix speciosa venisset , coepit delicatis 
<„stringere colla complexibus , 7 et quod dictu 
„quoque scelus est , manibus attrectare virilia, 
,,ut corpore in libidinem cohcitato se victrix 
„impudica superjaceret /* 5 . Quis leno impu¬ 
dens flagitio magis linguam involveret? Ha* 
beo mille et quidem locupletissimos testes, 
graves» continentes et Christianos homines* 
qui spurcissimo uti sermone nihil expaverunt, 
quum res postulabat. Sed,in re certa super¬ 
vacuum est, testes citare minime necessarios. 
Laudo igitur non modo inomsov, sed et poe¬ 
tam nostrum. Ita enim appellare velim: 


le ligatis manibus post tergum resupinari, scili¬ 
cet ut muscarum aculeis cederet, qui ignitas sar- v 
tagines cuzte super asset, Alium juvenili aetate 
florentem in amoenissimos hortulos praecepit ab¬ 
duci, i&ique inter lilia candetitia et rubentes ro- 
sds, cum leni juxta murmure aquarum serpe¬ 
ret rivus, et molli sibilo 'arborum folia ventus 
praestringeret, super exstructum plumis lectum 
resupinari, et ne se inde posset excutere blandis 
serico nexibus irretitufn relinqui, 

6 . En etiafti reliqua Hieronymi, a Guarino prae¬ 
termissa : Quid ageret iniles Christi et quo se 
verteret nesciebat . Quem tormenta non vicerant, 

■ superabat voluptas. Tandem coelitus inspiratus 
praecisam morsu linguam in osculantis se fa¬ 
ciem exspuit, ac sic libidinis fensum succedens 
doloris magnitudo superavit. Ceterum Hiero- 
nymiana illa recedentibus cunctis meretrix spe¬ 
ciosa venisset, coepit operarum vitio desunt 
apud editorem Parisiensem. 


Digitized by Google *>VW% 20 

Musarum decus , Antoni , per saecula salve . 

Theocriton 9 antiquum Siculae telluris alumnum , 

Effingis, prisca revocans dulcedine vatem . 

Sicilides Latio per te dabit Aetna Camenas. 

Vale, miJohannes, et literarum mearum 
IccHCJVsopoS da veniam, haud enim me sinunt 
occupationes iiaxQoXoysiv. Quid nostri sen¬ 
tiant de hominis ingenio faxo sentias, quum 
eos in voluptatis partem vocaro. Vale iterum. 
Veronae IV# Nonas Februarias. 


IV. ALBERTI SARTHIANENSIS. 

Ex epistola ad Christophorum episco- 
' ptim Ariminensem, in Martenii et 
Durandi veterum scriptorum et mo¬ 
numentorum amplissima Collectione 
tomo III. p. 796. edita. 

'Ante non multos dies, ut praeclare nosti, 
cum post reditum nostrum ex transmarina 
sanctorum nostrae salutis locorum peregrina¬ 
tione ad pia vestigia sublimis beatitudinis Eu- 
genii papae sanctissimi merito osculanda essem 
ascitus, aliquanto temporis spatio Bononiae 
coram illo versatus sum. Ubi redeunti mihi 
domum ab eo templo communi, in quo prop- 


Digitized by Google 
tdr dicendi consuetudinem in omnium ore quo¬ 
tidie eram assiduus, semel forte accidit, ut 
homo quidam, sicut arbitror, tuus, idemque, 
quantum mihi visus est, presbyter Christi no¬ 
bis occurreret , quaedam mihi tuo nomine re¬ 
ferens, quae tibi modo explicanda constitui, 
Ajebat libellum nescio quem sive epistolam 
quandam nostram te vehementius videre lege- 
reque percupere, quam nuper, ut dicebat, ad¬ 
versus perditum hominem, si hon se ad me¬ 
liora converterit, Antonium quendam Panor¬ 
mitanum, ad repudiandum maledicum illum 
suum vel potius putidicum sceleratissimumque 
libellum, quem inscribit Hermaphroditum, 
edideramus. Huic ego e vestigio aperte re¬ 
spondi, nullos me hoc tempore libellos, sed 
neque epistolam ullam adversus quempiam 
edidisse, praeter unam, quae contra marty¬ 
rum vituperatores ad Eugenium papam delata 
est, — In Hermaphroditi autem libelli nefa¬ 
rium autorem, quamvis longo mihi jam tem¬ 
pore voto fuerit, pro scelere turpitudinis ejus 
plurima detonare, ob negotium tamen, quod 
ad Christianos populos quotidie disserendi ha¬ 
bemus laboriosum, quia mihi non vacat, scias 
me nondum aliquid scriptitasse, extare autem 
ex nostris unam epistolam, quam hoc ferme 
triennio ante nostrae profectionis initium ad. 
Ferrarienses honestos adolescentes et Christia¬ 
ne educatos ac liberaliter institutos, Francis- 


Digitized by Google W\.V% 


32 


cum MareScalcum et Philippum Bendedeum, 
amicos nostros, familiariter scripsimus, in qua 
et cum altero eorum, qui eas partes mecum 
assumserat, nefaijum opus abominor, et eis 
pariter exhort&ntibus me quidpiam aliquid 
scripturum videor polliceri. Quod ipsum jam 
effecissem, si non laborum meorum praedicta 
ratio restitisset. Sed aderit aliquando, si deus 
dederit, aptius tempus, quo stilo possimus abo¬ 
minanda diluere, quae tot jam Italiae civita¬ 
tibus lingua respuere et delere conati. 

V. MAPHEI VEGII. 

Exstare hujus viri sua aetate haud ob¬ 
scuri Invectivam in Panormitani Flo¬ 
rentiae in codice bibliothecae Maglia- 
becchianae Latino VIII. forma qua¬ 
ternaria anno i44^ manu scripto, fo¬ 
lio 287 partis posterioris didici ex 
epistola Friderici Adolphi Eberti, 
viri literatissimi, nuper ad me hu*- 
manissime missa. Exordium Invec¬ 
tivae hoc est: 

Plaudite lenones, meretrices plaudite vestes , 

Quam bene membrosus Hermaphroditus adest! 


Digitized by Google 2S 


V4. PETRI BAELII. 

In Lexico historico-critico ad nomen 
Panorxnitae. 

Son poeme latin intituU Hermaphroditus 
n* a point vu le jour . C*e$t une piice si 
remplie de saletes , que Pogge mime la dis* 
approuvd . II fut de dii a Cosme de Me* 
dicis , qui en fit faire plusieurs copies^dont 
quelques - unes sont encore dani la bibliothi - 
que de SL Laurent . Lu raison pourquoi 
on le de dia a ce grand homme fut parce* 
que sans slarreter au jugement du vulgaire 
il se plaisoit a la lecture de cet ouvrage 
lascif. L’ auteur fait' Ini ■* meme cette re* 
marque 9 cor voici son debut: Hermaphro-r 
diti libellus incipit ad Cosmum Florentinum fex 
illustri progenie Medicorum, virum clarissi-* 
mum, quod spreto * vulgo libellum aequo ani¬ 
mo legat, quamvis lascivum, et secum una 
priscos viros imitetur. Mr. MagliabeccM a 
un exemplaire manuscrit de ce poeme . On 
icrivit en ce tems -beaucoup de lettres 
touchant cette poesie . Guarin de Verone 
en dcrivit une a^Jean Lampla, Xm il don - 
ne de grands eloges a V Hermaphrodite , et 
d son auteur . Mr . Magliabecchi a le ma¬ 
nuscrit de cette lettre. Le Gyraldi trouve 


Digitized by Google \ ' 


»*** #4 


fort itrange que ce poeme ait iti loui; le¬ 
gi, dit-il , ejus aetatis quorundam epistolas, 
quibus Hermaphroditus illius multis laudibus 
fcOmmendatur, sed quare nescio. ' Dicam ego 
vobis sane quid sentio. Nec is mihi poeta bo¬ 
nus, nec bonus orator; quae enim soluto et 
pedestri sermone ejus scripta legi, luxuriantis 
magis quam bonae frugis referta videntur r ut 
impudicas et prostitutas ejus musas mittam* 
Vous voyez que noti seiilement il *deteste 
V impurite de cette piece , mais qu 9 il en mi* 
prise . aussi les vers. Pogge n 9 avoit point 
dormi cette etendue a sa critkjne; il avoit 
iQui les inventiom , l le sel et les ornemens 
de V ouvrage , mais il en avoit condamni 
les obscinites* et il avoit conseille dV cui- 
teur de travailler.\ desormais d des sujets 
plu$ ( eonvenables d un Chrelien * * Panormi * 
ta repondit d Pogge et lui alligua ; hien de $ 
raitons, ou pour se justifier , ou pour s’ex- 
cuser. Pogge lui repliqua’et lui scutintqu 9 il 
f&yt jtratiquer V honnetete non seulement 
dans v les actions ,. mais aussi dans ce 
qtt’011 ecrit , d 9 ou V on peut conclure qu 9 il 
. repentoit d 9 avoir employe sa plume i 
des prpductions lascives pendant sa jeunes~> 
se, Firdssons par les paroles d > un ecri- 
vain Hollandois 1 qui a lu ce sale poeme. 


1. Intelligit anonymum autorem adnotationum ads: 


Digitized by Google 


de Panormitd: de hermaphrodito quod dicit 
( Gyraidus )', non est de nihilo. Ego enim le¬ 
gi ✓manu descriptum, neque enim unquam est 
typis excusus, adeo spurcum, a cieo abomina¬ 
bilem, ut nihil supra. Versus deinde ipsi vix 
sunt tolerabiles, tantum abest, ut laudem ali¬ 
quam mereantur. Inscribitur autem Herma¬ 
phroditus eo quod utriusque sexus membra ge¬ 
nitalia utriusque libelli omnem materiam fa- 
eiant.: Haec qui patienter legit, nae illum 
oportet esse hominem frugi . 2 


Sannaiarii poemata Amstelodami anno 1689 edi¬ 
ta, quem Janum Brukhusium fuisse docet Ber-, 
nardus Moneta in dissertatione de Hermaphro¬ 
dito Pulicis, tomo quarto Menagianorum adjec¬ 
ta. Locus Brukhusii legitur p. 203 libri laudati; 

- % Vide ergo, num patienter ista legendo te ho¬ 
minem frugi sis praestiturus, qualem se prae-* 
stitisse in Petronio Justum Lipsium inteliiges ex 
ejus epistola ad Pithoeum sqripta libro, tertio 
Epistolicarum quaestionum: ut in vita , sic in 
studiis juvat severitati adspersa comitas. Ea 
causa' frequenter soleo a gravioribus libris ani¬ 
mum quasi in ludum mittere ad scriptores amoe¬ 
nioresQuo in numero Petronium repono , quic- 
quid dicant isti frontis severae. Abesset tantum 
nuda illa nequitia r qua tamen nihil offendor» 
Jocj me delectant , urbanitas capit , cetera nec 
'in animo , nec m moribus meis , magis labem 
relinquunt , quam olim in flumine vestigium 
cymba. Ut vina apposita vinosum movent , in¬ 
vinium, ut antiqui locjuebantut, non moverit , sic' 
> asta ^animum jam unte improbum fortasse iri 
eieni, casto et castigato non adhaerent» 


t 


Digitized by Google 
VII. BERNARDI MONETAE. 

In dissertatione Gallice scripta de Her¬ 
maphrodito Pulicis VicentiniV quae 
tomo quarto Menagianorum k est ad¬ 
jecta. 

ylntonio Bologna Beccadello , en latin An* 
tonius Bononia Beccadellus, nommd plus com¬ 
munement Antonius Panormita 9 avoit dans 
sa premiere jeunesse composS diverses poe - 
sies. licentieuses , dont il fit unjecueil qu 9 il 
intitula Hermaphroditus , parceque toutes 
tes ordures touchant V un et V autre sexe 
font la matiore Au volume 9 et que rien de 
part nt d’ autre n*y etoit enveloppi . I/dii- 
teur anohyme des notes sur Sannazare de 

V ddition de Halande 1639. ( c> est Janus 
Bruhhilsius) dit avoir vu et lu manuscrites 
ces infames poesies d 9 Antoine de Palerme 9 
qui *i’ont jamais iti imprimies . Le scan - 
dale qu 9 elles causerent fut si grand, que 
deux cilibres pridicateurs Cordeliers de ce 
Jpms -la 9 Bernardin de Sienne et Robert 
de Lecce , si connu sous le nom de Rober - 
tus de Licio 9 apris avoir declame cohtre 

V auteur 9 les brulerent en place publique d 
Boulogne , d Ferrate et* d Milan. Pogge 


Digitized by Google lui-mSme, dont nous avons des contes si 
libres et qui d 9 ailleurs etoit alors son ami, 
ne pouvant souffrir des impuretis si debor- 
dees, V avertit jusqu 9 d deux fois du tort 
que cela pouvoit faire tout au moirxs d sa 
reputation . Albert de , Eyb dans sa JMar - 
guerite poetique , qui est une collection de 
passages tant en vers qu 9 en prose tiris de, 
divers auteurs anciens et modemes, a ex - 
trait une trentaine de vers ex Joanne An-, 
tonk) Hermaphrodita, corrompant ainsi ri- 
diculement le nom d 9 Antoine de Palerme 
et le titre de son ouvrage. II . etoit dedid 
au grand Cosme de Medicis V anclem Le 
manuscrit qu 9 on en garde encore dans la 
bibliothique du Grand-Duc contient V dpi-: 
gramme de Pulex inserie d cause du titre 
d 9 Hermaphrodite au commencement du li- 
vre d 9 Antoine de Palerme, d qui par la 
mime iquivoque elle fut ensuite \ attribuie . 
H n 9 etoit pas capable de faire une si bon - 
ne piece„ L 9 anthologie entia'e n 9 a rien. 
de mieux tourni, ,de plus fin, ni de plus 
joliment imagini, et ce n 9 est pas un petit 
honneur d Politien d 9 avoir pu donner une 
assez belle copie d 9 un si purfait original . 


Digitized by Google V/III. 3ANI BRUKHUSII. 

Ad Tibullum I, 2, 24. 

STaxime hunc Aurispam laudibus saepe tulit 
Antonius Partormita in Hermaphrodito, libel¬ 
lo nondum edito nec unquam 1 edendo, unde 
didici Florentiae habitasse, gratum et jucun¬ 
dum Cosmo Medici atque inter primos Italiae 
eruditos numeratum. Uno epigrammate defun¬ 
gar, cetera enim sunt nimis spurcidica. Jam 
profert epigramma XXII libri secundi , quo 
facto pergit: Hac ratione Zoilum fuisse oportet 
Franciscum Philelphum, virum suae aetatis 
multo doctissimum, ad quem collatus Pahor- 
mita nimius nugator est. Is Philelphus Au¬ 
rispam hunc vix pro semidocto habet Epist. 
III, 37. V, 8 * 16. 32. VI, 42. Aliquanto 
clementius censebat Lilius Gregorius Gyraldus 
Dialogo primo de poetis suorum temporum: 
„Joannes Aurispa, Siculus orator, in aliquo 
,,poetarum ordine reponi potest, quippe qui 
„Graece et Latine probe doctus esset, carori- 


1. Quam actum foret de te, docte Panormita, s> 
Hermaphrodito tuo aetatem ferre non contigis¬ 
set. Profecto effecissent superciliosi isti morum 
censores, ut vel Elephantidis Philaenidisve li¬ 
belli (heu fuerunt!) posteris casti viderentur 
ad epigrammata tua. Sed non norunt haec mo¬ 
numenta mori. 


Digitized by Google a 9 


„na tamen ejus, quae ipse legi, nescio quid 
„Sicularum gerrarum habere videntur. Fuit 
„enim eo tempore, quo nondum exquisitae li¬ 
tterae in lucem redierunt. Vixit autem Fer¬ 
rariae ad summam senectutem, in pretio ha¬ 
bitus a nostris prihcipibus, qui et eum Wcu- 
,,pletem a reddiderurit." Certe inter Panor- 
mitae lusus exstat unum Aurispae epigramma, 
unde Gyraldi judicium pulchre possit firmari, 
sed est hoc ipsum flagitiose impurum . 3 


2. Abbatias duas obtinebat in Sieilia beneficio Ni¬ 
colai V. pontificis Romani* Alteram vpro vide¬ 
tur Aurispa, in jus vocatus a quodam, quem 
Alphonsus rex 6a prius donaverat, post aut lo¬ 
care aut vendere voluisse, teste Antonio in li¬ 
teris ad Aurispam datis folio 112. libri Veneti: 
te rogo, ut si abbatiam, quam in nostra Sici¬ 
lia obtines, locare aut transferre constituis, il¬ 
lam locis et transferas domino Blacco Speciali • 

5. Scilicet intelligit casta anima epigramma VIIL 
libri secundi. Digitized by Google 3o 


IX. 10ANNIS GEORGII SCHELL- 
HORNII. 

In Amoenitatibus literariis tomo V. 

P- 3- 

Antonius Beccadellus ^ origine Panormitanus, 
celebratissimi suo tempore vir nominis, prae¬ 
ter alia Fescenninos scripsit versus, quos in 
unam congeriem collectos Hermaphroditi titu¬ 
lo insignivit, Cosmoque Medici dicavit. Ex 
hoc libro aliquot versus producit Albertus^de 
Eyb , Pio, II. pontifici ‘maximo a cubiculis, v 
in Margarita sua poetica, eqsque ex Joanne 
Antonio Hermaphrodita haustos esse ridicule 
asserit, notante elegantissimi ingenii viro JBer- 
nardo Moneta in Menagianis. 

In iisdem Amoenitatibus literariis 

tomo VIII. p. 474. 

# 

Antonii Bononiae Beccadelli, vulgo Anto¬ 
nii Panormitae, spurcum poema Hermaphro¬ 
diti titulo insignitum ipsique Joanni Francisco 
Poggio, obscenitatum magistro, improbatum 
Bononiae, Ferrariae et Mediolani Bernardi- 
num Senensem et Robertum Licium, famige¬ 
ratissimos sui aevi concionatores, postquam 


Digitized by Google 
***** 5 i — 

prius contra auctorem graviter declama ssent, 
publice annuente popula combussisse testis est 
Bemardus de-lu Monnoye in dissertatione 
«ur la fameuse dpigramme latine de V Her» 
maphrodite , tomo IV Menagianorum. 


X. PETRI BURMANNI SECUNDI. 

Ad Anthologiam Latinam tomo I. 

p. 620. 

Forte illis aliquid innotuerat de libello Panhor* 
mitae impudicissimo, cui titulum Hermaphro¬ 
diti dedit, sed qui foetus luci publicae nun¬ 
quam expositus fuit, neque sane id jmeretdr. 
propter foedam spurcitiem et obscenitatem, 
praesertim cum versus ipsi malum et grega¬ 
rium prodant poetam, et fuisse aliquando pu¬ 
blice combustum narrant Amoenitates litera- 
riae Schellhornii, tomo VIII. p. 474. Valde 
tamen laudatur a Poggio in Epistolis fol. 
LXXXVII. et ab hujus, ut opinor, libri ob¬ 
scenitate ac lascivia se defendere conatur 
ipse Panhormita in Epistola ad Poggium li¬ 
bro IV Epistolarum p. 80 1 et sequentibus. 


b Imnio folio 80 et sequentibus. 


Digitized by Google Illius apographutn cum: aliis ejusdem auctoro 
carminibus ad me pervenit ex supellectile am¬ 
plissimi Joannis de Witt, qui codicem ipsum 
nactus fuerat ex scriniis Jani Brukhusii, nisi 
ille a Wittia. habuerit. . Certe ineditu*# hoe 
Panhormitae opusculum memorat ad Tibul¬ 
lum 1, 2, 24. et de eo sic judicat in notis 
ad Sannazarium II, 2,31. ubi multa de Pan¬ 
hormitae vita ac studiis collegit. Sequitur 
nunc locus BruUhusii ex Lexico Baeliq.no 
supra a nobis jam adductus. 
Digitized by Google ; P R JE F A T I O 
EP IT ORIS P A RIS I ENS IS. 


Antonius poeta a Sigismundo imperatore lau¬ 
rea donatus; jurisconsultus et eques, ex fami 
lia Beccatellorum Bononiensium, natus est Pa¬ 
normi Siciliae anno 1393, atque inde notus 
sub nomine Panorfnitae, diem obiit extremum 
anno 1471, die VI Januarii, aetatis 77; de 
quo praeter Jovium et elogia Sicula Hieronymi 

3 . 


Digitized by Google Ragusae, Nicolaique Toppii bibliothecam Nea¬ 
politanam in Antonio Bologna, et Petri Baelii 
dictionarium in Panormita, videsis Antonium 
Mongitorem de scriptoribus Siculis tomo I. p. 
55 seq., nec non Jacobum Gaddium de scrip¬ 
toribus non ecclesiasticis, Lugd. per Joan. Petr. 
Chancei, 1649* fol. tomo II. p. 128» sed 
prae reliquis Apostolum Zenum, Dissertazioni 
Vossiane, Yenezia per Gio. Bat. Albrizzi, 
1752, in 4« tomo I. p. 305. qui de ejus vi¬ 
ta* et operibus editis et ineditis doctissime edis¬ 
serit. Celeberrimi sunt Panormitae libri IV 
de dictis et factis Alphonsi regis utriusque Sici¬ 
liae et Aragoniae, cujus secretioris scrinii, ma¬ 
gister fuit, pluries recusi. Mille aureos prae¬ 
mium tulisse ab Alphonso Panormitam nota¬ 
vit Jo. Jovianus Pontanus libro de liberalitate, 
cap. 29. tomo I. operum p. 328 j cujus etiam 
dialogus Antonius tomo II. p. 1196 seq. ad 
hujus Panormitae laudes pertinet. Ejus epi¬ 
stolarum libri V cum orationibus II. ad Ligures 
et ad Alphonsum regem et cum carminibus 
ejusdem Panormitae prodiere Venetiis 1553. 
in 4 * Aliae orationes duae ad Caetanos et 
Venetos de pace extant apud Barthol. Facium 
de rebus gestis Alphonsi, Lugduni 1560. in 
4. libri III. p. 103* et libri IX. p. 259. Aliae 
epistolae quoque occurrunt, in libro excuso an¬ 
no 1586. in 8* cui titulus: regis Ferdinandi 
et aliorum epistolae ac orationes utriusque mi- 


Digitized by Google littae» > Oratio ui coronatione Priderici III» 
quam anno i45* Rctoae Mbmt r exfat in 
Freheri scriptoribus Germaniae tomo III. sta* 
tim^tlb iirfltio ,' Vepetita ex Veteri Veneta edi¬ 
tione. TEjiiS camrirta, quibu£‘ titulum fecit 
ISeriniphrcfctitiimne Pogglo quidem proba- 
ta propter Iasciyiam , et in, Constantiensi 
concilio dafrinata, .Cosmo Medices patri pa¬ 
triae inscripta, manu exarata adhuc in bi¬ 
bliothecarum scripiis latuere, ut in Medi- 
cea Florentiae, Amhrosiana Mediolanensi, 
Farnesiana Neapoli, Regia Parisiensi etc. ea- 
que nunc omnium primi publica luce dona¬ 
mus» Contra hujusce libri lasciviam insur¬ 
rexerunt Franciscus Philelphus, Laurentius 
Valla, Raudensis, Marianus Volaterranus in 
poemate suo in ipsum conscripto, manuscrip- 
to olim apud Apostolum Zenum Venetiis. 
Quin etiam e sacro suggestu celeberrimi 'ea 
aetate verbi dei praecones, ut Bernardinus 
Senensis ac Robertus Aleciensis, plurimum 
declamarunt; unde Laurentius Valla in Fa¬ 
cium invectiva II. p. 543 * edit. Basii. 154 °* 
in fol. haec memoriae prodidit de Panormi- 
ta: „Certe bis in celeberrimis Italiae locis, 
„primum Ferrariae, cum papa synodo ad- 
„e8set, iterum Mediolani, omnium populo- 
„rum frequentia inspectante, per imaginem 
„chartaceam crematus est, tertio per se ip- 
„sum cremandus, ut spero." 


Digitized by 


Google Ifop «siW epi^phtupa Y&e#it*r$ed mdttt 
groswiqs, ^opaposuit: * ^v# *■•:* r*: ; > 

Quaerite ,, ( fierides, alium, qui pleret ( ^jpores, : 

Quaerite <jui reguny fortia factaxana^ y ■* 
Me pater ille ingens, hominum sator^ ftquf 
/ ' ' V redemptor, , 1 , r ^ 

. Evocat, et sedes donat adire j>ias. .V ^ 

, • ; * i t . » ' j> it,'.' -'-i t £ h .*ij tii. il 

. * . r .. .... ; *i«-* ii' \i 

<>- . . ; , / - <- * ' > 'i 

Digitized by Google 

HERMAPHRODITUS. Digitized by Google 
Ifen norani ka** menmmenta moti. ■ i 
Digitized by Google HERMAPHRODITI 

LIBELLUS PRIMUS. 

L 

AD COSMUM FLORENTINUM, 

EX ILLUSTRI PROGENIE MEDICORUM VIRUM 
CLARISSIMUM, QUOD SPRETO VULGO LIBEL¬ 
LUM MQUO ANIMO LEGAT, QUAMVIS LASCI¬ 
VUM , ET SECUM UNA PRISCOS 
VIROS IMITETUR. 

Si vacat a patrii cura studioque senatus. 

Quidquid id est, placido lumine, Cosme, 
legas. 

I. 

Exhibetur hoc 'carmen tum in opusculi* Pa- 
norznitae Venetiis anno 1553 editis, et primo qui¬ 
dem inter carmina loco, tum in Bandini Catalo¬ 
go codicum Latinorum bibliothecae Mediceae Lau- 
rentianae tomo II. p. 107. Argumentum quod 
spreto vulgo libellum aequo animo legat, quam - 
vis lascivum , et secum una priscos viros imitetur 
debe* Bandino. * Venetus editor omisit, nec ha- 


Digitized by Google Elicit hoc cuivis tristi rigidoque cachinnos. 
Cuique vel Hippolyto concitat inguen opus s 
5 Hac quoque parte sequor doctas yeteresque poe¬ 
tas, ^ T 

Quos etiam lusus composuisse liquet . 

Quos et perspicuum est vitam vixisse pudicam. 
Si fuit ohsceni plena tabella joci. 

Id latet ignarum vulgus, cui nulla priores 
10 Visere, sed ventri dedita cura fuit. 

Cujus et hos lusus nostros inscitia carpet. 

Oh \ta sit! Doctis irreprehensus ero. 

Tu lege, tuque rudem nihili fac, Cosme; 

popellum, 

Tu mecum aeternos ipse sequare viros. 

bet Parisiensis. Inscribitur apud hunc ad Cos¬ 
mum ex illustri progenie Medicorum virum cla¬ 
rissimum, apud illuni ad' Cosmum Medicem vi¬ 
rum clarissimum, 

3. 4. Parisiensis rigidoque , Bandinus rigidove , Ve¬ 
netus mollius 

Eliciet quamvis Rigido de pectore risus , 

Sollicitae et menti dulce levamen erit . 

Conf. Ovid. Amor. II, 4. illic Hippolytum pone, 
Priapus erit. ' 

7. Bandinus et Paris, vixisse , Venetus duxisse. 

8. Venetus solus: sit licet interdum plena tabella joci. 

9. Paris, ignarum , Venetus et Bandinus. ignavum . 


Digitized by Google AD SEMET IPStJM LOQUITUR ET 
5 RESPONDET. v 

Cosmus habet dios, et lectitat usque ..poetas; 

Quid studium turbas,. rauce poeta, suum? 
Cosmus habet lactas epulas; quid oluscula 
, ;i .... coenat? . / 1 
Una quidem i^atio est et studii et stomachi. 


ni 

AD COSMUM, VIRUM CLARISSIMUM,' 
DE LIBRI TITULO. 

SI titulum nostri legisti, Cosme, libelli. 
Marginibus primis Hermaphroditus erat. 


II. 

Hujus carminis et omnium Seq u e ntium utrius- 
que libelli Bandinus titulos tantum attulit, excep¬ 
tis duobus carmiriibils (I, 43. II, S8. ) quae inte¬ 
gra, et quatuor versiculis (I, 42, 1; 2. II, 1, 1. 
24.) quos et ipsos operi suo inseruit. 

1. Habet poetas, nam erfcfc aliquid illa aetate habere 
,, .libror» . , 

4. Quippe delectat utrumque variare* 


Digitized by 


G ogle 
Cunnus et est nostro simul est et mentula li- 
•. . bro; ■ -;y: ~ ^ 

Conveniens igitur quam bene nomen habet. 
5 At si podicem vocites, quod podice cantet. 
Non inconveniens nohien habebit adhuc. 
Quodsi non placeat nomen , nec et hoc, nec 
x et illud. 

Dummodo non castum, pone quod ipse 

velis. / 

IV. 

AD MATRONAS ET VIRGINES CASTAS. 

Quaeque ades, exhortor, procul hinc, ma¬ 
trona, recede; 

Quaeque ades, hinc pariter, virgo pudica, 
fuge. 

Exuor, en bracis jam prosilit inguen apertis. 
Et mea permulto Musa sepulta mero est. 

IU. 

3. Editor Parmensis bis hoc versu exhibet es 9 pro 
quo dandum putavi est. 

5. Podice , intellige de podice. 

IV. 

3.'Martialis III, 68* Recede: exuimur , nudos par¬ 
es videre viros. . 


Digitized by Google 5 Stet,elegat et laudet versus Nicbina procaces, 
Adaucta et nudos Ursa videre viros. 

V. 

DE URSA SUPERINCUBANTE. 

-Quum mea vult futui superincubat Una Priapo; 
Ipse suas partes substineo, illa meas. 


5. De Nichina conferas epigramma XXX libri poste* 


rioris. 

y. 

♦ • 

2 . Figura est coitus ea, qua viro supino superincu¬ 
bat femina, sive prona, sive aversa. Apulej. Me- 
tamorph. libro II. p. 122. exempli Elmenborstia- 
ni: haec simul dicens inscenso grabatulo super me 
cossim residens (Fotis) ac crebra subsiliens lubri¬ 
cisque gestibus mobilem spinam quatiens pendulae 
faneris fructu me satiavit Martialis XI, 105. 


Masturbabantur Phrygii post ostia servi , 

Hectoreo quoties sederat uxor equo • 

Ovidius de arte amatoria HI, 777. 78» 

Parva vehatur equo} quod erat longissima , sntnquam 
Thebais Hectoreo nupta resedit equo. 

Aloisia Sigaea p. 278. exempli 1678. Fescennini 
•diti: surge et aversa intra femina tua Rango - 
nium subi i ce. Ejus machaera jacentis vaginae re¬ 
spondeat imminentis. Eadem III, 69. exsilit (Sem- Digitized by Google Si juvat. Ur&a, vehi,- morsas c&inemquefd- 

•'-•-•■• ' i. ■■ ■ inurque ' 

Parcius, aut inguen non tolerabit onus. 

■ % ‘ ", * _ * i 

pronia) in supinum (Chrysogonum) et sedens ob¬ 
versa spiculum candens divaricatis Jemoribm Evi¬ 
brat ipsa in-se sua manu . , 

& Clunes et femora subsultim movere dicitur eris- - 
sare , id quod feminae faciunt tum ia eeitti-ad 
t voluptatem frictu augendam , quo speptat iljud 
Martialis XI, 105. nec motu dignaris opus, juva¬ 
re, tum in saltatione, ad libidinem spectatorum 
excitandam, in quo genere Gaditanarum puella* 
rum fama erat maxima. Martialis V , 79, , ’ * 

jVcc de Gadibus improbis puellae 
Vibrabunt sine fine prurientes 
Lascivos docili tremore lumbos. 

Idem XIV, 203, 

Tam tremulum erissat , iam blandum prurit % vt fpsum 
Masturbatorem fecerit Hippolytum, 

Talis erat Quintia Priap. XXVII. 

Deliciae populi magno notissima circo m 
Quintia vibratas docta movere nates. 

Talis\Telethusa Priapeio XIX. 

m Hic quando Telethusa circulatrix , ' 

Quae clunem tunica tegente nulla 
Hxosse aptius altiusque molat , 

Crissabit tibi fluctuante luthbo ? 

«Sic ut non modo te , Priape , posset , 1 

Privignum quaque sed movere Phaedrae . 


' itized by Google . 5- Defode care redoci, repetes ne podice penem; 
.1: Quamvis, Ura», relis, noEumarirga volet 

VI. 

DE CORVINO, VINUM ACCURATE CU¬ 
STODIENTE , NON UXOREM. 

Cononus regetem custodit ■ dav® seraque, • 

. j Non cohibet cunnum Conjugis ille' Sera. 


- ,;r lkrO mlgato' eitii, qnod tolerari neqrrit ; 'cnm ex- 
ta nec apte moveantur, nec. alte, ausus tum seri- 
^he*e tertio versiculo, quem Sibyllae folium esso 
pronuntiat ScioppiuS, exosse . Exossi* enim vide* 
« tur puella , quae clunibus et coxendicibus subleva* 
} tjs lumborpm.crispi^udine* didicit lascive fluctuare. 
Apule j, Apolog. |>. 321. 22, mox. in juventute* sat¬ 
iandis fabulis exossis -piant et enervis . Idem 

* Metamorph. lib. I.* p. 103. 104. Etr ecce puer in 
mollitiem decorus insurgit , inque flexibus. tortuosis 
enervem et exossem saltationem. explicat* Lu- 

• s-.-- - "■ ' . "i * k 

cretius IV, .1266. atque exossato ciet omni pe» 
ctore fluctus. v 

. 5. Non vult offerri sibi corollarium puerile Fotidis 
, Apulef. Metamorph. lib. III. p. 138. bacchamur in 
.. fenerem 7 cum quidem mihi jam fatigato de pro- 
c pria liber alitate Potis puerile obtulit corollarium . 

; vi. 

, 1. Veges Latinitate media est dolium > yas vinaqaun 


Digitized by Google ***** /|jS ***** 

Zelotypus vegetis, cunni sed prodigus ille est j 
Haustu nam cunnus,non perit, illa, perit. 

yii. r 

EPITHAPHIUM PEGASI, CLAUDI 'I 
PAEDICONIS. 

Si vis scire meum nomen yotumque, viator, 
Pegasus hac ego sum claudufc humatus 
humo. 

. Vota deinde sdas, nomen quum sci verisj* audi: 

Sic; desiderio tu potiare tuo. 

5 Quum pathicum quemquam paedicaturus ephe- 

bumes, ^ 

Illud in hac tumba, quaeso, viator agas. 
Atque ita mis animas coitu, non ihu^e, piato. 
Scilicet hanc requiem manibus, oro, dato. 


Vita S. rfoannif episcopi Tragurensis: de tanta 
paucitate ' uvarum tres majores jam replevimus 
vegetes. Vita S. Andreae de Galeranis: ivit ad 
vegetem, et facto signo crucis hausit abunde ,, 
vegete repleta divinitus . Vide infra XIX, 11. 

4. Priap. II. da mihi , quod tu des licet assidue , nil 
tamen inde perit . 

VII. 

7. Mis antique pro mei. Ennius apud Priscianum 


Digitizec( by Google ***** 4 ? ***** 

Hoc apud infernas genus est leniminis umbras 
o Praecipuum; prisci sic statuere patres. 
Quippe ita Chironis cineres placabat Achilles, 
Sensit et hoc podex, flave Patrocle, tuus, 
Gnovit Hylas patrio percisus ab Hercule busto. 
Tu mihi majores quod docuere lita. 

VIII. 

DE URSAE TENTIGINE ET NASO. 

Si multus multae est nasus tentiginis index. 
Ursae tentigo tenditur usque pedes. 


libro Xm. p. 955. operis Putschiani: ingens rura 
inis cum concordibus aequiparare • 

13. Virgilius Georgic. III, 6. Cui non dictus Hylas 
puer7 — Martialis XI, 44. Incurvabat Hylam 
posito Tyrinthius arcu . Percidi dicuntur pathici: 
Martial. IV, 48. Percidi gaudes , percisus , PapU 
le 9 ploras; idem VII, 61. reclusis foribus gran¬ 
des percidis , Amille . 

VIII. 

Ramusius Ariminensis carmine XXXI. 

Et dicor meretrix, lupa, ursa, vacca i 
Eventus mihi nomina haec •notavit, 

1. Martialis epigr. 36. libri VI. 

Mentula tam magna est, tantus tibi, Papile , 0S>US B 
Ut possis, quoties arrigis, olfacere . 


Digitized by Google . Quin ti multa ampli nasitenfigo eit indax) 

Nasus ad usquetuum tenditur, Ursa, genu. 

IX. 

AD CORNUTUM. : 
Respondit quare relicta Etruria 

, TRISTIOR SIT. 

Quaeris ab unanimi, dulcis CorhUte, sbdali. 
Cur videar licta tristior Etruria, 

'Cur lusus abiere jocique, et pallor in ore est, 
Muta quid heic subito facta Thalia mea 
est. 

5 Pene potens agit heic Gallus, qui CrUscula so¬ 
lus - ; 

Quaeque velit , solus basia quaeque velit. 


2. Juven. VI, 123- adhuc ardens rigidae tentigi¬ 
ne vulvae. 

IX. - . 

5. Infra Xllt, 5. $. 

Parthenope Gallis cedit , Florentia Cimbris , 

Si semel his puerum sors tetigisse dedit. 

Cruscula velle est paediconis. Idem appellabitur 
infra libro secundo XXIV, 4. cruscula adfectare. 


Digitized by Google 


Vwvy ^ 

Is sibi habet quodcunque natis vel podici» ur¬ 
be est, ; 

Quidquid et e Tuscis aut aliunde venit. 
Munera dat, Croeso nummato qualia satsint; 
i o Muneribus blandas adncit illecebras? 

Inde edicta suis scribit quasi praetor ephebis: 

Ne sine te tangi, ne sine te~stibign~ 
Non potes ergo loqui puero, ni indulgeat ille, 
Ni velit fe, puero non potes ipse firui. 

15 Tu contra ingenuas* mulieres, tu quoque ser- 
' ’ vas, 

Tuve bonas vexas inguine, tuve malas. 
Vix tibi quaq natum sacro de fonte levavit. 

Vix sacra, vixque soror, vix tua tuta pa¬ 
rens. 

Tu futuis viduas, futuis nuptasque maritasve, 
20 Et tibi Vis cunni quidquid in urbe manet. 


15. Ovid.. de arte amatoria II, 627 , 28. 

Scilicet excuties omnes ubicunque puellas » 
Cuilibet ut dicas.: haec quoque nostra fuit* 

20. Gatull. XXXVII, g. 4. 5. 

Solis putatis este mentulat vobis f , 

Solisj Ijcere quidquid tpOellwuin 
Confutuere y et putare ceteros hircos ? . t 

4 


Digitized by Google 5o 


Tu tibi vis igitur tota quid mingit in urbe. 

Ille sibi tota quidquid in Urbe cacat. 

Et mihi quin etiam jam constat mentula, qua- 
. lem 

Qui superat, certe non homo, mulus erit. 


23. 24. Lampridiu» in Commodo' cap/lO. habuit et 
hominem pene prominente ultra modum anima¬ 
lium 9 quem Onon appellabat. 

Tuvenal. IX, 92. alium bipedem sibi quaerit 
asellum . 

Hieronymus ad Ezecli. XXIII. insanivit quon¬ 
dam in concubitu Aegyptiorum , ijuorum carnes 
sunt ad similitudinem asinorum , et tam largus 
seminum fluxus , 'sive verenda tam grandia , ut 
equorum superent deformitatem . 

Pacificus Maximus elegia X. pagina Parisiensi 
124/ 

tUa salax , quondam quam nullus vicit asellus , 

En jacet officio mentula functa suo. 

Idem elegia XI. ' . 

Aut petat haec alium , membrum non tale videbit , 
Taleque non coelum , tale nec orbis habet. 

Petronius cap. 92* habebat inguinum pondus 
tam grande > ut ipsum hominem laciniam fasci¬ 
ni crederes • 


Digitized by Google 5x 

25 Et mihi nimirum constant viresque vicesque. 
Quales qui vincit, nonJiomo, passer erit. 
Cur mihi non igitur futuendi cojria fiat? 

Nec sit quae coleos hauriat ulla meos ? 
Quare agedum nobis die parfc% cede puellam 
30 Aut uham, aut unam tu mihi quaere no¬ 
vam. 

Tunc mfiLConspicias laetujjk Jautumque licebit. 
Candida tunc pulchrum nostra Thalia ca¬ 
net. 


26. Priapeio XXV. 

Quod (membrum ) totis mihi noctibus fatigant 
Vicinae sine fine prurientes\ 

Vernis passeribus salaciores. 

Ad quae Scioppius: Omnia verno tempore in Ve¬ 
nerem sunt proniora , maxime vero omnium pas¬ 
seres . Cum Ingolstadii agerem, vidi e regio ne 
musaei mei passerem coitum vicies repetentem , et 
z/ide adeo ad languorem datum , ut avolaturus in 
terram decideret . En sortem iniquam t Hoc pas¬ 
seribus datum , negatum hominibus. Nae qui faci¬ 
nus hujusmodi imitari ausit 9 faxim ut picos (in 
exemplo Patavino anni 1664 mendose pici) qui au* 
reos montes colunt , divitiis ille solus superet. Prae 
milite Plautino omnes eum sectaturas feminas sci¬ 
licet! 


Digitized by Google IN MATTHIAM LUPIUM, CLAUDUM 
MALEDICUM. 

r Nescio quis nostram fertur carpsisse Camenam; 
* * Si non decipior * Lupius ille fuit. 

Illa sibi solita est nimium lasciva videri; 
Confiteor, vitae xringruit ergo-sua e. 

5 Est vir obscenus, nostra^ est lascivia .Musae, 
Illa levis versu, moribus ille levis. ' 
Adde quod id monstri pedibus^ non ambulat 
, aequis, 

Imparibus constat nostra Camena modis. 

Si culpat versus, et se culpare necesse est. 
o Si sapis ergo, tdGe, prodigiose senex. 


‘ " X. 

Recepit hoc epigramma editor opusculorum 
Panormitae Venetus, loco sextodecimo carminum. 

4. Venetus nec videt hanc similem moribks esse suis . 
6. Venetus illa levis cursu , morsibus ille levis . 

8. Venetus nostra Thalia modis . 


Digitized by Google vuic 53 

XI. 

IN EISDEM tOltlPfiDEM. 

* . ) 4 * • ' \ ■ . . 'i 

Dic niihi,^ cur longo, Lupi* vestiris amictu; 

An vitium surae vis operire toga? 

Nll agis, b clfemens, humeri, latera atque 

moventur, 

‘ ’ Ut tumida nullo remige lembus aqua. 

XII. 

IN IMAMURIANUM, POSTREMAE TURPI* 
TUDIN1S VIRUM. 

Si tot habes scapula penes, quot sorpseris auo. 
Et perfers, vincis, 'Mamuriane, boves. 


XI. 

Est Carmen Venetum XVII. Loripedem dee$t 
in Veneto libro, Eandinus autem facit cum edi¬ 
tore Parisiensi. 

XII. 

Vir postremae turpitudinis est qui aversa Ve- 
nere gaudet culumque dat libidini subactorum. 


Digitized by Google 54 

XIII. 

/ 

LEPIDINUS AB AUCTORE QUAERIT, CUR 
QUI SEMEL PAEDICARE COEPERIT 
HAUDQUAQUAM DESISTIT. 


Cpr qui paedicat semel» aut seriei irrumat, 
auctor 

Nugarum, nunquam dedidicisse potest? 
Immo Brito et bardus, quum vix gustaverit, 

ultro 

Certat in hoc ipso vincere amore Senas. 

5 Parthenope Gallis cedit, Florentia Cimbris, 

Si semel his puerum sors tetigisse dedit. 


XIII. 

Desistit est lectio Bandini, Parisiensis desjjtat. 

S. Britones videbantur priscis homines bardi stupi- 
dique. Juvenal. XV, 111. Gallia causidicos do¬ 
cuit facunda Britannos . Isidorus Originum libro 
IX. cap. 2. Britones' quidam latine nominatos su¬ 
spicantur eo quod bruti sint . Junguntur uti nos¬ 
tro loco ita apud Juvenalem XV, 124, Britones 
Cimbris: nec terribiles Cimbri , nec Britones un¬ 
quam . 

5. Neapolitanos dicit et Florentinos, omnium homi¬ 
num maxime paedicandi libidini deditos, vinci in 


Digitized by Google %%%%% 55 

Sic qui forte inanes semel inclinaverit, idem 


hoc genere a Gallis ceterisque populis septentrio¬ 
nalibus, ubi semel illis contigerit degustare volup¬ 
tatem , a qua alias soleant abhorrere vehemen¬ 
tissime. Causam vero, propter quam et Itali et 
Hispani tantopere delectentur paedicando, aliqua¬ 
tenus aperuit Alojsia Sigaea in Satira sotadica p. 
504 — 306. exempli 1678 editi. Nunc, inquit, om¬ 
nium maxime hominum Galli odio insuetae Vent¬ 
ris flagrant. Quos polluit, ultricibus purgant flam- 
mis. Ferri aciem sufflcire non putant ulciscenda e 
castitati. Mirantur Itali et Hispani. Nam satius 
est, de populis sub Mahometis jugo depressis non 
dicere. Gallos et qui ad septentrionem vergunt 
stupidi dicunt este ad voluptatem sensus. Since¬ 
rum ut sibi voluptatis inesse gustum negant. Ni¬ 
mirum nos feminae acuimus ipsae in nos viro¬ 
rum nostroium ingenia ad voluptatem'alio investi¬ 
gandam, quam vix et ne vix quidem inveniunt 
in rjphis plenam et solidam. Patefitiora sunt no¬ 
bis Italis Hispanisve, ~quis neget ^Veneris ostia. 
Non Veneri facere, qui peculiatus vasatusque ul¬ 
tra modum non sit , sed dixerit in porticibus, am¬ 
plis jaculo ludere. Quae facile admittit ineuntem, 
minuit concha voluptatem . Comprimi, exsugi 
gaudet mentula; si liberius spatietur, male habet • 
At in aversa Venere se res commodius habet Dif¬ 
ficilis ingressus irrumpenti mentulae, et eum ir¬ 
rumpit, locum non implet modo , sed disrumpit. 


Digitized by Googfe 56 
• Haud facinus coeptum destituisse potest. 


Dehinc- nulla stadii capacitas, nisi quam velit 
. cursor. Accommodat ultro se hospitium hospiti , 

. musculi ut contenduntur , ut laxantur . Vulva ve- 

• ro cum semel aperta horribili hiatu ars nulla , mu- 
... lieris- nullus aut situs aut motus faciet unquam , 

quzVi /cura, quin aperta horribili hiatu pateat mi- 
serabili mentulae ad contumeliam concubitus . Hinc 
amatores turpis delicii apud nos multi , ex adver¬ 
so apud Gallos Germanosque pauci. J2Vam sub 
septentrionibus non ita feminae lati fundi sunt. 

■ Frigore restringuntur membra omnia quasi concre¬ 
ta • Ideo cum habeant omnia in legitimo mulie¬ 
rum censu , quae voluptati favent , quid expete¬ 
rent ultra , quod illis in penu est? Sane qui apud 
nos peculii laude praedicantur bene mutoniati , nec 
paedicantur , nec paedicant . Hactenus Aloisia] Si«* 
i gaea, vel potius, qui sub nomine virginis latere 
creditur, Nicolaus Chorerius. * 

7. 8. TJltimum distichon in exemplo Pari|iensi hoc 
loco non legitur, sed subjungitur infra carmini 
' X^XII. ubi cum tolerari prorsus nequeat, videtur 

• nescio quo casu sede propria motum in alienam 
aberrasse. Jam cum in universo Hermaphrodito 
epigramma reperiatur nullum, cui aptius possit 
subnecti, quam nostrum , huic restituendum pu* 
tavi. — Inclinari cum soleant cinaedi a paedico¬ 
nibus, ut commodior corporis situs reddatur, per 
auphemismum inclinare dictum est pro paedicare f 


Digitized by Google QfJ 

XIV. . 

IN J^NTULUJVI MOLLEM, ELATUM ET 
POSTREMAE TURPITUDINIS 
VIRUM. 

Solus habes nummos, et soliis,~lTehtule7 li- 

- .. bros, 

Solus habes pueros, pallia solus habes, 
Solus et ingenium, cor solus, solus amicos. 
Unum si demas, omnia solus habes* > 


ut concumbere pro futuere: Juven. IX, 26. sole- 
has ipsos etiam ihclinare maritos. Idem X, 
224. quot discipulos inclinet Hamillus . Simile 
est incurvare . Martialis XI, 44. incurvabat 
Uylam posito Tyrinthius arcu. Incurvari etiam 
feminae dicuntur ab iis, qui futuunt legitime qui¬ 
dem, sed aut propter ventj-is obesitatem, aut va¬ 
riandi libidinem, pone, non ante. Luxorius in 
Anthologia Burmanni secundi tomo II. p, 592. 
Zelotypus plures incurvat clune puellas . Nec 
alio modo bellissimus ille pusio Apuleji Metamor- 
pbos*. libro IX. >p. 220. fefellit maritum: at vero 
adulter , bellissimus ille pusio , inclinatam do¬ 
lio pronam uxorem fabri superincurvatus secure 
dedolabat . 


Digitized by Google 5 Hoc unum est podex, quem non tibi» Lentu¬ 
le, solus. 

Sed quem cum populo, Lentule mollis,' 
habes. 


XIV. 

6. Dives erat Lentulus, et tamen mollis seu pathi¬ 
cus. Neque enim pathici tantum mercede condo¬ 
cebantur ad Venerem aversam patiendam, sed 
etiam paedicones ad laborem paedicandi suscipien¬ 
dum. Ad hoc conduxerat Virro Naevolum, quem 
4e avaritia domini computantis et ceventis festive 
conquerentem proposuit Juvenalis IX, 42 — 46* 

Numerentur deinde labores . 

An facile et pronum est agere intra viscera penem 
Legitimum % atque illic hesternae occurrere coenae ? 
Servus erit minus ille miser , qui foderit agrum , 

Quam dominum. 

Consolatur vero poeta hominem tristem et cum 
fato expostulantem, nil facere longi mensuram 
incognitam nervi, versiculo ISO. 

Ne trepidaf nunquam pathi&us tibi deerit amicus . 

Ceterum fere ad verbum hoc epigrammate ex¬ 
pressit noster Martialeum 26 libri tertii. 


Digitized by Google »vv% • 


*v*v> 59 

XV. 

AD LEPIDINUM RESPONSIO, ET QUARE 
URSUS CAUDA CARET. 

Accipe ridiculam/ dulcis Lepidine, : fabellam, 
" i Et [quae quod poscis dissoluisse queat. 
Fertur ab horticola divam quaesisse Priapo, 

: Seu Venus in dubid est, seu^ea Flora Fuit, 

5 Cur, quum velentur quasi quaeque animalia 

cauda, # 

Ursus non cauda membra pudenda tegat. 


XV. 

Bandinus in epigraphe Lepidium ; mendose. 

2. Amat noster more Tibulli perfecturi infinitivi po¬ 
nere pro praesente, vide supra XIII, 2. 8. infra 
XVII, 20. XXX, 12. XXXVIII, 23. 24. et libro se¬ 
cundo VI, 16. 36. XIII, 20 . XXV, 10. 13. item 
Append. II, 18. Quaesierat Lepidinus epigramma¬ 
te L5. cur qui semel paedicare coeperit, haudqiia- 
quam desistat. Jam respondet auctor, idemque 
novo paediconi dicit contingere, quod urso, qui 
ubi primum mellis dulcedinem gustaverit, caudae 
maluerit jacturam facere, quam de cibo dulcissi¬ 
mo moveri. . 


Digitized by Google 
WvVV 

Ille refert, escam cuprde dum quaereret ursus, 
Ip tempestivos incidit ille favos. 

Nec Comedit primum, licet ipse famelicus esset, 
i o Quandoquidem merdas credidit esse favos. 
At stimulante fame mox haeret %t libatetjnAtat, 
J\Jel iSapit, et tandem non edit, r immo 

.... , . ,.V- VQC^t. \ ,'i 

‘Rusticus ,adyortit, properat, strepit p ursus 
:> ,;i , obaudit. : ; . : r ' r. 

Rusticus^ is custos mellis et Argus erat. 

1 5jDenique . jrol>u§t ^ cauda L sifbnititur ursi> 

Et trahit, ille novo non trahit ora cibo. 
Pauperiem timet hic, timet hic de meile mo¬ 
veri, 

Ille suo perstat preposito, ille suo. 


13. Obaudit , id est nori audit. Nostrates ubexfioifen. 
Alanus ( libro VI. Anti - Claudiani cap. 2. Ergo 
minis,, precibus , pulsu, .clamore soporem expug - 
i nare parat, sed talis somnus obaudit. Angel. 
Pechinolius in literis de sua legatione Hungarica 
ad Iiyidceritium VIII. pontif. max. ostendit sua 
majestas dudum binas literas Soldani in Arabico 
et Tureo sermone scriptas, et modeste a me pul¬ 
sa quid literae [dicerent, vjdut obaudiens alio 
sermonem divertit. Haec quidem ex Cangianis 
thesauris, ut superiora de vegete. 


Digitized by Google 61 

.Ve£um adeo trahit, adeo hic corttraifius'ob¬ 
stat, 

zo Manserit ut stupida, cauda revolsa manu. 
Hic deus hortorum, dum subdere, plura pa¬ 
raret, . . \ * 

Arrigit, et pepulit mentula tenta deam. 

\ ' xvi. . y ’; : 

LAUS ALDAE. 

Aldae oculi legere domum Charitescjue Venus¬ 
que, 

Ridet et in labiis Jpse Cupido' suis. 

Non mingit, verum si mingit balsama mingit; 
Non cacat, aut violas si cacat Alda cacat. 

XVII. 

AD CORYDONEM, 

ARDENTEM QUINTIUM, TURPEM ET DEFORMEM 
PUERUM. 

Quintius is Corydon, quem vesanissime flagras. 
Siccior est cornu, pallidiorque croco. 


XVI!. 

Bandiniif turpem e t deformem puerum . In 


f 


Digitized by Google Aridus in venis extat pro sanguine pulvis, 
Decjue suo gracili corpore sudor abest. 

5 Aethiopi perhibent gens concubuisse parentem. 
Atque ideo gnatos edidit illa nigros. 

Si risum elicias, rictum inspicies sibi, qualem 
Prodit in aestivo tempore cunnus equae. 
Si buccam olfacias, culum olfecisse putabis, 
o Verum etiam culus mundior ore suo est. 
Mentula perpetuo tibi quam contracta jacebit. 
Tu sibi dumtaxat basia fige semel. 

I procul hinc, Quinti, foedum putensque lu¬ 
panar. 

Atque alio quovis ista venena feras. 

5 Quis numeret, quot hians absorpserit inguina 

podex. 

Quot naves Siculo littore Scylla voret? 


Parisiensi exemplo deest et . Conferas omnino car¬ 
men sextum libri posterioris. 

8. Catuli. XCVII, 7. 8. 

Praeterea rictum , qualem diffissus in aestu 
, Mejentis mulae cunnus habere solet . 

10. Catuli. XCVII, 4. verum etiam culus mundior et 
melior (ore Aemilii). 

12* Parisiensis finge > quod emendavi. 


Digitized by Google 63 


Jpse palam patitur, pudet heu, mulidbria cui¬ 
vis, 

# Ipse palam tota prostat in urbe puer. 

Qui puerum hunc igitur quit paedicare, pro¬ 
fecto 

ao Is poterit rigidas supposuisse feras. 

XYIIL 

f t 4 

IN HODUJM MORDACEM. 

Hodus ait nostrarai vitam non esse pudicam; 

R scriptis mentem concipit ille meis. 

Non debet teneros Hodus legisse Catullos, 

Non vidit penem, verpe Priape, tuurm 
5 Quod decuit Marcos, quod Marsos, quodve 

Pedones, 

Denique quod cunctos, num mihi turpe 
putem? 


20. Gatull. LXIX, 2. velit tenerum supposuisse 
femur . Ovid. Amor. III, 7, 10. lascivum femori 
siipposuitque femur. 

XVIII. 

5. Martialis in praefatione libri primi Epigramma- 
tum: lascivam verborum licentiam excusarem , si 


Digitized by Google Me sirie cum tantis simul una errarepoetis* 

Et tu cum vulgo crede, quid, Hode, velis. 

: ,, ; XIX. -.. 

AD BAPTISTAM ALBERTUM, DE URSAE 

' ... .. .. LUXURIA, : : - I 

Comis es, et totus pulcer totusque facetus, 
Litteribus totus deditus ingenuis. 

Atque Albertorum claro de sanguine cretus 
Nec morum quisquam est nobilitate prior. 
5 Quum placeas cunctis raris pro dotibus, idem 
Tu mihi pro vera simplicitate places. 
Veridicus cum sis et apertae frontis amicus 
In parili nostro casmate dic quid agas.. 

Si mihi sint epulae totidem, quot in alite plu¬ 
mae, v v 

0 Uno luxuriens has edet Ursa die. 


meum esset exemplum . Sic scribit Catullus, sic 
Marsus , sic Pedo, sic Gaetulicus, sic quicunque 
perlegitur . 

’ * XIX. • 


Bandinus dat in epigraplie Albertinum. 

% J^itteribus per nimiam fere licentiam poeticap*;. 
8 V Casmate audacter pro casu* . . i 


Digitized by Google 65' . 


i . ' 

Si mihi sint tfctktem vegWfe/ qaoiih acqciore 
- ‘ M - :/ '• *: *** ptsbes/ \ ‘ :: ' ; 

Uno subsiliens ebibet Ursa die. 

Sii mihi sint totidem loculi, quot littore arenae. 
Hos omnes una depleat Ursa die.; w 4 
15 Si mihi sint tqtidem libri,, quot in aere pennae. 
Hos omnes uno foenerat Ursa die. 

Si mihi sint totidem penes, quot in .arbore 
1 rami. 

Hos omnes uno sorbeat Ursa die. 

Denique si nasis essem, Baptista, refertus, 1 
20 Hos foetore omnes imbuet Ursa die. 

. XX. “ ’ j '7 ' 

AD QUINCTIUM, QUOMODO POSSIT AR¬ 
RIGERE. 

Ad non dilectas, Quinti, tibi mentula tenta est. 
Si tibi jucunda est, non potes arrigere. 


20. Mos non dubitavi scribere pro hoc , quod dede- 
- rat Parmensis. - 

XX. 

Martial. epigr. 76. libri HI. 

Arrigis ad vetulasfastidis Basse, pueUa±, 

Nte formosa tibi, sed. moritura placet. • 

5 


Digitized by Google 
<36 wwvy 

. y .,Qi£ yuH posse, t suum digito» utfrudatjnanum; 
Sic perhibent Helenae consuevisse Parim. 

.. XXI. 

EPITAPHIUM HORJECTAE, SENENSIS PUEL¬ 
LAE BELLISSIMAE AC M0RATISS1MAE. 

, Posfquqm marmoreojacet hoc HorjeCta sepul¬ 
cro , 

Ipsa deum credam numina posse mori. 

UTofl fuit absimilis forma aut virtutibus ipsis 
Coclitibus, Senae gloria magna suae* 

5 Heu heu non probitas, species aut unica quem¬ 
quam 

*» • - 

v Abs inclementi demere morte potest. 


Hic, rogo , non furor est? non est haec mentula de - 
* mens? 

Cum possis Hecubam , non potes Andromachen, 

XXL 

Editum fuerat hoc epitaphium jam ante Merce- 
rium non modo in Veneto libro, ubi carmen est 
XXV, sed etiam iu tpmo isecuudo Carminupt il¬ 
lustrium poetarum Italorum:, Florentiae. anno 
1719 octonis excuso, p. 109. 


Digitized by Google Quo/flsi deos faciat mprtalia virtys 
Corpora, si caelum simplicibus pateat, 
E^on 4 n bitemj per r^iodp non sibi jura ne- 
v - or ri, gftntur, 
io Dejiciet supere se<Je puella Jovem* 

... ^ ^ ■ Y* xiu.,r ' ‘ 7" v 

EPITAPHIUM BAPTISTAE VIRGUNCULAE, 
SORORIS HORJECTAE. 

*■ ■' ^ ; " v rv .:,i . . ; *■ *• •• 

Hic tumulus longe tumulo felicior omni 

Baptistae'auricomae Virginis ossa tegit; 
Dulciter «haec agili pulsabat cymbala dextra, 
Movit et artifices saltibus apta pedes.— 


9. Editor Venetus dubito , sed Florentinus stat a 
Parisiensi. 

10« Sic versiculus ultimus Regitur apud Florentinum 
et Parisienaam. Venetus more suo emol&rit; 

Quin magno assideat, casta puella J&tL ' 

• XXII. ' ' 

Et Hoc epitaphium Venetus editor recepit eique 
locum XXVI. inter carmina adsignavit. Insertum 
1 quoque‘ legitur tomo secundo Florentino Carmi¬ 
num illustriitm poetarum Italorum p. 109; 110. ^ 

4.. Venetus et Florentin^ ap^, .Patf& 5 usis ipsa. 


Digitized by Google 
iuu 68 
5 Omnibus ct cantu plus quam Philomela place- 
“ • bat, — 

Matre quidem pwtera puldnor illa fuit. 
Indolis egregiae minimo pro errore rubebat. 
Sparsa rubore placens, fusa rubore decens. 
Quum satis haec fecit naturae luce suprema, 
i o Transierat vitae vix duo lustra suae. 

XXIII. 

AD MATTHIAM LUPIUM, GRAMMATICUM. 

Annua publicitus tibi larga pecunia, l4upi. 
Solvitur j et pueris quot legis ippe? tribus. 


5. Parisiensis Philoitietia , vitiose. 

10. Post versum decimum additur a Parisfensi ~di- 
stichon hoc : 

Sic qvi forte manes semet inclinaverit, idem 
Haud facinus coeptum destituisse potest, 

Deest illud bpud Venetum et Florentinum', et sa¬ 
ne est ab epitaphio nostro alienissimum. Videtur 
huc migrasse, nescio, quo casu, ex epigrammate 
superiore XIII, cui restituendum duxi. 

xxni. 

, Est epigramma Venetum XX. 

2.Venetus quod legis ipse tribus. Simile est epi- 
gramma XVI. lihri posterioris. Martialis X,, 60. 
Jura trium petiit a Caesare discipulorum 
• As suetus semper Munna docere duos . 


Digitized by Google 

69 ..*Wfc 

xxiv.. 

IN EUNDEM LITTERARUM IGNARUM. 

Inde tui libri sunt, inde scientia, Lupi. 

Qui non desipiat, mallet habere libroe. 

XXY. 

AD MINUM, QUOD LIBELLUM CASTRARE 
NOLIT. 

Mine, mones nostro demam de carmine pe¬ 
nem, 

\ 

? Carmina sic cunctis posse placere putas. 
v Bline, meum certe nolim castrare libellum, 
Phoebus habet penem, Calliopeque femur. 


XXIV. 

Et hoc epigramma Venetus editor recepit, et 
loco quidem XXII. 

1. Parisiensis sint , Venetus sunt. Forsan pro prioire 
inde autor scripsit unde. 


Digitized by Google JPLV I. 

IN MATTHIAM LUPIUM PAEDICONE!*! 

Ergo tua, Lupi, si pascitur Hisbo culina, 

Cur non obsequitur jussibus ille tuis? 

Etsi grammatica instituas hunc arte magister. 
Cur tibi dat tenera verbera crebra manu ? 
5 Nescio Tiresiae sortes, nec haruspicis artes. 
Sed conjectura hoc et ratione scio. 

XXVII. 

AD SANCTIUM BALLUM, VERSUUM SUO- 
; RUM CULTOREM. " 

Sancti, nugarum lector studiose mearum, 

Cui plus quam satis est nostra Camena placet, 

XXVI. 

Martialis IJI, 71. 

Mentula cum doleat puero , tibi , Naevole , culus i 
Non sum divinus , sed scio , quid facias . 

Simile est carmen LXXX Catulli. 

; > XXVII. 

Est carmen VII libri Veneti. 

1. Nugas vocat epigrammata sqa, parum seyera, 
praeeunte Martiale IX, 1. X, 17. 

2» Pro Camena Venetus dat Thalia . Martialis VII, 
45 . et tua de nostro, Prisce, Thalia placet . 


Digitized by Go ? 
V - 

Deshte tiiifdri versils ' 9 tficm inter edendum 
• • BdimusV aut hora 1 ca^riiihh in$A brevi; - v 
5 Testis es, ut, quum jam versu defixior essem, 
E digitis calamos stlbtrahat Ursa meis. 
Carmina, jam gnosti, strepitu persaepe* f6r&- 

—* — ** ^ue * ,1 

. Comlita. sint medio, • qualip cunque^ l^gis. 
Quum platea dubius peterem verbumque lo- 

. f .. , ,,0^, ♦ • ' , 

10 .faptqsusum monitu QerUpr.igse tqo<> 
Verpmjjadeo longe me$ligjf, ut tifei vatis 
Thraipii videar ppncipujsse, lyra, ? 

.. Si <pj£ tamen nostrae dederit «orsotiapennae. 
Et me tranquilla scribere mente sinat, 

15 Est animo, versus, quos nulla obliteret aetas, 
Conficere, ingenii-ni mihi vana fides. 

^ v Interea fdlix et Amansmi Balle,‘ valeto,' •* 
Fiant et Parcae' ferrea fila tuaer, 

. .. -—P— r ' - ; *=■;'■ .*• >’• } l 

mnt* ; 

9. 10. Venetus omittit distichon quintum. 

12. Venetus Thraeicii videar continuisse lyram . 

16. -Ortl/Trite IV, 10, 128. 29.‘ 

In toto plurimus orie legor , 

- ' Sirqul& habent Igitur i) a tum praesagia veri. 


Digitized by Google /WV- wy 

f JEt tia (deponat Masiafo*tn£» 1 

2gr• , Ajtquje fefe conipflfajiqfeH vale, 

’?*'V ; XXVIIL 7’ ' 

JfAUmPIUS A» AUCTQREM DE FLAGRAN- 
TISSIMO AMORE SUO. 

Me vexat Perusinusamor, vinciftpie Senen- 

- ” '■'* ‘ '' ’ : • sem» v : 

Heu capit , htu vexat me Perusinus amor. 
Qollibeat summo proles Perusina tonanti, 
c ' (irata foret 1 stiperis stirps Perusina deis. 

5 Carolus insignis forma natoqut de tore 
r J * * Me terretettenero sub pede colla pre- 
5 - ' * ' ; niit. ^ 

f< ^ A .7, XXIX. 

AD I4AURIDIUM RESPONSIO DE, AMORE 

5 ,,r-i ku SUO. ' % .. •-••7 ' 

Ut lubeat Perusinus amor te verset-et angat. 

Me mea Senensis Lucia nymphacapit. 

/; 

19. Qvid. Remed. amoris, 511« jam ponet fatfvSf &um 
te languere videbit. 

20. Venetus Atque iterum felix , 4ulcis af}fcice > vale . 


Digitized by Google 


,Gens tibi genaque Jq vi placeat' Perusina euper- 

,#•„1,1 no, 

, Me; mea -dumifcCsai nympha Senensis amet 

6 Nil mortale , tenet, divas et moribus aequat 
nfilspede, Joyi? haeo tUgflft rapina fbret. 

’ ■ xxx. '• ^ 9 . 

SENA CIVITAS ETRURIAE LOQUITUR, , ET 
[JOVEM ORAT, UT SALTEM SIBI NYM¬ 
PHAM seryeTj MORTALITATIS 

. EXPERTEM. :• # ili 

Jupiter omnipotens et clementissime divum. 
Exaudi fundit quas tua Sena preces. 

Justa precor, justas audi, justissime, voces 
Urbis, et oh miserae commiseresce, deus, 
fi Postquam me affligi tantorum morte virorum 
Et nuruum placuit, vivat alumna precor. 


^ * .XXX, 

Est carmen V libri Veneti, 

4. Vetaetus commiserere . , 

6. Venetus Est visum, at saltem vivat alumna precor . 


Digitized by Google ^lntiina precor^ qua» scii* prolixius 
«'* unam 

i Mater amem, Habite e&t matris 7 alumna 

i- ■■*■ >. : 4«OttS. - ' « ;a $ ' " 

- Nympha diu superet, patriae faustissfoia pro¬ 
les, 

10 Est honor et dos, spes, gloria, fama mei 

est. 

Ut’periteht cuncti, et maneat modo nytnphi 
’ '• * ' J stipfcrstefc, ’ ‘' 

Damna potest patriae restituisse suae. 

Si vivit, meciim est virtiis, victoria, mos, 
v /, x .pax» _ 

Nobilitas, et cum nobilitate salus. 
i 5 Sl migrat, sane cuncta haec et plura peribunt. 
Mors sua mors nobis omnibus acris erit. 
Non amor, aut cultus, nec erit jocus ullg$ in 

urbe, 

...... ,, „ T-. . e ;: 4 rL * _ ;1 

Plausus, nec risus, laeta nec ulla dies. 
Gymnasium pariter solvetur, gloria Senae, 

20 Quod mea jucundo lumine nympha tenet. 

10. Venetus Et decus , et laudis gloria prima meae, 

11. Venetus cuncti , maneat , omisso et. 

16. Venetus acer erit. 


Digitized by Google 

^5 

vos ; ; 

^ViVSt* k)hgkev 6 e^t 1 digna puella Idie. 

'DH deae^ue ite^iifri moheo, setfV&te ’ 3 ptfeflRm, 
— r * r - Et smite EfriiHa* stet flect» Aiffee-suum. 
2 Q Credite;' si nigrae truncerift fcua petisa 'Sor&es, 
Ingens coelicolis pugna deabus erit. 

* ‘ ^Suscipiet sitpfidern delestis ! regia 4 Siphari? 

Atque opus est proprio cedat ut una polo. 
Aut sibi promeritae ,d^cimum statuetis Olym- 
. ^ "pum, 

3oj jffympba qpmm£Veloe$X 

:■ '■? *vo;i - 

Aut pellat quamvis propria de sede necesse esf, 
/f ,. pigna.quidem cpelo e$t Luem.nympha suo. 
Dicite vos, coelum si pro virtute ^ec^tae 
Sitis, una illa poli munere digna mage 
est? 


28. Ven. Atque opus est primo cedat et una,loco. 

29. Ven. Aut si promeritae. s 

30. Venetus Nympha quidem coelo est Lucia nym¬ 
pha suo • Dicite vos, coelum si p . v, s. omissis 
propter opoiozeksvzov digna novo , aut pellat 
quankvis propria de sede necesse &st 9 digna qui- 

f coelo est . "■ 

34. Ven. Sitis, an ulla poli. 


Digitized by Google 

VWt 

w \ \ 

35 Nulla.fuit vestpum, v«iwui 4 flte,, pup illa, 
.3 ,JM[orU>u8, ingenio vel pietate prior. 
Denique centenos operam date victitet wspos. 
Neu. cedat "vestris, mors -sua forte;malis. 
Efgo simul, divae, mecum ,exorate tunan- 
, ; tem, . 

40 ,■ Ut praestet nympha&tempora longa raeae. 

, . ,, , . ; . 

' xxxi . 1 

AD COSMUM FLORENTINUM, VlftUM 
CLARISSIMUM. 

. •". • a 

I . ■ ' • • ' . , r ' ' ‘ > > v 

Quam modo sensisti si nron tibi grata fuit vox, 
Cosme, nihil miror; Sena loquuta 6tit. 


XXXI. 

Apud Venetum est carmen VI. 

1. Venetus Quae modo legisti si non tibi grata, fuere, 

2. Sena Florentinis invisa propter rixas fere perpe¬ 

tuas. 


Digitized by Google • ' txm. : T 

EPITAPHIUM CATHARINAE, PUELLAE 
. ORNATISSIMAE. ‘ 

-Hoc jacet ingennae formae Catharina sepulcro. 

Grata fuit multis scita puella procis.' , 
Morte sua lugent cantus lii^entque choreae. 
Flet Verius , . et moesto _ corpore moeret 
Amor. 

, xxxm. ' ■ 

IN MAMURIANUM TUSCUM PENISUGGUM. 
Tuscus es, et populo jucunda est mentula Tus- 

..COf Garmen Venetum XXVII. , r t 

XXXIII. 

Baudlntu penisuggium. Mamurianum paeiHebnein 
notavit Martialis I, 93. pathicum notaverat Antonius 
supra epigrammate Xlh Nosttoautem loco Ma¬ 
murianus carpitur fellator. Nam penem SOgere 
est fellare , quemadmodum i penem ari aid fellan- 
dum immittam ^rrumare. Multus estminitfO isto 
Veneris genere Martialis. Fellabant non tantum 
feminae, ut Lesbia, Lyris, Chione ytfhais, Ae- 


Digitized by Google 
Tusculds et mf us est, Mamutiane, liber. 


gle, VetustiUa , Kttfa: MartiaL II, 50. 78. ITI, 
88. 87. IV, 5o. 85. I, 95. II, 28. Catuli. LIX. 
sed' etiam viri, ut Zoilfts, Linus, Gaurus,'Gel¬ 
lius:- MartiaL DI,, 82. XI, 81. VII, 9* II, 89. 
Catuli. LX3fX. Fellatores dicuntur mentulaiji^m- 
gere : Mlttt VII, 54. '' ‘ 5< " ! r ‘* 

,i . * ' - . . • * 

Litiga* non mihi , nam prbba et pusUXd 1 eif, 

Sed <juae 4 ^e Solymis venit perustis , 

Damnatam modo mentulam tributi . 

Idem III, 88.. sunt gemini fratres , diversa, sed in - 
guina lingunt . Vult, alterum esse fellatorem, al¬ 
terum cunnilingum. Lambuntur quoque viri a 
fellatoribus apud Martialem II, 61. 

Cum tibi vernarent dubia lanugine malae , 

Lambebat tnedios improba lingua viros . 

Et ne dubites, quid sibi vetit, mox addit: 

Haereat inguinibus potius tam noxia lingua % 

Nam cum fell a re t, purior illa fuit . 

Idem m, 81. r - : t : . > 

Haec debet medios lambere lingua viros . 

rr Catullp vorantur inguina a fellatore: - LXXX, 5. 6> 

»t. 1 ,d/| t)ere fama, susurrat , > 

.Grandia te/nedii tenta vorare viri? , . , 

; Substantivum obscenum supprimit hic Catullus, 

> ' ut Martialis in illo VI ,-54. tantos et tantas Sexti- 
- Uanus<wnaL Simile ejusdem HI, 58. 

- t ih'!.- r*.ti aperte nominat illam f 
r - f /iQyarp r,icipit sexto m<v* svperkq i V*m*\ 


Digitizod by G * 
' ***** yjQ 

t 

Att&Dpen e nostro praecidam codioe pinem. 


Custodem medio statuit quam villicus horto,' c ' “ 

’ Opposita spectat quam proba virgo manti * " ' ' 
i^nap. V. ' J ‘ " 

Totamque h^nc suie fraude , quantacunqu» est , 
Tormento citfyaraque lensiorem ' v ' 

jfcf costdm tibi septimam recondam. 


fn hi* mentulam intelligi nemo non videt. At 
male habuit viros doctos suppressus cuimus Fria- 
peii XI. 5 


Quaedam haud junior Hectoris parente , 
Cumaeae soror , ui />uto, Sibyllae , 
Aequatis ti6i\ quam -domum revertens 


Theseus reperit in rogo jacentem. 

Infirmo solei huc gradu! venire 4 
Rugosasque manus ad astra tollens , 

JNe deni itfci mentula rogare. 

' Hesterna quoque luce dUiji precatur , 

Dentem de taibus exscreavitunum. . 

Tolle, istquam, procul, ac jube latere 
Scissa sub tuificd stolaque russa » .■ r 
tfc semper solet, e* timere lucem, 

Qui tonto patet indecens hiatu, 

Barbato macer eminente naso , • 

Vt credo? Epicurbfi oscitari. 

Pro deum atque hominumfidem, non.. dentem 
vetulae jubet Priaput tolli, latere sufc tunica, et 
lucem,- ut -somniant interpretes. Quid 
enim ad vetulam, ne desit sibi mentula rogantem, 
d«ns sub tunica «tttlire jusstts? «t snb tunica qui- 
dMt tot semper solet? Imuio-cunnunt aniculae pru- 


Digitized by Google 

i Praecidat simulae,JYIadturiaSie, 

i 


rientis vul,t Priapus procul abesse a conspectu suo, 
latere sub tunica scissa (nam tunicae puellarum 
tolli consuetae non solent esse scissae) et fugero 
lucem more suo» diu enim desuevit nudari muto- 
nibusquo peti. Neque aliud est nisi cunnus anicu¬ 
lae» qui tanto patet indecens hiatu» barbato ma¬ 
cer eminente naso» ut credas Epicuron oscitari. 
Audias Martialem Laufejae cunnum III, 72» feimili 
acrimonia pingentem: 

Aut infinito lacerum palet inguen hiatu , 

Aut aliquid cunni prominet ore tui. 

Et ne nimis licentiosum tibi videatur» faciem phi¬ 
losophi conferri cunno» audias eundem Martialem 
in Vetustillam invehentem III» 95» 

Senemque Cynicum vincat osseus cunnus. 

Vide etiam» num id quod apud Martialem ore cun¬ 
ni dicitur prominere» et in Friapeio nasus eminens , 
cunni, idem sit» cui callidus aliptes digitos im¬ 
pressit apud Juvenalem VI» 421. 22. 

Callidus et cristae digitos impressit aliptes , 

Ac summum dominae femur exclamare coegit . 

Igitur non erat quod Barthius» omisso substantivo 
deceptus» in Priapeio illo scripturam *timere lucem 
contra fidem manu scriptorum librorum»: atque 
etiam codicis Priapeiorum Coburgensis» papyracei 
illius quidem» et saeculo XV neghgentius exarati, 
sed oum optimis fere consentientis, ci tandam 
existimaret Primo quoque versiculo confirmat 


Digitized by Google 81 

5 Nec prius abscindam» nisi tu prius ipse virilem 
Promittas demptam suggere nolle notam. 

XXXIV. 

AD AMILIUM PAEDICONEM 

Hunc paedicato, qui portat» Arnile» tabellam» 
Et referas» quae sit pulcra tabella magis. 


codex Coburgensis scripturam meliorum librorum 
quaedam junior, quae vitiosa quidem est» ita ta¬ 
men ut facile intelligatur» genuinam fuisse quae¬ 
dam haud junior, neque scripturam aliorum codi¬ 
cum quaedam senior aliunde natam esse» nisi ex 
ingenio Hominis» qui» cum librarius nescio quis» 
oscitanter praetermisso haud » scripsisset quaedam 
junior, ineptias nollet describendo propagare» et 
emendandum putaret quaedam senior, recte qui* 
dem ad sensum, at repugnante metro. Miror con¬ 
jecturam Josephi Scaligeri suadentis quaedam Sfiri- , 
or viris doctis placere potuisse. Uti enim maturio¬ 
rem et juniorem esse quam maxime distant» ita 
seriorem esse et seniorem sunt longe diversissima* 
6. Priap. 66. tu quae ne videas notam viriLem 
hinc averteris . 

XXXIV. 

Amillum quendam cinaedum» qui tamen, ipaluit 
videri paedico» pungit Martialis VU» 61* Juvenalis 
quoque X» 224. mordet Hamillum quendam» dis- # 
cipulos inclinantem. 

6 


Digitized by Google XXXV. 

DE VILLICO STULTO, ALDAM BASIANTE. 

Porticus ingentem facie dum sustinet Aldam, 
Villicus incautae basia rapta dedit. 

Hunc vulgus stolidum credit, sed stultius illo 

est 

Vulgus. Me miserum, quam bene, stulte, 
sapis! 

5 Quum liceat stultis impune suavia nymphae 
Figere, dii facerent, stultus ut ipse fo¬ 
rem. 

XXXVI. 

IN MATTHIAM LUPIUM PAEDICONEM. 

Lupius indoctum dum paedicaret ephebum. 
Dixit, io clunes, dulcis ephebe, move. 


XXXV. 

1. Porticum dicit, quem portitorem dicere debebat. 

XXXVI. 

Paediconem abest ab epigraphe Bamdini. 


Digitized by Google . 

85 

Hic ait, id faciam, verbo si dixeris uno; 
Ille refert: ceve, diximus, ergo move. 


| 4. Cevere est nates et femora subsultim movere. Ars 
i est pathicprum, ut voluptas paediconum frictu au¬ 
gescat. Martialis III, 95. sed paedicaris, sed pul¬ 
chre , Naevole/ceves. Juvenal. IX, 40. demolii 
avaro: computat et cevet. Hanc artem nondum 
satis didicerat ephebus Lupii,- unde dicitur indoc¬ 
tus . Doctior erat ille, de quo Tibullus ad Pria¬ 
pum 21. 22 . 23. 

Nec tibi tener puer 
Patebit ullus , ingemente qui torp 
Juvante verset arte mobilem natem. 

Uti cevere est virorum, ita crissare .feminarum. 
Etiam ars crissandi usu discitur. Didicerant He¬ 
lena et Matbildis,,meretrices Ploren tinae, de qui¬ 
bus infra libro secundo XXXVII, 13. 14. 

Occurret tibi flava Helene , dulcisque Mathildis t 
Docta agitare suas illa vel illa nates. 

Didicerat Pitho, ibidem versu 23. te quoque con¬ 
veniet crissatrix maxima Pitho ► Didicerat Tullia 
magistro Callia in Satira sotadica Aloisiae p. 73. 
Jubet Callias , propellam sursum versus hunc cor¬ 
poris truncum; propello. Jubet rem repeti violento 
impetu ; obsequor. Quid plura ? mobiliores mihi 
nates effecit, quam ipse haberet. Ut me videt sa¬ 
tis doctc^m 9 rogat 9 ut ne meis lateribus paream. 
Concutit vehementer 9 resiiio vehementius ego . Sub- 
cultibus conquatio subigentem. Totis ut me viribus 


Digitized by Google 


84 


XXXVII. 

EPITAPHIUM SANZII LIGORIS, BELLI AC 
DOMI PRAECIPUI. 

Temporibus luteis in me Romana refulsit 
Virtus prisca domi militiaeque sipiul. 


urgebat, ita tolis ego viribus recutiebam in me rid¬ 
entem, Subabam ego , cevebat ille, et crissantibus 
inguinibus, mixti videbamur minari cubiculo rui¬ 
nam, Audias et Lucretium hac de re scite philo- 
sophantem IV > 1263 — 1272. 

Nec molles opus sunt motus uxoribus hilum. 

Nam mulier prohibet se concipere atque repugnat , 

Clunibus ipsa viri Fenerem si laeta retractat , 

Atque exossato ciet omni pectore fluctus. 

Eicit enim sulci recta regione viaque 
Fenerem , atque locis avertit seminis ictum. 

Idque sua causa eonsherunt scorta moveri , 

* Ne complerentur crebro , gravidaeque jacerent , 

Et simul ipsa viris Fenus concinnior esset , 

Coniugibus quod nil nostris opus esse videtur . 

Docet poeta philosophus, clunes vicissim tollendo , 
et premendo, opus mentulae alternis ineuntis et 
exeuntis pro sua parte juvando, ventrem pectus¬ 
que ad ictus nervi fluctuatim ita contrahendo et, 
protendendo, ut medium corpus fere exosse vi T 
‘deatur, efficere feminam, primum, ut gaudia viri 
adaugeantur, deinde et maxime, ut ipsa concipe¬ 
re prohibeatur.. Averti enim jactum seminis suo 


Digitized by Google 

85 
Nomen erat Sanzus, clara de stirpe Ligori , 
Sarcophago hoc tegitur corpus, et umbra 
polo. 

XXXVIII, 

AD PONTANUM, POLLAM SEMIDEAM AR¬ 
DENTEM, PRO QUA VEHEMENTER 
, ORAT. 

Si vacat, Aoniis o vir pergrate Camenis, 
Accipe quod pro te lingua animoque precer. 
Ut tibi dent annos superi, dignissimus aevo es. 
Dignior est digno candida Polla viro. 

5 Et tibi sit facilis tenera cum matre Cupido, 
Dignior est tenerae Polla favore deae. 

Et visens nullo possis, Pontane, videri. 
Dummodo semidea ti\ videare tua. 


loco, et propter hanc causam artem illam magis 
pertinere ad disciplinam scortorum, quam uxorum, 
quibus non opus sit timere turgentis verbera cau¬ 
dae. 

XXXVII. 

Est carmen Venetum XXVill. Parisicnsis et Ve¬ 
netus dant in titulo Sanzii, Bandinus Sanzi • 

1. Venetus laetis pro luteis. 

4* Venetus polo est . 


Digitized.by Google vv\v% 


86 * ' /vvxv 

Atque anus enervis, quae semper murmurat 

in te, 

10 In fontes urnae pondere tracta cadat. 

At via declivis fieri planissima possit, 

Sentiat et gressus semper amica tuos. 

Et si dulce canas, possit vox ipsa videri 
Dulcior, et credat suavius esse nihil. 

15 Inque dies crescat calor hic, et possit amare 
Strictius hic illam, strictius illa virum. 

Et tibi jam possit nymphe praeclara videri 
Tyndaris, ac illi tu videare Paris. 
Hispidus actutum queat exspirare maritus, 

20 Ni deus hortorum vir sit, ufesse putas. 

7 Sive sit ipse deus, seu non, tamen ipsa mari¬ 
tum 

Te fingat, tecum seque cubare putet. 

Et tibi contingat demurn inclusisse labellis 
Et linguam, et dominae sustinuisse femur. 


XXXVIII. 

1(T. Fontes urnas iniellige de fundo urnae^ 

17. Parijiensis nymphae , pro quo dedi nymphe. 

23^ Ovid. Amor. II, 5, 57. 58. tota labellis lingua 
tua est nostris , nostra recepta tuis. Idem ibidem 
III, 14, 23. illic purpureis condatur lingua labellis . 


Digitized by Google 

8y * 

25 Si forte unanimis pro me, Poritane, precari 
Atque vicem votis reddere forte velis. 

Id precor adsidue, noctuque diuque precare. 
Ut sit deformis nulla superstes anus. 

Sit tibi nil mirum, siinculta et dissond'hiitto 
3 o In risu et medio carmina 'ficta jdco. 

• x&xix ; ' 

IN MALE Di CUM. 

Est qui me coram meque et mea carmina lau¬ 
det. 

Et me clam laniet meque meosque sales. 
Obticeat, ni se laniavero clamve palamve, 
Inque suas maculas ipse trilinguis ero. 


Aloisia Sigaea p. 70. tunc vibrat linguam in os 
meum , et eodem temporis puncto pilum adigit in 
perniciem meam . Conferas infra appendicem II, 84. 

24. Ovid. Atnor. II, 4, 22. culpantis bupiam sustinuisse 
ferjxur. Idem III, 14, 22. nec femori im¬ 

positum sustinuisse femur . Simile illud Tibulli I, 
9, 26. sed fbmori conseruisse femur. 


Digitizgd by Google 88 


■ %%w* 


XL, 

AD CRISPUM, QUOD SUAS LAUDIS INTER- 
MISERIT RUSTICO CACANTE. 

Arbor inest medio viridis gratissima campi, 
limpidus hinc constat rivulus, inde ne- 
| mus. 

Hanc avis adventat, pulcraque sub arbore can¬ 
tat. 

Lenitur sonitu lucus et unda suo. 

5 Heic de more aderam, versus dictare parabam, 
Adstiterat calamo Clio vocata meo. 

Crispe, tuos coepi sanctos describere mores, 
Quive vales prosa, carmine quive vales, 
Utque tua summus sis civis in urbe futurus, 
10 Ut meritum virtus sitque habitura suum. 
Rusticus interea satur egesturus in herba 
Se fert, contigua pallia ponit humo. 

Mox aperit bracas, coleos atque inguina prddit. 
Leniter et nudas verberat aura nates, 

15 Inflectit genua, ac totum se cogit in orbem. 
Imposuit cubitos crure, manusque genis. 
Postera jam talos contingere crura videntur. 
Se premit, et venter solvitur, inde cacat. 


Digitized by Google Tunc ex vocali ventosa tonitrua culo 

«Dissiliunt, strepitu tunditur omnis ager, 
20 .Excutior, calamus cecidit, dea cessit in auras. 
Ad crepitum trullae territa fugit avis. 
Deprecor, ut primas plantes, male rustice, 

vites, 

Post mado, sat sitiens non sua vina bibas, 
a5 Rustice, sulcatae summittas semina terrae. 
Nec panem esuriens, nec miser esse queas. 
Ergo vale, et tum cum concinna revertitur 

ales, 

Jam pergam laudes scribere, Crispe, tuas. 

xli. r 

PRECES ORATUM MITTIT A^RISPAM SI- 
CULUM, UT SIBI MARCUM VALERIUM 
MARTIALEM COMMODET. 

De precibus pulcra Homeri fictio. 
Preces, ut tradit Homerus, divae sunt; 
et puellae magni Jovis. Hae et clatidae et 


XLI. 

Liber Venetus exhibet poena sine praeloquio de 
precibus, brevius sic inscriptum: preces praemittit 


Digitized by Google 9 ° 


lippae sunt, hisque^wjs praevenit, idem 
nocumentum, quae sanis ac validis pedibus 
constat, et longe anteit, nocens hominibus. 
per omnem terram. Preces vero post se¬ 
quuntur. Qui autem veneratur puellas Jovis 
prope venientes, maxime illum quidem ju¬ 
vant et rogantem exaudiunt. Qui vero eas 
adspernatur, ac dure repellit, orant abeun¬ 
tes Jovem, uti hunc insequatur nocumen¬ 
tum , et damnatus det poenas. 


ad Siculum, ut librum impetret . Locum ibi obti¬ 
net inter carmina octavum. Recepit etiam editor 
*Floren tinus Carminum illustrium poetarum Italo¬ 
rum, tomo II. p. 110 . verum et ipse sine praelo- 
quio, cum epigraphe: oratum mittit Aurispam 
Siculum , ut sibi Marcum Martialem commodet; 
allydit ad Homeri fabulam de Precibus . Parisi- 
ensis editor dat praeloquium, ita tamen, ut titu¬ 
lus poematis sequatur praeloquium., inserto igitur: _ 
preces igitur oratum mittit , cetera, in quo habet 
secum consentientem Bandinum, non antecedat,, 
quemadmodum a nobis concinnitatis gratia edi¬ 
tum est. En hic ille est Homeri locus, ab Anto¬ 
nio fere ad verbum latine versus, Iliad. IX, 498 
— 508 . 

Kal yap re Alt ai U6i Aios ptyukoLQ , 

%foXal re, $v<sai re, naQa^kconts r otp&alfid, 


Digitized by Gaogle Ite, Preces, natae magni Jovis, enpraeit "Atris, 
*Av7iSt quae vobis praevia monstrat iter* 
Si multum validis nocumentum passibus anteit, 
Ite citae, lippae, loripedesque Preces. 

5 IvifrAte, cuivis omnem nocitura per orbem. 
Ite citae vestris gressibus, ivit A te.* 


aZ §d xe xal fistomcd' 9 "Arris dUyuffi xinccu. 

8* "Atri (J&evaQq zs nat dqxlnoq*, Svsxcc ndaag 
itoXlov vnexitQQ&eei, tp&dvn de re ndaav hi alat, 
plantua uv&qcqtzvs' al 6’ i£axeovzat orti caco . 

OS (itv x alSicexat xhqcls Alos, affoov tnaccs* 
tdv Sefiey’ divrjouv, xal i ixXvow ev^apivoLb' 
oS Se % dvrjvrjxai, xal xs ateqe&s drtoeiatrj , 
Xhtsovxai S* olqcl xalye Ala Kqovlmva muoai, 
za> "Axrjv a[i £tt eofrai, Zva fttaqp&els ditoxlarj. 
Quod edidi maxime illum quidem juvant et ro¬ 
gantem exaudiunt, est illud de mea quidem con¬ 
jectura; nam Mercerius dedit maxime illum quU 
dem vivere et rogantem exaudiunt . Vitium 

manifestum emendare non dubitavi ex Graeco 
inv7]aav. 

1* Parisiensis natae , Florentinus gnatae, Venetus ge- 
nitae . 

2. Parisiensis cum Florentino nobis , Venetus vobis . 

3. Ven. et Florent, anteit, Parisiensis anuit . 

5. Parisiensis cuivis, pro quo Venetus velox , Floren¬ 
tinus cujus. Orbem recepi ex Veneto, ukm Pari¬ 
siensis et Florentinus habent urbem • Digitized by Google %vw% 


***** 93 

Est Florentina celebris tellure poeta, 

Quem numerat genitis Sicilis ora suis. 
Illius ex lepido cantant Heliconides ore, 
ip Illius ex digitis pulsat Apollo chelyn. 

Non peperit Latium, non Graecia m§le per 

annos 

Eloquio similem vel probitate virum. 

Illi ego non parvo jam pridem jungor t amore. 
Jam pridem nobis mutuus extat amor. 

1 5 Hunc petite, hunc vigili vos offendetis in aede. 
Cantantem altisonis regia gesta modis. 
Hunc igitur magni Jovis exorate puellae, 

Per si qua est scriptis fama futura suis. 
Ut mihi concedat perrara epigrammata Marci; 
20 Illa libens relegam, restituamque libens. 
Si facilis, divae, coram venientibus extet. 

Et meritus vobis exhibeatur honos. 


7. Paris, celebris tellure , Florentinus celeber tellure, 
Venetus celeber virtute . 

18. Paris, et Venet. si qua , Florentinus si quam . 

19. Conferas epigramma XV libri secundi. Typis pri¬ 
mum prodiit Martialis anno 1471 ^ 

21. Paris, et Florent, extet , Venetus extat . 


Digitized by Google 93 


Aeque adjutrices hunc exaudite rogantem. 
Sitis et huic placidae, parque referte pari. 
25 Quodsi vos nihili faciat dureque repellat. 

Poscite confestim, turba repulsa, Jovem, 
' Hunc ut terribili nocumentum voce sequatur, 
£t damnas poenas detque luatque graves» 

XLII. 

AD tOSMUM, VlftUM CLARISSIMUM, 
DE LIBRI DIVISIONE. 

In binas partes diduxi, Cosme, libellum. 
Nam totidem partes Hermaphroditus ha¬ 
bet. 

Haec pars prima fuit, sequitur quae deinde 
^ secunda est. 

Haec pro pene fuit , ptoxima cunnus erit. 

1 


23• Aeque recepi ex Florentino, nam Parisiensis dat 
atque , et Venetus vos . 

25. Flor, duraeque . 

28. In damnas consentit Florentinus cum Parisiensi, 
Venetus autem exhibet merito . 

XLII. 

Prius distichon profert Bandinus. 


Digitized by Google XLIII. 

AD COSMUM, VIRUM CLARISSIMUM, 
QUANDO ET CUI LEGERE LIBELLUM ' 
DEBEAT. 

Hactenus, o patriae decus indelebile, panxi. 
Convivae quod post prandia, Cosme, legas. 
Quod reliqui est, sumpta madidis sit lectio 

coena, ' . 

Sicque leges uno carmina nostra die. 


XLIII. 

Iri titulo hujus carminis, quod integrum operi suo 
inseruit Bandinus, exhibet ille vel cui pro et cui. 
5. Martia!.* Xj: 19. 


.Haec hora est tua y cum furit Lyaeus , 

Cum regnat rosa , cum madent capilli , 

Tunc me vel rigidi legant Catones. 

4. Ab hoc ultimo versiculo infit Cjodex Coburgensis. 
Nam reliqui; omnia libri prioris sUnt ab imperita 
manu abscissa, quod intuenti cuique statdm appa¬ 
ret. r 


Digitized by Google 
HERMAPHRODITI 

LIBELLUS SECUNDUS. 


I. 

AD COSMUM FLORENTINUM, . 

EX ILLUSTRI PROGENIE MEDICORUM VIRUM 
CLARISSIMtM, QUOD CIVILI JURl OPERAM DA¬ 
RE ET MERITO PERGIT, QUUM HAC TEMPESTATE 
NON SIT QUISQUAM REMUNERATOR 
POETARUM. 

Cosme, vir Etrurias inter celeberrime terras. 

Si sileas, videor velle videre tuum: 

■ 

1 1 . y- 

I. 

Est carmen III libri Veneti. Exhibet etiam Floren- 
' tinus editor Carminum illustrium poetarum Italo¬ 
rum tomo II. p. 111. Nostra epigraphe est Pari- 
siensis. Apud Bandinum distinguitur epigraphe 
libelli secundi ab epigraphe primi carminis: illa 


Digitized by Google Malles, posthabitis jam jam lusuve jocove 
Clausissem forti strenua bella»pede. 

5 Ut tu magnanimus, sic et permagna cupiscis. 
Hei mihi, sed nostro tempore Caesar abest. 


Ejusdem Hermaphroditi libellus secundus ad Cos- 
wnum Florentinum , haec Ad ipsum Cosmum Me- 
dicem, quod civili juri operam dare el merito per¬ 
git, quum hac tempestate non sit quisquam remu¬ 
nerator poetarum . Florentinus Ad Cosmum Me¬ 
dicem, reliqua ut Bandinus» Codex Coburgensis 
Ad Cosmum virum clarissimum, ceteris oxpissis. 
Venetus hil nisi Ad eundem ; duo enim carmina 
Cosmo dicata praemisit, primum libri prioris, tri¬ 
cesimum tertium posterioris. 

1. Parisiensis, Florentinus, codex Coburgensis con¬ 

sentiunt cum Bandino, qui quidem primum atque 
ultimum carminis versiculum excerpsit; Venetus 
autem Cosme, vir Hetruscas inter celeberrimus ur¬ 
bes . . 

2. Venetus Quamvis nunc sileas, mens mihi nota\tua. 
Ceteri consentiunt. 

. S. Venetus Malles posthabitis nugis lusuque jocoque* 
Parisiensis et Florentinus faciunt cum codice Go- 
burgensi, nisi quod Parisiensis dat jocoque pro jo¬ 
cove . K 

4. Venetus solus Claudere me forti strenua bella pe¬ 
de. Tibuli. IV, 15, 4. aut caneret forti regia bella 
pede . 


Digitized by Google . Hic tibi *it>larg<rpro Caesare? gloria dices; 
Sed tales epulas non meus alvus edit. 

Ji aurea sit cuivis , dum sit domut aurea nobis. 
10 Auratam facient aurea jura domum. - 
Dant lites reqqia*n>donant chirographa num- 
- r:; - 1 * r * , ‘ •' mos. 

■ Hoc lex dat avoces gloria s 6 la dabit. 
Haecualit, ihaeciatuas duntaxatinfebriat aures. 
Scilicet et venter carior aure mihi est. 

16 Famaque quantalibet veniat post funera nobis. 
Excipiam nullos mortuus aure sonos. 


tt 7 r Paptieiu^«J^zV, reliqui . 

8 . Venetus contra reliquos omnes iVbn tales epulas 
venter inanis amat* . 3 

. 11. Pro requiem bilbet Venetus solus nummos. ,Co- 
> dea Coburgensia cirogrqpha, .Venetus eyrographa, 
Parisiensis chyrographa , Florentinus chirographa. 
-> 11 In arte quidem diplomatica quomodo distinguantur 
• chirographa a cirograpbis, di$«a ax Systematis di- 
jdoxnatici Eeuedictinprumtomo ; I. p. 379.versionis 
Germanicae Adelungianae. 


14. Ohihes venter praeter codicem Cobttrgen*ejn> 
qui mendose ventus* 

(Vi — ■' ‘ i • 


^AY-TRTGCK? 

5TAATC-. 

ninuoTKeK Ergo sequor p*»d»u9 legfscaojipfa Qinritwn, 
.; i: Erostituoe prodens verbafiliserta; ffteq. 
iCurn vaca* officio legali, .ludicra Condo, ! 

20 Dun*tito i quae nobis immeditata v fluunt. 

, In raeft 9 a nequeunt herofwn.igptfarsepom^.! 
Non sunt implicitae proelia mentis opus. 
Sit mihi Maecenas, daro? ibferoad et lrma 
Cantabo, et nugis praefeca/JbeHa ferali,. 

. . II. r( , .. irls , 

AD PUEIfLAS CASTAS. “ 

, * - < ■ . *...» ' ;• ' rl 

Vos iterum moneo, castae nolite puellae 


Discere lascivos ore 18. Ovidius Amor. I, c ^15, 5. & nSc rrie 'ingrato vocem 

• prestlt4iites^f#ro; r! '"' T ^ ti 

19. Venetus regali contra omriet^ ,v r,,Vj f 

»■■21. Infra XXII, $,vel splendida facta r£|)o&fi t. 
<• Propertius I, 17. ah poteria Uccismeafatd rc- 

ponere ocellis? ■ 1 r ‘- •''i 1 • i 

1 24. Codex Cobfcrgettsis eurit «ttidino 

^ praeferd . >(Md. >Heroid. VHIV Mac’turpe 

«'“• maritoi ctip&ia pro cdro bellatuli 

* r II. A 

1. Iterum monet, nam^respicit epigramma quartum 
prioris libelli. Ignoscite * castae puellae, Nasoni 


Digitized by Google Nil mihi vobiscum eat. Vates celebrate severos. 
Me^ Thais medio fornice blanda legat. 

■ - iil : - * 

L A U S A L D A E. 

"" l,jK i * ' Jx < • • 1 ■ ■ 

Si,tibi sint pharetrae atque arcus, tria» Alda, 

v : '* ^ ; c _ Piana; r: . 

. Si tibi sit manibus fax, eris, Alda, Venus. 
Sume lyram et plectrum, fies quasi verus Apol¬ 
lo; ' f 

. Si ,tibi sit cornu et tjiyrsus, Iacchus { eris. 
5 Si cj^sint fyaec, et mea sit tibi mentula cunno, 
Pulcrior, Alda, deis atque deabus eris. 


maligne definienti Amor. 8, 43* costa es^^quam 
nemo rogavit . 

' • 1 ' * ■ .. V . W»,». 

4. Blande, cod. Coburg^nsis. At Pansiensii blanda. 
Infra XXIII, 5. Nuper et hos abs mf mplta prece 
blanda poposcit-. . . . 

J in. 

1. Cod. Cob. atque arcus * Parmensis aut arcus . 

3. 4* Ovid. Heroid. XV, 23* 24. - , / » x ^ 

Sume fidem et pharetram, fit s manifestmApoHc i$’ 
Accedant capiti cornu*', Bacchus * 


Digitized by G e ***** 100 ***** 


IV. 

IN ALDAE MATREM. 

Ut mihi tu claudis, m^ter stomachosa, fene¬ 
stram. 

Sic tibi claudatur cunnus, iniqua parens. 
Id tibi erit gravius, caelebs videare licebit. 
Quam tibi si coeli janua clausa foret. 

V. ; ■ 

LAUS ALDAE. 

Aldai puellarum fortuhatissima, gaude: 
Vincitur omnipotens igne Cupido tuo. 


IV- 

$. Licebit pro licet. Ovid. Vrist. V, 14, 3. 4. 

Detrahat auctori multum fortuna licebit. 

Tu tamen ingenio Tftara ferite meo* 

Martialis Vttl> £1. 

' Stent astta licebi t* 

. JVon deerit populo te veniente dies» 


. Ve - ■ ■ ^ 

Est oarmen X Venettun. . , 

1« Paris/ cum cod. Gob, puellarum fortunatissima^ 
Venetus puellarum tu formosissima , 


Digitized by Google 'Vfcyn 10 I 

: Ahia deo» omnes specieque et moribus aequat; 
, r$it fpinjnje mirum, si <?apit Aid* deos. 


: .. ■ VI. 

AD PHILOPAPPAM, 

DEPERIENTEM StERCONUM, VIRUM TURPEM. 

Ni te detineat 8 terconus, scire volebam. 

An stomachus peni sit, Philopappa, tuo. 
Et stomachus certe talis, qui digerit Aetnam, 
Albicat hiberna cum magis Aetna nive. 


3. Parisiensis cum Veneto specisque et, codex Cobur- 
gensis specie eU 

VI. 

Parisiensis in titulo Sterconium , quanquam renu 
primo Ster conus. Cod. Cob. et in titulo Sterco - 
num. 

$. Paris, et stomachus , cod. Cob. est stomachus. 
Ille digerat, hic digerit. Ludit in ambiguitate 

.stomachi. 

4* Solemne est nostro cum magis ponere pro cum 
maxime. Infra VIII, 5. 6. cum magis arrigis Ur- 
sae, ewnve magis cupias , vulva repdlet olens. 
XIII, 12. cum magis illa armis floruit auctci suis . 


Digitized by Google \ivvv I OJJ 

5 Quid loquor in nebulis, qui rion intetiigor ulli? 
Simpliciter dicam, quid, Philopappa, ve¬ 
lim. 

Est puer, hunc ardes, quin deperis; et puer 

iUe 

Sit tibi, terdecies qui nova musta bibit? 
Jam pridem aegrotat; cur aridus instar aristae 
* est? 

o Et dubites, vultus Jarva sit, an facies. 
Quamyis ipse gula sit longus, quum tamen ossa 
Proluit os, vellet guttur habere .gruis. 
Est sibi pro bello.rubicundula tibia naso. 

Et patula cerebrum nare videre potes. 


’ / r ‘ ,\ 

5. Ovid. Trist, V, 10, .37. Barbarus hic ego sum , 
quia non intelligor ulli. 

7. Pfcris, puer ille , cod, Cobtirg, puer ille est . 

8. Par?S. sit tibi , cod. Coburg. si tibu jTiiiii il^e bu- 
sta , hic musta . 

11. Cod. Cob, ossa , Paris, offa. Intelligft osseam 
gulam vino madidam. 

13. Paris, est sibi , pro quo in cod. Coburg. Vitiose 
est tibi. Statim hic rubicunda *; ille" 1 rubicundula. 

14. Paris, et, cod. GobUrg. ex. OvSd."Metamorph. 

III, 686. acceptum patulis mdte -ivarihus ef¬ 
flant . ! ; . 


yGoogle 


»g Crttribusi atqttfr'*no stensdrum «ylva pilorum 
> "est, 

' Qua possit tot» xlelitulsse «tepus; / 

-I k Mentis multivolas estv venalis’,’ f potbr edoque, 
Diligit-et sintum munera, more lupae* 

- llle, ita me dii ahient, .situ est > a®t turpior; 

at tu 

20 Proh pudor] huhc>p 3 ur 4 piairf viscera coe- 

* ; * ■' cusu artias. 

Nescio quem vulgus dicat ^ftkgraese hicernam; 

Derisi quondam, sed modo vera putem. 
Non erat*in populb formosior alter Etrusco, 
Non eiat Italico graJtioriorbe ptier. * 

tt > ' i ‘ tJ . , ' • i v.',.3 Ut ' f ' ' ■ 


, 17. Catuli. LXVin, 1§S. praecipue multivola est mu - 

lier . 1 

18* Sic infra XXX, 22. Nicfiina ltypp fatetipr praeter 
pretium ; rq7, mihi dulce fuit. 

19. Edidi ex conjectura at tu. Nam neque ut tu 
editoris 'Parmensis, neque aut tu Codicis nostri 
poterat tolerari. 

21. CodVCoburg. mendose ‘frhgrasse, Paris, recte 
flagrasse. 


y Goo e &5 Coecus apiox plerum *mortalia pector» coe- 

cat, 

Necnes a falsis cernere vera sinit;. 

Cur edat iUe fimum» vulpejs quaesivit asel- 
- Ium; 

Nam memini, dixit, quod fuit herba fi- 

yj ; V mus. 

Sic puto tu referes cuivis fortasse roganti, . 
30 Diligis hunG ideo, quod tener ante fuit. 
Coecus es »et credis me cassum lumine co¬ 
ram 

Sterconum eximiis laudibus usque ferens. 
Crura licet pueri bonibycea lautaque dicas. 
Crura tamen siccae pumicis instar habet. 


25. Codex noster pierurn , Parisiensis plerum , id est 
plerumque. 

26. Cernere pro discernere. 

54« Paris, siccae , cod. Coburgensis sicci • Catullus I, 

1 . 2 . 

Cui dono lepidum novum libellum 
Arida modo pumice expolitum? 

Pro habet in codice Coburg. perperam scriptum 
•st habent . 


Digitized by Google 35 Jam modo crediderim* te verpam posse Pria- 

pum ; : 

Scilicet et Lybicas accubuisse feras* 
Immanem ergo fovet stomachum) tua mentula, 
verilm 

Nil videt, usque oculos ederit illa suos. 


35. Catullus XLVII, 4. verpus praepotuit Priapus 
ille. Sapra libro priore XVIII, 4» non vidit penem, 
verpe Priape, tuum . 

36. Codex Cob. silicet, qua scriptura sexnper utitur 
librarius pro scilicet; sio I, 14. XXVII, 6. Append, 
II, 49. Convenit illud Tibulli I, 10, 75. 76. 

Huic tamen accubuit noster puer, hunc ego credam 
Cum trucibus Venerem jungere posse feris , 

37. Priap. LXXVII, 6. immanem stomachum mihi 
videtis . MartiaL 111, 76. non est haec mentula do» 
mensi 

38. Paris, usque , codex noster utque, non ut quae, 
nam pro quae librarius solet alio uti compendio, 

. Martialis IX > 38. 

t Promittis sexcenta tamen, sed mentula surda esi , 

Et sit lusca licet , te tamen illa videt. 

Lusca est mentula, quia unum foramen pro oculo 
habet. Hinc illud ejusdem JI, 33. te qui basiat, 
Hic , Philaeni, fellat . Dixerat enim, Philaenim 
calvam, rufam, luscam caput mentulae tentae 
prae se ferre. 


Digitized by Google WXZ 1 CjS 

- : ; vn. .•*« 

AD AURIS^AMt DE URSAE VULVA. 

‘fitqdfe-ttfCV vir gftare, twbdus f tifc VttlVa J vo¬ 
racis 

Ursa testiculos sorbeat usque nie6s? 


Vil. \ 1;; 

Joannes Aurispa Siculus^ Graecis literis et tiatinis 
doctus, orator et poeta clarus, floruit priori parte 
saeculi quinti decimi. Idem ab epistolis Eugenii 
IV pontificis Romani. Convertit etiam Graeca 
quaedam in Latinum, praecipue Hieroclis, philo¬ 
sophi safeculi quinti, commentarium in aurea car¬ 
mini Eythagorae, qilem e manu scripto codice a 
se emto Latine translatam *Romailocfue pontifici 
* NiCblao V dicatum pHmds edidit anno 1474. Con¬ 
teras quae supra in Testimoniis ex Jano Bftikhu- 
sio attulimus de Aurispa. 

1, Paris, ecquis , codex Cob, et quis, ille ghart , hic 
gnave . Catullus XXXIII, 4. culo filius est Vora¬ 
ci ore. Idem LVII, 8. non hic quam ille magis 
vora* adulter . Tibuli, ad Priapum 80. 51. ' 

Titi haec paratur, ut tuum ter et quater ' 

Vocet profunda fossa lubricum caput. ^ 

Martialis II, 81. 

Infelix venter spectat convivia culi. 

Et semper miser hic esurit, illi Votat." 


Digitized by Google Ecquis erit, totum femur haec netstigat hiru- 

r " ' ■■ 'i ■ j :!\ 

Ne prorsus ventr?ij| §ugat ad usque meum? 


Aloisia Sigaea p. 278. vt> ravit tibi rudem mentu - 
' Idm hetuo cunnus. i p/125, ecctjra totum f 

jptam lcwgus, /quem&rmM wm* vorarti. 

% Faris, usque meos, cod, Cob. ampla meqs f Supra- 
priore libro XIX, 17. 18, de Ursa nostra : 

JA \ftihl sint tolideih pehes, ijuot in qrbdrt rattf. 

Hos omnes uno sorbe*# Ursa d\e. 

InvenAiX, 223. 24? quot longa viros exsorbeat uno 
UUaurd Ute. Eadetai res dicitur Priapeio XXXIV 
per ager k viros. Ursae simillima erat Lydia, de 
qua Martialis XI, 22. Lydia tam laxa, est, equitis 
quam culus aerii, multisque additis acerbe dictis; 

j Hanc in piscina dicor futuisse marina. 

’ - Nescio } piscinam me futuisse puto. 

Similes Italae Hispknaeque feminae, de quibus 
Aloisia Sigaea p. 148. ita est, cognata; friant, friant 
Veneris ostia antica deformem in modum Italis 
Hispanisque feminis. Putes , non frominzbus tan¬ 
tum, sed etiam mulis natas. - 

3. Codex Cob, iterum et quis. Mox Parjsieusis hoq 
versu et proximo suggat, codex Cob. sugat. Aloi- 
sis Sigaea p. 74. compressit me arctius Callias; 
\pr<&ncmit in* uterum meam ea> vi caudhm arden¬ 
tem , ut etiam videretur velle se totum in corpus 
; meum immergere. K ‘ ; - 


Digitized by Goo< : 5 Aut ifiam stringas quavis» AuriSpa» l medela, 

Aut equidem cunno naufragor ipse suo. 

# . 

VIII. 

AURISPAE RESPONSIO. 

Si semper tantus spiraret in,aequore fc^tor. 
Neminis ut nasus littora ferre queat» 


6. Similis est querela Pacifici Maximi elegia XI. p. 
124 exempli Parisiensis:. 

Quid dices? Quamvis exaequat mentula pklmas 
Nostra duas , libras canfineotque decem. 

Esse tamen minimam queritur, dicitque pusillam 
Lux mea, nil, cunno cum tenet % esse putat . 
yix celare queunt navalia lintea membrum. 

Quo viso tutus furibus hortus erit • 

Me miserum » tanta est, et tanti ponderis adstat , 

Ut tres a populo dicar habere .pedes, 1 

Jfaeq mihi quid prodest? nostram non supplet amicam. 
Rem tqntam tenuem dicit et esse brevem. 

Sarciat immensum, coecum et sine fine barathrum, 
Funeque difficili terque quaterqve liget. 

Aut petat haec alium, membrum non tale videbit. 

Taleque non 1 coelum, tale neo orbis habet • 

EJffitite faciles superi, npm cuncta potestis, 

Me totum penem dicat, ut illa sat est. 

VIII. 

Hoe Aurispae epigramma Jano Brukhusio ad Ti¬ 
buli. I, % 24. videbatur flagitiose impurum. 

2. Cod. Gob. et nasus littore 9 Paris, ut nasus littora. 


Digitized by Google (^kveltoAdmco, Scytbicbqute navita;por 

. ..»* . r,-i .-i &&, ' "«'■ 

Aut In Tyrrheno naufragus esse mari? 

5 Et [tu ne timeas; nam: cum magis arrigis Ursae, 
Cumvtf magis cupiis, vulva repellet olens. 
Haec itat ita Ij^rretvbm*» .quod pingue et pt^tre 
. I- J * jcadarer 

, Ursae QUm cunno pulcra foret. , j 
Haec flat ita> ut» merdis si quisquam conferat 
: t inguen, 

o Sit violae et suaves multa cloaca rosae. 


S. Peris, in airiaco * cdd. Cob. Omittit irim 

5. Cum magis prd cum maxime , vide supra ad VI, 
4. — Suaton. Oetav. <69. anne re/ert f ubi et in 
quam arrigas? Martial. IV, 5. nec potas algentes 
arrigere ad vetulas . 

6. Cupive recepi ex cod. Coburgensi. Parisientis 
cum omisso ve. 

7. Eundem soloecismiim Commisit auctor epistolae 
C. Antonii ad Q. Soranum: ad tantam impatien¬ 
tiam fidgitii prorupit (Cleopatra), quod sub,una 
nocte in lupanari prostibulo centum et sex virorum 
concubitus pertulit Zn tantum enim , ut professa 
est, in tentigine rigidae vulvae erat accensa* quod 
c lupanari quidetn , sed non satiata recessit, JJlti- 

‘ ma deberi Juvenali VI» 128. 129. quisque ridet. 


Digitized by Google 'finituro hlujcidMtt 

Ut sit tyBO- vulvae strictior Ursa dabo. 

.• •'< wy>i,.- r.i >. 

-*v.V. J =! jiv.’ . vnr v ; - !»<»'■ ”•» ni ■■ 

i ;AD UR?yVM FLENTC^fll 0 

Quid fles? en riiKdos turbattifciflehife dfcellos! 

Quid fles i b lacrymis Ursa decora tuis ? 
Forte quod adversis te &cchrerifc im Camenas, 
l,T Aut mihi qiiod ttt sis non adamata|mtes? 
g Crede mihi', mea lux , tantum te diligo, quan- 
,nr ' ~ : ' - tum : '• 

Noii magis ex animo quisquis amare queat. 
Tu quoque m^jejJ^nas. Dubium est, <jvji yin- 
r/ :,r. i ; - . cU^mOre,. , 

' Alter utranl vincit* vincitur^ alter titra. 

' '<o' • . * «x 


1 2. Secutus sum scripturam Parisiensem. Cod. dob. 
ui sit nunc vulvae striptior Ursae dabo . 

V- IX. . 

1. Juven. VI, 8. turbavit nitidos xtinctm passer 
ocellos. V v * 

4. £is oed. Cobturgensis, Parisiensis scis. Hic putes, 
file putas. - 

7. Paris, qui vincit amore, codex noster yuis vincat 
•’ amore . * • * . , * ■ •' • 


Digitized by Google >11 


. ig&l* «Wkfedp§fltq%;§piquq."' 

*° otot§» •p%sbjti«M» djspiSiufflgpevGupat? 

•‘■ ‘ > ,*t £smip „, Ursa, tg r 

um, 

Quod nunquam nisi jpae te laudent carmina 

isv.S v--.c: :,:a-jo .•-.- o ~ rj 

Sic .sit; y^rsiculia mulf^ meis. 

15 Ah pereat quaeso tibi qui mendacia dixit! 
-trxo a,AU pereal fidsnm qui .tBhfcehiiqT» refett! 

.C/I/!,.:;-. - . \« 

.y *&*.#&* caroeta*,. fppojitaf* aridi», 

.. ( ff uae nudae radunt. Martial. XI, 101. 'habere ami- 
""' cUm noto,''qude cllme 'nudo rtfdatf^Aibisik Sigaia 
III, 22. Saitipfcecipuas numerari inter Lucretiae 
.: . fjffto.WOTnjjfg*. £ t, tumentes, j spilioet incu¬ 
banti dulce pulvinar Cupidini, et eidem humanam 
procudenti sobolem aptam incudem. Depygem vo¬ 
cat Horatius (Sat I, 2, 93.) cuLmt es.nuUa.ani- 
nent tumore: Depygi», nasuta, brevi late. 

, v j/*®M %* %t ' Ir l cla J u ^.,?P u ^ 

eo» quae caflipyges dictae sunt, a pulchris natibus. 
Nihili natae parentibus locupletes et nobiles nactae 
eunt eo soluni nomine maritos. NaCespro dote 
habuere, hac satis do£e placuerunt. 

.14,>P*risi)Uui» sic , tx«tex Cobturg. ei. , 


Digitized by 


Go . : %vi%% U3f +**+*« 

Terge taos fletas, sine te «lissuaVier, Ursi, 
Parce mihi, luctu torqtieoripsettio. ■ 11 
; 1 'Teitdein srete tui lacrymas, curique saltitem, 
20 Nim^uS fego te-domina sospite sospes ero, 

■ / r ■ : X • -0 

DE POENA INFERNALI, QUAM DAT URSA 
AUCTORI SUPERSTITI. 

V- '' ' ' ' ; ’ 

: Sicaloret foeier, strido; quoque sontibus um¬ 
bris 

Sint apud infernos ultima poena locos, 
Ipse ego tartareas, dum vivo, perfero poenas, 

* Id mihi supplicium strggerit Ursa triplex. 
5 Nam sibi merdivomum|stridit resonatque fora- 
• t i men, j 

Fervet et Ursa femur, putet et Ursa pedes. 


17* Posterior pars Versi eidi sbte te clistuavier T Ursa 
deest in codice Coburgensi. V 

19. Paris, siste f codex noster iste* 

Xs . 

3. Perfero est codicis Coburgfensis, Pari t^profetA. 


Digitized by Google X . IN HODUM MORDACEM, 

Quod genium versusque meos relegisve pro- 
'* fcasve, 

' Gratum estj qtiod mores arguis, ’ Hfode, 
h queror, : n.i) 

Crede velim nostra vitam distare papyro. 

Si mea charta procax «< mens sine Jaheifaea 

. • ;■ i •. : • est. - .. r . 


XI. 

‘ Inscribitur apudMerceriumet Bsiidinum xh Ho- 
dum mordacem, in codice Cob. 1 in OdduftCmor - 
dacem. Non bst nisi varietas scripturae , naitt* li- 
■ brarius noster similiter dedit infra XXXVI, 82. os 
prd hos, ibidem 37. et supra VI, 9. artidui pro 
aridus . ffe Hodo conferas epistolam Antonii ad 
Pdggium foL 81. libri Veneti: fremat licet ^Odus 
nescio quis ex ultima vulgi fhece, qui nihil furiosi 
habet praeter cefebriim,' utique vir malevotiis fal¬ 
soque putans, me proinde parum pudicum? quia 
Versiculi mei molles ludicrique sunt* 

, 1. Paris, quoti, codex- Cob. quid . , 

2* Codex Coburgensis hic: Hodde • 

3. Paris, nostra , cocL Cob. nostram.. Ovid. Trift. JI 0 
353. 54. " • .... 

Crede mihit mores distant a earmuie noetro. , , 

Tite verecunda est, Muta jocosa mihi f 


Digitized by Google 
5 Delicias pedibus celebres clausere poetae, 

Ac ego NasonesTirgilidsque sequbr. 

' ’ J : : " r; m. . 

1([ J^ITAPHIUM ERASIYU BIBEpi EBftn. 

Qui legis, Erasmi sunt contumulata Biberi 
Obss* sub hoc-sicco tion «requieta iocoJ ( 
** iEripe, vel saltem vino consperge cadaver. 

Eripe; sicquaeso sint rata quaeque voles. 


^ JMq£tiaJi*J^r5. lasciva est nobis pagina , vita proba 

..... .« , . . .. -• . x 

, 6« Virgilius putabar auctor Priapeiorum,. Poggius 
in epistola ad Panormitani testimoaus . de Herma- 
; ^r pbiodito sup pf ^nobis , adjuncta : .ita et Virgilius 
^ : adolescens ., lusita in .Priapea, Ipsa Priapei^ sunt 
% _ <t codice Coburgensi manu exarato inscripta: P, 
^ . jVirgUjj 'Marogit Mantuani poetae clarissimi Pria - 
; v pi carmen incipit jfelicite £. ConferasBrul&usium 

ea t^u. iv, . 

• . XH. ” ; ; ■ ' 

In libro Venetdj carrfien XXX. Scriptura Erasmi 
'Biberii est Parisiensis, Veneta ,et Batidim. Ctfdex 
■ ' Coburgensis 'tierasmi Biberi . “Apud''Venetum edi¬ 
torem deest ebrii , reliqui habent. ^ 

1. CodeSc Coh/ iterum _jterasmi. ' . 

4. Ovid. t^istri; St quaeque volet , rata sint . 


Digitized by Google 
gOssa sub Oenophoro posthac erepta madenti 

Gdnde, natent temeto facj requietus em 

t # . . * 

J... J/.xiil'-’. ^ 

cpyik^Qy^ 

Salve j ; vio pppula ? speacertat et, inaxima> Tu$oq > 
•’ Salve, praeclama iriter habende;;viros. 
Salve, qui, longos si sis provectus in annos, 

• Tempora Phoebea; virginte cincta iereS 
. 5; Accipe si sileam tfiiw nem edendam, 

Quaeque animo nil non sit placitura tuo. 
Nuper apud molles Senas fit pestifer aer. 
Quo fit , ut ipsO petam Pi^tbrierisC iolum. 

• ' yt ._rv , > ,4 ' "i ' ; ; 

- . ' * . ■ '■ - »«•? , V ■. •;ij ; 

’ 6. Paris, cum Veneto riatent codex noster natet* 

. ‘ ' V’ '' 

- * ‘" i ' ■ ♦ 4 s ' - tij'?. 

Pjpoj titulo conspiditur in membfcranp r Ckdjargerisi 
tantum-od, reliquadesuni, «paiiajDefictm» Sed 
Bandinus consentit cum Parisiensi editorem t 
- I. Cod; Gob. et maxima , Paris, ac maxima? .ki. t 
^"'5. God.; Cofa. salve qui? Paris, sedvetfuod', Hlfc mox 
.ivin *mri6s? hicadtmnos. ,S ‘ f 7 

4. Virgine prct virgula* : Ovid. Trift. -i¥; : $$ • 51. 
tejnpora Pkoebect lauro cingeiyturj v* .; [ 

6* Nil non pro «off nihU. i -r i\ .zt\r>H .gr 


Digitized fcyGoOg 
«AfrVfc' 


ix6 


Sunt alte e Etriirite potiores montibus. urbes, 
10 • ■- Sed tu non alios incolis-ipse .lo^os; 

Sis modo Pistorii, Romam vidisse fatebor. 
Cum magis illa armis floruit aucta suis. 
Interea pathicam mihi, dulcis amice, piifeHakt 

_ ■ ' • . «V i.T 

Delige, quae vernas exspuat ore rosas; 

15 <NeVe sit exighus > totosub corpor^maevU^, 

* ‘Sit quoque cui tenerum spiret amoma fe- 
, v : ■ f ‘ mur, ■ ,, : 

Digna sit affectu, suajy3em.quae novit artiorem, 

, Quae velit et flammis reddere grata vices. 


9^ Paris.. Etruriis, cod. Qol?. Etruriae. ( - 

11. Cod. Cob. sis modo, Paris, si modo . 

12. Paris, aucta , cod. Cob. acta • 

XXIV. sceptrum quod pathicae pedunt 
puellae . XL. hunc pathicae summi numinis in¬ 
star habent . XLVIII. cum mens est pathicae 
" memor yueilae, LXXV;> obliquis p a t iii qa 9 quid 
' r > m& .spectatis ocellis? Pathicae difcunUirja multi- 
plioi ipaeientia. r ' 

14* Paris, delige* Ferri etiam posset dilige codicis 
, Caburgemis, si in alio esset auctore./ 'Qridi Past. 
V, 194* dum loquitur f vernas effiat ab ort rosas. 
lfcPhris. naevus,/c6d. Cob; nervis; 

16. Paris, sit quoque, cod. noster sunt quoque* ■ 

18. Paris, flammis , cod.,Cob. fiammqsi"> V.*'I .0 


Digitized by Google Me^silis in vitium 5 , vivens in amorejocoye, 
20 Praeque proco cupiat postposuisse colos. 
Divitibus vates, praeponat carmina gazis. 

Sit pro versiculo vilfe arena Tagi*- . 
Denique sit pro qua sic possim dicere vere* 
‘Pace dei dicam ^ pulcrior illa deo est. 

25 Illam egoicontinucnnostris celebrabo Camenis, 
Carmina si placeant i carmina mille dabo, 

r • ' T ‘ ^ - ... . -'-T 


,. 19. Mer silis, novum verbum nostri. Vitio operarum 
in Parisiensi libro mersilit . ... 

21. Tibuli. I, 4, 54. aurea \nec superent munera 

Pieridas . f * 

22. Ovid. Amor. t» 15* 34. cedat (carminibus) et 
auriferi ripa beata Tagi. Martialis 1, 50, 15. 

'aestus serenos aureo franges Tago . 

24. ,25. Duo hos versiculos, vicesimum quartum et 
' quintum, quan<juam inverso ordine, laudat Bur- 
mannus secundus in Anthol. Lat. tomo I. p. 570. 
Similia sunt Ovidii Amor. III, 2, 60. pace loquar 
Veneris, tu dea major eris, et Q. Catuli in Anthol. 
laudata Burmanni I, 669. 

Pace mihi liceat coelestes dicere vestra , 

Mortalis visus pulcri/or esse, deo.* 

Codex noster vitiose illa ego* 


Dig iz d by Google 
Quae si pro numeris ferat oscula, carmina con- 
*dam. 

Qualia Virgilium composuisse putes. 

Nec mihi Castalios latices petiisse necesse est, 
30 Sit mihi Castalius salsa saliva UquQrv 
Haec ego praestiterim * tu tantum, quaerito 
nympham, ... 

. Quae thiaso et cantu docta sit-ante alias. 
Tandem perpetua salve mens digna salute,, 
Cum tua nimirum sit mea paene salus, 

XIV/ 

AD SANSEVERiNtjM,; VERSAS'JACfeRE 
,, . PERGAT. , 

Sanseverine, tuam legi his terque Camenam, 
Et “placet, et nullo claudicat illa pede. 

27. Paris, condam , cod. Cob, quondam. Sic quor 
pro cur in codice nostro Priapeiorum, VIII, 1. 
XXXVlI, 1. / * 1 * 

, .1 r. , 

30. Codicem nostrum secutus sum, Parisiensis Ca¬ 
staliis falsa . 

SI. Codex tantum 9 Paris, tamen. Ille nimphefi t hic 
nympham. 

XIV. 

Carmen Venetum IX. 

2. Paris, cum Veneto i/hzy. codex Cob, ille* 


Digitized by Google 
4 ;< Dii simulac facili praestant tibi pectora y^na. 

Hortor Pierios condere perge modos. 

5 Res sane egregia est, mortalia fingit et ornat 

Pectora', post ofcitum miscet et illa deis. 
Tu duce me actutum vides Parnassea Tempe, 
: 14 Deqtie daCro pleno pectore fonte bibes. 

Nec te 'destituam, modo tu consortia vites 
10 Cum rudis atque hebetis, tum rudis atque 

bebetis. 

I «i >• ■ • II 1« V 

6. ‘Parisiensis facili, codex Cob; facilem. At Venetus 
di} simulae facili praestent . Ubi tempora vena . 
Saepe a librariis inter se permutari tempora et 
pectora observarunt interp retes —ad* Sibum- * Ital. 
XVI, 122' Ovid. Trist. I, 1, 40. et Metamorph. 

r ;; r "iv , 1 ' : •• ■ 

7. Venetus lu duce, Parisiensis te duce, codex Coh. 

tu dulci, • '" : 1 

10. iuvat addere q\iae Antonius scripsit Piccinino fi¬ 
lio in eatideih Sententiam" folio' ’2? v libri Veneti: 
equidem volui stultorum commerda' effugere*, uo- 
j ^ 2u£ ac vehementer volo j id possibile. 

Stultorum ptenlx sunt Ortmid,qSuoqtio te verteris, 
stultus praesto tst. Esi 'i)>Uur' Hoc ipsum > quod 
~ tibi cupio, difficile , fateor, sed virtutis comes est 
difficullai,' 'Verum fiis rhissis respondes, te Stultos 
non nosse, nee etiam amarC. Ergo me longe for - 
, 4 tunatifip. es cevt$• qui stvftU pndiflu* circumstipor, 

cwn stultis ambulo, cum stultis convivo . 


Digitized by Google 
x 20 

Crassa quidem ruditas parVo te' polluet’ usu, 

■ Inficietcple tuos transitione Sirius. i 

' •: .. • ■■ ^ 

.. . XV. r . 

JN MATTHIAM. LUPIUM CLAUDUM. 
Lupius, absposcis.me rara epigrammata Marci; 
.. Concedam, rectis passibus ipse veni. 

' XVI. ' ' 

IN EUNDEM GRAMMATICUM-.... 
Tres habet arcana Matthias Lupius aula 
Discipulos; unus de tribus est famulus. 

~ ' XV. 

. ' ■ J ^ 

In libro Teneto carmen XIX. Epigrapben variant: 

. Bandinus in Matthiam Lupium claudum . Parisi- 
cniis ad Matthiam Lupium claudum . Codex Co- 
burgensii in Matthiam Lupium claudum, gram - 
» naticum, Venetus in Matthiam Lupium claudum 
maledicum • 

1. Paris, cum Veneto rara , codex Cob. cara f Supra 
libro primo XLI, 19. ut mihi concedat perrara 
epigrammata Marci . De nomine conferas Mar* 
tialem ipsum 1, 56. vota tui breviter si vis cog¬ 
noscere Marci, et III, Marcus avere jubet . 

'-■* "" XVI. ' - • ** 

Carmen Venetum XXI. Conferas epigramma XXIII. 
prioris libri. '' ^ ; . * 


Digitized by Google 12 i • 

'V 1 xm 

r PRO M. SUCCINO AD MAURAM. 

Pulcrior argento es, sed eris formosior auro, 
Si bona reddideris verba, benigne puer. ^ 
Est pia vestra domus; fratres* germana, pa- 
5 ; rentes; ° T 

Sis pariter mitis, si pia tota domus. 

5 EstTtua forma decens, mens sit 'quoque pulcra 
• ^ * f * - ; v * licebit9 i 

Conveniant formae reddita verba tuae. 
Conservare viros perituros regia res- est ; 

Haec jiios coelitrbus res fatit esse pares. - 
Ast ego Castalio deducam fonte sorores, 

0 Quae formam et mores et tua facta ca¬ 
nant. 

XVII. 

Epigraphe apud Mercexium. pro M» Succino a$ L. 
Mauram+ in codice nostro pro M. Succino in Lu¬ 
piam Mauram , apud Bandinum pro M. Succino 
ad Mauram . 

6. Conveniant recepi ex £odiee Coburgensi. Paris. 
convenient . 

10. Paris» canant, cod. Gob. canent 


Digitized by Google 
122 ***** 


Quid melius Musa tribuam ? quid carmine *na- 

■ ■ r/ , • • -T 

Si potius quid sit carmine, posce; dabo. 

, Quem sacri vates voluere,, est ; fama j^ejpen- 

flis; : ■ _ . , 

• Tu quoque, ni. fallor* carmine cJaruepris. 
15 Namque ego doctiloquo vivaces carmine red- 
. ~ . :dam : 

' Semper ^amicitias, sit modo 'vita, ^ias. ; 
Quippe boui de te capient exemplat mino- 
•• 1 ; ■ ' . ^ -• res,: 

Gaudebunt actus saepe^ referre 
2 o.Lux mea, Maura, vale, • tibi meque meamque 
v ' l i . : Thaliam * » 

Dedo; velis uti, lux:mea, Maura, vale,.. 


1& Posce est codicis nostri, MerCferius posse.'- * 

13. Ovid. Amor. 1, 15, 7«, 8. mihi fama perennis 
quaeritur. Tibuli. I, 4, 59. ^0. " ’ 

Quem jeferept Jfaisa^, vivet, flunt robora teUus * y 
Dum coelum stellas , dum vehet amnis aquas, 

17.'Cod. noster capient , Paris, capiant. 


i 


Digitized by Google 

123 VWVk 

xvwl 

PRO M, SUCCINO ORAT, ETjUT SPERET 
DE L. MAURA EXffORTATUR, 

Dii faciles, incepta precor, Succine, secun- 
- /dent, 

Cum. puero fautrix sit Cytherea, jup, - 
Ut responsa hilari sint, convenientia formae. 
Et reddat pulcer verbula pulcra puer. 

5 Est pia tota domus, fratres, germana, paren- 
1 v — * v: tes, -■ 

Nescio quin speres, si pia tota domus. 

' Ipse : pioS 1 longe superat pietate propinquos $ 
Nescio eur patri Maura sit absimilis. 

- . . 

IN MATTHIAM LUPIUM. ™ 

Lupius in pueros, si quis screat, intonatj idem v 
, Pum (KJmedit^padifi cum satur esf, Vo¬ 
mitat, * Epigraphe est Bandini et Parisiensis. QodffX Co- 
burg. M, Succino, qmt et exoriatur,,ut speret 
de A Maura, t , . , ' 


Digitized by Google 


' r ' •••■ ' IN LENTULtfM MOLLEM. ' ' ! - 

Si neque tu futuis viduas, neque, Lentule, 

* * <r ' - - " •' •' " ' 1 : hriptas, •* ■ •*-* 

Si tibi nec meretrix, nec tibi virgo placet. 
Si dicas, quod sis calidas magmisque fututor, 
— 'Scire velim, mollis Lentule, quid futuas» 

. . . • , , i . *" • - • \ t 

XXL 

EPITAPHIUM MAR^TINI POLYPHEMI, COCI 
EGREQII. C G v 

piate, preqor, lacfymisque meum consperge 

n •;;; i sepulcrum*.j-v$ 

Hac quicunque studens forte tenebis iter. 


; ^. . . XX. 

3. Pari», quod sis calidus , codex Coburg. quod tu 
v sis callidus . Sid librarius noster infra XXIV, 1. 
callidi pro calidu ' * 

XXL 

Carmen Venetum XXXI. Coci egregii omittit Ve¬ 
netus, habet Parisiensis cum Bandino et codice 
• J CobUtgerisi. 

2. Secutus sum Pari si ensem et codicem nostrum. 
Venetus quicunque hac fuvenis forte tenebis iter . 


Digitized by Google Sum Polyphemus ego, vasto pro corpore^ dic¬ 
tus, 

Martinus proprionomme x^ot,us eram, 

S Qui iuyenes studiis devotos semper amayr, : 
Quem liquet ef famulos et superasse co- 

- t Nunc ego funebri tandem, ^polifitus hopo^ 

Thure carens summa sum tumulatus hu- 
~ mo. 

: IMfe Mathesilanus iempe§ta in nocte recondi ; 
io ft exequias luce carere.meas. 

Nec cruce nec cantu celebravit nostra sacerdos 
Funera, nec requies ultima dicta mihi. 5. 6. I» alia' omnia abit hoc disticho Venetus: 

, domino ingrato frustra famulabar in arti* 

Qua celebror celebres exsuperasse coqups, 

» : Codex^Cofcurg. co^igirat cum editora J?^ri$ienii. 

7. Paris, «t cod. Cob, nunc ego , Venetjus nunc,hic • 

• 9* Paris. Math&silanusj cod. Cob. MathesillanuSf Ve¬ 
netus Matesilanus. Pro tetnpesta Venetus* solus 
< ’ latebrosa. Lqcan. Pharsal. VI, 120» non obscura 

petit latebrosae tempora noctis . Parifieusis et 
.i. Venetus ttoondi, codex noster recondit. 

10., Venetus ,e\sequiap , Jtulpruin m#re. 


Digitized by Google 
' -Clamque fui -sacco latitans' rapt&n<pie $epul- 

tus, 

^ Nec capiunt coleos arcta sepulcra meos* 

15 Dum feror obstupui, * timtrique subire :latri- 
' nas, 

Nec loca crediderim religiosa dari* 

Oro pedem 1 adjecta claudas tellure - parum* 
~ - per. 

Qui patet, heu vereor ne lanient catuli* 
20 Cbntihuo" doiiiini complebcHululatibus aedem 
Infaustis , poenas has dabit ipse suas. *> * 


13. Paris, et Venetus clamque , codex Coburg. clamve. 

14. Dedi versiculum ad scripturam Parisiensem et 
codicis Rostri. Venetus pudicius: nec ventrem ca¬ 
piunt arcta sepulcra meum. Ceterum in codice 
nostro scribitur arta. 

15. Patig. et Venetus feror, cod. Cob. feret. Pro la¬ 
trinas Venetus solus latebras . 

s 16. Venetus relligiosa , prafeter necessitatem,' vide 
' Scio^pinm ad Priapeium XJ. 

17.' Paris, cum cod. Gob. adjecta tldu&at,' -Venetus 
ihjectd condas. ' ‘ . * *<•’ 

Id. Pdrid. cum Veneto domini coniplebo, code* Cob. 
catuli implebo. 

20. Secutus sum * MerceTiuiii et codicem ■ nottrum. 
At Venetus inferiis poerias has dubit itle rtieii. 


Dic^tized by Google 12 J 

\ \ • xxn. 

•; LAUS AURISPAE Ati COSMUM; 

Si quis erit priscis aequandus» Cosme» poe- 

, i . i» f * c* ' . r '}Jii ':x' tiS» / 

cui JhQehus Pierid^sque favent* 
Sequis cum loguitur vel splendida facta repo* 

♦' : < - • r T , 'V* x::: n if« . - * • Z • f ’' r.z 

Mercurium jures eju$ ab ore loqui» 


> - j;..o . . ’ , ? u : * *. r * a 

XXII. 

Carmen Venetum IV. In lucem etiam prolatum 
■’ est hoc epigramifaa et ab editore J Florentino Gar- 
minum illustrium poetarum Italorum, ttorfio IL p. 
113. et a Jano BruhhusiO ad Tibullum I, 2, 24. 
Epigraphe varia: in codice Cob."eVapud Bandinum 
laus Aurispae ad Cosmum » apud Parisiensem. Jaus 
. Aurispae ad Cosmum viruiH clarissimum , apud 
, -Florentinum latos Aurispae ad Cosmum Tlledhdem, 
apud Venetum ad eundem de Aurispa, praecedit 
enim in libro Veneto epigramma nostrum: priiftum 
libelli secundi, et ipsum Cosmo dicatum. 

1. Florentinus erat, ceteri erit. 1 

3. Parisiensis, Venetus et codex Cob.' curri loquitur » 

[' Brukhusius vel loquitur, . 

4. Codex Coburgensis cuni Florentino et Veneto /n- 

ris' ejus, Parisiensis dices ejus , Brukhusius videas 
cujus. ’ ' , Digitized by Google 

•128 

6 Quive alios laudet r cum -sit laudabilis ipse, 
Quivehedera merito tempora nexa ferat. 
Si quis erit linguae doctus Grajae atque Lati- 

•.-e. - - hae, ’• 

Si non Aurispa est hic, periisse velim. 
Quisquis iri'hoc mecuni noii seilserit, arbiter 
■ • aequus 1 ' . ' 

10 Non fuit, aut certe Zoilus ille fuit. 

‘xxm. 

AD GALEAZ, QUEM ORAT UT Sffif "CA¬ 
TULLUM INVENIAT. 

Ardeo, mi Galeaz, mollem reperire Catullum, 
Ut possim dominae meriger esse meae* 

6. Pari, codex Cob. et Florentinus quive, /Venetus 
quique. Apud Brukhusium deest totum disiichon 
tertium. Omnes laudet, praeter codicem nostrum, 
j qui laudat * > ' • - . ; n 

. 6. Solus Venetus et hic quique* ; v/ f * 

XXIII. 'V . r . 

Venetum carmen XII. Pans. et, Venetus in epi* 
grapbe Galeaz , Bandinus Gallaz, codex Colj. Ga¬ 
leam, ,Retinent suam quisque scripturam yersacu- 
. Io primo. Quem orat omittit codex noster, habet 
Parisiensis cum Veneto et Bandino. Solus Venetus 


Digitized by Go * : >»vn 


1219 

. r lib^ c t^»f«r^J%9civa po$fc$,; 

, £t^ya$fert muneros,; d<?cte CatuH$, tuos. 
a feNup#l?;e 4 hos, »h& me ,mp}ta prece blanda. po- 
f ::' ; - poscit, 

/FQrte J; SMum jyatena s wer>pf^^ ess^putans. 
Non teneo hunc, dixi, mea lux, mea nympha, 
.. y libellum; 

Id tamen efficiam, forsan habebis opus. 

' Instat , et omnino* librutn^ifle poscit imfciitfi, 
10 Et mecum gravibus nunc agit illa minis. omittit sibi. Typis uqndum prodierat Catullus 
illo tempore, quod demum factum est &nno 1472. 
postquam carmiiia fejus manuscripta in horreo quo_ 
flamf ^glepta et jam> partitura repererati Guarinus 
Veronensis, si fides Borsetto in Historia almi Fer¬ 
rariae gymnasii parte II. p. 19. 

4. Tibuli. III, 6, 41. sic cecinit pro te doctus, Mi- 

^ ^,$$9 CataZZuk Ovid. Amor. III,, 9,> 65 . cum, Cal¬ 
vo,'docte Catulle, tuo. Martialis VIII, 73(. Les- 
hia dictavit, docte Catulle, tibi Causa laudis 
non satis liquet. Caes. Scaliger libro sexto 

oapk septirho PoSticei: Catullo docti hcmieri' qdare 

u ■ sitxib antiquis attributum, neque apud aliQt cQm- 
•; P e r* 7 neque dum in, mentem venit mihi.»' JSfihil 
\» eqirjfi non vufggre est inr ejus libris. ' " 

5. Paris, et codex fiob. abs Ve»ettos a tne< 

9 


Digitized by Google 

%%4%V 


lSo 

Quare 4go per superos omnes, o care sodalis, 
Sic precibus lenis sit Cytherea tuis, 

Te precor atque itertim precor* id ti&iht <|uae#e 
libelli. 

Quo fiam nostrae gratior ipse deae. 

XXIV, 

MATTIflAE LUTO SENTENTIA AD BAL¬ 
BUM. 

Balbe, scias calidi quae sit sententia Lupi, 
Quam modo versiculis prosequar ipse meis. 
Si saepe efflictum cupiat mea mentula cun¬ 
num, > ^ . 

Interdum adfectet cruscula cauda salax. 


12. Paris. Cytharea , codex noster Citharea , Venetus 
Citherea. 

\ i r , 

XXIV. 

1« podex Cob. callidi; oonf. XX, 3. diujus libelli. 

3* 4. Saepe cupit futuere, interdum paedicare. Nam 
xrmcula adfectat paedico, quod supra libro primo 
IX, 5. 6. dicebatur cruscula velle. Forsan pro e/. 
flictum dedit auctor efflictim. ’ * 


Digitized by Google S Non tamen usqueadeo delita aut plena ltbido 

est, ■ 

Ut popisma palam cumre cohorte rogem. 


* ’ ' * P • 

7 5. Priap. XXXIII. adeo med plena libido J 

6* Popisma videtur viienr;etr quadrantariam 

lupam, quae poppysmate, id est vel sibilo labiis, 
vel plausu manibus edito, et alliciat, et alliciatur. 
Sane scribendum erat poppysma , nolui tamen in 
re miiiud certa scripturam contra fidem librorum 
immutare. Rogatur poppysma eodem sensu, quo 
Ovidius Amor. I, 8, 43* Capta est,, inquit, quam ne* 
mo rogavit. Aliena videntur poppysmata nni 
apud Martialem VII, 17. quae signa sunt, quibus 
prodit femina, coitu ,se vi* satiari, ut illa de qua 
Pacificus MarimuselegiaXI. supra a nobis addu* 
cta festive querebatur. 

Talis cunnus Martiali loco mox citato dicitur 
clamosus, talis cunni garrulitate offenditur i 

Accessi quoties ad opus mislisque movemur 
Inguinibus* cunnus non tacet , ipsa tace*. 

Di facerent* ut tu loquereris et ipse taceret* 

Offendor cuntti garrulitate tui. 

Pedere te mediem; namque hoc net inutile dicit 
Symmachus* et risum res movet ista simuU 

Quis ridere potest fatui poppysmata cunni* 

Cum sonat hic* cui non mentula mensque cadit ? 

' Dic aHqusd saltem* ctamosoque- obstrepe cunno* 

Et si adeo muta es* disee vel inde loqui. 


Digitizedlay CjOO^Ic Nolint < cum populo, conapaedicare Jacinthum , 

Cum multis ipsam non Heletiem futuam. 

Sic.ait; *d digito, dictum tibi * Balbe,, ligato, 
io Et clam paedico clamve fututor agas. 

•> -..... XXV.., . ... 

* ’* 

MEMMUI>t DE PARTU LUCIAE 

/ . "nymphae.; ; ;; • 

Cum modo per dominae vicum mihi transitus 
r .. esset, 

Haec ego pro nympha partririerite precor. 

Nunc age, nunc, Lucina, meae succurre pu- 
, . : ellae, 

r Quae parit/atque aliquem jam paritura 

deum fest. 


8. Paris» Hehnem> cod. Cob. Helenam .' 

xxv. 

libri Veneti carmen XIII. Parisiensis cum Ban- 
dino Memmum , Venetus Mammunu 
1. 2. Distichon primum deest in HJTro Veneto. 

4. Est omittit Venetus, larisieusis et codex noster 

babextt. . - , w*,** . 


Digitized by Google « 1^3 

5 Ah dolor, enclarhat auppleatua nuitlittapos* 

/ Vocibus et lacryiri6ft ( addit' amara ^ufe‘. 

In me dii luctrim dominae transferre velitis, 

* ' 1 Etsi : rne inigerum no^i ljiinor 1 arig$t habet 

Quid cessas? est* diva, tibi laus maxima, si tres 
i *■ Incolumi nympha destituisse potes. r ~ /r 
Hei mihi , ne superi r si iri te mala foito roga- 

rirh, 

, .?■?./ / 

Audierint ? votis_et cruciere meis. 

Parcite moratam,* superi, laesisse puellam. 
Et facite; iit veniant in caprititta-mAim. 
a ^ Quin vereor, neu te dudum Verius eff&a. vexet, 

Sicque tua poenas impietate-luas. __ 

' Cernis ut «ultricem durum est offendere/ divam; 
1 ii-. Erga tuo mitis*sis facilisque procd. * :v: 
Quid tardas, !Lucina? veni faustissima^nym- 

P^ae, 

i o ' ' ‘Leriis io ri^rriphae prospera divtrfyeni. 

* - • , , . : •- ri 

- : N •? ‘«'.i 3*- •* ‘ -t ' : t * -t : i fr:* r 

5. Distichon tertium et proxima sex fascitin Ve- 

..noto .li^ro. >, i-« • <j.-j ;*• 'z, [ ' ‘ J 

19. Keliqpia exstant ia: Veneto libro. . ,>t ;o* 

20. Paris, cum codice Cob! lemV, Venetus laenis. 


Digitized by Google 


WV » WWA 

Postmodo solemnes certe tibi construet aras, 
Imponetque tuis menstrua thura focis. 
Haec ogo, sed quoniam dea sit tibi promptior, 

oro, 

' f Ipse tuas praestet, splendide Memme, 
: •• ^preces. 

25 Nil dohito, quin flore dato votisque peractis 
Exsolvet partu* ifcoiliter illa suos. 

XXVI. 

DE SUO OCCULTO AMORE. 

. , Urpr , et occultae rodunt praecordia flammae } 
h / O ego si sileam terque quaterque miser! 


24. Vebetus TMTamme, ceteri /fttmme. 

25. Flore est codicis Coburgensis et Venetu At Pa« 
risiensis forte. Hic cum codice nostro peractis, 

1 Venetus solutis. 

XXVI. 

/Venetum carmen XIV. Laudatur bocdisticliop. 
in Margarita poetica Alberti Eibensis parte I. tract. 
III. cap. XHI. iol. 148. exempli Argentiuae anno 
1505 editi, ita tamen ut pro rodunt ibi scribatur 
' J redeunt. 3 

2. Parisiensis, codex Cob. cum Alberto Eibensi o ego, 
Venetus ergo. TibulL ll r 4, 7. o ege ne possim 
tales sentire dolor*! 


Digitized by Google 
v >v »v» i55 

XXVII. 

IN MATTHIAM LUPIUM, VIRUM IGNA¬ 
VUM. - 

Aonia rediens Matthias Lupius ora • 

Gastalidum steriles nunciat esse lacus. 

Et siccas laurus, nullam et superesse puellam. 
Singula contatus comperit esse nihil. 

5 Impuri, nequeunt oculi spectare sorores. 
Scilicet [ignavis Pegasis unda latet. 

XXVIII. 

PRO CENTIO AD CONTEM, UT EX RURE 
REDEAT. 

Centius hanc vidua tibi mittit ab urbe salutem. 
Lux mea, mi Contes, dimidiumque ani¬ 
mae. • . 


xxvn. 

Carmen Venetum XVIII. 

3. Paris, et codex Cob. laurus , Venetus lauros . 

6 . Parisiensis et codex Cob. ignavis , Venetus tamen 
impuris , et diserte ait auctor in epistola ad Cam- 
bium fol. 48. Veneti libri: Hermaphroditi versus 
est , scilicet impuris Fegasis unda latet . 


Digitized by Google ' 136 

Quid mihi laetiti** superest, ubi rura petisti? 
... Spiritus est membris visus, abir } e t meis, 

5 Id mihi laetitiae tactum est, puer urbe reman- 
* sit, 

Ihque suos Vultus conspicor ipse tuos. 

f , 1 . t l ’ ' i • * 

■ ' l XXVIII. 

In Veneto libro, quo est carmen X&lt, totum t 
epigramma diffingitur, itu qttktertfj^ut ex «epistola 
amici «4 amicua^ ^prodeat e^ftola u^cns ad ma¬ 
ritum. Forsitan auctor ipse poema incudi red¬ 
ditum ad aliam occasionem accommodavit. Simi¬ 
le recurret infra* in epigrammate XXXIV. Quam 
.: ‘ V decemus epfgrajiheil, earfv editbri; ftebtfbus Baris|- 
ensi et Bandino,, quibuscum facit codex noster, 
nisi quod in hoc pro Contem scriptum reperitur 

- Centonem, i Tamen : versiculo fecundo codex habet 
Contes. Venetus pro Qentia ad Conteni, ut ex 
rure redeat . 

1. Codex noster Ceritius hanc vidua , Parisiensis Con- 
tius hanc vidua , Venetus Centia cara olim , 

8. Paris, cum cod. Gob. quid, Venet. nil. 

4. Paris, et cod. Cob. spiritus est membris , Venetus 

sanguis 'et e venis . - . « , j. . ; 

5. -Paris. et cOd. Gob. id mihi laetitiae, Venet. hoc 

r. . mjfii lenimen . . » 

6. Paris, cum cod. Cob. inque suos vultus conspicor . 

■ '■ ipse tuos, Venfetus cujus in effigie conspicor ipsa 

tuam . s 


Digitized by Google Ne fuge, care puer/ sine te, germane, videri, 
; , Dumque-agit in aylva, nerfuge, care puer. 
Plura velim, sed pli^ra logui dolor impedit, ergo 
io ( .Vivere ai.cupias me, cito rure redi< 

: * J:: ; xxix.' 

AD IJ&UTItIM FOENERATOREM, UT PLAU^ 
TUM COMMISSUM HABEAT. 

, Hunc tibi quam possum Plautum pommeiido, 
, > Leuti, 

plautum# quem> vocitat lingua Jjfrtina pa- 
- « ; • ■ , trem. v ^ . . 

Haud de te mpdicum a vates, aboleverat aetas, 
* Te modo . pernicies . altera foenus edit 


7. Paris, et codex noster germane , Venet. minate, 

8. Parisiensis dum que agit in sylva , codex Cobt&rg. 

dumque agit in sylvas , Venetus durfTpctter 'hinc 
aberit . ' 

• -V-. • . ■ XXIX.- : .V i 

rr / ? : pAtisiensis* cum Bandino’ utPitmtum, cemmissuni 
habeat , codex noster ut c&mmissum fvabeat Plau¬ 
tum, Meminisse-'juvabit, Plautum ante anhuro 
1472 typis ntmduln fuitse vulgatum. 

8. j4boleverat &he& codici nostro, - Nam Parisiensis 
habet oboleverat . 


Digitized by Google 

i58 


, • XXX, 

EPITAPHIUM NICHJNAE FLANDRENSIS, 
SCORTI EGREGII. 

Si steteris paulum, versus et legeris istos. 
Hac gnosces meretrix quae tumulatur hu- 
mo, 

Rapta fui e patria teneris pulchella sub annis j 
Mota proci lacrymis, mota proci precibus. 
S Flandria me genuit, totum peragravimus or¬ 
bem, 

Tandem me placidae continuere Senae. 
Nomen erat, nomen notum, Nichinaj lupanar 
Incolui, fulgor fornicis unus eram. 

JPulcra decensque fui, redolens et mundior au¬ 
ro, 

I 

i o Membra fuere, mihi candidiora nive,. 


XXX, 

. In epigraphe codex noster omittit egregii, et in- 
/' terit- generosum post epitaphium. Secuti sumus 
Farisiensem et Bandinum. 

% Faris, gnosces , codex Cob. nosces, 

7 . Faris, notum , codex Cob. totum, 

IO. Ori(L Atnor. IU, 7\ 8« brachia Sithonia candi¬ 
diora nive. 


Digitized by Google Quae melior nec erat Senensi in fornice Thais 
Unorit vibratas ulla movere nates* 


11, Paris, metior, code* Coburg. melius* 

12 . infra XXXVII, 14. docta agitare suas iUa vel illa 
nates. Priap. XXVI. Quintia vibratas docta move - 
re nates , Uno verbo id dicitur crissare , Martial. 
X, 68. numquid cum crissas, blandior esse potes? 
Plenius, nec semel, rem tractavit magistra nequi¬ 
tiarum, Aloisia Sigaaa: p. 81. Vibratis in a*r<t na- 
tibus continuo meo motu tam apte Catliae motui 
respondi, ut eum deorsum impelleret in meas /o- 
rks pessulum, ego sursum propellerem • Ita pubes 
pubi 1 , pecten pectini pugnabat ea contentione, ut si 
seminis ad summum capitis verticem fontem ha¬ 
buisset Callias, ex eo potuissem nihilominus exci¬ 
re . P. 87. Egressa matre Callias jubet subsultas 
objicere concussibus suis rapidos et frequentes. Ja¬ 
ctitare nates coepi, s ursumque deorsumque ferri, 
ut facturus impetu impressionem abscedebat, ut fa¬ 
ciens irruebat. Laudabat animos, mirabatur mo¬ 
bilitatem. Pag. 180. Innitor pedibus, uterum tollo, 
et lumbos quam altissime possum 3 obviam eo ru¬ 
enti. Tunc suavium dat (Lampridius,) manum 
sub nates mittit. Eodem momento connivent oculi 
patrantes, anima me reciprocando deficit, rabida 
titillatione sentio largum * liquescere me in humo¬ 
rem* .Advertit Lampridius, pulsat, impellit, agi¬ 
tat ; mox et ipse fervido me ferit seminis ictu . 
Sic alter in alterius amplexu deficimus , Pag. 137* 


Digitized by Google WVWt 140 

Rapta viris tremula figebam lafiia lingua^ 
Post T etiam coitus oscula multa ^bain. 


Tunc vehementissime coepit concutere .( Jactfhdus, ) 
, ego\ succutere, nates tollere crispantes , motitare 
fiexifriliter lumbos. ,Primus titillationem praesentit 
advenientis gaudii , at ojrwj. nisu et agitatione per - 
vicQci exorienti favi libidini . Post intro sensi in 
, t lumkis aperiri mijji Venenis fontem. Deficio? Huc 
. pertinet illud Ovidii Heroid. XV, 47. 48. . 

< Tunc te plus solito Iqspjivia nostra juvabat^ , ,, 

, , .Crebraque; mobilitas, aptflquf v*rba jwQ f ^ 

.Via tu scire, ^u*e fuerint apta, vej&a jace ? Nec 
eanobis inviderunt candidae priscorum ^nimae. 
Martialis X, 68. faxj xod ^v%ri lascivum cpngeris 
usque. Juvenalis VI, 192 — 194. , 

‘ Ndn est hic sermo pudicus ' ' * r 

In vetula, quoties lascivum intervenit illud 
: Zwrj nal tpvxq ., . ,. - * 

Magnam vim * blandae vbcis in opera Venereo 
* veteres haud raro commemorant. 7 Martia!. XI, 

* 1D5. hec motu dignaris opus nev voce juvare. 
'Idem *XI, 6%. "*•' " • ■ - > ^ ' * •»* 

At Chione non sentit opus, nec vocibus ullis 
,l ' * 'Adjuvat, absentem maPmdretimqUe )p'iliis. 

Ovicf- Amor. III, 7,^ 9 — 12. ' 

Osculaque inseruit eupidae luctantia linguae. 

Lascivum femori suppo suit que femur, 

Et mihi blanditias dixit, dominumque vocavit , 

Et quae praeterea publica verba juvant. 


Digitized by Google 
i5 Lsjctus erat multo et niveo centone jtfferfus. 
Tergebat nervos . officiosa manus» 

Idem de arte amatoria IU, 795. 96» - 

, Nec blancae vofits jqcmxdqque murjpura cessent t 
Nec taceant mediis improba verba jocis. 

v Ceterum in versiculo nostro codex Cob. habet 
' norit pro gnorit , quae scriptura est Parisiensis. 

16» Priap. LXXXI. nervis, tente Priape , fave. Ti¬ 
buli. ad Priapum 41. repente nervos excitet libi¬ 
dine. Gvid. Amor. III,. 7, 35. quid vetat et ner¬ 
vos magicas torpere per artes? {Jorat, Eppd. VIII, 
17. illiterati num minus nervi rigent ? Petron. 
cap. 131. admotis manibus tentare coepit (anus) 
inguinum, vires. Dicto citius nervi paruerunt im¬ 
perio, manusque aniculae ingenti motu repleverunt . 
Verum et singulari numero nervus do mentula di¬ 
citur: Juvenalis IX, 34. nil Jaciet longi mensura 
incognita nervi. Idem X, 205. 206. 

Jacet exiguus cum ramice nervus - 
Et quamvis tota palpetur nocte jacebit. 

Priap. LXIX. 25. 26. , 

Nemo meo melius nervum tendebat tflyrSe, 

Sive illi laterum , seu fuit artit opus. 

Luxorius in Anthelogia Burmanni seoundi tomo 
. . ; II, p. 606, ..... ; . ’ 

Esset eaiuidiei si par fdcbndia ner y o * i 
■ *.. i Impleret cunctckViscera negotii. ■. t 


Digitized by Google 
Pelvis erat cellae in medio» qua saepe lavabar» 
Lambebat madidum blanda catella femur. 
Nox erat» et juvenum me sollicitante caterva 
20 Substinui centum non satiata vices. 


Ancmymu* in eadem Anthologia tomo II. p. 414. 

Sit ut marito 

NetVus Saepe rigens potensque semper . 

Aloisia Sigaea p. 258. ecce ut rigidus, ut igneus , 
ut superbus Lampridio micat nervus. Excipe, 
Eadem parte III. p. 114* at exerrantem et tesilien * 
tem intercipit caudam Manilia , officiosaln in* 
' sinuans manum, 

18. Canes apud Romanos solemne fuisse Satellitium 
meretricularum observavit Brukhusius ad Tibuli. 
I, 7, 82* e t II, 4, 82* Vult ille huc redire canes 
suburanas Horatii Epod. V, 58* et suburam 'vigi¬ 
lacem Propertii IV, 7, 15. Infra XXXVII, 15* te 
Viset Sannecta , sua comitante catella. 

19» Horat. Epod. XV, 1. nox erat, et coeto fulge¬ 
bat luna sereno . Ovid. Amor. III, 5> 1. nox erat, 
et somnus lassos summiiit ocellos. 

20* JuvenaL VI, 127 — 129. 

(TVlessalina) ultima cellam 
Clausit , adhud ardens rigidae tentigine vulvae 
&t lassata viris nondum satiata recessit. 

Plinius Histor. naturalis libro X. cap. 83* Mes¬ 
salina^ Claudii Caesaris eonfux , regalem existi¬ 
mans palmam elegit in id certamen nobilissimam 


Digitized by Google t45 

Dulcis, amoena fui> multis mea facta place» 
- bant , 

Sedpraeter pretium nil mihi dulce fuit 

"' xxxi. ' T ' '; 

CONQUERITUR, QUOD propter testpem 
A DOMINA AMOTUS SIT? 

. Quando erit» ut Senas repetam dominaoujne 

revisam? : • 

Me miserum molli pestis ab urbe fugat. 


e prostibulis ancillam mercenariae ~ s tipis, tamq ue 
nocte ac die superavit quinto ac vicesimo concubi * 
tu. Qvidius Amor. III, 7, 23 — 26* 

At nuper bis flava Chie, ter candidaPitho, 

Ter X,ibtts officio continuata meo. 

JZxigere a nobis angusta nocte Corinnarti 
Me^metnini numeros sustinuisse rttnfetn* 

Autor epistolae C. Antonii ad Q. Soranum i 
(Cleppatra) sub una, nocte sumto cucutio m lupa - 
nari prostibulo centum et sex virorum concubitus 

pertulit . . 

21. 22. Hoc disticbon laudatur in Margarita poetica 
Alberti Eibensis foL 148+ «ed pro praeigr pretium 
legitur ibi super pretium * 

Xxxi. 

E*t epigramma XXXL ia Codice Cobnrgensi et 
«pnd Ba n dinn m , XXXII. ia exemplo Parmensi» 


Digitized by Google 

OPTAT PRO, NlClftNA DEFUNCTA. 

>. Or<$ ttW>rrf : vl6laB '6pi¥e%i Nidifina, isipfilcrura, 
Sitque tuo cinej:i,nc>n. onerosa silex. 
Pieriae cantent circum tua busta puellae, 

f, ' ‘ # ; L \ ; *•* r 1 ‘ k « « 2* f. , i * ■ i ‘ • - 1 ’ 

Et jPHoebiis lyricis millceat ossa sonis» 


, v ..XXXIII. . 

laus cosmi, viri clarissimi. 

. <jo*ne; 'quis est Latiis vir felicisshnu&.oris 
Conjugio, gazis, prole, parente, domo? 


* XV. Editoris Vtmeti.Epigrapheft dedi Parisiensem, 
consentientibus Bandino dt codice nostrO. Vertetus: 
conqueritur quod a domina abesse cogatur. De 
peste Senensi conferas epigramma XIII hujus libri, 
•t XXX prioris. , 

5 : .....-34XXIL’. 

- • Ert* epigramma XXXH. ; apud BahdintiVn'fet in 

' ' Aostro tbdice'i XXXI.' PaViMense, XXIX; Venetum. 

Optat habet Parisiensis editor cum Bandittb, orat 
' - ' Podex eobttrgenfcis-ehm- Vetteto; : 

g.Vinetus coriitenV, 'fcet&iri ckntent. 1 ^ 

sSOfliit' .. 

Carmen Venetum II. decepitetiam Floxentinu* 
J ' «ditor Carminum illustrium ^ poetarum ^Italorum 


Digitized by Google 
145 WU 

Quis patriae spes est? quis sanguine clarus avi- 
• ” : \ .*o? ^rv. '• 

Vates quis prisco $ sepyat, a^a^quer novos? 
5 Face quis Augustus., Caesar quis Julius armis? 

• • i'. . » •: *f.7 i: j 

Quis fiet mira pro probitate deus? 

. Cosme, quis hic est? ..aut certe tu., Cosme, 

' vir hic es. 

Aut certe quis sit nescio. Cosmus, es hic. 


tomo n. p. 111, 112. Inscriptio nostra est Pariti- 
ensis , Bandini et codicis Coburgensis, Florentinus 
tauh Vos mi jyiedicei , viri clarissimi* ' Venetas in 
laudem ejusdem ; nam proxime praemisit Venetus 
epigramma primum libri prioris, et ipnun ad 
Coimum inscriptum. t 

2 . Cod. Oob. pomo , reliqui dofrto • * ’ ' f 

4. Venetus qui , ceteri quis . Tum sttval iirhatqm 
omnes, praeter codicem Coburgensem, qui exhibet 
’ servUt UthetqiieC * * •' 

7. Codex Coburgensis aut terte Cosme , Cmisio tu. 

Parisiensis et Vefaetus aut terte lu Costfie. Floren¬ 
tinus aut tu cetrte Cosme. * • 

8. Parisiensis, Venetus et Florentinas quit, codex 
Cob. quid. Tum omnes Cosmus -es hic , excepto 
Veneto, qui dat Cosfrius ts esi. Similis nominati¬ 
vus pro vocativo recurrit in epistola Antonii ad 
Jobnnefo Lamolami folio' 84. libri Veneti: vale 
meus ocellus adr*Ui; item iit epigramniate XV no- 

IO 


Digitized by Google 
XXXIV. ■ ' •' 

AUCTORIS DISQPULI VERSUS AD L. MAU- 
RAM; QUOD NON SERVET PROMtSSA. 

Cur non, Maura, venis? cur non promissa 
fidemque \ 

Solvis? cur nullo pondere verba refers?- 
Nam memini dixti nobis venientibus ex te: 
Ite alacres* cras hinc vos petiturus ero. 


«tri libri: Lupius absposcis me rara epigrammata 
Marci . Conferas Burmannum secundum ad An- 
tbologiam Latinam tomo I. p. 614. 

XXXIV. 

In libro Veneto est carmen XL Epigraphe varia: 
nostra est Parisiensis, Bandinus auctoris discipuli 
versus ad Mauram, quod promissa non servet, 
w codex Coburgensis auctoris ad L . Mauram, quod 
non servat promissa, Venetus ad Luciam Mau¬ 
ram , cur promissa non servet . Veneta carminis 
recensio plano diversa ab ea, quae in ceteris libris 
proponitur, ita quidem, ut omnia ad feminam 
referantur, quae in reliquis pertineant ad marem. 
Simile vidimus supra in epigrammate XXVIII. 

4. Paris, cum Veneto cras, cod. Cob. crans. Similia 
exempla atlans, asprenans , formonsus adnotavit 
Burmannus secundus ad Anthol. Latinam tomo II. . 
( p. 182. Noster infra XXXVI, 50. cpnmensa pro 


Digitized by Google •«•Gras veirat^nee te aerea deduci» ab arce, 

Cras it, nec tit nunc, perfide Maura, ve- 

■ ...iris.! ■ ■■ ; - 

Quodsi nos fl6cci facias, et ludere jam fas 
Esseputasnoli spernere, Maura,Ude- 

i ; - > * <- > Obj **>- [. 

Maura deos temnit, juravit numina di* 

.. ,*.r h. . vum,. -- - 

io Quod nos paganico viseret ipse solo. 


comesa. Hinc vos petiturus ero est scriptura Pari- 
siensis, pro qua codex Cobnrgensis, vos omisso, 
hirid peltturiis *c6m, Venetus hinc vos 'petitura Se¬ 
quar. 

5. Martialis V, 59. dic mihi , cras illud /Postume, 
quando Venii? Pro nec te aerea , quae est scrip^ 
tura ParisieUsis et Codicis nostri, Venetus aerea 
. ~ t)ec te, - Hoc : versiculo librarius codicis Coburg. 
maluitf ctibere trasf non cranSi 

'6* Ovid. Amor.’ I, 6><24. tempora noctis eunt. Pa- 
risiensis cum codice Cob. perfide Maura, Venetus 
perfida Maura, ■> . t 

10. Paris, viseret iUe loco , codex Cob. viseret ipse so¬ 
lo, Venetus viseret ipsa solo . 


Digitized by Google •*»»V l48 ' ««*• 

Maura deos temnit memores fandi- atque ne- 

,, ....... .. . .fandi» - - - 

Spernit et ille viros, spernit et .ille de- 

U.~ :• , ->• ‘ OSI ■■■.'' V-* 

., O .levior ‘foliis» avium ventosibr aKsi» 

Femineum et turpe est fallere sic ali» - 

i t 

ifi Si te» Maura» juvat me fallere» falle» sed il- 

- *.*: : ivi'•■■■' • ; luxa; >c:t ■} 01 

Carmine qui claret ludere, Maura, ca¬ 
ve. 


* .11. Pari*, eum Veneto fqn&i nt<fa$. ntfandij eodex 
Coburg. fandique nefandi* ^ 

12. Secuti sumus scripturam Parisiensemu Codex 
Cob. Spernit et ille novos spernit et ille, deos. Ve¬ 
netus spernit et illa viros > spernit «i iUa 4*os. 

13. Ovid.Amor.il, 16 > 45* verba jpuellarum foliis f 

leviora caducis. Heroid. V* levior feHU. 

15. Qvid. de arte amatoria I, S10* sive-vir lim mavis 

. fallere, falle viro* ^ ? ^ * 

16. Paris, cum Veneto qui, codex Cbh. vitiose quid . 

Tum Parisiensis et codex noiter claret, Venetus 
pollet. . 


Digitized by GoogI( Tu vatem et)nomen, verum non dogihata 

* : ‘.i. l.ti-.v. '■ ■■ • 

- __ Nosce, capesse cito, carmine doctus eris. 
■ - Non mercede docet quemquamynon indigus 
.. ...... .. auro e$t, ■' ••'•) 1 

%o •• Virtutis'solum motus sanove docet. 

Me docuit doctor. doctissimus edere versus; 

: Ferdidioi, et nunc jamoatttaina nostra Ie- 
• 1 ' : gi*. ' *' 


XXXV. 

; AD LIBEXiLUM, NE DISCEDAT: 


Quid vis invito domino- discedere? vis? 

• A> - - ,, , - ' t '/ '* 

Quid te de nostra dejicit aede, lij^r? 


3 ... ' V ‘ » >vt&h :i 

* ' -J r* 

♦ ** . . ^ 1,1,1 ■ ' - 1 •' 

. , i v> y s -• - 

’• - y* 

17. VenipuUr.fe* desunt' edi*Qjret^V*ie- 

. tilin,^ •. , . , t .\\ ,y; ;• y-tr/1 

• < 18. Pari*, ^ode* €ob»rg. nosce» Pro- c&pesse, 

fluae, eri «S^tpr* Parijiensisj dedit librarius co- 
.. dici* Goburgeusis, cQpitc*.,, ,i 

18. Pari*, aLfrQjtst y -cedex Gob. omittit tsU 

' M* Parili. et>nunc ,jam, codtx Cob» et tu nuni jam . 
Mox hic legas , ille legis. 


Digitized by Google 
^ Quq fugis , infeli*, degunt* ubi mille Catones, 
Mille, quibustantum seria lecta placent? 

mis^r, ^iaid o .laedere, rubesces, 
i!t Cum vemimia potem, iade^redire voles. 
Vana tui quaese domini praesagia sunto, 
fiitque timor vanus, thusquepiperque te* 
g«*. -.i- '■ 

. j l, verum •anctoria rogit^t si noinitia lector, 

10 Immemoremi «ostri nominis esse refer,] 


XXXV, 

VWetuiU carmen XXXHb l^grapbo-iibstra est 
Parisieniis, Bandini et codicis Coburgensia, Ve* 
r , netut ad librum 9 i)il ultra, * ; - 

^ Venetua solus quis te jam nostra ducit ah aede % 
' Uberi * ' '*• ‘ 1 -* 

6 * Paria, et Venetus laedere , codea Cob. sedere , 

7, Secuti aumua Parisiensem et cqdfcepi Cofrurg en- 
atm, Venetua vana meae forsan sunt haec prae «• 
sagia mentis, ' 

- & sparis, 1 ei cbde* C6b/sitque , Venetiri 'estque, -Tum 
Paria, et Venetua thusque piperque, code* ixoater 
. o. . thus* piperque, * Martialis JII, 2, iitett *, fdstinct tibi 
> trindicem parare,ne thuris pipetfsque ifa tucifflus* 
9, I eat scriptura cedicia Coburgeniis, pro 3 qua Pari» 
aiensia habet ei a in reliqua versiculi'parte uter<jue 
i consentit. At Venatus si roget auctoris iucrumquc 
et nomina lector , 


Digitized by Google VvW% %Si 

k£'- ■ XXXVI. dt \ 

CABALLUS :FAME PERIENS DE jLELPHO 
LUSCO DOMINO CONQUERITUR. 

, Siquajtuus queritur, cupidissime Lelphe, c« T 

ballus, ,;-.i 

«- * ' 

Pa veniam 9 macies cogit et alta fames. 

Pulcer equus certe» velox pinguisquefuisspm, 
Pectora quam sint et fortia et ampla 1 vide» 
5 Aptaque sint videas quain cetero membra^ per- , 

aeque. 

Qupd natura dedit,, sumpsit avara manus. XXXVI. 


Est carmen Venetum XXXII. Epigraphen edi 
jussimus ' Parisiensem. Codex noster c&nsentit, 
^ omisso tamen domino j neque fere, dissenti* JBan- 
dinus» nisi quod pro Lelpho , in opere illius» for- 
«an operarum vitio, legitut Delpho. Vfe&etus afc- 
tem caballus fama moriens de Lelpho domino 
conqueritur. 

3. Paris, et codex Cob. certe, Venetus certus. 

- ’4. taris; pectota quam sint et 'fortia, codex Cob. 
pCetdrd quam sint fortia omisso et, Venetus pe¬ 
ctora quam mea 'sint fortia. In fine Venetus solus 
vuUsJ 'u..j- — *'T : 

5. Piris- et Venetus optande » eodex Cob. tretaqtfc. 


Digitized by^CjOO^lC w*<* 

Ah quotiens phalerjs-tyctus fera bella tubis- 

y 

. • «em.! ^ 

Ah; quotiens cursus praestitu^ esset bonos! 
ftaclo nihil, rodit sed nostras inedia vires» 
lb * ' j: Non etiam nostris dentibus herba liatur. 
Vix mihi dat noster paleas aliquando dominus» 

* barbariem metro barbarus ille dedit, 
1 T&tpe ‘quidem dictu, 7 sed cogit turpia fari 

.Turpis herus, proprio stercore pascor ego. 

<6 Steftxtito pascor enim / sed Stercore pascimur 
' ambo, 

:r Tfcm tu ne comedas, non, vira vafre, ca¬ 
cas, . 

Neve bibas etiam, non mejere, Lelphe, vide- 

flS» t r 

i .3 ii J..*. • * . . _ * 

.m^v Extkit, ut perhibent, dura Celaeno parens. 
SeHa carens lanis quae fecerit ulcera dorso, 
io Lusce, vides» caudae vulnera» lusce vi- 

• •*. , * ; ■ . des.' • "■ 


7, 8, Parisiensis et codex, noster bis quttflerp, Vene~ 
fu» quoties. Godc^ noster soldis /a/tori* pro. pha¬ 
leris. ... . .. 

^ * ■ •• V. ' - • 

18. Celaeno una Harpyiarum. Jarenalis VIII, 180. 
unguibus ire parat nun$mp+ raptura Celaeno» 


Digitized by Google Cmequitana aspris caloribus iliatundia, 

,,l : Sivix sat pians debilis ire queam? 

Cur agilis vis dem ^r^cjejia in agra *ajtuv. 
Tibia si nequeat lassa movere pedem? 

25 Ipse quidem collo ^nallem Vectare quadrigas. 
Pegere quam ,m.iseri;sub ditipne ; viri*T 
Qcius affectem pistrino > Lelphe, dicari, 

, Sub te funestamquauv toler^re farnem. 
Vera quis h^ec credat, nisi credunt vera mo« 
t '.'- f ... ; ■ g - t-r lares? \ 

5o .Ferrea sunt longa frena comesa 

.. ■ .-'K. J - : J c t 


21. Codex Cob. tundit , Parisiensis et V c nctu» fodit, 
invito metro. 

23. Nostra scriptura est Parisiensis * et codicis Co~ 
burgensis, Venetu* dgiles pxo agitis, et akre pro 
* " u'4ra:' 1 : ■ • ; * ^ ‘j .• - : " .v* “I /'J 

24* Parisiensis si nequeat, Venetus cum nequeat) co* 
deit.Cebu ?g. si nequeam*/ ' • .?e^ r : 

25. Faris, cum Veneto mallem, codex Cob. medie, 
26-Parii. et Venetus- tu? t ditione, codex Cob. wh 
condictione, M 

30* Paris, et codex Cob. eunf, Venetus stant* Hic et 
% jpae&SAtis mox cometa „ . codex Cob* conmcnsa, 
uti supra XXXTV, 4. erant pro cras. 


Digitized by Google Ordea cornipedi dulcis datur esca caballo, 
-Sorbuit hos nunqdam sed inea buCca cibos. 

•Vera ioqqar, rerum; quis possit credere ven- 

.■ 4 treui 

Duntaxat yento vivere posse meum? 

35 Est mihi, vae misero, macies incognita toto 
'Corpore, et infractis artubus ossa sonant. 

•$im licet informis, siraque aridus, ho'c mage 
' ' malim» ' • v 

Quam liriphus’vacui pectoris esse velim. 

E$t Eelphus rationi» indp» et metati»-'egenus,. 

40 Corpus ei ut sus trux efferitate, riget, 

% ^ 

*.* * * * . o G ^ ^ ~\1 C ,* .* 

52, Purif, cwm Veneto ftpi, codex 04. , 

53, Perit, et codex Cob. vera loquar, Venetus vana 

hq «or,! : • • 

57. Paris, et codex Cobt m*£« malim , VenOtu* ta¬ 
men ante* 5 r * 

4 <0, Edi jus$f- scripturatti Farisiiernsein f quam et v co¬ 
dex noster sequitur, nisi quod pro ut sus tru* ex- 
InbefcuC trux sus , At Venetus cuisuis est venter, 
erus feritate riget, ad vitandam •duriorem >fllam 
verborum constructionem. ” . - :f 

t 


Digitized by Google Qmlm loquitur f bbatut bos, etrilat putor ab 
, v,.* ore, 

* »Ut * dubius* perstes, ooluaianuDa loquitur. 
Quum ridet, fauces inhiapt, ut asellus hia¬ 
scens , ' 

? " TTt mihi de risu nausea saepe 1 suo. 

46 Plura equidem quererer, quoniam sunt plura, 
■ l >t <*•';, ; - sed heuJieu; 

Lingua loqui plus nunc'debilitata necuit 
Jam inorior; socii* stabulum* praesepe, va- 
P* : • * — " • Jete, • * - 

Me miserum, videor debilitate mori, 

* Vos procul ite* ferae, procul hitwrvos fte, ro- 
^ lucres| 

gq Quo ruitis, modo yos pellis et ossa manent. 


^48« >$£qwmur Parisienssm editorem 4% codicem Co. 

burgensem. Mollior est versiculus Veneti ut he« 
r dat narer Utra cloaca minus, 

*:4&rParw, et code* Cob, fauces Inhiant* Venetus 
r fauces retegit, 

o 44. Ovid; Hemed. amoris $56, non semel bincetomq* 
^ tho nausea fatta mea% 

- >46»‘ Paris, et Venetus debilitata nequit, codex Cob, 
UbiHtate nequit. i : ; 

^.Martialis I, 61. quod ruet in tergum? 


Digitized by Google 
.. Blauditfc r :nitm Lelphnm liiscam mandetis ^Ta¬ 
rum, 

Jlle: cmcis poenas furcifer Ille daHt. 

XXXVII. ■' ' ■ 

AD LlBEUiUflj, UT FI<ORENTINy^ ^UPA- 
’’ , - NAR ADEAT.’, 

81 domini monitus parvi £aci$, i, fuge, ve- 

L 

< Florentina petas moenia» parve liber. 

Est lbcus ift media, quem tu pete, festus in 
* * * ; \ /u**be, 

. Qufevedtafium possis ^noscere* signa dabo. 
6 Alta Reparatae scitare palatia divae. 


XXXVII. - 

•1* Martialis 4wi ,£u g e; sed poltras tutidr. isse 

. .domi:. r i *;.■••• • ' 

5. Parisiensis Reparatae , codex Coburgensis * lipara - 
> ta& Tentplclm intelligit Antoitfos suo tempore ;at- 
que etiam nostro Florentinae urbis primarium, 
»>. sanctae Reparatae olim . dicatum, nane sanctae 
Mariae Floridae dictae consecratum , de cujUs de- 
. diqatio^e JVieolaus Mapchievsellus libro quinto Hi¬ 
storiae Florentinae p. 256. exempli Latini Argen- 

tinae anno 1610 . excusi» .hac igitur via > inquit, 

; / 


Digitized by G ^Ie WV%V 

: ^ £ut posce agnigeri splendidet, templa dei. 


conciliata pontificis (Engenil IV) Benevolentia vl~ 
Sum fuit Florentinis , postquam nimirum templum 
primarium , qmd sanctae Reparatae . appellatur, 
tjam jolim aedificari coeptum, to utyue per- 
ductum fuisset,: ut sacra in $o coftirpadum peragi 
iam, possent, pontificem rogaro T ejus dedicatio¬ 
nem in se transferre dignaretur , idque nonaegre 
impetrarunt. In illo ipso templo Juliam** jMedi- 
CfOUSf Cosmi nepos,, anno 1478 trucidatus est) 
teste Angelo. jPolitiano in conjurationis Pactianae 
commentario i ecce tibi ante tempus conjuratorum 
manus sciscitabantur «, ubi Laurentius ? ubi Julia¬ 
nus? Dicunt isijemplo divae Reparatae* Eo con¬ 
tendunt. Petrus, Brjchjus versiculis 142. 48. Cos- 
. miadis, tomo II.' Carm. iti- Poet. Ital. p. 467. 

Haeret adhcted ahUho. Reparatae virginis ingens 

Sn gremio di&ae jam conspiratio factet. 

Splendidissimum hoc templum* aedificari coe¬ 
ptum est circa annum 1394 Audias RaphAelem 
Brunonem 'libro inscripto: RistrettO dellc cose plu 
notabili della cittar di Firenze, edito Florentiae 
anno 1G98* pagina 10* rem ita narrantem: Questo 
grand 9 edifizio (cbdesa metropolitana chiamata 
eanta Maria/dei *fiore ) ebbe c omine iartiento Vanno 
1294, o com 9 altrivogliono ilsusseguente, essendo 
prima in ^quostoduogo »una ■ chiesa toolto divbta, 
oretta m dnore di 'santa Reparata , per ricotdanza 
delV insigne vitiaria ottenutasi nel di tet giomo 


Digitized by Google Heicfixeris» dextram teneas» paulumque pro¬ 
fectus 


contro Kadagasio * re rfc* Goti. JT primo archi- 
tettd fu tnaestro Arnolfo di Lapt> f o di Cambio,, 
discepolo dt Citnabti&t sotto Id diretione dei qualo 
incominciatasi questa fabbtica * dopo cetito cin- 
quatxta quattr * anni /u da vari architetli sdtfi suc - 
ceSSoti quasi dlV ultima ptrftlione conddtta / 2Ua 
/a gran cupola fu parto ddV ingegno maraxtiglio- 
so di TiUppo di det Erunellescb , artejice , che ne 
5 tioi iempi nott^ebbe uguale. Pltira de magnifico 
illo artis architectonicae monumento» praesertim 
de tholo admirandae altitudini» (hinc alta palatia) 
vide si» in Volkmanni libro Germanice scripto: 
Historisch - kritische NaChrichten von Italien , tomo 
I. pag. 526 —- 5SO* De sancta Reparata virgine 
Caesareensi, quae sub Decio dicitur periisse» ad¬ 
dere juvat verba Caesaris Baronii in Martyrologio 
Romano ad diem VIII. Octobris: eodem die Cae¬ 
sareae in Palaestina passio sanctae Reparatae vir¬ 
ginis et martyris* quae cum nollet idolis sacrifi¬ 
care, sub Decio , imperatore variis tormentorum 
generibus cruciata demum gladio percutitur* cujus 
>■. anima in columbae specie de torpore egredi coe¬ 
lumque conscendere visa est. i n : 

& Codex. Cob* .agnifeti > Parliiensis agnigeri. Sic 
noster infra in epistola ad Patrum Luiienifem' du- 
cern .Mediolanensem appellat anguzgprum. r ^ 


Digitized by Google „ v » v * 159 ,»«>* 

. Siste, vetusque petas, fesse libelle, fpnuxi 
Heic prope meta viae est, heic est geniale lu- 
:j panar, 

o Qui sua signa suo spirat odore locus. 

Huc ineas, ex me lenasque -lupasque saluta, 
A quibus in molli suscipiere sinu. 
Oaairrtt tibi flava: Helene, dulcisque Mathil* 

. ; : dis, ' ■ ' ; 

Docta agitare suas illa vel illa nates. 

’ J , • •• : ; rjr 

... . 

7. Hoc versu septimo et mox nono pro heic , quae 
est scriptura Parisi ensis, codex Cob. ter efchibet 
hic. 

8« Recepi petas ex codice iiostro, nam Paris* hab et 
petes. 

9. Viae est codicis nostri, Parmensis via. 

13* Mathildis est itidem Codicis nostri, Paris* Ma- 
thildes. 

14. Martial* VII, 9. de cute quid faciat ille vel 
/ille sua. Ovid* Amor< t, 8, 84. et faciant udas 
illa vel illa genas. Pacificus Maximus Bleg. 
XIII, 15. quando illa vel illa placebit. Crissa- 
tqpes sunt Helene et Matbildis, uti mox Pitho, 
quae tamen maxima* Crissari vult Naso» cum ju~ 
betfAmor. III, 14, 26. spondaque lasciva mobili¬ 
tate tremat. Crissabat- ttxor Virronis, ada quem 
pervenit lecti sonus,^eum hdarat NaeyioIp,. mariti 
paediconi, Juvenai IX, 28. .,, . ’ 


Digitized by Google *%%%% > j6o * \%%MI 

i 5 Te* vi 9ti dannecta, -«na comitante catella 
' " filanda canis dominae est, est herablanda 
"i viris. 


' 3$. Sic etism .Nichmattr» teortum illud#frtg£uro 
( Senense, canes in deliciis habuisse vidimus supra 
XXX, 18* 

16. EdidimUS esfc hera cum Parisiensi. Codex Cob. 
ti hera . Atqui passim noster eadem verba sic 

geminat, vide Appende 1I> 56. 76. 

17* Juvenal. VI, l2lv 22* 23. de MeSSaliaai ,. 

Intravit calidum veteri centone lupanar. 

Et cellam vacuam, atque'suam, tunc rptda papillis 
‘'Constitit auratis. 

Prostabant meretrices undae in lupanaribus Ro¬ 
manorum* Hinc de illa ipsU Messalina Juvenalis 
loco citato: ostendit tuum, generose Britannice , 
ventrem* . *- \ 

Dio Cassius LXXtX y 18. de Heliogabalo-: iv vtj) 
*kG laviw o5i77fid vi dnedsi&ag ivvctv&a ifoelycuve, 
ybfivog Tfc dei £iA tijt %v?etq ttvfS igfig, figite? at 
toogval. Petronius cap. ‘ 7. cum ego negarem me 
'togrtoicbre domum, pideo quosdam inter titulos 
nud&sqiie meretrices - furitm spatiahUs. Tarde , 

^ 'in\6* jam* sero> iMsdfcx&i^rm in famicem osse de - 
; ■“ ~ duotttYrii Nequs ^d ifttirum > eunt in balneis non 
dubitarent mares - r & Jetnitoae prouriSfcue lavari. 


Digitized by Google Mox, veniet nudis et pictis Clodia mammis, 
Clodia blanditiis grata puella suis. 


Martial. VII, 34. ad Lecaniam» «ervum «obligaro- 
lo inguina succinctum secum ducentem: 

Sed nudi tecum juvenesque senesque lavantur i 
An sola est servi mentula vera tui? 

Idem XI i 76. ad Coeliam: 

Theca tectus aenea lavatur \ v 

Tecum , Cdelia , servus, — 

Non vis f ut puto , mentulam videre • 

Quare cum populo lavaris ergot 

Gliscente piorum severitate tentavit pristinam li¬ 
centiam lege tollere Adrianus. Spartianus cap. 18. 
lavacra pro sexibus separavit. Vicit tamen vetus 
consuetudo' legem, nam alioquin opus non.fuerat 
nova lege, qua teste Julio Capitolino cap. 23* 
Marcus Antoninus lavacra mixta sustulit. Post in- 
dulsit consuetam voluptatem molle ingenium He¬ 
liogabali. Rursus prohibuit Alexander Severus, 
de quo Aelius Lampridius c. 24. balnea, mixta 
Romae exhiberi prohibuit , quod quidem jam ante 
prohibitum Heliogabalus Jieri permiserat, Tandexp 
synodorum ecclesiasticarum decretis mos jucundus 
intra fines quidem imperii olin\ Romani fere eva¬ 
nuit, sero tamen ac pedetentim. Accipe ex Ope¬ 
ribus Poggii p. 298. quantum saeculo adhuc quin¬ 
to decimo regnaverit licentiae Thermis Helvetio¬ 
rum : nam cuivis licet visendi , colloquendi, jocan¬ 
di ac taxandi animi gratia aliorum balnea adire, 

1 1 


Digitized by Google ' r 62 

* Galla tao peni vel cunno, nam tibi uterque est, 
*o Injiciet nullo tacta rubore manus. 


adstare , adeo ut et cum exeunt et ingrediuntur 
aquas feminae majori parte corporis nudae con - 
spiciantur . Nulla suspicio inhonesti . Pluribus in 
locis qui viris et mulieribus quoque ad balnea est 
ingressus , ut saepissime accidat, e£ virum feminae 
nudae , et feminam viro nudo obviam ire . Cer¬ 
nunt turi uxores ‘ tractari, cernunt solum cum sola, 
nihil his permoventur. Sic transeunt gaudia mundi! 
Aliae gentes hodieque promiscue lavant, ut Finno- 
nes, teste Josepho Acerbide, Magazih voti merkw. 
Reisebeschreibungen XXVI , 228. Sed, ut aliud ex 
alio, varias artes excogitavit libido divituxn, ut 
fruerentur spectaculo nudarum puellarum. Tibe¬ 
rius Caesar nudis puellis ministrantibus coenaba- 
tur: Sueton. Tib. c. 42. Sestio Gallo , libidinoso 
ae prodigo seni , coenam ea lege condixit , ne quid 
ex consuetudine immutaret aut demeret , utque nu¬ 
dis puellis ministrantibus coenaretur. Celeberrimas 
luxu famaque epulas Tigellinus paravit Neroni: 
Tacitus Annal. XV, 37. in stagno Agrippae fabri¬ 
catus est ratem, cui superpositum convivium navi * 
um aliarum tractu moveretur. Crepidinibus stagni 
lupanaria adstabant , inlustribus femihii completa , 
et contra scorta visebantur nudis corporibus. Jam 
gestus motusque obsceni, et postquam tenebrae in¬ 
cedebant , quantum juxta nemoris, et circumjecta 
tecta consonare cantu et luminibus clarescere . Con* 


Digitized by Google Arinaque Theutonico tibi se-tlabit obvifo <&fttu, 

4 . Dum canit Anna, recens afflat ab ore me¬ 
rum. 

yivium illud Alexandri VI. pontificis Romani in- 
laudati,, guis est qui nesciat,post Thummelii no¬ 
stri Itinera? Repetamus autem locum .festjvum 
Joannis Burchardi, cuj us quidem simplicitati' me¬ 
moriam rei debemus , ne alio te amandari quera¬ 
ris,. ex ejus Diario a Leibnitio anno 1696 edito p. 
77. Dominica ultima mensis Octobris in sero /e» 
cerunt coenam cum duce Valentinensi in cqmera 
sua in palatio apostolico quinquaginta meretri¬ 
ces honestae, Cortegianae nuncupatae, quae post 
coenam chorearunt cum servitoribus et aliis ibi¬ 
dem existentibus, primo in vestibus suis, deinde 
nudae . Post ebenafn posita fuerunt candelabra 
communia ,, mensae cum candelis ardentibus y et 
projectae ante candelabra per terram cdstaneae, 
quas _ meretrices ipsae super manibus et pedibus 
nudae candelabra pertranseuntes colligebant * papa, 
duce et Lucretia sorore sua praesentibus et adspi- 
pientibus. Tandem exposita dona ultimo, diploi- 
des de serico, paria caligarum, bireta et alia, pro 
illis, qui plures dictas meretrices carnaliler * agno¬ 
scerent, quae fuerunt ibidem in aula publice carna- 
liter tractatae arbitrio .praesentium, et dona distri¬ 
buta victoribus. Quibusdam placuit amicas amicis 
nudas ostendere. Cui non dictus Gyges, a Can- 
d^ule, Lydorum rege, uxorem nudam spectare 
malo consilio jussus? . CajUi Caesar, cognomento 


Digitized by Google } 5 ^ 

Te quoque conveniet crissatrix maxima Pitho, 
Qua cum deliciae fornicis Ursa venit 9 


Caligula , Suetonio teste Calig. cap. 25. Caesoniam 
st ardentius et constantius amavit, ut saepe chla¬ 
myde peltaque et galea ornatam et juxta adequi¬ 
tantem militibus ostenderet , amicis vero etiam nu¬ 
dam. Vis tu et ipse nudam cernere Caesoniam? 
Evolvas Monumens de la vie privae des douXe Cd- 
sars, et tabulam Quidem XXVI aeri incisam. No* 
atra etiam aetate, ut me alicubi legere memini, 
Ludovicus XV. Francogallorum rex legitimus, Bar- 
riae pellicis in lecto jacentis et somnum tecto lu¬ 
mine simulantis monstravit amico clunes nudatas, 
quas tanquam deae jussit hominem genubus flexis 
deosculando adorare, quod illico facere non dubi¬ 
tavit adulator. 

18. Quippe scit Clodia Opus et voce et manu blande 
juvare. Ulcus habet, uti Phlogis apud Martialem 
XI, 61* quod habere suam vult quisque puellam . 
Nec imitatur uxorem Martialis, XI, 105. tanta 
gravitate coire solitam, ut thura merumque diis 
parare videretur, nec Chionem ejusdem, XI, 61* 
quam absentem marmoream que putes > nec Laufe- 
jam fatuam apud eundem III, Sequitur prae¬ 
cepta Joannis Joviani Pontani carmine XLVL 
Amorum p. 195. exempli Merceriani: 

Muta Venus mihi nulla placet* suspiria misce , * 
Jptaqus lascivis garrula verba jocis . 

Mee manus officio desit , manus aemula linguae esi t 
Maoe tactu Venerem suscitat , ilis sono. 


Digitized by Google i65 


«5 Teque salutatum transmittit Thaida vicus 

Proximus, occiso de bove nomen habera. 
Denique tam celebri scortorum-quidquid in ur¬ 
be est 

Te petet, adventu laeta caterva tuo. 


Sequitur praecepta Nasonis Amo». Ili, 14, S6. il¬ 
lic nec voces, nec verba juvantia cessent. Nec ce¬ 
dit illi, de qua Tibullus I, 10, 63. 64. 

HU i nulla queat melius consumar* noctem, 

Aut operum varias disposuisse vices. 

Pertinebant forsan ad blanditias Clodiae edam os¬ 
cula Italis Florentina dicta, quibus adprehensi* 
utrimque puerorum auriculis eos pressim dissua¬ 
viantur. Tibuli. II, $, 92, oscula compremis du- 
• ribus eripiet 

23. Paris. Pitho , codex Cob. Picho. Ovid. Amor. Ql, 
7, 23. 24. 

At nuper his flava Chie , ter candida Pitho, 

Ter Libas officio continuata meo « 

Crissatricis motus dicitur vannere apud Lucilium: 
Sat. libro XI. crissavit , ut si frumentum clunibus 
vannat , et libro VII. hunc molere , illam autem 
ut frumentum vannere cunnis > ubi tamen pro cun¬ 
nis legendum videtur aut clunibus aut lumbis . Te* 
sds Nonius Marcellus L 69. 

24. Paxk. quacum t codex Cob. quicum . 

26. Paris, occiso, codex Cob. ociojo» 

27. Paris, tam, eodex Cob* jam. 


Digitized by Google Heie obscena loqui*'/simul et patrare licebit» 

50 »1 Nec tinget vultus ulla repulsa tu6sT"~ 

- -v Heicquodetupse potens, quod et ipse di&tius 

optas. 

Quantum vis ; futues et futuere , liber. 

xxxviil 

;*AD COSMUM DE LIBRI FINE ET DEDI- 
CAflONE. 

Cosme, vale, vatumspes et tutela novorum* 
Jamque suos fines Hermaphroditus habet. 

28. Recepi caterva ex codice nostro, nam Parisiensie 
editor dat catena. Supra XXX, 19, juvenum m« 

T , sollicitante caterva. 

t u. . 1 - ■ . 

29. Hoc versiculo'et tricesimo primo Paris, heic, 
codex Cob. hic. 

SI. Parisiensis potens, codex jCobupgensis potes. 

XXXVIII. *■’ ■ 

' • Apud editotem Parisiensem et Bandinuip est car¬ 

men XXXVIII, in codice autem Coburgensi XXXIX, 

' praemittitur enim carmen de ortu atque obitu 
Hermaphroditi, quod nos in appendicem rejicien- ' 
dum putavimus.. Epigrapben dedimus codicis no-, 
stri. PeSt Costnum addit Parisiensis virum clarum , 
Bandinus virum^clafusimutn; inseruit etiam Ban- 
dinus totum «arnten 'operi suo. \ 


Digitized by Google 
Cum nequeat majus, nam turbant otia curae, . 


Hoc tibi quodcunque est devovet auctor 


opus. 


JL ik cidici. C6bui^pnifscftiti<r b£q \<ffp g pfcfpe- 
tuo Hermofroditus. 

In fine addittnr a tr -e tiltom Parisiensi: Herma 
phroditi libellus secundus et uttimus explicit feli¬ 
citer ad Cosmum Florentinum virum clarissimum- 
Vale. Apud BandiniiSn subditur: Hermaphroditi 
lubtUus secundus et^ uifimusj explicit Ad 

Cosmum virum clarissimum ex Medicorum pro¬ 
genie illustri. In codice Coburgensi: Hermofro- 
diti libellus secundus et ultimus foeliciter explicit. 
,r ' Ddo gratias. Arnen? v * 7 - : ** 1 * ^ 

.5-' '’ - . ** Digitized by °gle ! , . / ' - ■ • . - ■ * 1 > > ' t ■ ’ i 

APPENDIX 

H ER M AP HR O DI T L 


■ ‘ ■ *\ 

- .L . 

DEJORTU ATQUE OBITU HERMA- 
, PHRODITI. 

Cum mea me genitrix gravido gestaret in. alvo. 
Quid pareret fertur consuluisse deos, 

I 


L 

Est carmen XXXVIli libri secundi Hfrmaphro- 
diti in codice Coburgensi. Ext at de boc carmine 
dissertatio Bemardi Monetae, tomo quarto Mena» 
gianorum adjecta, qua docet auctor, esse illud 
non ab Antonio Panormita, sed ab Henrico Pulice 
Vicentino, poeta saeculi quartidecimi, com¬ 
positum, fuisse vero jam Angeli Politiani aeta¬ 
te, qui communi nomine decepti Antonio adju¬ 
dicarent poema, quod Bernardo quidem Monetae 
tam tersum atque elegans visum est, ut illo judice 


Digitized by Google ‘ 169 

Mas est Phoeius ait, Mars femina, Junoque 
neutrum. 

Cumque forem . natus, Hermaphroditos 
eram. 


Antonii ingenium aliquid tale fingere neutiquam 
potuisset, quippe quo in omni Anthologia nihil 
reperiatur facetius, nihil venustius. Typis editum 
est saepenumero, praesertim cum inter antiqua 
epigrammata retulisset Josephus Scaliger in Cata¬ 
lectis Virgilianis. Recepit etiam in A n tholo giam 
Latinam 'Burmannus secundus tomo I. f. 620. 
Graece vertetimt Politianus, Lascaris, Bemardus 
Moneta, Nomen Pulicis transiit in Pullicem apud 
Lilium Gyraldum, in Duplicem apud Laurentium 
Vallam, in /Pollucem apud Josephum Scaligerum, 
quem sequitur Bandinus, qui primum ultimum¬ 
que versiculum operi suo inseruit tomo II. p. 111. 
ex illo ipso codice bibliothecae Mediceae Laureu- 
tianae, unde inscriptiones epigrammatum Herma¬ 
phroditi descripserat, licet in codice recte legatur 
Pulex. Habet enim carmen nostrum in Florentino 
codice titulum hund: Pulex de ortu atque obitu 
Hermaphroditi . Itaque differt Florentinus codex 
a Coburgensi in eo, quod ille nomen auctoris ad¬ 
dit , hic non addit, deinde vero etiam in eo, quod 
Hic carmini Puliciane lochm tricesimum octavum 
inter ipsa epigrammata Hbri secundi Hertrtaphro- 
difi tribuit, ille demum post' Hermaphroditum se¬ 
parata epigraphe distinctum profert En qttae de 


Digitized by Google W a 79 +yy*y 

$ .5 Quaerenti letum sic Juno ait, occidet^armis, 
Mars cruce, Phoebus aquis. Sors rata 
3-»:, ; quaeque fuit } 

■ I U I ■ ■ " **' - * Jt 

Pulice tradit Gerardus Vossius libro "fffreap. VII. 

. i ; praeclari operis de jHistorici* Latinis: ; Hert- 
rici VII. temporibus claruit Pulex de . Cusio zp , quo¬ 
modo dictus ab oppido agri Vicentini, haud longe 
db urbe dissito* Hunc Jo* Bapt* Paj^rinus in in - 
, gressu operis sui inter historicos refert, . quqs secu - 
,& 4 s, sit duces* „Sum ? “ inquit , ^secutus in hoc 
jqopusculo brevi Magistrum Coperium , antiquissi- 
■ ; , y mum rerum Vicentinarum scriptorem , Ferretum 
~ . jiVicentinum% Benevenutum Capezanum ,, Pulicem 

,^yde€tistoza p Magistrum Leoninut^t de S. Porta 
„5. Petri i et Antonium de Godis, omnes hujus 
^civitatis “ (Vicentiae) antiquitatum Scriptores* “ 
Aetatem Pulicis ex his ejusdem verbis cognoscimus: 
- , : nClaruit in ea“ (familia de Pulicibus) „anno do - 

. , „mzm ISIO Pulex de Custqza , qui heroico carmi- 
i»*** multa scripsit* u Sed plenius de*eodem paulo 
c qi}te dixerat: „Fuit etJPulex de Custoza, qui he- 
} n roico carmine Caesaris“ (Henrici VII.) „adven - 
39 tum in Italia scripsit? Sunt autem ver si u octua - 
v ginta quinque* Scripsit et soluta aratione, tnul - 
. ntasque alios versus. Fuit hic filius Joannis Boni , 
r , v et fratres habuit duos , Confartum et Jacobum. “ 
Idem Pajarinus alio in loco: t #ulex scripsit etiam 
. ... »«.carmen in adventum Carpli IV in Italiam anni 
% j -24347- poeto JU 0 quidem, tempore clarus st. liter a- 


Digitized by Google 

Aribojr obumbrat aquas, ascendo, decidit ensis 
Quem tuleram casu, labor et ipjsfc superi» 


„tissimus,“ Atque horum , ut dixi , vir clarissi¬ 
mus Felix Osius mihi indicium fecit. Hactenus 
'Tossius. Vetus exer^plum poematis nostri reperis 
tur in Epistolis *magni Tureae (Muhammedis II.) 
a Laudi vio Zacchia, equite Hierosolymitano, La- 
t Jpfe?reddit»s> quibus Romae typis Jo, Philippi de 
Lignamine anno 1473 quaternis editis in fine ad¬ 
jectum legitur, unde descriptum debteo Eberto, 
quae est viri eruditissimi humanitas. 

1. Bandinus dum , ceteri libri cum codice Cobur- 
genSi eum . Deeit mi i& codice nostro; recepi 
metro jubente ex libris editis, consentiente Ban- 

' dirio. Mox edi jussi gravido , exemplum Roma¬ 
num et codicem nostrprn secutus, quam scriptu¬ 
ram et a Nestore confirmari in Vocabulario, et 
> ^ ' a^Schradaeo in Monumentis. Italiae testatur Bur- 

mannus loco citato Anthologiae. Vulgo gravida; 
sic etiam Bandinus. Conferas Hermaphrod; II, 

; ' 1, 8. sed tales epulas* non meus alvus edit, 

2. Exemplum Romanum pariat 9 reliqui, omaps pa¬ 
reret 

, . S.Jlpmanupt exemplum ma$sibi t ceteri omnes mas 
, est, ' n 

( li 5» Cpdex Cohurgensi? letum Juno Aie ait Apud Ne- 
I tsste Burmauno fetum sic Juno ait 9 quem- 

; admodum nos edidia^v Schradaeus jpraceuntt ex- 


Digitized by G, ogle Pes haesit ramis, caput incidit amne., tulique 
io Femina vir neuttum flumina tela crucem. 


II. 

ELEGIA PANORMITAE AD JOANNEM LA- 
MOLAM, QUOD LACRYMIS ELEGIAE MO¬ 
TUS FRACTUSQUE EX BONONIA NE¬ 
QUIVERIT RECEDERE. 

Desine me placida verbis abducere terra, 
Desine me domina dissociare mea. 


emplo Romano letum Juno ait > omisso sic. Vulgo 
letum dea sic aiU 

6. Codex Coburg. aquati et mox quoque i vitiose. 
Libri editi aquis et quaeque* Pro fuit Romanus 
editor solus tulit* 

7« Romanus editor aquis , comcendo, reli<juioranes 
aquas , ascendo . 

9. Codex Cob. anne tulitque* Exempla typis impres¬ 
sa amne tulique . Romanus editor solus Subiit ea* 
put amne tulique, 

II. 

Hanc elegiam et carmina tria sequentia subjicit 
codex Coburgensis Hermaphrodito. Recepit elegi* 
am et Florentinus '‘editor carminum illustrium 

' poetarum Italorum tomo IL *p. 113 —• 11& Epi- 
graphen dedimus Florentinam , codex enim' noster 


Digitized by Google 

i ^5 

Vera mones* fateor* pulcreque adducis Ulixem 
Fortiter aequoreas deseruisse deas* 

5 Liquerit ac flentem dux ut Trojanus Elisam* 
Multa licet surdo spondeat ipsa proco. 
Addis ad haec etiam* quod non ornatius ipse 
Tullius aut gravius scripserit ipse Plato* 


habet Tonor mitae et nequierit, atque omittit Soan- 
nem ante Lamolam, et que -post fractus. Joannes 
l^amola doctus inprimis adolescens et emendatus 
literis appellatur ab Antonio in epistola ad Bartho- 
lomaeum Pontificem, fol. 38. libri Veneti. Ad ip- 
mm Lamolam scripsit Antonius ibidem fol. 84. 
inter alia haec : velim deleres ex animo Florentiam, 
sit licet deorum, ut ais , domicilium. Non tali 
auxilio t nec defensoribus istis tempus eget. Satis 
enim superque discipulus et Scholasticus fuisti. 
Nunquamne repones? nunquamne prospicies utili¬ 
tati? senesces jam inter pueros ? inter tudos liter a- 
rios senesces? Proinde mihi renunties velim * an 
mecum optes vivere, an sedem tibi conquiram et 
firmem hic gentium. Nam spero , comperturum 
me virum tibi magnificum et eruditum , ckz si li . 
totarum Graecarum rudimenta impartias, retribu¬ 
at tibi philippeos centum annuos, et victum, et 
spem etiam amplioris fortunae. 

6. Codex Cob. liquerit ac, Florentinus fugerit et. 

7« Cod. Cob. ad haec , Florent, ad hoc. 


Digitized by Google ® ?4 vvv% '* 

Denique 'quod possit firmos mutare Epicuros, 
i o Aut si quid toto firmius orbe fuit. 

Me quoque mutaras, nostra de mente p4eUa 
Deciderat, muros linquere mentis erat. 

Tum subeunt nostri praesignia Caesaris r afcta, 
Quae modo militia, quae modo pace gerat, 
15 Quin et Maecenas obversabatur ocellis. 

Quem diis persimilem saecula nostra fe¬ 
runt. 

Tum simul heroicos versus meditabar, et ignes 
Aut elegos animo destituisse fuit. 

Sensit Amor mentem nostram, retulitque puel¬ 
lae. 

ao Quis divum frustra numen habere potest? 

Flens Elegia venit, sic nostra puella vocatur. 
Tum primum nostros vidit amica Lares. 

Gratia magna tibi sit, Lamola, tu facis ad me. 
Tu facis ad thalamos iverit illa meos. 


10. Cod. Cob. si quid % Florent, si quod, 

11. Florent, muteros, codex Cob. .perperam mutatas. 
. .Tibuli. III, 1, 20. an. toto pectore deciderim 

13. Caesar est Sigismundus, mox Maecenas Cosmus 
■ Mediceus. 

15. Flbrent. obversabatur , cod. Cob. advertebcttuY. 


Digitized by Google i 

% i y 5 

25 Bella prhis fuerat, bellas superafbat et* omnes. 
Tum facie vel se vincere visa mihi est. 
Induif/atdjures, vultus Elegia dearum, 

Sive tuos Juno, sive Diana tuos. 

Facta est splendidior, facta est redolentior ae- 
, ' des, 

30 Arrisit paries adveniente dea. 
v Sicutf eram monitu flexus, sed certus eundi, 
Adstitit, et nostro tabuit illa sinu. 

Non potuit primo, quamvis bis terqtie iterum- 

que 

Atque iterum fuerit nixa, puella loqui. 

* 

iS. Cod: Cob. omnes , Florent, omnis . 

26. Cod. Cob. facie , Florent, faciem . Tam illfe vin- 
\ cere mihi visa est , hic vincere visa mihi est, 

27. Codkx Cob. adjures , Florent, ad vires. 

29. Codex Cob. redolentior , Florent, renidentior . 

31. Codex Cob. flexusque certus , Florent, flexus et 
cettus-, utrumque invito metro. Scribendum pu¬ 
tavi flexus sed certus. Saepius commutari sed et 
et scribarum negligentia observarunt Viti docti ad 
1 Liv. XXI, 26. et Catuli. LXVI,-22. ' Videtur Anto- 
4 * fiius 6h oculos habuisse VirgiUanum illud Aen. IV, 

' u 554. Aeneas celsa in puppi jam certus eundi , unde 
non repugnaverim , si malueris flexus jam certus . 


Digitized by Google 35 Pro verbis lacrymae, lacrymae pro voce fue¬ 
runt. 

Quale, dei magni, pondus habent laqry- 
mae! 

Nam me flexerunt, quanquam potuere qua¬ 
drigas 

Solis et irati sistere tela Jovis» 

Mens mihi mutata est. Heroum gesta valete, 
4 o Maecenasque tua cum probitate vale. 

Vos quoque grandisoni longe procul ite cothur¬ 
ni'; 

Possidet ingenii jus Elegia mei, 


36. Ovid. Amor. 11, 19, 18. oscula > di magni, 
qualia quotque dabat! 

38* Ovid* Amor. II, 5, 51. 52. 

(Qscula) ex animo dedit optima . qualia possent 
Excutere irato tela trisulca Jovi. 

39. Ovid. Amor. II, 1, 35* 36. heroum clara valete 
nomina . I, I, 28. ferrea cum vestris bella valete 
modis . 

42. Ludov. Carbo, lector gymnasii Ferrariensis 
ab anno 1456 ad annum 1465 teste Borsetto in Hi¬ 
storia almi Ferrariae gymnasii parte II. p. 39. in 
carmine manu scripto fol. 134. codicis Coburgen- 
sis: Borsius omne meum possidet ingenium . 


Digitized by Google 

%*t «*»« J rj rj: 

Ufopie'elegi* fcnbelles nobis- sine fine placerent, 

; * Lux* mea de tali carmine nomen ' habete ~ 
4 g Qui potuit primus dominae‘contemnere fletus, 

* Quisque fuit, vere saxeus ille fuit. 
Ferreus Aeneas, de tigride natus Ulixes,^ 
Durus Virgilius, duruA Homerus erat. 


45. Codex Cob. primo , Florent, primum, YibuIL 
III, 2, 1. 2. 3. 4. 

Qui primus caram Juveni earumque puellae 
, Eripuit juvenem, ferreus flU fuit. ; 

Durus et ille fuit, qui tantum ferre dolorem. 

Vivere et erepta conjuge qui 'potuit. 

Idem J, 11, 1. 2, 

\ Quis fuit,.horrendos primqs qui protulit enses? , > 

Quam ferus et vere ferreus ille fuit! 

Ovidius Amor. III, 6, 59. 60. 

Ille hebet et silices et vivum in pectore ferrum, 

Qui tenero lacrymas lentus in ore videt, 

47. Ovid. Metamorph. VII y 32. 33. 

Hoc ego si patiar, tum me de tigride natam, 

Tum ferrum et scopulos gestare in corde fatebor. 

Ludov. Carbo in carmine manuscripto jam citato 
eodem codicis nostri folio: 

Tigribus asperior, Lernaea saevior hydra. 

Durior es scopulis, durior es chalybe. 

Si potes in talem sensus deflectere mentem, ut 

Sustineas tantum deseruisse ducem . 

! \ 

131 


Digitized by Google 

■—>*t, 178 

i Scilicet humano mdllique exsanguine cretus 
6^-, . ffon hominwm movear lactibus $t crucier! 
t Qui tribuit lacrymashoraini dens,; inde fatetur, 
Exlacrymis, idem et. mollia-«Orda dedifc 
. Desine me placida verbis abducere terra, 

.1 Desine me domina dissociare mea.. 


Idem in alio po Sinat» folio codici* nostri proximo: 

Terreus ille quidem , Armenia de tigride natus , 

Durior ei scopulis \ durior et chalybe 
Qui carae patriae mollissima jussa recuset . ’ . 

49. Cod. Cob. cretus, Florent, natus. i 

51. 52. Re»picit locum Juvenalis XV, 131 — 133. 

Mollissima corda 

ffumano generi dare se natura fatetur , 

Quae lacrymas dedit. 

Florentinus ex lacrymis quo vel mollia corda 
dedit; Codex Coburgensi» ex lacrymis quidem 
vel mollia corda dedit. Neutrum stare potest. 

... , Feci ex lacrymis , idem et mollia corda dedit, 
verbis inde fatetur ex lacrymis in parenthesi po¬ 
sitis. Conferas etiam Tibullianum illud III, 6, 16. 
et indomitis mollia corda dedit. 

54. Cod» Cob. vitiose placida pro domina , quae est • 
scriptura Florentini. 


Digitized by Google 55 Postquam mens rediit nymphae, sic pauca lo¬ 
cuta est. 

Pauca solet semper, semper honesta loqui: 
I, si certa tuos persuadet causa recessus, r 
Sed me posthabitam mox obiisse puta.^ 

Si steteris,' vivam; sin ibis, luce relinquar.' 
60 Jura meae vitae juraque mortis habes! 
Vixdum finierat, cum quam mollissimus in- 

quain: < 

Crede mihi, non est cur vereare necem. 
Enecer ipse prius, certe prius enecer opteAi, 
Quam tibi vel minimi causa doloris eam* 
65 Laetus agam tecum, sine te mihi nulla futura 

est, 

Srqua futura, tamen moesta futura dies. 


" » ... • 

58. Scripsi posthabitam, etsi in utroque libro legitur 
posthabitum. 

61. Codi Cob. Ium cum, Plorent, cum quam . 

65. Florent, sine te mihi nulla futura est, ood/Cob. 
repugnante metro sine te nulla mihi futura est. 

<66. Codex Cob. si qua futura est moesta , Florentinus 
si qua futura tamen moesta, quod metro poscente 
recepi. OWd. Heroid. XV, 59. 40.- ' * 

_ Si, niti quae facie poterit te digna videri, ' ' 

Nulla fatura tua est, nulla futura tua est. 


Digitized by Google Tu mihi» tu certe jucunda et summa voluptas» 
Tu mihi delicium, tu mihi dulce decus. 
Tu das ingenio vires» tu suggeris oestrum» 
rj 0 Et vates vatum religiosa colis» 

Desine me placida verbis abducere terra» 

> Desine me domina dissociare mea» 
Jamque oculis nymphae tristis defecerat humor»' 
Praestiterat dictis credula nymphaLfidem» 
75 Inque meos vultus nitidos erexit ocellos. 

O oculos oculis sidera visa meis ! • 

. Dicite, dii, vestrum cui desunt lumina; certe 
Furata est oculos nostra Elegia deid. 


Idem Amor. III, 7, 17. quae mihi ventura est , si¬ 
quidem est ventura, senectus, 

€7. Florent, jucunda et sola , codex Coburg. jucunde 
t et summa. 

70. Cod. Cob. vatum , Florent, natum. 

77. OricL Amor. IU» 3> 1 6. dicite di. Tibuli. IV, 2, 
5. 6. 

Xttius ex oculis , quum vult exurere divos , 

Accendit geminas lampadas acer Amor. 

Io. Jovi anus Pontanus in Amoribus I, 7. 8* p. 148. 
exempli Parisiensis: 

TfigraqUe formoso furata es lumina Amori , 

Et ptr te coecus dicitur ille puer. 


yGoogle Illic insidias» ilKc sua tela Cupido, 

Luxurians Hlic retia tendit Amor. 

Mox mea candenti circumdat colla lacerto. 
Et sua conjungit mollia labra meis. 

Et centum et totidem tremula dedit oscula lin¬ 
gua, 

' Lingua "suum atque suum dens peragebat 
opus. 


81. Versiculi 81 — 88. desunt in libro Florentino.— 
Ovid. de arte amat. II, 457 — 460. 

Candida jamdudum cingantur calla lacertis y 
Inque tuos flens est accipienda sinus. 

Oacula da flenti , Veneris da gaudia flenti; 

Pax erit , hoc uno solvitur ira modo. 

84. Ovid. Amor. II, 5,,57. 58. 

Quod tota labellis 

Lingua tua est nostris , nostra recepta tuis . 

Jo, Jorian. Pontanus in Amoribus IV, 11. 12. p. 
151, exempli Parisiensis: 

Phryne y consere labra cum labellis , 

Pugnent kumidulae per ora linguae. 

Idem IX, 17. 13. p. 155. 

Ac linguam querulo cum suxerit ore trementem , 

Exanimis tollo pendeat ipsa tuo. 


byGoogle 85 Tum mihi quae semper sint ora bilinguia sensi. 
Qualia serpentes vulgus habere refert. 


Idem LI, 89 — 44. p. 202. 

Ne linguam nojtrfs committas forte labeUis , 

Ne temere id x quod te laedere possit , agas. 

Nulla fides legi, valeat reverentia legum t 
Culpa tua est, partes dens aget ipse suas. 

Nee sat erit suxisse genas, strinxisse labellum. 

Tuta nec in clauso lingua erit ore tibi. 

Idem LII, 9. 10. p. 203. 

At tu quum dederis mihi suavia, consere linguam 
Inter labra, meo semper et ore fove. 

. 85. Scripsi tum pro tu codicis nostri. Jo. Jovian. 
Fontanus in Amoribus VIII, 3 . 4. p. 154. 

Cumque meis pariter conjunge labella labeUis, 

Pro serpente mihi sit vaga lingua duplex. 

De duplici vel potius bifida sive bisulca lingua ser- 
pentum conferatur Aristoteles Historiae animalium 
libro II. cap. 17. ffitov kccqcc xai; tdiv aXXmv 
yXcoxxag §£g<rt xorl ol 1 Sq>st$ ol cavQOL xo di- 

%Qoav ccvxcov elvca xr\v yXcSxxav &%Qctv , itoXv 
(idXtsa ol otpm' xa yaQ axQa avv&v igi Xeitvd, 
co(T 7 rcp. , %%u xorl tj <po>xrj iis%i<}[i£vTjv zrjv 

yXcoxxctv. Locum philosophi ante oculos habuit 
Plinius Hist. nat. libro XI. cap. 65. quanquam hic 
serpentibus trisulcam linguam tribuit. Nec Ovi* 
dio ignota bisulca lingua serpentum: Metamorph. 
IX, 63 — 65- 


Digitized by 


Google Millfe ei dederit mihi basia , millia carpain. 
Atque videbuntur millia pauca mihi. 


Blaborque ifiro longum formatus in anguem * 

Qui postquam flexos sinuavi corpus in orbes , 

Cumque fero movi linguam stridore bisulcam» 

Similiter Plautus in Persa II, 4, 28. tanquampro - 
' serpens bestia est bilinguis et scelestus» Idem 
in Poenulo V, 1, 74. bisulcilingua, quasi pro - 
serpens bestia . Illud ipsum nostrum osculari -con* 
sertis linguis, jam Plauti aetate notum, inducit 
eum quoque in memoriam serpentum bilinguium, 
in Pseudolo , V, 1, 13 —r 16. 

Ubi amans complexus esi 
Amantem, ubi labra ad labella adjungit i 
Vbi alter alterum bilingui manifesto 
'Inter ur prehendunt. s 

Nec aliud sibi volunt geminae linguae Pontani in 
Amoribus' XXVJLLL, 1—4. p. 177. 

Carae mollia Drusulae labella 

Cum , dux magne , tuis premis labellis , 

Vito cum' geminas in or> linguas 
Includis simul , et simul recludis . 

86 . Codex Cob. serpentum , quod ezhendavi. 

87. Joainnes Secundus Bas. VII. 

Ceptum basia centies . 

Centum basia millies , 

Mille et basia centies, 

■‘•Et jof millia miliis s , 

Quo* guttas 5teuls mari. 


Digitized by Google Quicquid olent vi6lae» spirant ^opobalsama 
* quicquid» 

Tale quid ex bucca noster olebat amor. 
Jam modo non Arabes mercator» nec petat 

Indos; : 

Hic quod in eoo littore quaerit habet. 
Linquat apis flores» os suggat et hujus abunde 
Mella» nec Hyblaeis deterioradabit. 


Catullus V, 7 — 11. 

Da mihi basia mitte, deinde centum f * 

Dein mille altera , dein secunda centum , 

J Dein usque altera mille , deinde centum , 

Dein cum millia: multa fecerimus , 

Conturbabimus illa % ne sciamus . . 

89. Hunc Tersum et reliquos usque ad finem rursus 
exhibet Florentinus editor. Juven. H, 41. hirsuto 
spirant opobalsama collo . Martial. XI, 9. lassa 

quod hesterni spirant opobalsama drauci . 

91. Cod. Coi k nec petat f Florent, ne petaU 

92. Scripsi quod pro quid codicis Coburgensis et Flo¬ 
rentini. 

93* Florent, suggat } quam scripturam supra epigram¬ 
mate VII. libri secundi Hermaphroditi expressam 
vadimus ab editore Parisiensi. Codex Coburgen- 
sis succet . Vita b. Columbae Reatinae in Actis 
sanctorum tomo V Maji p. 340. quatenus possint 
abstrusa mella ruminando succare. Mox Flo¬ 
rent. ab inde, codex Ceb. abunde .' 


Digitized by 1 Google i 85 

95 Desine me placida vferbis abduCere terra, 

, Desine me domina dissociare mea. 

- Non hac una Venus, rion unus in urbe Oup?- 

do'est, 

/ * ; • v Sunt centum ? non hac unus in urbe deus. 

Hic etsi innumeri sint urbe deique'deaeque, 
100 Sola mihi facie bella Elegia placet, 

i. ., 

Atque adeo grata est, quantum non grata 
Catullo 

Lesbia, nec Gallo grata Lycoris erat. 


94. Jo. Jovianus Fontanus in Amoribus XVI, 23. 24. 

p. 162 . 

' Oscula si lileat teneris sumpsisse labellis , 

Vilis Hymettus erit , vilis et Hybla mihi. 

Jdem ibidem L, S. p. 201. 

Pe labris , mea Stella , tuis mihi mella liquescunt» 

Joa nues Secundus Basio XIX. 7 

• > i.. Mcl^ilegae volucres , quid adhitc thyma cana rosasque 
Et rorem vernae nectareum violae 
Lingitis % aut florem late spirantis anethi ? 

Omnes ad dominae labra venite meae. 

Illa rosas spirant b mnes , thymaque omnia sola , 

Et succum vernae nectareum violae. 

ICO. Florent, facie , cod. Cob. faciet . 

101. Codex Cob. non grata , Florent, nec grata . 

102. Ovid. Amor. I, i5. 30. et sila eum Gallo nota 
Lycoris erit . 


Digitized by G ogle v>w> 


I §6 


Sunt fcic, praeterea veteres fidique sodales * 
Sanctius hic meus est, hic Fara&lla meus, 
xofir Ergo vale, et nostro scribas quandoque Gua- 

rino, 

Quam salvum nostro nomine redde virum. 

III. 

HERMAPHRODITI AD GUARINUIVI. VERO- 
NENSEM. 

Quantum Romulidae sanctum videre Catonem, 
Quantum Cephoeni volitantem Persee coelo. 


104. Panormita ad Cambium fol. 60. libri Veneti: 
hesterno vesperi redditae mihi sunt ex Bononia li¬ 
ter ae a Joanne Farafalia, Siculo quodam con¬ 
terraneo meo, viro eloquenti , et furis civilis non 
solum doctore , sed etiam docto. Idem ad Xan- 
thium foL 63. a Faraf a lia nostro literas accepi; 
valet y sed in re tenui. Idem ad Antonium Cre¬ 
monam fol. 19. de Faraf alia meo si quid sense¬ 
ris scribe, 

105. Cod. Cob. scribas quandoque , Florent, scribis 
si quando, 

III. 

Descripti hoc epigramma ex codice Cobnrgen- 
. si. Conferas Ovid. Amor. III, 15, 7. 8. 


Digitized by Google Alcidem Thebae pacantem viribus orbem. 
Tantum laeta suum vidit Verona Guarinum. 


IV. 

GUARINI AD HERMAPHRODITUM. 

Musarum decus, Antoni, per saecula salve. 
Theocriton, antiquum Siculae telluris alum¬ 
num , 

Effingis, prisca revocans dulcedine vatem: 
Sicilides Latio per te dabit Aetna Camenas. Mantua VirgUio gaudet* Verona Catullo r 
Pelignae dicar gloria gentis ego. 

Martialis XIV, 195. ! 

Tantum magna suo debet Verona Catullo* 

Quantum parva suo Mantua VirgUio . 

IV. 

Carmen desumtum est ex epistola illa Gaarini 
ad Jo. Lamolam, quam supra dedimus in Testi¬ 
moniis. Inest vero etiam in appendice codicis Co- 
bnrgensis. 


Digitized by Google m 


v, 

EIUSDEM AUCTORIS AD QUENDAM 
PUERUM. 

Cum nequeat nummus # mittit tibi carmina va¬ 
tes. 

Tu tamen argento, carmina pluris habe. 
Excipiunt quemvis a morte, redempte, Came¬ 
nae} 

Carmine vivit Itys, carmine vivit Hylas. 

5 Fortunate puer, quem djlexere poetae} 

Care puer vati, rjion moriere, puer. 


V. 

Est ultimum carmen appendicis in codice no¬ 
stro, unde descripsi» 

3. Codex dempte, quod cum ferri non posset, cor¬ 
rexi redempte, 

4. Ovid. Metamorph. VI, 658. 59. 

Prosiliit Ityosque caput Philomela cruentum 
Misit in ‘ora patris, 

PropertV I, £0, 48. 

Tum sonitum rapto egrpore fecit Hylas, 

6 . Ovid. Amor. I, 10, 62. carmina quam tribuent 
fama perennis erit. 

Hic finis codicis Coburgensis. Librarius sub¬ 
scripsit 5 p Eyto NinoXccog neql tmv Zsfteq&v ytyqa- 
q>a neqi zS Ua^oatpsqqazy. ’A(ir}v. Ge<p %aqtv. 


Digitized by Google «AftAfr I89 

Et te sanctus amat vates, ut teqtie perennet 

- Gonetur, at tu cur amet ille stude. 

' . vi. ; ; 7;::' 

ANTONII FANORMITAE LAUS ELYSIAE. 

Elysia, auricomas'inter celeberrima nymphas. 
Quae forma aut animo laus erit apta tuo ? 
Colla nives, et labra rosas, et lumina vinciunt 
Sidera, culta Helene, nuda Diana dea es. 
5'Quum loqueris, Quamvis rara et per pauca 

loquaris, 

- * Sola tamen digna es multa loqui atque lo¬ 

qui. ~ 

Quid loquar artifices digitos, quid pensa, quid 
: artes, 

Et quibus evitas otia mille modos? 

Inter opus tantum dulce, o dulcissima, cantas, 
10 Et cantu nolens pectora multa capis. 

VI. 

Hoc carmen Hermaphrodito subjicit- editor Pa¬ 
rmensis ex codice membranaceo bibliothecae Me- 
diceae. 

’* 5. Paris, et pauca . Inde feci metro jubente et per¬ 
pauca. 


Digitized by Google 
Nam sattu licet ipsa lyrae, licet ipsa choreae 
Sis decus, ad thiasos rara vocata venis. 

At si quando venis, jpaulum cessura labori. 
Te Charites sociant, te comitatur Amor. 
15 Quacunque incedis, spirantviolaeque rbsaeque, 
< Incedis: noctu, nox'Gt et illa dies. r • 

Quidquid habent omnes divi divaeque decoris. 
Quidquid habent laudis, tu quoque laudis 
. * habes.. . 

Hoc etiam felix, quod, formosissima pulcro- 
20 Scilicet et casto casta puella places. 

Ista puellarum decus ; es, decus ille vigorum, 
Clari ambo, et claris moribus ambo pares. 

Ambofr ergo deus longaevos servet in anitf)s, 
Saepius et timidos jungat utrumque Venus. 

VII. 

AD GALGANUM. 

Quod tibi tam sero mitto, Galgane, libellum. 
Da veniam; mitti noluit ipse liber. v 


VII. 

Recepi hoc epigramma eoe opusculi? Panormi* 
tae Venetiis 1555 editis, uhi locum tenet inter 
carmina XXIV. 


Digitized by Google Saepe equidem monui, dominum pete', can- 

didei codex; 

Respondit: lapides, non mea scripta legit. 

'■ • viel " 7 , 

' P E T R O L U N E N S I 

RESPONDET, QUOD NOLIT DESCRIBERE BELLA 
NOSTRI TEMPORIS; TAMETSI SPLENDIDA 
ILLA SINT. - 

Scilicet Etrurii sunt incjyta gesta senatus 
Et sunt anguigeri fortia facta ducis; 


VIII. . 

Descripsi poeticam hanc Antonii epistolam ex 
tomo, secundo Carminum illustrium poetarum Ita¬ 
lorum p. 112. 113. Petrus Lunensis Hispanus j pon¬ 
tifex. Romanus electus anno 1394, sumto nomine 
, Benedifcti XIII. solus i ex pontificibus schismaticis 
Constantiensi fulmine hdn fractus obiit nonagena¬ 
rius anno 1423 in Hispania. Unde discimus, Her¬ 
maphroditum scriptum fuisse ab Antonio ante an¬ 
num 1423; nugas enim, quas versiculo nono com¬ 
memorat, nihil esse aliud nisi epigrammata Her¬ 
maphroditi dubitari nequit. Hermaphrod. II, 1, 
24* nugis praefer a bella feram . In eodem epi¬ 
grammate rersu 3. secundum Venetum malles 
posthabitu nugis lusuque jocoque . Item I> 27, 
L Sancti» nugarum lector studiose mearum. 


Digitized by Google Sui)t «t Aragonei praalastria proelia regis, 
Femina- Parthenope mascula bella gerit, 

-t 

■ S > ■_ * ft 5 ! *.. 


Item I, 13 9 1. 2. ^Uitopius a Lepidmo vocatur 
auctor nugarum» Etiam Martialis epigrammata 
sua dicare atnkt nugas:'13 >1. rite'tantum nugis 
serviet ille meis* VIII, % tum potes , dutbes ,&£»T 
gtatey relinquere, u u g a 5 ?" 1X # 1." z/|# figo/jsum 
nulli hugarum laude sectandus. 

2. Anguigerum ducem vocat Philippum Mariam, du¬ 
cem Mediolanensem > fcpii principatum teniiit ab 
anno 1412 ad annutri 1447. Fuit ejus gnagnostes 
aliquamdiu Antonius noster, teste Paulo Jovio in 
Vitis XII. Vicecomitum Mediolani principufif p. 
186. Oblectabat otium historiarum lectione , qua- 
ram Antonius Panhomrita y liter arum nomine 
praecipuo in honore habitus , aliquamdiu* fuit 
qnagmostes. VicecOmiturh Mediolanensium, quo¬ 
rum progenies in Philippo Maria defecit, insigne 
erat anguis caeruleus , ter inflexus infantem- ru¬ 
brum ore tenens. Rei originem audiamus eun¬ 
dem. Paulum Jovium in praefatione operis citati 
exponentem: Otho (auctor nobilis gentis Viceco¬ 
mitum nuncupatus) ad sacrum bellum in Syriam 
contendit. Jam duobus asperrimis ad Nicaeam 
atque Orontem praeliis spectatae virtutis famam 
consequutus, oppugnante demum Hierosolymas 
Gothifredo , gloriosa totius exercitus acclamatione 
coronam promeruit y quum Volutem y Saraceno¬ 
rum ducem > medio in campo ad singulare ccrta- 


Digitized by Google 

,1C^3 

5 Nemore*, Ausonias omnis Mars efferat orafs» 
Cogitur atque armis gens peregrina suis. 


mtn fatissimum quemque ex Christiana acie pro¬ 
vocantem ipse unus ante alios, nihil ejus imma¬ 
nis barbari ferocia vel terribili insignium armo¬ 
rum specie permotus, fortiter atque feliciter devi¬ 
cit, retulitqije)] de confossi hostis galea opimum 
pltnumque immortali gloria spolium, auratam sci¬ 
licet viperam inexplicatis spiris minaciter a cono 
cassidis erectam, et puerum passis manibus devo¬ 
rantem: quod unum auspicatae virtutis argumen¬ 
tum non modo gentilitiae laudis gestamen fuit, 
sed et posteris id; insigne audacter usurpantibus et 
imperia et opes et late gloriam portendit • Tran¬ 
siit hoc insigne ad hodiernos quoque duces Mfedio- 
Ianenses e genti; Austriaca. 

3. Alphensum V mteliigit, Aragoniae et Siciliae, de¬ 
inde post etiam Neapolis regem, qui regnavit ab 
anno 1416 ad annum usque 1458. Antonius fuit 
ejus ab epistolis» idemque laudator celeberrimus. 

4 . Femina Parthenope est Johanna II. regina Neapo¬ 
litana ab anno 1414 ad annum 1435. quae mox 
versu 20. belligera Alphonsi regis nurus dicitur, 
quanquam id minus accurate» cum regem regina 
adoptasset. 

6 . Gens peregrina Italicis coacta armis videtur esse 
Dalmatica, quam Veneti bello cum Hungaris ge¬ 
sto secundo decennio saeculi quinti decimi in po¬ 
testatem suam redegerunt, 

i 3 


Digitized by Google Magna quidem sunt haec, et magne cGgna 
poeta,. 

Dignaque percupida posteritate^Jegi, 

Quaeque ego praetulerim pugis, quaeque ilicet 
ausim ■* t 

io Atque suo atque gravi composuisse' pede. 

Si nescis is sum, qui Virgilios et Homeros 

Malim quam Gallos Calliinachosque se^ 
qui. 

Quamvis hi Veneres, quamvis hi bella repo¬ 
nant. 

Attamen auctori gldria cuique sua est. 
ifi In pretio est, pulcre teneros qui flevit amores. 

In pretio pulcre.est arma virumque qanens. 

Sed mihi, nescio cifr sicut tu, Sictot ^t diter. 

Maluerim ex bellis inde venire tonos. 

Dixeris ergo canas Martem ducis atque senatus, 
20 Sive canas regem beliigeramque nurum. 

Verum qualis erit ducis elargitio vati? 

Qualia, dic sodes, praemia regis erunt? 

Aut nulla, aut certe quam parva, simillima 
nullis. 

Et quibus haud chartas, quas perarabis, 
emas. 


Digitized by ^Ie *6 Usqueadeo nofttca suh tempestate tyranni 
. Pro nihilo sa$ri carmina vatis habent. 

„ n.Sit, licet Aefif^ {lux, fit re* alter Achilles , 
Si caret hisjboi^co vate, peribit uter. 

Illi raucescant citharae, fons areat illi, 

30 Quicunque ingrati principis arma canit, 
^Stixne.tdeslotnant Musae,/me« pulqer Apollo 
v '-' Noif tiifiet, intlighi srducw acta fetam. 

# At tu prfpcipibus qui jucundissimus extas, 
Petre, fta ingenio par mihi munus,tat 
55 Tunc mea magnanimos largos regesque duces* 

que 

Ey$h£t ad superos larga Thalia polos. 

<' ’ ; IX. . •■■■. 

ELEGIA ANGELINAE.* 

Quid quaeris, quid te tanto moerore fatigas, 
' , Spes mea, blanditiae de^iciaeque meae? 


.: 56. Martialis VIII, 66* sint Maecenates, non deerunt, 
Flacce, MaroqLes. « % - t ‘ , f 

■ ' ■ ■ 

. T , u .. .. foett^ haec r elegia in Margarita poetica Alberti 

t 7 „ folio, • 1^8* exempli £rgentinas anna 1603 


Digitized by Google 
I 


M\v«‘ 

jQ&id gentis ; et Artiens singultus pectora rum¬ 
punt? 


Quid lacrymis totiens» lumina maesta ma- 
f dent? ' 


excusi, cum epigraphe: «n Joonne Antoni o Her¬ 
maphrodita f \md* patet, compilatorem nome? 
libri mirum in modum sumsisse pro nomin^ au¬ 
ctoris, atque adeo ex Hermaphrodito fetisse Her- 
•' maphnoditam. Compilatorem dico , nam inepte 
_ praefixit venusto 'carmini, quo Augelina nescio 
cui amorem suum fatetur, versiculos plane alie¬ 
nos sex: 

Vror et occuTlde redeunt praecordia Jfatrtmak; 

O ego si sileam terque quaterque miseri 

Dulcis , amoena fui % thultis mea facta placebant , 

Sfd juper pretium nil mihi dulce fuit. 

Dtriiit haec eadem quae me cbnsttaxerat atra. 

Una meae vitae causa necisque fuit. 

Ac primum quidem distichon est epigramma XXVI. 
libri secundi Hermaphroditi, alterum est ultimnm 
epigrammatis XXX. eiusdem libri, tertium aliun¬ 
de petitum quo referatur difficile dictu. Ne ta- 
.**men querar», deficere te interpretem, ubi ma¬ 
xime opus, fortasse est epitaphium puellae illius 
| Perusinae, quae et Ladislao regi Neapolitano et - 
| sibi ipsa anno 1414, patris medici jussu deeepta, 
i necem ita conscivisse traditur, ut venenato suda- 
" riolo incalescentia membra “ in coitu perfricaret. 


Digitized by Google 
o 5 Sume animo*, lux nostra» animat partaltera 

nostrae, 

. Qui rat£e arlritrium, mortis et unus habes* 

Certe potuit puella recte dicere, dirui, te eadem 
ara, qua fnisfcet constructe» Intelligit cunmftrt, 
ad quem voluti ad aram sua solet mentula facere 
libamenta* Priap. LXXV. 

s Obliquis pathica* quid me spectatis ocellis t 

. ..JSon fiat inguinibus' mensula tentq meis. 

Quae tamen exanimif nunc esi et inutile lignum , 

Utilis haec, aram si dederitis, erit. L 

puis est, qui dubitet, aram, quam Priapui men¬ 
tulae dari jubet, locum esse ad libandum aptum, 

. sive sit cunnus, sive culus, sive os? Proxima enim 
addit: 

. . . i. * 

Fer medios ibit pueros , mediasque puellas f 
Mentula, bqrbatls non nisi summa petiti 

Vult: date quod fodiat, illipo surget mentula, et 
exsplendescet virtus hmata; date culum, paedica- 
bit, date cunnum, futuet, date os, inhumabit* 
Nihil simplicius. Cave tamen deproperes. Inter¬ 
pretes tantum non omnes bonam sententiam de-' 
Sperant ex voce aram eruendam. Tentant locum 
t variis F conjecturis. Mavult Scioppius arae 9i quasi 
dixerit Priapus, utilem fore mentulam ligneam 
, suaqi tum, cum arae data fuerit ustulanda Egge- 
lingius cum Antonio arvum t . Lessingius arrham , 

• Burmannus secundus erucam , Orvilius coram aut 


Digitized by Google iu«tt, age, sumei animos, a^ritaduicior, o 

• .vi mi 

1 > A cDukls umor, vita carioripsn mea. 

Pone modum lacrymis, tantos compesce dolo* 
res, 

\ t Q r ‘ o Apge)ip^ rogat^ quod rog^t obsequere* 

|.#rd ;>a.: .. v" * « ... **., v • • 

serium. Risum teneatis, amici! Desiderant viri 
docti locum similem. Nempe vetant dici, recens, 
adhuc indictum ore alio! Forsan autem ne inau- 
" r u kitus quidem est usus poeticus a^ae^ de^ cunno. 
1 V fcrofert Burmannus secundus in Adthologia Latina 
l,M1 torao ll. p. 592. epigramma Luxorii, poltae sexti 
saeculi, hoc*: 

Zelotypus pjurts^ incurvos clune putlfru , 

Sed nulla est, quae te sentiat esse virum. 

5 *' ' Custodis clausas , tanquam sis omnibus aptus , 

* ' ' Hrt tamen internus Jupiter ex famtdts. 

' ’' Si nihil ergo vales, vacuo cur eurigis or$d, . . 

v-ih * Mt facis i gnmu t mentis adulterium? 

Versiculo quinto cbdices manu exarati exhibent 
oge, quod cum nihili sit, inde fecit Heinsius orge, 
‘ ** Qraecum quidem oQyq Latinis literis scriptum» 
Burmannus secundus conjicit vacua cur arrigit 
arte. Quid si Luxoriiis dedit vacua cur arrigis 
ara, aut vacuae cur arrigis arae? Tum haberes, 
quo satisfieret vel istis morosis. Digitized by • ogle 
Ferrea non ego sum, 'neque sum de tigride 
nata, 


* O i ^At^kddtis ‘sarigtiii rfobfle cbr|>u$ *&U J 
Te clari exornant mores, te vivida virtus, 
Te decor atque altae nobilitatis honos, 

15 Et libi frons laeta est et amica virentibus annis, 

■ , a, .• . - . # ! ’* !/ 

* Ingenuusque tuo splendor in ore sedet. 

Illa gerit silices et clauso in peGtore ferrum. 
Quae talem imprudens nescit amare virum. 
H 6 c unum superes t, ut me miseratus amantem 
10 Excipias nostros in tua jura sinus.^ 

Tu me ardere facis, tu me languere furentem. 
Causa meae vitae causaque mortis eris. 
Tu nostrum sidus, tu gloria nostra perennis. 
Omnia tu nostrae jura salutis liabes. 

2 5 Forma fuit teneris semper suspecta puellis. 
Dii te perpetuent, cuncta et per saecula lae¬ 


tum 

Reddant, sint vitae stamina longa tuae. 


11. Sic supra in elegis ad Lamolam versiculo 47 
ferreus Aeneas , de tigride natus Ulixes. 

22. Similis versus 60 elegiae ad Lamolam: jura meae 
vitae jura que mortis habes. 


Digitized by Google x. 

JOANNES JOVIANUS PONTANUS ^D ANTO¬ 
NIUM PANORMITAM, 

Antoni, decus elegantiarum, ; 

Atque idem pater omnium leporum. 

Unus te rogat ex tuis amicis, 

* ' I , » 

Cras ad se venias, ferasque tecum 
S Quantumcunque potes facetiarum 
Et quicquid fuerit domi jocorum. 

Nam risus tibi tantum apparavit, 
Quantum Democrito diebus octo 
Profundi satis et super fuisset, 
io Quod tecum patulo cupit palato 
Perridere suapte risione. 

Condita levitate ineptiisque. 


X, 

Descripsi «x Parisit&si «ttmplo Amorum Pon¬ 
toni p. 157. 


Digitized by Google 3k>l EPttktmm ANTONII PANORMlTAfe AU- 

*"■ ^CfTOflEU^JOANNE JOVIANO PGNTANO? 

, ' ' 1 * 

Siste hpspes; fas est cantus audire dearum» 

Grata inora est, IVJusae nam Io sacrate- 
nent. 

Antoni‘monumenta vides, hinc templa fte 
quentant. 

Ille fuit sacri maxima cura chori, 

5 Illum saepe suis medium statuere choreis, 
Duxit compositos, arte decente, choros. 
Saepe lyram cessit Clio, cessere sorores. 
Concinuit teneros voce manuque sonos. 
Exstinctum flevitque Aon, flevitque Aganippe, 
40 Sebethus mise?8ft L egit in amne modos. 
Sirenes quoque de scopulis miserabile carmen 
Ingeminant, planctu littora pulsa sonant, 
Pierides tristem ad tumulum fudere querelas, 
Pierides passis post sua terga comis* 

XI. 

Praefationi Hermaphroditi adjecit editor Pariti* 
ensis hoc epitaphium, quo nolui lectores fraudare. 
4. Parisiense exemplum mendose sacra. 


Digitized by Google 

***** 


15 Hinc crevit desideritgttf, nec cura recessit 
-,;j, 'Mtiir *'* ■ W6tjn<rtp ^fc» ren»#npf r ^p9M 
<^ny£qiyHt nwnc^^d.^umvlum,,^ o^%f«Jqu« 


« choreas , 

..rnui^ob ov- i"; ; j j-*rnr - r ' Da-.-.oii v:r 

Et celebrant lusus, magne poeta, tuos. 

En audis, sonet ut lenis concentibus aura? 

^ Ut sonfet appulsu concita terra pedum? 

apd jf> i - * ‘f i ‘ ^ ..ii) . r.-, .:-.r.; r r m i.-rhf*. _ 

Haec vati memores Musae post fata rependunt; 

Carminis hoc meritum est. .Num satis? 

~ Hospes abi. v " 

> au»**;: .* 

• , c. ••, .. j/ , . Ji ' jO '\w i.' 

Digitized by Google APOPHORETA, Digitized by Google fj"| ' A *' *»’ - „ 0 5 ^ ^ 

/fon intret Cato theatrum nostram, «uf si fatramrii spectii? Digitized by Google 


FIGURIS VENERIS 


arias Veheris figulas recensere Consilium est, 
lion omnes omnino illas quidem, qui enim 
fieri posset, ut mille modi Veneris, ‘ mille 
fignrae, per quas ingeniosa libidinis satietas 
audeat Venerem jungere, numero comprehen* 
derCntur? sed eas ita pCr Certa genera digestas, 
ut suo quaeque loco facile aptari posse vi* 
deatut. Noli vero, lector curiose, aliena for* 
te spe animum pascere. Neque enim nos if 


o. Ovidius de arte amatoria I, 435. 35* 

Non mihi sacrilegas meretricum ut prosequar 
drtes 

Cum totidem linguis sint sedis 'ora decem. 

Aloisia Sigaea p. $20. quot inflexiones , quot cor - 
poris conversiones, tot sunt Veneris figurae . Nec 
numerus iniri, nec doceri aptiot voluptati po» 
test. Quisque a libidine sua , a loco, a tempo* 
re, quam indui figuram velit, capit consilium • 
Sed non omnibus idem amor . 


Digitized by Google 


J fj Q * V9+i* 


sumus, qui gloriolam petamus experta aut 
nove tentata prodendo in palaestra, qua tiro¬ 
cinium nequaquam posuerimus; neque est in¬ 
stituti nostri, oculis auribusve accepta, tradere; 
neque etiam, ut maxime vellemus, ita tibi 
satisfacere ullo modo p6Ssemus, qui toti pen- 
deamus a libris, toti simus in. libris, vix ver¬ 
semur inter homines. Lusimus haec'otia pri¬ 
mum animi causa, aliud ex alio nectentes, 
philosophia, in qua olim quasi tabernaculum 
vitae collocare putabamus, nunc jacente; an 
floret, cujus quaeque prope, dies nova viiljft 
dogmata cito^peritura pullulare, ut quot.philtyr 
sophi, tot fere hodie philosophiae, sectae nui? 
lae, pro cohorte singulares exstare videantur 3 
deinde vero etiam propterea, ut eorum ratio? 
nibus aliquantulum consuleremus, qui iij ljb$- 
riore scriptorum veterum simplicitate sahlTue^ 
que nudis haud raro haerentes deseri se qijere-, 
rentur pudica interpretum aut brevitate aut ta? 
citurnitate, licet qui pueris scripserint, eos jure 
suo abstinuisse ab obscenis voluptatibus dili¬ 
gentius et explanatius enarrandis infitias iverit 
nemo. 

Si quidquam peccaverimus, ignoscas quae¬ 
sumus cum supellectili nostrae curtae, tum 
insolentiorum libidinum imperitiae, quae solet 
pegnare in oppidis parvi$, tum vero etiam 
mentularum Melocabensium, si placet, pro¬ 
bitati , 


Digitized by Google : Noh' rit«&nrfi «st ej&mpIumJ < PrSeita 
Astyan&ss'*," quae-Suidai. teste * prima Scripsit 
»«pi oxmpcnuv ffw»(Tt«swcov: praeivit Philaenis 
Samia, * vel potius ne de aliena fama detrahere 
videamur, qui librum ntpl nomilmv epifutm* 
aqiQoSipfcv Matronae liohestae nomine insdri- 
peity Polycrates, sophistes. Atheniensis : praeivit 


b, Sui das, in ’Jgvava<tca:. 'Asyuvaaau *EXsvr]$ trjg 

MtreXm, &SQancuvc(, rag fy rrj cvv- 

yclcf navcntUaetS" bvqbv , xai kyqaipe tcsqI k%qpd- 
tcov ovvuglcczmcq v , qv vzsqov naqefcrjXcoca $i- 

\ %at#k xai 9 EXeq>avtiv7j 9 al tu teiavzu . 4&W?- 
cupsvat dasXyqparec. ’ 

c. JPriapeio LXIII. 

Ad hanc puella.) paene nomen adjeci 
Solet venire cum suo'fututore , ' 

Olide ut tot figuras, quot Philaenis enarrat 9 
", , N6ri invenit , pruriginosa discedit . J 

Vindicetn * famae nacta £st’Aescliriorien4, quo 
auctorb Distat epitaphium Philaenidis ab Athe¬ 
naeo libro VIII. cap. 13/ ifcrvatum, in dtib ex¬ 
tremo: * '• ■ '> ’ . -- .I‘ 

u* qpieavSgas pd%Xo$ r id\ dr}fJ,CD$7]Q* , 

IloXvpQarrjs dh, zqv yovtft A&qvcdog, 
loytov >ti ncundXqpu , xai xttxq ylco<j$a, 

; fyqvtpfv cW fyQcty*- ydf in o I6a. . / 

-*■ Prae'panibus fuerunt Philaenidis libelli Tipiar- 
vr cfo .Luqiani> in. Apopfefftdo p. 158. : tomi. VII 
Operum a Jo. Petro Schmidio editorum; ydy 
ravtu Covo/iuta xai $rjpcczu) tcov foBXUov evqi- 
At t&v $Oai*ido$ diZm* , cfc Siu 
•%uq; ^ .,>• .* -• ; ,-vv 


Digitized by Google 

***** ^08 

Elephantis * sive Elephantine» pueUa, Graeca, 
cujus lascivis libelUs: Tii&rius Caesar cubicula 


rf. Suetonius in Tiberio cap. 43. Cubicula plurifd» 
riam disposita tabellis dc sigillis lasciviSsimaYurrt 
: - picturarum et figurarum adornavit, tibrisquq 

Elephantidis instruxit , ne cui in opera edenda 
exemplar imperatae schemae dcessCL Priapeio 
III. x' 

Obscenis rigido deo tabellas 
' DucCns ex Elephdhlidos libellis 

Dat donurri Lalage, rogatque Untes } 

Si pictas opus edat ad figuras . 

f . .fuerttnt igitur, qui figuras ab Elephantide enar- 
ratas pictis tabulis, ipsa forsan praeeunte, ex* 
pri merent. Hujusmodi tabulas Lalage dicat Pri- 
apo, rogatque velit ipsam permolere, et tehtare, 
nutn docilis sit discipula pictis istis coeundi mo¬ 
dis omnibus fideliter imitandis. Versiculo secun- 
t vdo confirmat codex quoque manu exaratus Pri¬ 
apeiorum Ooburgensis lectionem plurimorum 
scriptorum librorum dicans pro vulgato ducens i 
,sed non possum a me impetrare, ut scripsisse 
putem poetam baud sane ineptum^ dicaris . dat 
donurp, quo nihil frigidius, quamvis Burmanno 
dem, dicans non omnino damnari per metricas 
rationes. Etiam primo versiculo codex noster 
stat ab lectione obscenas, 'quod adnntafe omisi 
in Bibliotheca Critica Sebodiana 1820, 842. Ta¬ 
les tabellas lascivarum figurarum, sive ex Ele- 
phantidos, sive Philafenidis libris, sive aliunde 
ductas, quis enim dubitet, in tam blandi argu* 
*3' 'menti illecebris artificum ingenia desudasse cer- 
; tathn atque elaborasse? respexit Ovidius de arte 
amatoria II, 680. 

• 1 4 ‘ ; v 4 “ . ' . U ' T 

Venerem jungant, per mille fignr*s f 
Inveniat plures nulla tabella modos • • 


Digitized by Google 309 


instruxisse fertur: praeivit Paxamus , * qui 
dm6$x&t*%vpv composuit du figuris obscenis: 


et auctfcr veteris epigrammatis a Josepho fibfeli- 
gero ad P^i^eium IU, in lucem protracti: ' 

I hque mddos omnes dukes imitata tabellas 
et lecto pqndtat Ufa meo . 

Nihil frequentius fuisse Romanis, quam tecta 
parietesqiie obscenis picturis adornare, intellige- 
xe est ex Propertio II, 6, 27. seqq. , 

' Quae manus obscenas >depinlcit prima tabellas , 

, - J*,t, pofuif, casta turpia visa domo ,, 
illa puellarum ingenuos corrupit ocellosp ,r * 
Nequitiaeque suae notuW esse rudes. 

Non istis olim variabant tecta figuris , 

Quum paries nullo camine pictus er,at» 

e, Suidas: lld£apog 4a>bmdtexyov m 
uIg%q(qv . 6%?]pdT(ov. At sine causa huc. referri 
puto Cyretien quandatn bGybsxrtfiiJzdvop dictam. j 
Videtur enim meretricula illa duodecim Veneris j 
figuras ndtt'tam scriptd quam facto expressisse. 
Suidas in ^dsxap7jz cc ^ )1/ •* Kvgrjvq r ig ixiarjpog 
ysyovsv 'htai^a bcodbxap^avog intxceXspevq *, 4 dia 
zo to cavtcc (tzr/puTU Cvveeiq noiity: Ari¬ 

stophanes itt' Rani9 1351 — 63. roXpqg Tccfia ptXq 
tytyeiv dva to bcobsxttprjznvtvKvQrjvrjg (isXontnaiv; 
Nominatur etiam in TJiesmophoriis 104, sed no¬ 
minatur tantum. Ceterum nos semper laudamus 
Aristophanem Burmanhiarrum. ‘Dubito, huni 
scriptoribus de figuris Veneris adnumerandus sii 
Musaeus, cujus pathicissimos libellos, Sybariti- 
cis certantes*'et sale pruriente tinctos, Instanti¬ 
um Rufum legere jnbet Martialis XII, 97. ea 
tamen lege, ut puella ejus praesto sit, ne tha- 
lassionem indicat manibus libidinosis, fiatqua 
sine femina maritus. > 

*4 


Disiitized by Google ***** 310 ***** 

•pradivit Sotades Maronita ; f {Jinaedologus di¬ 
cto»» a quo Sotadaorum nomen mansit onmi 
generi librorum» nimiae impudicitiae nota in¬ 
signium : praeivit Sabellus, in quem Martiali» 
XU> 43. 

Facundos mihi de libidinosis 
, _•* Legisti nimium , Sabelle » versus » 

Qitales nec Didymi « sciunt puellae, 
mr ,^ f Nec molles Rlephantidos libelli* 
c • •_ Sunt illic Veneris novae figurae » > 

Quales perditus audeat fututor f 
x Praestent et taceant quid exoleti » ; 

Quo symplegmate quinque copulentur, 

Qua plures teneantur a catena , 

Exstinctam licedt quid ad lucernam* 

• ** Tanti non^itat esse te disertum . 


/. Athenaeus XIV» 1$. o & 'Jomxog Aoyo$ ra 2 h»- 
rads xai zd itqo texe 'favuta xa Xepsva notrjfiaxa, 
'AXeidvdqe ve zS AfvcpXe, xai Tlvqnzog z5 MtXq- 
. <r/», xa' 'JXsie, xai aXlcov xotexcov stoujzmv hqq- 
wiqszat, KaXetzas Se exog xai xti/atdoloyoff. 
"H%puG& d\ Iv z$ stdst xexcp ExzdSqg o Maqa>~ 
vlzrjs , q)7jat Kaqvstog 6 Tleqyapqvog iv ziji 
sssql ccvrbt Zcorccdv ovyypdppazi, xai 6 z5 JSaza- 
de vlog 'AnoXXmvtog. "Eyqatys 61 xai 5zog mql 
, tcov zh nazqog notupuzmv avyyqufip a. Vitae ex- 
..... itum miserabilem habuit: nam cum procaciori- 
; bus dicteriis Ptolemaeum Philadelphum» regem 
Aegypti» lacessere ausus esset» quam pro irrita¬ 
bili natura regiarum aurium» vase plumbeo in- 
; elusus mari mersus est. 

- g. Quaenam fuerint Didymi puellae, nescitur. 
Dum aliquis certiora protulent» conjicere inte¬ 
rea licebit» fuisse in quatuor millibus librorum» 

/ . ; 


Digitized by Google 


•%«%« m t 


praeivit'vir divini ingenii Petrus Aretinus, 
quem tabellas * sedecim obscenissimas a Julio 
Romano pictas» ta Marco tum Antonio in aere 
incisas»' carminibus intemperantissimis» ut ni* 
hiis&pra «^illustrasse iniqua*fama canit: prae¬ 
ivit Laurentius Venerius» 1 nobilis Venetus* 
auctor libelli Italico sermone conscripti, cum 
indice* la puttana errante» quo coeundi non 
minus triginta quinque modos enumerare sibr 


quos Didvmum grammaticum conscripsisse Sene¬ 
ca epistola 88 tradit , et unum aliquem *de pa~ 
thiearum puellarum figuris, dignum, qui juxta 
Elephantidos libellos’ nominaretur. Certe qui 
tantum subtilitati tribuit. Ut quaereret, libidi¬ 
nosior Anacreon» an ebriosior, vixerit,, Sappho, 
publica fuerit, nec ne, poterat etiam in Veneris 
modos inquirere. ’ 

A. Vici e sis Lexicon Baelianum sub Piferre Aretin, 
et Murxii Journal zur Kunstgeschichte temo XIV. 
pag.JL — 7l. 

i. Petrus Baelius in Lexico sub Pierre Aretin; il y 
a un dialogue de Maddalena et de Giulia, qui 
a pour titre la puttana errante , oii il est traiti 
au long de i diversi congi ungi menti jusqu* au 
nombre de trente-cinq. L* Aretin, quoique Vou- 
vrage ait toujours e te imprimi sous son nom, 
le desavoue, et ditqu* il est d* un de ses i leves, 
nommi le Veniero . Brunetus in Manuel du li- 
braire: puttana errante, petit ouvrage tres rare , 
bien digne de V Aretin par les obscinitis dont il 
est rempli, mais qui lui a iti faussement attri¬ 
bui. Lorenzo Veniero, noble Venitien, en est 
le viritable auteur . H le publia pour se venger 
d'une courtisane de Venise, appelie Angelaqu' 
il disighe sous le . nom injurieux de Zajfetta, 
c*est d dire en langage • Venitien fille d* un sbire. 


byGoogle % » w 213 


sumsit: praeivit denique NicoIausQboremus, 
jurisconsultus Francogallus, qui Aloisiae Si- 
gaeae , virginis Hispanae , nomen praefixit 
Satirae Sotadicae de arcanis amoris et Veneris, 
quanquam et fertur libellus sub nomine Joan- 
nis Meursii cum epigraphe: Elegantiae Latini 
sermonis; in quo libello nescias, utrum Latine 
loquendi accuratam et sine molestia diligentem' 
elegantiam, an festivitatem, et facetiarum le-, 
porem, an eruditionis Romanae scintillas iden¬ 
tidem micantes, an multam et copiosam ora¬ 
tionem, exquisitis et verborum et sententia¬ 
rum luminibus, antiquitatem redolentibus, 
velut gemmis distinctam, an praeclaram artem 
prodigialiter variandi rem unam magis admi- 
reris. Alios mittamus. 

Non defuerunt praedecessoribus nostris 
(antiquiorum quidem, quos laudavimus, om¬ 
nium opera tempus nobis invidisse dolfemus.) 
censores tetrici, nec tamen lectores studiosi. 
Neque forsan deerunt utrique et nostrae pagi¬ 
nae. Hominem illa sapit, ac famae securi 
hominibus scripsimus, naturam subducto su¬ 
percilio furca expellere non consuetis, sed qui 
semel vivere auderent, quicquid et in tenebris 
non essent, nec in publico videri vellent, at¬ 
que etiam, uti in omnibus rebus, ita in Vene¬ 
reis, auream potissimum tenendam putarent 
mediocritatem. Valeant ceteri habeantque 
sibi sapientiae nomen! 


Digitized by Google 


Edi poteetopus Venereum aut per men- 
tulam aut sine mentula. SiperrtientoJam, 
frictio mentulae, in qua omnis voluptas ver* 
aatur, effioi potest aut cunno, aut culo, aut 
ore, aut manu alirave cavis corporis: si sine 
mentula, cunnus fodi potest aut lingua, aut 
clitoride, aut alia quacunque re, virili veretro 
simili. 

Caput I, , 

D E F U TUT 10 N E. 

Ac primum quidem videamus de opere, 
quod fit per mentulam cunno commissam. 
Id quidem proprie dicitur futuet e* Varius 
autem modus futuendi. Potest enim fututio 
fieri aut proni cum supina , aut supini cum 
prona, aut supini cum aversa, aut sedentis 
cum adversa, aut sedentis cum aversa,' aut 
stantis cum adversabant stantis cum aversa. 
Jam singula dispiciemus* 

^ Coitus proni cum supina est modus com¬ 
munia atque etiam ad naturam maxime ac¬ 
commodatus; Aloisia Sigaea p. 322. 23. 
Ego vero communem Veneris usum et figuram 
unice lauda, ut in supinam vur procumbat, 
pectus pedore, ventrem ventre comprimat, 
pubes pubi colludat, diffindens rigido conto 


5d by Google '*>•.* V 


ttmram rimam • Nam quid dubius cogitan¬ 
da fingipotest, quam resupinam amati carr 
poris blando pondero ad irrequietaesed sua - 
vis impatientiae molles incitari furias?, quid 
gratius quam amantis vultu pasci oscpjis^ 
suspiriis et patrantium oculorum, incendiis? 
quid praestabiliusquam amores sugs jovete 
complexibus, sensibus quidem, quos non. aer 
tas, non vitium ullum obtudit? quid utrius - 
que libidini, utriusque voluptati laetius concu* 
tientis et succutieniis lascivis modiationibus? 
quid opportunius prae voluptate erftorientibus, 
quam flammescentium suaviorum vivida vi 
reviviscere ? Qui aversa ludit in V,ener e, 
uni tantum alterive sensui gratificatur, om-r 
nibusquiin adversa * £>* ^ « 

Formosas feminas potissimum hac figura 
uti jubet magister amorum de arte amatoria 
HJ, 771 — 73, i 

Nota sili sint quaeque y modos d corpore certos 
Sumite . Non omnes una figura decet. 

Quae facie praesignis eris % resupina jaceto . 

Induitur vero haec * ipsa figueanonuna 
ratione. "Nam potest aut eques intra femina 
recipere supinam» aut supina equitem^ et po¬ 
sterior quidem ratio rursu6 fingi potest aut ita, 
ut supina jaceat pedibus divaricatis, aut sub¬ 
latis. • • - • i ; ■ 


Digitized by Google ai5 


*>vv> 


In illum quidem modum, quo supinajacet 
pedibus divaricatis, Venerem figivareQqt*? 
viam jussit'Ca^iceu$: Aloisia-Sigaoa p* i ^ 4 * 
jPfoto te motitare clunes , et mutuis motibus 
meis respondere* Immo nolo te crura tolle-, 
re, nec ambo ;simid, nec alterum alterumve, 
cum super te conscendero. Sed haec sunt 
quae volo. Primum divarioetis et aperias 
quam aptissime poteris femina. . Vutyan% 
ostentes mentulae figendam, et eo corporis 
situ non mutato ad finem usque libidinem 
perduci rrieam patiaris. Numeres omnes con¬ 
cussiones meas . Vide ne pecces in numero. 
Imaginem desideras? evolvas fabulae Roma¬ 
nensis inscriptae: Felicia, ou mes fredaifie*, 
caput XXV partis tf, e£ fruaris, tabulae <ad- 
jectae argumento. 

In hunq autem modum, quo supina jacet 
pediouf sublatis, Tulliam disposuit Calliaaf 
Aloisia 8igaea p, 68, 69, Cupi me effuderq 
in amatum istud pectus, brachiis amplecte¬ 
re me. ; Nulla res complexam tpum solvat y 
Quin etiam tolle quam altissime poteris crura* 
tia ut lepidissimi pedes admotis calcibus poli¬ 
tissimas nates exoscuientur. 

* v . * t 

Si quis supinam pedibus sublatis vult inire» 
potest is alia quoque ratione ac Tulliana et.for- 
«an njultq suaviori collocare amicam ita,, ut 


ib,Google jredes supinae in lumbos equitis decussatim X 
tollantur, cujus figurae imaginem jucundissi¬ 
mam , qua possit cuique vel Hippolyto inguen 
concitati, adspicias Feliciae laudatae partis IV 
capiti XXV adjectam. Neque invenusta est 
ejusdem figurae imago» quae paulo ante, ca¬ 
put XXI comitatur. Hoc schemate videtur 
usa e9se Doris in'epigrammate Sosipatri p. 604 
tomi I Analectorum Brunhii? 

Acoqlda ttJp (oSonvyop vizsq Xs%scov Siazslvag 
av&eciv ip %Iosqoi$ d&dvazos yiyovu' 
ij ydq v 7 te$<pvES 60 i giieop Siapuaa fis itoaclv , 
jjpvBP ccytlivicog xov Kvnqidog doXi%ov* 

Non equitasse Doridem, patet ex Siarslvag: 
strata jacebat pedibusque sublatis constringe¬ 
bat equitem. 

Possunt vero etiam pede9 supinae tolli ab 
aliis. Sic Aloisius Venerem Tulliae juvit sub-; 
actore Fabricio: Aloisia Sigaea p. c 48 * 49 * 
ubi Tullia» ecce advolant , 'ihquit, Aloisius 
Fabriciusque. Tolle crura , ait Fabricius, 
machdetam intentans . Tollo . Tunc effun¬ 
dit se in pectus meum , et immergit in ulcus 
insanabile machaeram. Vtrarhque mihi 
Aloisius tibiam sustollit , et sub poplitibus *w/ 
altera et altera missa manu agitat ipse lumbos 
mihi nullo meo labore . Procax ridiculae 

mbiUationU genus! Incendi me dixi, sed 


Digitized by °gle dicto citius restagnans Faneris spuma testin - 
xit t incendium. * 

Pedibus, nescia sua an aliena oj>p, sub¬ 
latis dedit Leda medicis indulgente marito ad*» 

missis: Martialis XI* 7 2 « 

Hystericum vetula se dixerat esse marito, 

Et queritur futui Leda necesse sibi, 

' Sed flens atque gemens tanti negat esse salutem. 

Seque refert potius proposuisse mori. 

* Vir r&gat ut viixit , virides nee deserat annos. 
Et Jieri quod jam non facit ipse sinit . 

Protinus accedunt medici, medicaeque recedunt, 
Totlunturque pedes i o medicina, gravis ! 

Licet prono et rem habere cum semisupU 
zia, aut oblique, sive in lecto, sive in sella* 
effusa, aut in latus jacente* 

Et zn ledo quidem effundi jubet Ovidius 
obliquam, cui femur sit juvenile, careant 
quoque pectora, menda; de arte amat, III* 
7B*. 


k. Nec Aristophanis aetate "artes ejusmodi incogni¬ 
tas fuisse, discimus ex versiculis’889. 90. in Pace: 
fi>g sv&icog aqccvTceg vfiag tco axsXr? ravrqq ps-rios- 
qet xavayayslv dvccQQvGtv. Adde v. 1254 m Avibus: 
rij? bunsdya xqeatirfi dvarslvccg ros cniXq 
qtm. 


■ Google Cid/emur ut juvenile, curent 91109ue pectam 
menda, 

Semptr > xn obliquo /usa sit illa toro . 

Coitum autem proni cum oblique m «eZZa 
effusa belle et festive more suo depinxit Aloisia 
p. io2 — 105. Laetus festinusque accurrit 
Caviceus, mihi (Octaviae verba supt) indu¬ 
sium tollit manumque procacem parti meae 
admovet • Dehinc sedere jubet . Ut sedebam, 
utroque ponit sub pede sellam, ita ut cruribus 
altius sublatis horti porta ad sperotqs impetus 
obversa pateret tota . Dexteram tamen sub- 
nutes insinuavit, paulo magis admovit 
me ad se , Laeva sustinebat hastae, pondus . 
Sftmc procubuit in me, applicuit arietem fo* 
tibus meis, in rimam priorem , cu;u$ Zabra 
diducebat digitis, inseruit mutonis caput * 
Hic vero haesit , nec ultra quidquam conatus 
est Octavia mea dulcissima, inquit, com- 
ptectere me, dextrum femur tuum subleva 
et in lumbos meos mitte . Non intelligo quid 
velis, inquani< Sub haec fom*t ipse meum 
subdita manu supejinjicit in lumbos suos, 
situ quo voluerat Demum adigit in Vene¬ 
reum scopum mentulam, et principio quidem 
impellit levi concussione* mox fortiori 1 qc 


L Alia figura prodit ex lectitine quorundam libro¬ 
rum; Stet vir, in obliquo fusa sit ipsa tomo» 


Digitized by Google 


postremum eo nisu, ut summum mihi non 
dubitarem imminere periculum, Rigida, 
erat ac si.cornea.. Tanta vi ruebat, uf lace • 
rari rnc exclamarem* Paululum requievit 
ab opere , Sile, amabo , corculum, inquit, 
ita haec res agitur; obdura ' immoto. Iterum 
subter clunes manum misit, promovitque ad se> 
quae videbar in fugam corwerti. IVce mora, 
crebris concussionibus ita me fatigavit, ut 
/ere animo deficerem. Rapido post impetu 
hastam impulit, summusque mucro haesit in 
summo ulcere. Clamorem tollo. In sudorem 
defluxit Venereum Caviceus , Sensi me imbre 
fervido irrigari. Cum jam deficeret Caviceus, 
incessit rne quasi micturientis pruriens libido: 
tum e( ipsa ultro clunes tollo, et illico sensi 
magna curti voluptate excerni ex me nescio 
quid, quod mirabiliter me ea in parte demiil - 
cebat, Conniventes mihi oculi, crebri anhe* 
litus * vtiltus mihi ignescere, totum corpus 
dilabi. Ahl ah! ah! deficio, Cavici, ea*. 
clamo j^is te fugientemanimam, 

, denique cum semisupina jacente 

inlqtu$ % e t dextrum quidem latus, Naso ju? 
dicat simpHdssimum esse et minimi laboris; 
de arte lu, 7,97. &8- { ^ 

Otille modi Veneri* * mWmiquQ lalto* 

ris. 

Cum jaest in dextrum* semisupina latus. 


yGoogle 32Q ***** 

Praecipue hanc figuram inire jubet longiores 
feminas: ibidem yersidulis 77p, 80. 

Strata premat genibus, paulum cervice reflexa, 
Femina, per longum conspicienda latus . 

Hoc modo Phyllis videtur e$se fututa; Mart, 

X, 8 1 * 

, j *■» Cum duo venissent ad Phyllida mane fututum. 
Et nudam cuperet sumere uterque prior / 
Promisit pariter se Phyllis utrique daturam 
Et dedit. Ille pedem sustulit, hic tumeam, 

Pedem igitur semisupinae in latus jacentis su^ 
stulit fututor, tunicam paedico, 

Pergamus ad eam figuram, qua supinut 
rem habet cum prona. /Partes equitis versa 
yice hic sustinet femina, eqwi vir. Hanc fit 
guram dicunt Hectqreum equum, ex filo 
JVJartialis XI, 105. 

masturbabantur Phrygii post ostia servi t . 
Hectoreo quoties sederat uxor equo. 

Negat autem Ovidius de arte amat. IU, 777* 
78 . diserte, placuisse eam figuram Androma- 
thae, neque potuisse aut debuisse ilH tft lon¬ 
gissimae placere; vehi enim decere fartas: 

Parva vehatur equo: quod orat longissima , 
nunquam 

Thebais Hectoreo nupta resedit equo . 

Non nostrum est componere litem. 


Digitized by Google . Certe hanc figuram induit Sempronia cum 
Chrysogono : Aloisia III, 69. impatiens mora* 
Chrysogonus , exuisti vestes, inquit ; nunc fi¬ 
guram illam , Sempronia mea , qua nosti tanto¬ 
pere delectari nte , indue. < Exsilit in supinum, 
et sedens obversa spiculum candens divaricatis 
femoribus vibrat ipsa in se sua manu. 

Idem schema servus ille Horatii Satir. II» 
7 > 50. imperavit meretriculae, qua esub cla* 
ra nuda lucerna clunibus agitavit equum las» 
civa supinum. Matronae tamen, quae in illa 
ipsa satira versiculo 64 non peccat superne^ 
id schematis nequaquam arrisit: nam diversa 
diversas juvant* 

Neque valde placuisse videtur illi» quam 
XanthiaS j usserat Hslqtlcai in Vescis Aristopha¬ 
nis v. 499 * quaerit euim indignabunda * ludens 
tamen in ambiguitate nominis, tyrannidemne 
Hippiae moliatur: o*v 6 vm&Elc& poi %qe* , eI 
xr t v 'IjitAh xcdHgcqjuu zvQctwlda. Huc etiam 
.«pectat illud in Lysistrata v; 678, quo obsce* 
nitatum auceps feminarum genus dicit aptissi* 
mum esse ad equitandum curruque vehen- 
dum: innuicnutov yfy fo %tato%ov yvrq. 

Hsud multo secius tangit illas, quae versu .60 
ejusdem fabulae Initmv xtkrjtayv dtttfcpqsaol: 

et navigia sunt, et equi., Eadem 
figura delectabatur Plango Asclepiadis in Ana* 


Digitized by Google 

laciis firunhii 1, 2 17 * vtxrjffaGct x&ifn &daivl- 
tu vifit 7toXv%tiQpov , f Esmglmv ntokm agn q>gv- 
adcofiivmv. Piares haec equitando in Veneris 
palaestra exhibere figuras docta, quam ipsa 
Philaenis, multifoVmis illa gaudiorum artifex* 
gratias agit Veneri in illo epigrammate, quod 
Hesperios quosdam juvenes, supinos ipsam, 
subeuntes, nuper ita emeruerit, ut fatigatis 
mentulis lascivientibus neutiquam pruriginosi 
discederent. Supinos exercere moris . etiam 
erat Lysidicae, non ita facile in Veneris stadio 
lassandae, cpiae proximo Asclepiadis epigram¬ 
mate nolint vnnov innov lyvpvMSEV , 8 note 
S f xtfcrjg Itpoiviypq * 8 q>* tivaOSOfUittj^ 

Quod flagellum, frena, calcar istae Veneri 
dedicant, ad significandam faciunt eam figu¬ 
ram, quae sibi coeuntibus potissimum in usu 
fuerit, ut veherentur, non veherent. Nihil 
profecto amplius. 

.Nec alia ratione pendulae Veneris fructu 
Fotis satiavit Lucium suum: Apuleius Meta¬ 
morphoseon libro H. p. 122. haec simul dicens . 
inscenso grabatulo super me cossim residens, 
ac crebra subsiliens , lubricisque gestibus mo* 
bilem spinam quatiens , pendulae Veneris 
fructu me satiavit , usque dum lassis animis 
et marcidis artubus defatigati simul ambo 
corruimus , inter mutuos amplexus animas 
anhelantes . 


Digitized by G ^Ie 
Proximam figiifam , supini cum aversa, 
finxit^Rangonius curri Octavia, Tullia magistra; 
Aloisia Sigaca p. 277 — «79. Railgonius. 
Vide ut arrigo. Sed voto nova vid ad rem ire * 
‘Tui 11 a. Nova via? non, per pruriginem 
meam J non ibis nova via . Rlattgouius* 
dP eccavi lingua. Volui dicere , m *iovu figura* 
*T u l 1 i a. Quae tandem erit ? Occurrit > ultro, 
vtidant Hectoreum equum. Extende 'te supi* 
fiunt, Rangoni, hastaque illafulminatrm 
hostetn quaerat ' intenta , quem confodiat* 
Apte! Octavia. Quid facere vis tne, 
Tullia? Tullia. Surge, et aversa intra 
fomina tua Rangonium subjice . Ejus ma¬ 
chaera jacentis vaginae respondeat imminen* 

. tis: Apte cdllocasti te. Bene est . Rango¬ 
ni us. O dorsum Dionaeum! 0 litmbos ebur* 
neos !, o incendiarias nates! Tullia. Ab 
his abstine maledictis . Cunno maledicit, qui 
ftUtibus cum laude benedicit. At enim sapis, 
Octavia. Voravit ‘tibi rudem mentulam; 
Rimgoni, heluo cufthus. Octavia. Ades, 
Rangoni. En, en ades i Rangoni, mihi opu 
R a n g o n i u s. AdsUtn , Octavia , adsum. 
Ades tu, ades fa. Tulli a. Tam cito de/e- 
dsKSdmbo? * 

Pygiaca etiam sacra , ad quae Eumolpus 
puellath quandam" ihVitavit apud Petronium 
cap. 140. accipienda videntur de Scheihate 


Digitized by G ogle supini cam aversa: Eumolpus non distulit 
puellam mpitare ad pygiaca sacra. Puellam 
quidem tooravit > ut sederet supra commen¬ 
datam bonitatem* (supra ipsum, cujus boni* 
tati mater £ltam commendaverat,) Corad 
autem imperavit* ut lectum » in quo ipse jar 
cebaf, subiget* positisqae in pavimento mor 
nibus , dominum lumbis suis commoveret. 
Ille lenjte parebat imperio , puellaeque artifir 
dum pari motu remunerabat Cum ergo ro* 
ad effeotum spectaret, clara Eumolpus voct 
exhortabatur Coraca, ut spissaret officium. 
Sic inter mercenarium amicamque positus 
senex veluti oscillatione ludebat Quid mi¬ 
rum, ei in pygiacis istis sacris forte soloer 
cismum fecit Eumolpi mentula, aberrando 
sb una caverna ad alteram? 


, Imaginem hujus figurae in aes incisam 
reperies in elegantissime opere Hancarvilfia* 
no, inscripto: Monuuaeus du culte secret 
des dames Romaines, capiti XXV adjectam» 
neque te . pigebit accepisse verba doctissimi 
interpretis: Cette attityde est $u goub.de 
beaucoup de gens, et les dames mem&si y 
trouvent plus de plaisir. On pretend que 
Priape va plus au fond, et que t la belle par 
ses mouvemtns, se procute une voluptp plus 
vive et une libation plus abondante. ^ ? 


Digitized by Google vwV aa5 
JJumfieri possit, ut aversus commode 
; futuat supinam , viderint experti. Recte enijn 
Aloisiap. .mistae sunt , inquit, quae ad 
effectum umixe nequeant , 1 licet supra quam 
excogitari possit flexibiles sint coeuntium in 
Veneris sacra artus et lumbi. Profecto plura 
in mentem meditando et commentando solent 
jcadere, quam vere fieri possint. Ut impo¬ 
tentis animi desideriis nihil impervium > «mc 
nihil cogitationi exsultabundae et intemperan¬ 
ti difficile.' tyuo vultj et qua tentat viam, 
insinuat se , vel in abruptis invenit planam. 
Nori ita corporibus facilia, factu omnia , quae 
mens aut bona, aut mala suadet. 

* i ' . i ^ .f ' , . 

'f ( - . * 

Sedentes viros opus peragentes cum femi¬ 
nis adversis spectare'est in altero opere Han- 
carvflliariO , Cifi index*- Monumens de la vie 
privee des douze Ofeatrs, tabula XXVII, ejus- 
demque operis tabula XV 'ostendet curiositati 
tuae figuram sedentis doersam futuentis. 
Augustas ibi : sgdet;, Terepfiamij “ Maecenatis, 
praesentis illius.quidem» sed,dormientis f nem¬ 
pe imperatori dormieratis, uxorem gremio acf 


m. Dio Cass. LIV, 19. ttra> yag Sv %ivv avztje fau, 
xal dyXoviGadftal Itozt aizr\v itsql zS x alia; 
Z7JV Auyvtav itoirjdeu: Haud inepte instituit 
* certamen de forma: an putas, alio cpltu certan r 
tes tulfssS'atque eo, quo spectandas se praebue¬ 
runt deae devorantibus oculis Paridis ? 

i 5 


Digitized by Google ***** 


■ eeptam pone fodieris 'imperatoria licentia. Si¬ 
milem figuram quaeras in Gonted et.Nou velles 
en vers par Jean de la Fontfeine, tabula fabellae 
le tableau adjecta, pagina 223 tomiU exempli 
Am9telodami anno 1762 excusi^ 

Nihil frequentius coitu stantis cimi adver¬ 
sa , qui cum unoquoque fere loco peragi facil¬ 
limo negotio potest, tunica modo amicae sub- 
lata* teloque virili educto, tum maxime ac¬ 
commodus videtur. rationibus eorum, si qui 
opportunitate raptim oblata uti velint, prae¬ 
sertim ubi opus est, ut fere fit in rebus furti¬ 
vis , properato. Ita stabant vicinae illae sine 
fine prurientes, quarum salacitatem queritur 
Priapus Priapeio XXV: 

Aut praecidite seminale membrum , 
r Quod totis mihi noctibus fatigant _ 

, • Vicinae sine Jine prurientes , \ 

Vernis passeribus salaciores , 

Aut rumpar* . . s 

Nostra aetate memini artis medicae ma¬ 
gistrum celeberrimum, paene nomen adjeci, 
arcessita, ut rei fidem faceret, erubescente 
filia, auditoribusque subridentibus digito com¬ 
monstrata , exclamare: hanc stando feci. 
Imaginem figurae petas ex Moriumens de la 
vie privee des douze Cesars, tabula XX/VI, et 
similem ek Monumens du culte secret "des da- 
mesRomaines, tabula XIII* 


Digitized by Google 227 


Sedpotest etiam stans coire Cum adversa 
sublata, ita quidem, ut aut totum corpus tol¬ 
latur, cruribus feminae lumbis viri impositis, 
«ut inferior tantum pars corporis sursum le¬ 
vetur, superior jaceat supina. Vis tu figurae 
utriusque non illepidae adspectu pascere ocu¬ 
los? evolvas, nec poenitebit, tabulam XXIV 
in Monumen$ du culte secret des dames Ro- 
maines, ac tabulam XL in Monumens de la 
Vie privee des douze C 4 sars.. Alterutra spedes, 
nisi quid me fallit, obversabatur ante oculos 
Nasoni de arte IU, 775.76* 

. JMLHaftipn humeris 4M^tntes crura ferebat. 

Si bor\a sunt , hoc suntaccipienda modo, . 

Certe priorem speciem depinxit nequitia¬ 
rum magistra, Aloisia Sigpea, ita quidem vi¬ 
vide, lepide, laute, ut nihil posset supra, p. 
8i3 — 3 16; Proodnms successit Turrianus. 
Surreareram( Tullia loquitur) e lecto; nuda 
eram r arrigebat. . Nec inora. Mammam 
manuntraqueprehendit utramque, et intor* 
quens intra femina spiculum fervidum/ et du* 
rum, en, inquit , domina; ut te appetit koa 
telum r non quo letum f sed. laeta omnia in¬ 
feram tibi. \ Sis precor dttic ipsa coecutienti 
mentulae hoc in coeco itinere 9 ne aberret a 
scopo : nam manus tntas ■ ab hac felicitate, 
qna fruuntur, .haud dimtiverim. .Facio ufT 


Digitized by Google fieri volabat. Appuli ego igneum telum ad 
igneum ostium. Sensit, impellit et infigit . 
Momento , et ad alterum alterumve concus¬ 
sum resoluta sum incredibili cum titillatione* 
ita ut parum abfuerit, quin deficerent popli¬ 
tes mihi. Siste , ajo , fugientem animam . 
Scio qua fugit, refert subridens. Tibi sciliJ 
cet elapsuram per id infimum putas ostium* 
quod teneo: sed eoce occlusum id est aptissi¬ 
me. Dicens contentione quadam spiritus 
summa faciebat, ut incresceret moles turgen¬ 
tis mentulae , et retro repellam . fugitivam 
animam adjiciebat, acerrimos etiam motus 
ciebdt. Altius ad vivum persedit mucro; Ea 
vi sursum dulces ingerebat impetus, deliciosos 
penetrabat furores, ut, quando certe omne 
non poterat corpus, saltem cupiditates omnes, 
desideria, libidines, cogitationes animumque 
amentem in corpus meum effunderet libidino¬ 
so nisu. Demum cum sensit liquidi aestus 
adventantem vesaniam, manus natibus meis 
subjicit, sublevat in aera. Ego furentis ar¬ 
tus arctissimis brachiorum alligo complexibus, 
et femorum tibiarumque alterno volumine fe¬ 
mora natesque, ita ut ejus ab coUo penderem 
vibrata ex humo. Sic pendebam :quasi clavo 
affixa. Dum in longum labor trahitur, ite¬ 
rum non segnem me solvit Venus in Venerem. 
Temperare mihi non potui, quin exclamarem 
acriori amoris oestro percita: sentio omnes, 


Digitized by G ogle 
239 


sentio Junonis cum Jove concumbentis delicias 
omnes , feror in coelum. Eodem temporis 
puncto exundantis seminis humescenti igne 
genitale ., arvum conspersit Turrianus, quem 
Venus Amor romhibus suis agebant furori¬ 
bus in libidinem • Hedera non ita nuci haeret 
circumvoluta, ut haerebam Turriano brachio¬ 
rum femorumque amplexu conjuncta . 

Spectem vero p&steilorem , qua fingi posse 
diximus coitum stantis cum sublata, etsi pau¬ 
lulum immutatam, repraesentavit Conradus 
ctim TulKa: Aloisia p. 317. Mihi femina, 
Tullia e verba audis,' aperuit.* Non displice¬ 
bat Conradus, nec admodum placebat: nec 
negaOi, nec dedi • Ille vero novum molitur 
modum, nec ineptum. In sinistrum sibi hu¬ 
merum tollit dextrum supinae femur: post 
transfigit ictum exspectantem, non optantem. 
Femori dextra suo supinae injecerat sinistrum . 

*Adacto iri intima tela concutere, subagitare, 
ungere. Quid plura? 

■ * ' J j ‘ O* ■ 

Verum enimvero potest' etiam stans inire 
aversam, quadrupedum more, quorum coitus 
fieri stilet mare feminam aversam inscendente.* 


* - . i ' i 1 ■ *» 1 ' ■ 1 

, n* Uberius hunc locum tractavit Plinius capite 63 
' bbzx *X Historiae naturalis. 


Digitized by • ^ a3o 


Fuerunt qui feminas pone dedolatas foecundius 
parere crederent. Lucretius de rewm natura 
IV, 1259 -T- 1*62. • „ , , , 

Nemt more ferarum '■ ■ • 

Quadrupcdumque magis rilu j plerumque putantur 
Concipere uxores , quia sio loca sumere possutit 
Pectoribus positis sublatis semina lumbis* 

Aloisia Sigaea p, 32 u 22. Viam Veneris 
esse dicunt alii ex naturae praescripto, si 
quadrupedum more prona et projectis lumbi* 
ineatur mulier: nam sic promtius virilem in* 
vehi vomerent in muliebrem sulcum et seminis 
fluctus in arvum genitale . t Sed negant medi* 
ci pronae concubitum naturae convenire, qui 
partium generationi insudantium corformotio* 
n*t Ht probant, non convenit* 

' 1 . 1 ■ • . : ' Vi' . 

Quicquid id est ^ saepe fit, ut, nequeant 
mulieres iniri secus, atque aversae, r Quq 
enim alio medo , obesus ventet ventri obeao. 
aut gravido commissus rei finem > repwat?, 
Hanc ob causam Augustus fertur Liviam Dru¬ 
sillam* eum Tiberii Neronis metrimwio/sex¬ 
tum jam mensem gravidam abduxissqt, pecu¬ 
dum more compressisse, cujus compressus ju¬ 
cundam imaginem tibi praebebunt Monumens 
de la vie privee des douze Cesars^-tabula 
at cur fraudari te patiamur iis, quae luculen¬ 
tus editor ad illustrandam tabulam 


Digitized by Google — a5i 

Sic fere habeat: Cette DxusiUe est la fameus* 
Livie, fe^nrqe de Tibere Neron, qui avoit iti 
yn des amis d’ Ardoine; Auguste en depint 
pqssionnemtnt amaureux, et Tibere la liy 
c$da quoiqu 9 elle fut grosse de six mois . , jL’qti 
plaisantq beaucoup sur cet empressement de 
V empereur, etunjour qu 9 ils Stoient tous } d 
table, et que Livie itoit couchie pr&s d*Au¬ 
guste, un de ces enfans nus, qtteles matrones 
ilevoient pour servir d leurs plaisirs, s* appro- 
chant de Livie, quid agis hic domina, lui dit- 
il, ecce enim maritus tuus (Neronem mon¬ 
strabat ) illic est . 0 Livie accoticha peu de 
temps apris, et Von disoit publiquement d 
Home que les gens heureux avoient des enfans 
apris trois mois de mariage, ce qui passa mi¬ 
me en proverbe . Un historien Ait qu 9 Augu¬ 
ste fut obtigi de caresser safemme more pecu¬ 
dum & came de sa grossesse ; et c 7 esi (l cette 
luxurieuse attitude que fait allusion le camee 
d * Apollonius , graveur cilebre du temps id * 
Auguste . L 9 itat ou etoit Livie peut, il est 
vrai, avoir rendu cette posiufe necessaire, 
mois il patoit qu 9 elle etoit en tout temps du 
gout des anciens, soit qu 9 ils crussent, ainsi 
que V indique Lucrece, que cette attitude itoit 
favorable d la generation, soit plutot qu 9 ils 


o. Confersi caput #4 libri 2 XVUI Dionis Cassii. 


yGoogle Cvtv* 23 l 

Ta priifdrassent par Un raffineniertt de voluptd. 
Les postures les plus recherchdes, les moins 
naturelleS souvent , ont paru en tout temps 
& quelques dibattchis atigmenter'le plaisir de 
la jbuissance. Mats il faut convenir que V 
imagmation va encore au-detd de la possi « 
bilitd rielle. 

Singularem causam, cur necesse sit coire 
cum aversa, commenta est Aloiaiae sagacitas 
parte III pag. 73: commendant Veneres (cun¬ 
num,) qui non omnino inter femina delitescat 
conditus: novem decemve distet tantum polli¬ 
ces ab umbilico . Demissa plerisque puellis 
ita fugit pubes 9 ut aversa videatur ad Vene¬ 
rem via . Difficilis cum istis concubitus . Non 
potuit Theodora Aspilcueta nisi posito pectora 
et sublatis in genua lumbis .devirginari* Fru¬ 
stra supinae vir insudarat superfusus: oleum 
perdiderat . 

Jubet Ovidius eas potissimum quaerere coi¬ 
tum aversum, quibus jam venire coeperint ru¬ 
gae corpus arantes: de arte III, 785 « 86* 

Tu quoque cui rugis uterum Lucina notavit , , 
Ut celer aversis utere Parthus equis. 

Eodem spectare videtur praeceptum paulo 
ante versu 774 datum: 

Spectentur tergo quis sua terga placent . _ 


Digitized by Google ' ' Sed missa necessitate saepenumero constat 
feminas pone futui libidinis gratia, cum sum¬ 
ina sft Voluptas voluptatem variare. Nec alia 
fle xausa Fabricium Tullia paSsa est aversa 
apud Aloisiam Sigaeam p. 249. 50. Surgente 
jtknsio (Tullia loquitui*) novam se Fabricius 
accingit, ad pugnam. Rubicunda iUi et mini¬ 
tabunda turgebat mentula. Amabo, domina , 
obverte te in facient, ait. Obverto , ut vole¬ 
bat. At enim ut nates vidit , quae candore 
Suo ebiir et nivem obscurarent, o te putchram! 
\ait: Sed erige te in genua demisso superioris 
corporis truhcd. Remitto caput et pectus, 
tollo nates. Trusit in intimam vulvam rapi¬ 
dum et igneum telum. Mammam utramque 
cepit manu utraque. Post agitare coepit, et 
momento dulcis profluere rivus in mollem Ve¬ 
neris sjinuxn , et. egq qtiam miris. deUniri deli¬ 
ciis. Prae voluptate parum abfuit, quin de¬ 
ficerem. Ea me seminis copia excreti ex Fa¬ 
bricii lumbis implevit et demulsit , ea co¬ 
pia eoccreti e meis exhausit mihi vires. Hoc 
uno concubitu plus amisi viriurtt, quam prio¬ 
ribus tribus. ** 


00 . Res inventionis est satii antiquae. ^Huc7 spe¬ 
ctant Aristophanea illa in Pace v. 89$. yrjs 
'maXaluy zsTQccizodrjdov hzccvcu, et in Lysis trita 
▼. 231.’ 8 stjtsoficci Xicuv' ini tvQonvyzidos. 


Digitized by Google 3 34. 

Nova nec infaceta ratione peractus est coi¬ 
tus ille aversus, cujus bella imago conspicitor 
in Monumens du culfe secret desdapies Ro- 
snaines tabula XXVIII, In manus illic pro? 
cumbit femina, inferiore corporis parte funicu¬ 
lis sublata, et stanti fututori obverse- Neque 
valde diversam figuram exhibuisse videtur u^or 
illa fabri, quam, narrante Apulejo Metamor- 
ph. libro IX p. 220. inclinatam dolio pronam 
superincurvatus secure dedolabat (adulter). 
Lepidi facinoris imago adjuncta est fabulae le 
cuvier in Contes et Nouvelles en vers par Jean 
de la Fontaina, tomo 11 pagina 215. 


Cabut II. 

DE PAEDICAN DQ. 

tlaec habuimus de fututione quae diceremus. 
Jam sequitur ut exponamus de altero Veneris 
genere, quod quidem mentula percit ope culi. 
Si quis opus peragit mentula culo*, sive maris, 
sive feminae, immissa, paedicat . Qui pae- 
dicat dicitur paedicator , paedico , draucus:* 


p. Draijcus, patrans, a ^c«o, pro 4ravicus, ut 
4 cautus pro cavitus, lautu? pro auritus. 


Digitized by Google qu\ paedicator pathicus , cinaedus , catomi « 
tus 9 * mollis, delicatus: pathicus adultior yel 
emeritus exoletus . Masculae Veneris, nam 
cum multo rarius fiat, ut paedicentur feminae 
qua^m mares, mascula solet dici ab eo quod 
plerumque fit, masculae igitur Veneris fructu 
satiatur libido aut agendo, quod est # paedico¬ 
num, aut [patiendo, quod est pathicorum. 
Et voluptas quidem paediconis facile intelligi- 
tur, cum, omnis voluptas mentulae pendeat 
ex frictione: qui autem fieri possit, ut pathi¬ 
cus yoluptetem capiat alieno pene intra viscera 
acto, difficilius videtur ad intelligendum, me| 
quidem ingenii exiguitati, qui sim talium ar¬ 
tium plane rudis atque hospes. Cave enim 
existimes,, voluptatem pathici tantum esse se¬ 
cundariam, neque pathicum substernere pudi¬ 
citiam paediconi nisi eo, ut legitimum Veneris 
lusum paedicando sibi praeludat, ignaviaeque 
mentulae, quoad ejus possit, medeatur, vel 
adspectu virtutis alieni nervi, vel podicis qua¬ 
dam titillatione, quemadmodum eandem vim 


q. Catamitum , Festo auctore, pro Ganymede dim» 
runt, qui fuit Jovis concubinus . Simili modo 
corrupte pronuntiabant Proserpinam pro Perse¬ 
phone, Aesculapium pro Asclepio, Carthaginem 
pro Garchedone, .Pollucem pro Polydeuce, per¬ 
sonam pro prosopo, Sibyllam pro Siobula, ma¬ 
sturbare pro manu stuprare. . » 


Digitized by Google i 


/ 

non modo digitis iftesse in anum r trusis docet 
Antonius epigrammate XX libri prioris Her¬ 
maphroditi, sed et verberibus podici inflictis 
Aloisia Sigaea p. 210. 11. Audio esse nostros 
inter homines Alphonsum marckionem , quem 
verbera excitant ad pugnam , alioqmn ; imbeU 
lem et ignavum . Virgis caedi sibi nates jubet, 
vapulat egregie: prostat interim illi uxor re¬ 
supina in lecto . Dum vapulat , arrigit , et 
quo acriores ictus , eo tentigo vekementior • 
Cum parata sibi videt arma , aggreditur ja¬ 
centem , et rapidissimos ciens in substratam 
motus perfundit in subantem coelestia Veneris 
dona, et omnes , quae ex Venere capi pos¬ 
sunt, capit voluptates. t Et quid aliud com¬ 
menta est ingeniosa mentula Russavii Gene- 1 
vensis, qui Lamberceriae virgini, summum 
pueri femur exclamare cogenti, poenas illas 
per omnem vitam efllictim exoptatas dedit? 


r. Similiter scorteum penem ano Encolpi inseruit 
Oenothea ad languentem nervum pueri excitan- j 

dum: Petronius 138. profert Oenothea scorteum \ 

fascinum , quod , ut oleo et minuto pipere atque 
urticae trito circumdedit semine , paulatixn coepit 
inserere ano meo . De alio usu scortei fascini 
infra capite septimo dicendum veniet. 

3 , Etiamnum in lupanaribus Londine^sibus non de- 

esse, qui verbera praestent desiderantibus , nar- I 

rat auctor Gynaeologiae ' Germanice conscriptae 
tomo 111. p. 392. 


Digitized by Google 


Audiasipsum rem festive gestam qua solet ele* 
gantia narrantem libro primo Confessionum 
Francogallice scriptarum inde a pagina 22 ex¬ 
empli Genevae 1782 typis impressi, missis ta? 
men nonnullis , quae modo ad amplificandum 
et exornandum addidit auctor immortalis; 
Comme II lademoisqlle Laijibercier avoitpour 
nous V affectiori d 9 une mire ,, eUe en avoit aus - 
si V autoriti , et la portoit quelquefois jusqid 
A nous infliger la punition des enfans , quand 
nous V avions meritae, Assez long - tems elle 
s 9 en tint A la menaee , et cette menaee <F un 
chdtknent tout nouveau pour moi rpe sembloit 
tris-effroyante: mais apres F exeeution ja le 
trouvai moins terrible a fipreuve que f attente 
ne V avoit ite , et ce qiC il y a de plus * bizarre 
est que ce chatiment m? ajfectionna davantage 
encore a celle qui me V avoit imposi . II fal- 
loit mime toute la veriti de cette affection et 
toutema douceur natur elle pour m 9 empichev 
de chercher le reteur du mime trailement en 
le meritant: car f avois trouvi dans la dou y 
leur , dans la honte mime> un milange dq 
sensualiti qui m 9 avent laissi plus de disir que 
de crainte de VAprquver derechef par la mi** 
me main> Qui croiroit que ce chatiment d 9 un 
enfant re$u a huit ans par la main d 9 une filio 
de trente a dicidi.de mes gouts, de mes dqsirs^ 
de mes passions 9 de moi pour le reste de ma 
me? Tour menti long-tems, sans savoir de 


Digitized by Google 258 


quoi 9 je dSvorois Sun oeit ardent les betite 
personnes, mon imagtnation me les rappelloit 
Sans cesse 9 uniquement pour les metire en 
toeuvre a ma mode > et en fdite autant de de* 
moiselles Lambercier . ISf 9 imaginant que ce 
que f avois senti, je nesavois porter mes <22- 
Sirs que vers T esp&ce de volupti qui m 9 itoit 
connue. ' Dans rheS sottes fantaisies , * daris 
mes irotiques fureurs 9 dans les actes extrava* 
garis auxquels eltes me portoienl quelqUefdis * 
fempruntois imaginairement le secours de t 
autre sexe, satis penser jamais qu 9 il fut pro - 
pre A nui ttutre usage qu 9 a celui que je brdlois 
1 1 en tfrer. Mctisquand enfin le pfdgrte des 
Uns m 9 tat fait homme, mon antien gout <P 
enfdnt s 9 associa tellemerit A V autre, que je ne 
pus jamais V icarter des desirs allumis par 
mes sens 9 et cettefolie 9 jointe a ma timiditS 
naturelle 9 m 9 a toujours reridu trds*peu entre - 
prenant pris des fetnmes ; faute d 9 osir > tout 
dire oii de pouvoir tout f 'dire 9 V espice de jou* 
issance dont V autre n 9 itoit pour moi que le 
dernier terme , ne pouvarit Stre usurpie par 
celui qui la disire, ni devinie par ceUe qui 
peut V accorder . J 9 ai axnsi passe ma vie A 
cOiwoitet et me taireaupres des personnes que 
j 9 aimois le plus. T^osant jamais dictarer 
mon godt , je V atnusois du rrioins par des tap* 
ports qui rri 9 en conservoient V idie. On peut 
juger de ce qtCont pume couter de semblables 


Digitized by Google 


aveux, sur ct que dans tout le cours de ma vie, 
emporti quelquefois prte de celtes que f amois 
par les futeurs d\uhe passion \jui m’ 6 toit ta 
faciliti de voir , cPentendre, horsde sens> et 
saisi ctun tremblement convulsif dans tout 
mon corps , jamais je n’ di pu prendre sur moi 
de leurdeclarer mafolie^et dlimpUrer d 9 elles 
dans la plus intime fdmiliarite la seule favear 
qui tnanquoit awx autres 7 Cela ne rri! est ja - 
mais arrwi qii 9 une fois dans V enfance* avec 
une enfdnt de mon age, encore futrce file qui 
en Jit lapremiere proposition. 

Jatr} redeamus illuc unde divertimus* r Si 
yoluptas pathica non potest ita animo concipi, 
ut per podicem , velut ambage facta, eatur ad 
meutplam, debemus potius sic statuere et ju¬ 
dicare, simili pathicos laborare prurigine podi¬ 
cis ' atque alii soleant inguinis, et vero fonteni 
inesse proprium voluptatis in podic^, mcogni r 
fuzn non expertis. Certe pruriginem podicis 
§ip£ ullo.fuco testatur Martialis VI, 37/ t 

,v <' - . • ' ^ 

**■*» ■; , 1 1 ? - N '* ~r: ♦. I 

- Ad podicis prur$gipffn restinguendam ^ Siphnii 
^ (Siphnus una ex Cycladibus) hoc moris, habe- 
* * bant, ut podicem tugito foderent, unde novum 
‘ id libidinis genus proprio Verbo Graeci dixero*?* 
. cupvwteiv. Sui das: cupvuxfatv to axzea&a*, zrfc 
'xvyrjg dccxzvXtp. J 


Digitized byCjOO^lC 


S 4 cli podicis usque ad umbilicum ~ \ 

tfullas reliquias habet Carinus, - 1 ( 

Et prurit tamen usque ad umbilicqm . 

O quanta scabie miser laborat! ‘ 

Culum non habet f est tamen cinaedus • 

Tulliam quoque hujusmodi pruriginis ra* 
bies invasit, ipsa* referente apud Aloisiari* 
Sigaeam p. 253* 64 . Cum proficerem nihili 
parui furentibus. Tunc pronus 'inclinat s* 
in nates Aloisius. Filum postico admovet* 
pulsat, percutit, post summo nku irrumpit- 
Ego gemitum misi. Sed illico extrq&Ufn. esa 
ulcere telum condit in vulvam, et multo se¬ 
mine depluit in lubricum ,uteri sulcum. Ag¬ 
greditur 're peracta ' eodem modo Fabricius, 
ftapido vibrat hastam puram impetu, totam* 
que brevi in viscera abdidit. Jt reditque ktt- 
quartidiii tbpetita via, et quod fieri posse-hori 
putabam, etiam invasit me nescio cujus pru-' 
riginis rabies, ut huic me assuefieri posse rei; 
si velim; non dubitem. Confirmat etiarh po¬ 
dicis pruriginem CoeliiiS Rhodigimis Lectio¬ 
num antiquarum libro XV capite X: Cinae¬ 
dulos scimus summa, dum turpiter atteruntur, 
perfrui voluptate: addita insuper causa-quae 
vera sit an commenticia viderint medici; Qui- 
bus meatus (seminis genitalis) 1 habitu suo na- 
turali priv.antur, vel quia .occoecati surit qui . 
ad penem tendant, quod spadonibus Usque 
similibus evenit, vel etiam aliis de caesis. 


Digitized by Google *>*» 1^1 

iis talis humor in sedem confluit . Qui si.ad^ 
modum semine genitali abundant , excremen¬ 
tum illud largam eum locum se colligit.' 'Un¬ 
gue quum excitata cupiditas est, attritum 
pars ea desxderht, in quitrn confluit ed$&remen¬ 
tum. Quibus itaque sedem humor ille adivit, 
hi pati tantummodo avent . ^ * 

Quicquid id est, nihil certius voluptate pa- 
thka. iTaritienim erat p&tbkfc olim Romet* 
itf&t, rigidumpenemin xhuifthabere, ut inagn 
nam mentulam non possent videre nisi sp^Ur 
mantjbufc de¬ 

narium dar.ent:, iit iconditionibus bene vasato¬ 
rum fruerentur. Fata regunt homines: fqtum est in partibus illis 
Pv*f dntfs abscopdit. f Nam si tibi sidera cessant f 
Tfil faciet longi mensura incognita nervi ; r 

Quamvis te nudum spumanti Virro labello " 
’ Viderit:. ; ' 4 '* 1 \ l i; ' v '' ’ ' ' ' * 1 :n, ‘ T 

# 

^,' 97 . , 

J ’ ' Rogabit, unde suspicer viruni fnollem. 

Una lavamur: adspicit nihil sursum. 

Sed spectat oculis devorantibus draucos, ~ 

J ’ ' Nec *tfatis mentulas videt’tkbtis: * - i ^ 

: - - •• - 16 * . . . 


Digitized by Google 
.Unus saepe tifri tota denarius arca^ . - : s 

Cvm sit, et hic cujo tritior,Hylle, {uo* . . 
j Non tamen hunc pistpr, non auferet hunc tibi 
'■ , caupo, * ; , •. ; , ,, , l 

* Sed si quis nimio pene superbus erit. 

Infelix venter spectat convivia cuti, 

Et semper miser hic esurit, ille vorat . 

* «* : • • -< •' • 111 ! ' j 1)" < • 

Quid? quod plaumr resonabant balnee, cutxti 
intrabant ,mcntulatio»os solito: MartiaBs JX* 

U* ^ 

\Audieris itt <juo , flacce, Balneo plaunim, - x 
>1 " ' Morionis iUic &ie ntentulhm scito. 

Juvenalis VI, 373 * 74 * 

Conspicuus longe cunkisqne notabiliauiitbV Vil * 
Balnea . 

iiWs • V" i * ■ m . ^ *•«%<•'\<i. \ * i x » * 

sine arteqiiailam adHiBita^ffiab fim- 
gebantur pathici. Continebatur auiem disci¬ 
plina pathicorum duobus potissimum praecep¬ 
tis, altero ut vellerentur, altero ut ceverent. 

% 

, \ 4 / ‘ • T ‘ " 

Primum igitur pathicis studiose exstlrpdH- 

di erant pili de toto corpore. “ Depilabant la- 

> sr—* * -•* 

u. Excepto quidem qapillo, nam diligenter alebant 
comam. Horatius Ode X libri IV ad Ligunnum: 


Digitized by Google 


245 \vvvv 

bra , BracKia , pectora , crura , virilia , ante 
omnia vero laevigabant aram voluptatis pathi¬ 
cae, podicem. Martialis It, 62. 

Quffl pectuf, quod cr^ratibi i: quod brachia f vellis, 
Quod cmctaest' brevibus mentula tonsa pilis, 
Hoc praestas, Labiene, tuae, quis nescit? amicae . 
Cui p%aestas culum, quem, Labiene, pilas? 

Idem IX, 28. 

, - '* ' - v ■ \ 

^uifi depilatos, coleos portes, 

. , < Et VMlfyrmpmentvlamparem collo, 

; Et, prostitutis faevius qaput culis, 

Nec vivat ulltis in tuopilus crure, 

Purgentque crebrae cana labra volsellae, 
Curios, Camillos, Quinctios, Numas, Ancos, 
Et quidquid usquam legimus pilosorum - 
Loqueris, sonasque‘grandibus minctae verbisyi 
Et cum theatris saeculoque rixaris 
Occurrit aliquis inter, ista si draucus, * 

Nutu vocatum ducis. 

Idem Kyg®. ' ~ / 

NH est : tritius Hedyli lacernis. 

Res una est tamen, ipse npn negabit, 

Culus, tritior Hedyli lacernis. 


cum, quae nunc humeris involitant } deciderint 
comae . Idem Epodo XI. alius ardor teretis pue¬ 
ri longam renodantis comam (amore Lyoisci 
me expediet). Hin<$ capillati audiunt a Martia¬ 
le 111, 68. U , 57i et cothati Xfi; 991 ‘ 


Digitized by Google Huc spectat culus Hylli, tritior ultimo homi¬ 
nis denario, apud,eundem II, 51. huc vul¬ 
sum corpus pathici Othonis, apud Suetonium 
in Othone cap. XII. huc illud Catulli carmi-' 
ne 33 ih Vibennium juniorem: riates pilosas 
non potes asse vendiVart . Idcirco ICelum ora¬ 
vit Galba, ut prius'velleretur quam Seduceret: 
Suetonius in Galba cap. XXII. Libidinis ui 
mares pronior , et eos non nisi praeduros exo- 
letosque . Ferebant in Hispania Icelum e ve¬ 
teribus concubinis, deNetonis exitu'nuntian¬ 
tem, non modo arctissimis oschW pdlaht ex¬ 
ceptum ab eo, sed ut Sifie znora velleretur ora¬ 
tum, atque seductum. 

Fodicem laevigabant vel illi, quibus alias 
curae erat, ut fronte hirsuta barbaque pro¬ 
missa priscorum philosophorum gravitatem 
prae se ferrent. Martialis IX, 48- 

Democritos, Zenonas inexplicitosque Platonas, 
Quidquid et hirsutis squalet imaginibus, 

Sic quasi Pythagorae loqueris successor et haeres; 
Praependet mento nec tibi barba minor . 

Sed quod et hircosis serum est, et turpe pilosis, 

In molli rigidum clune libenter habes . 

Juvenalis II, 8-— 

J Fronti nulla jidesi quit enim non vicus abundat 

Tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis . 

Digitized by Google 
' Inter Socraticos notissima fossa cinaedos ? 

, Hispida membra quidem , et durae per brdchim 
setae 

Promittunt atrocem animum , sed podice laevi . , 
Caeduntur tumidae, medico ridente x muriscad 

Persius IV, 37* 38 * 

‘ Ta cum maxillis balanatum gausape pedas , 

: Inguinibus quare detonsus' gurgulio extpt ? 

Inde est quod Martialis Charidemum ju¬ 
bet nates pilare, ut videatur pathicus magis 
quam fellator: VI* 56. 

Quod tibi Crura rigent setis et pectora villis f 
Verba putas famae /e, Charideme y dare* 
Exstirpa, mihi crede , pilos de corpore toto, ^ 
*Teque pilare tuas testificare nates . 

Quae ratio est? inquis . Scis multos dicere multa. 
Fac paedicari te } Charideme , putent . 

- > Neque vero pathicorum tantum erat depi¬ 
lari, sed omnino hominum vitam umbratilem 
ac delicatam ducere suetorum. * Quintilianus 
Instit. orat. I, 6 . Igitur ut velli et*comam in 
gradus frangere et in balneis perpotare , quam* 


i v • Alat* autem vellere necessarium videbatur ad 
_ curam cornoris: Seneca Epist. 114. alter se ju- 
sio plus colit , alter se justo plus negligit: ille et 
erstra , hic nec alas quidem vellit. 


Digitized by Google 

libet haec invaserint civitatem , non erit con¬ 
suetudo, quia nihil horum caret reprehensio- 
ne. Mirum, quod cui coma in gradus fracta 
bilem movit, idem ille Quintilianus lenissime 
ferendas putavit mulieres cum viris lavantes: 
W9. nam si est signum adulterae lavare cum 
viris, erit et convivere cum adolescentibus, 
deinde etiam familiariter alicujus amicitia 
uti j ut fortasse corpus vulsum , fractum in¬ 
cessum , vestem muliebrem diocerit mollis et 
parum viri signa, si cui illa ex impudicitia 
fluere videantur . Hujusmodi munditiartai 
fere muliebrium homines, de capsula totos, 
non uno loco notavit Martialis; II, 29.; 


Rufe , vides illum subsellia prima terentem ,. 
Cujus olet toto pinguis coma Marceliano , 

Et splendent vulso brachia trita pilo? 


Item V, 62. Crispulus iste quis est , cru¬ 
ra gerit nailo qui violata pilo ? Nec talia spre¬ 
vit ingens animus Julii Caesaris: Suetonius 
cap. 45. Circa corporis curam morosior, ut 
non sedum tonderetur (forcipe) diligenter ac 
raderetur (novacula) , sed velleretur etiaxn, 
ut quidam exprobraverunt Eo pertinent va¬ 
sa Samnitica, calefactandae resinae ac pici 
devellendis hominibus ac laevigpndis , quaerin 
rebus Commodi Pertinacis jussu, auctione fac¬ 
ta , palam divenditis numerat Julius Capitoli- 


Digitized by Google **>» 


V»» 


Hi 

mJPeutinaw.capite octev*)*; Naamte^an- 
tur ad pilos exstirpandos-aut yolsella >&uXdr<fr 
pace sive psilothro • Volsellam commemorat 
Martius i' quem ‘lo^tith pirtilo 5 nte 

laud vimus. ° Dedropace srve psilothro abno¬ 
dem fit mentio III, 74 « psilothro faciem lae¬ 
vas et dropace calvam: item Yr, 93. psilo¬ 
thro viret: item X, '65* laevis dropace tu 
qitotidiaj%o . Fiebat dropax sive psilothrum ex 
resina oleo liquata. Plinius Hist f nat. XIV, 2 o. 
Resina oninis dissolvitur oled;/pudetque cori- 
Jiteri f maximum iam hoYiorctrt 1 'eius esse in 
ievellendis dirorum corpori piiisl Aetius libr6 
pi^mo operis' medici: o 1 
Sgdita£ igl rj mttGXHg Isyqiiivrj. iUtxa £tfo& 
zrptercci jtem iXale ndyv #fQ m 

fw? «tfa ttfyQtoai frigam wl' ffg<&yy$ivr(ov 
zcSv t onpv ngQgitQUqxut , > teU^S fv- 

yrjvca vnoeiwwth Ka\ 
arf&apwag mxga mgl 

nglv yvytivw %w, ^ak:rvro f \yhtppu noX- 

Xoaug. Hinc resinata juventus Juvenalis VIII, 
; hincfxutiomte.pilQ w&tqlaL^t.sqpdlU 
dafrura .Naey^li,, <?uj&s. - t r 

u - Nutkis 'tota nitor in cute 3 qualem * t 

Praestabat calidi circumlita faScia visci, - : 

•• •; ? -' 4 uU< . w» • v.. ' 

«fud eulndfiQilXv.:i.S-r* *&ji Q^id aliud sibi 
yalimt ipgMeadGMgiiidm. Casino» nota cesecan- 
<fc*.,apud Msictialem Ifl, 74 J:L r- • < 


Digitized by Google 
iUU 


?46 

Utrumque pilandi modum' conitm*it> pu-t 
to,-Persius IV, y *•■ u 

JV* cum maxiUU\balanatam gausape pectas , ; 

Inguinibus quare detonsus gurgulio extat? j 

Quinque palaestritae, licet haec pfantqr;a vellqnt, > 

Mlixasque nates labefactent forcipe adunca , 

_ Non tamen ista filix ullo mansuescit 'aratro» ^ 

• ’ ■ • ' ' ■ • ' : ■ ’ V«»V 

. Nam forceps est volsella,' et elixae nates re¬ 
ferri videntur ad, dropacem calidum, qjao im¬ 
posito sane cietis non poterat, quin speciem 
aliquam coctae carnis inducet. Hunc Persii 
locum ob oculos habuit Ausonius epigrammate 
’ 5 l * . ..u .. ’ . 

Inguina quod Calido laevas tibi drdpace , causa eft, 
u Irritant volsas laevia memi^a lupas. ^ 

Sed quod et elixo plantaria podice vellis , * 

Et teris incusas purhice Clazomenas > ■ f - 
' Causa-latet, bimarem nisi quod patientia morbum 
Appetitt vt^tergo femina , pube vit es* : 

Clazomenae quidem haiid dubie sunt naV 
tes fractae, ruptae, fissae, quales solent esse 
pathicorum, uti Carini, cujus statum podicem 
notavit Martialis VI, 37 * ita dictae Graeco 
vocabulo, nam x&a£co sonat frango , ut luda¬ 
tur in ambiguo urbis nominet quemadmodum 
lusisse fertur Gonsal vus Cordubensis, qui,«utw 
paedicare cupiebat,: dlxifci ge sa velle Aversam, 


Digitized byCjOO^lC 
X ciirti; wMlhtderfe; Orientem, i cuns'lingere 
Cunnum, iii Ligariam. Quod Ctefcoinenae di* 
cuntur incusae , vult Ausonius, Clazomenae 
corpori hominis pro natibus quasi cudendo esse 
impressas; velut si quis nostratium ITecalVO jo- 
euiafker diceret: scalpit Calamincusam t Quo 
tjufd' planius ? qiiid elegantius ? Noh 1 erat igi- 
quod sensum loci latere pronuntiaret. For- 
collinus. Alii pro incusas ediderunt inclusas. 
Ut S^uca esset,ixitelligenda f natium tunpiore 
utrinque Inclusa* Sed primum Clazomenae 
commode ill^e quidem. <Jipi possunt'fissas na¬ 
tes, nequaquam autem fissurae ipsae:. dein¬ 
de quis est, qui laevigare miserum figuram 
potius, quam nates inepte ,voIuis$& >ibi persua¬ 
deat?^ ^ 

Fiieruttt quI^jfiitfli^^njL op^ ingeniOge ute¬ 
rentur ad depilandum: 1 dictae officiosae illae 
ustriculae , quod dropace calente cruribus aliis- 
ve partibus corporis adglutinato pilos ustula¬ 
rent. Tertullianus d'e' pallio cirp. !r %i- patiens 
/ jam ustriculas: jocante Salmasio ad hunc lo¬ 
cum pagina 2 54 r otim ustriculae vellendis 
cruribus repertqe ^ Jiodie torquendis ingeniis 
videntur esse. Nam' dubitas, Augusto, Sue- 
tdnio teste cap.dgi crura solito suburere nu- 
ardenti, quo' mollior pilus surgerel » hanc 

M ae Operam suavem comrtriodasse ustri- 

0 r > * J i ' Mu,n.X ai*.x ' v'• » ■ I :• .v . • »• 

cuias. *■ ,.,,^^.,-•-^,•.7'« ••• ■ >■„>7«» • ■. 


Digitized by G ;Ie 

>»v> 
p5o 

Deiod^ mulieres et' ipla^ -tonughie»* pwfci» 
indigne feoettCe» pilaijwior: * Martiali*: XII» 

52; • .-41 } , $ * ' \ *’;:v , :• .*-v 

- - - ‘ ■ -- . l : i . i .vf/.v. .» 


- &, Neqiie tamen inuberes Graecae Aunc moreta 

dedigiyitgr sunt: Aristopbapes in Lysistrat? r f 
89. xoflijforaxa xav QXfjx^ Y £ mcQuxSTtXfiEvi]. item 
in Rimij r* 519. oqjpj^qios^ rjpvXXuBtket ^ xcefxi 
nceqccxSxiXftsuccs. item in £onejonaatibus y. 71^. 
xov zqIqov anoxsxiXpiva^ Habuisse vero etiam 
yiroa Graecos tulsum cunnunr magis in deliciis 

- quam pubem , etsi nostratibus id forsan secus 
r videatur, patet ea leco Aristophanis in Lysistra- 

ta v. 4 *l5i; 52. qub Vulsus cunnus in causis po- 
uitur, quod vira arrigant et coise cupiant: (ei) 
yvpvai biXru WQgtfxiXpivcu gvoivz’ 

ecv £v6qs$, xccTtiftvpQlev liXtxev. Sed et vetula- 

* rum erat> • cunnum ^ plKs^iutiu» hpr rSttfcmt 
vellere, ut minus viderentur annosae. Martia¬ 
lis X, 90, 

, Quid vellis vetulum> Ligzlla, cunnum?r 
Quid bustf cinerei tuV Idtes&s V ! 

'Tales munditiae deum .pMBlkm,. . -m 
Erras, si, tibi cunnus f hic V* 4 $tW 9 ,■, 

Ad quem mentula pertinere desit. 

''' ’ ‘ ■ ■ r •*’ * ' - ' l,; i' -■ • •• : *' ' 

• , Interdum et igpoijuniae CfUfa cunni velleban¬ 
tur :, Aristophanes in Thesmophoriis v. 545. 46. 
ra^tjs^dntjipUtiaoptv zdv 'xoiqov , fva ScSccx^jj 
yvwij ywaixccg ioa prj parcos > Xiyuv x6 Xotnoi 
Sic etiam moechos deprensos haec poena mane- 
'liat, ut podex raphano aut mugili faVctendUs,' 
adspersa. cinere calido cnm inguine depilaretur ? 
Aristophanes in Nubibus v. 1079 . xl fiep 

<pctvi8(o&f] 7U&dfiev6$ eot 9 xitpqa x i xiX&jj; oiii- 
dae sub ' ^mpccvig * 8tco itis dXovvocq p*i)tig 

* , rjxi&ovxo' ^(puvidaq, Aafifl&oiipss 

x es itQcoxtis xvrcov , xcii naqccxlXXbvxes^ ttv^Ss 
faqprjv xitpqav ininccxxov. Digitized by Google 
.rr?» 
M (juajilqntw; uxores ,- 

-1 : Uti viri mulieribus*'ito' mulieres calliv 
^Ue vicissw \i>i^ peai«ea tradebant pilan¬ 
dos, 6 tomachan te P4it|i$.Hist. nat. XXIX* s, 
gpetinas' in-feminis quidem publicati* Ita 
pfo/ecfq: lyes imrum : nec aliund&i majvr 
quam e ^medicina. Ne ipsi quidem impe^ 
pateres dedignabantur; officium dty&Hendi 
£ 9 $q#l>tnift, praestandum 4 • Suetonius de 1 £for 
mitwno,cap.- 22 . enat fiam*, quod concUbir 
nas ipse develleret, lmtcqretque inter>tn2%a* 
tissimas meretrices, Lampridius de Helioga* 
balo ,c*p, \5t, in balneissemper cummalie* 
ribus fmf, 'ita ut easiip^e psilothro curaret* 
ipse quoqi&.h#rbdm.p&ilathw accurans* quod* 
que pudendum dictu 'est* eodem qua * moliet 
res awurobantvr, et eadem har*u J\a$itwt 
virilia subactoribus suis adrwoa&ulamrhanu 
sua, qua postea barbam fecit, Quippepu- 
dendum dictu Lampridio visum est, * quod 
iUunxip^up dropacem, quem modo tfculie- 
res pectinibMs pilandis; emplastri inatar.-ad* 
plicuissent, statim at eadem hora * ante quam 
foetorem redolere d6siwaet$ barbaeadgluti* 
narenendubitaretiimpe^atdn . — 

. senr/ib* 

St d * ut 'tfd 'pkthifcos terertamiiP,"tfec 
eoe 44^e^ridOS ciilrah*'itfttsttftww ariMdrutftf 


Digitized by Google defecisse,' docet exemplum HadPi^tof, Ijuem, 
Spartiano auctore cap.' 4 ; -Cchrrupt&e' Ttnjani 
libertos, curasse delicatos f eosdemque saepe 
l&biss& per &a tempera , quibus in tfula Yami- 
liarior \ fuit ppinto inulta firmavit '* Qti0 
enim arlio modo Hadrianumputeffidsturas^ 
se» delicatos , quam quO Heliogabalum eu* 
rasse* mulieres mox' vidimus v psilothro ? 
pr^csertim cum iilds statim ditatur etiam 
saepe levisse, quod’sine dubio ita fecisse erit 
existimandus, ut pane madido lineret‘&cierri 
pathicorum * vel ad candorem- ^itor^mqtf^ 
curi conciliandum, vel ne citius barbati ; 
eent; : Suebonitis in» Othone cap.*2.<- "Qui *t 
eb fitciem quotidie rasitare, dc pane madido 
linere consUetum (fuisse Othoni traditur); 
idque instituisse 'u primaianugim, ne bar¬ 
bata*'unquam esset' Inde m «mdOn^>Otho- 
iieitaaftileu* Iitvenalis II , 107. nimirum Sum* 
mh^dueis est curare*cutem, - . : V 

: na Ei pressum in faciem, digitis extendere panem. 

1*0' : ■ ■■ * t 'tM,. i!,^, v 

>;h Quid mirum; si ej usdem disdplirtAe’usus 
etvmriieribus in delici** fuit ? Qtiisf est, cujus 
m.xneoloria nort penitus insederit mdfier ista 
ab Juvenaie miraarrte depicta, versiculis 4*>o 
— 472 satirae rttifasy$almasio qfcide^judiee 
•divinae, sextae? Multo pane tumet facies , 
^a 4 e t miseri viscantur labra mariti^ fc| dubi- 
WirtfiUW mutatis*iwtwtwc atynt fmetor tet 


Digitized by Google 

3&S 

medicaminibus, coctaeqye siliginis offns ac¬ 
cipit ci madidae, facies dicatur, an ulcus , 

Tandem aperit vultum , et tectoria prima reponit. 
Incipit agnosci 9 atque illo lacte /ovetur f w ' 

Propter quod secum comites educit asellas, ' 
tZxul Hyperboreum si dimittatur ad axem. 

Videntur ad infucandam faciem, 
dutu, et adhibuisse tectoria ex creta ^acta, ut 
cinaedus ille Petronii cap. 25. qui super in¬ 
guina Encolpii diu multumque frustra mo¬ 
luit: perfluebant per «frontem sudantis*bea- 
eide tivi 9 et ihUr tiighi malarum idiitum 
erat J bretae \ ut putares detectum parietem 
nimbo laborare . At mittamiis 'tandem 

hunc viscum , ne plane inhaerescere videa- 
mur! , - / ’ : 

Alteram partam disciplinae pathicae ver¬ 
sari'diximus in cebtndo . Cevet qtii duries 
subsultirtt movet agitatqiie in opere, ut Ve¬ 
nus concinnior et sibi sit, et paediconi. Idem 
cum faciunt feminae in fututione, dicuntur 
crissare. Martialis lll, 95. sed paedicaris , 
sed pulphre , fiqevole* ceves. Juyenalis' II, 
£0 — 22. 1 " . . 

.1. i ' t * ' ■ •- :!?*’A. .*«*•> 

• ' * > ’ Bt de virtute locuti 

~\Glunem agkatit: ego v te ceventem , Sexte, verebor? 
\lnfajnisVariUut.ati. 


Digitized by Google 
^54 ***** 

Idem IX, 4 <>* computat et cevet Plau¬ 
tas * hi Pseudolo* III, 2 , 75. Si conquiniscet 
istic y ceveto simul. 

Quare nonnullis,' haud Scio an recte, 
visum / est ‘dnaedoruni nomen inde ductum, 
quod soleant y,wtlv ta tzidolct. Certe femoris 
facilitas cluniumque agilitas numerantur in 
virtutibiVs pathicorum apud Petrqriiana cap. 
25V "Intrat cihaedUs, qui ejusmodi carmina 
effudit: 

Huc hiic convenite nunc*spatalocinaedi, 

Pede tendite , cursum addite , convolate planta , 

,, Flemore facili , clune agili, et manu procaces , 
Molles > veteres , Deliaci manu recisi. 

Huc redit epigramma XXXVI libri prio¬ 
ris Hermaphroditi nostri, quod conferas, si 
tant.L Cum qui cevet alteri morigeretur, ad 
adulationem transfertur: Persius 1, 87 . an 
Romule ceves? quemadmodum versa vice ir- 
ruraareadcontumeliam. ^ 

Feminas pariter ^osse paedicari ac ma-^ 
res» natura,ipsa docet, voluisse vero etiam, 
monumenta vetustatis' haud paiica loquun¬ 
tur. Apulejus Metamorphoseon libro ni. p. 
138. Sic nobis .gannientibus libido mutua et 
animos* simul et membra suscitat, et onirli- 
bus abjectis amiculis hacUnus denique intecti 


Diflitized by Google *\vC4 a55 

b&bchmtur in ■jrmerem i cum quidem mihi 
}&m fatigatb de 'propria liberaUtate Fotis 
puerile 1 dbtuiit ■ cellarium. Martialis IXy; 6g. 

■ i; a' - • ^ J •>- •* * • T• * • - y_ • ■, ’ , 

Lascivam tota pdsseiinocte puellam , 

Cujus AequitiaS vincerje nemo potest» 

[ fessus mille rriodis'illud puerile poposci:'' ‘ 

yfnte preces iotas primaque verba dedit» n 

' i '•rriii";: .;.v 

ItffcmXJ, 165 . ad^xbrefii! 

• ■: n- 4 ; i ; , 'IV* *?»;.* • '' 

, Paedicare negas i dabat hoc Cornelia Graccho > 

. - Julia .Pompeio, Portia* Brute , tz&i. 

Dulcia Dardanio nondum miscente ministro 
. Pocula > Juno pro Ganymede Jovi * 

. Sic et Aloisium J et Fabricium experta 
est Tiilfia apud Aloisiam Sigaeam, loco 
pra jam allato. Non aliter Venererri varia¬ 
vit Crispa, apud Ausonium epigramiriate 7*t 
molitur per utramque cavettiam. 

r ' ‘ l\iftifjee auteiA v ^Graeci^veteres • pOstiee 
usti 'feriiTnartim deldctabarttnr. Nam'dici itOii 
potest, quanti fuerinf riiifatbres pulcHratiim 
riatfur&V itai itt puellae de praestatitfa itan¬ 
ti um pubirde confenderfent, Paridibns atl sen¬ 
tentiam (lifceftdatti MlfettiS. In a£‘r6 qUrde& 
Syracusahd, quemaclnibfltitn anctorfesifAthe*- 
haeus XII, 80 . rusii(id’ 4 dflrae ferant fifHife for^ 
mosaef, quae, cum °de r bluYiium pulchritudi¬ 
ni eidius 'ambitiose J ititer se dfeitavissenfr. 


Digitized by Google tandem in viamqmblieem egresiae adoJ/e^oenT 
ti Syracusano forte praetereunti specta 
se praebuerunt, qui, judicato nata majoris 
clunes pulchriores es*e, ejus amore flagrare 
coepit, reversusljue in urbem juniori fratri 
exposuit, ~quid accidisset. ftus iHe profectus, 
puellisjiucji^ spectatis, alteram amavit. Hae 
igitur puellae, adolescentibus suis, iisque lo¬ 
cupletibus, matriu^nfo mnx junctag; apivif 
bus nctXkinyyoi vocatae sunt, quod infimo lo¬ 
co natis ‘hates prp cfote fuissent, et gratae 
templum Vener^ dedicaverunt, %uU£a*(*i l&rt- 
Xhtvyov tt/v &eov. Qqiae cum ita sint, nqri mi¬ 
reris, ut quaeque puella pulchrarum clunium 
laude esset floreotissima, ita ad officium 
pperile praestandum et exoptatissimam fuis¬ 
se et paratissimam. Tale officium Mania 
praestitit Demetrio,. teste Machone fcpucl 
J^thenaeum XIII, 4 2 * ita ut regi nates, po¬ 
scenti, praemio accepto diceret: *.[Ayafxiuvo - 
mg mu, vvv Ixslv* cow. Tale corollarium 
rogavit; a^olescentulus^ quidam Ponticus Gna- 
fhaenam, quam. tota, notete possederat, ma¬ 
ne, eodem Machone narrante ibidem XI|I f 
43. Nilii! aliud petiit Damophoh,, delicatus 
JJle'Sophoclis, *a Nico timente, ne quid de 
suis / clunibus, quarum • quidem laude cele¬ 
brabatur puella (jl&WG ig%qxivcv Ttavq 

Sophocli commodaret: f ibi r dem 
45 - Jngeniose autem, dap^acata est ^uc p.ar 


Digitized by Google 

***** 


Gttathaeaiumfbidem XIII, 44. Nam 
cum flatber quidam aerariusilliberaliterinter 
suos gloriatus essetV se meretricula illa Quin¬ 
quies deinteps equftetfvectattmv fuisse (tfg^ 
itie&iif 7 t£(t 4 a bt’ (ivrijg tteikchiigy* Andronico; 
quem alMs*%inice in dklicfis*habebat, re co¬ 
gnita ; graviter cum f 9 ia r qaerenti; quod' quo 
schemate furciferum istkni u abunde*frui*pa»^ 
sa esset, id ne predbus • quidem impetrarer 
ipsi contigisset, respohdit Gnathaenium/ tan*t 
gi se noluisse mammas^ab homine squalore^ 
que et fuligine obsito, et propter hanc cav^ 
tam schemv,se illijid^ c^IUcJjo. ; ; excogitavisse, 
nihil; i}t, 0 nisi-et extremam T?jtminimajn im*, 
sei;i pa>rtfem ^apep et. J^agir^m viri paedi-; 
cantis' feminam dpt tahula. ^J^VIl in. R£6mj-^ 
mens du culte secret d. d. R. 

t ’ »iV 1 _ r- ?V : '3-' * f *' • ’ '3 1 1 

Neque tamen sinte ' aliqfco< iricominodo 
atque adeo peripulo officium praestari pathi¬ 
cum , docet magistra vohfptatiam AlAisia 
pag. 305. et sequente:' Acerrimi intuiiuntut 
oppreiso cruciatus t ac pleninique 9 si crassior 
infindat ‘ctihtus, teterritni ebc ea morbi petu-\ 
latitia enascuntur , quos nulla' Aesculapii cu¬ 
ret industria * Disruptis musculorum' viricu¬ 
lis contingit postea excrementa effluere etiam 
invitis . Quq quid turpius? Novi tam diris, 
inde afflictatas feminas' nobiles aegritudini 
bus enatorum et pullulantium ulcerum , ut 

*7 


Digitized by Google 
V 

tanKati pptt dws.itMsue annas-vi* s&t re¬ 
stitutae,tv .Egf>: qutd.om. 'CT«U»*im> #«di*), tm 
Aktisii .Vabriciique-- sapris amplembuf.. nor» 
evasi omnino sana* . Brimum dum pjlfl infi- 

guot^ehementeminji cruciatum • fS. » 

aegram solata.est titillationis wnhtta:. Basi- . 
quam: vero domum, pedii ;> ardentksimys rw* 
sus trie. dolor, tfopifi in '«» parle^ Uuam lace- 
19 wetiaqt. hwrndiq torrebor prurienti, ;Mt s#~ 
ne,i.XJ(tinat opf, igtiis hic sacer Vtie •reftirtr 
ctusesti- Beretuidiim er at.miserae, neglectis 
vulneribus. , t ,„> ,.>• ^ 

Jarh intelliges i ‘ cur‘puero Naevoli dolde- 
rrt "editis, apud iVlartikfem fll; 7 ^ j' cuir idem 
Vl. Sfv podicem Caridi dixferit %ectum;quid 
sibi 1 velit morsus ejusdem IX; 48; ' ! : 

Tu qui sectarum causas et pondera nosti i 
, Qic mihi,.percidi, Temioe* dQ$rnA.qupd est ? 

;, r :, •: ■ ~v ' j:.l \ > 'i'- .... «V *. , 

t ; Debebat enim^fnpllis iste ptylo$Qpl*us, qua¬ 
si Pythagorae successor, et haereo ipgui splitus, 
sectarum etiam mitium causas et mentularum 
ppndera noss$. Pathicorum moebo laboravit 
is quoque, cui incusas pro natihu^. Clazomenas 
rj^isse Ausonium supra vidimus. 

J Maluerunt paedicones videri quam pathici. 
Hinc festivum illud epigramma Martialis XV 

$?•. ; v •/ /. ’ . 


Digitized by Google Adultis jam , Lttpe, posse se diebus 
Paedicare negat Charisionus. . 

CausQjn cum rr^qdo quaererent sodales., ■ 
* Ventren\ dixit habere.se salutum. 


Visne cernere pictam paedicantis ima* 
ginem, opere quidem importune interrupto, 
sed nihil minus festivam? . Praebebit tabula 
capiti tertio partis, tefti^e Feliciaeadjuncta. 


Et Gradtos et Romanos fuisse tam acer¬ 
rimos paedicones, quam fortissimos cinae¬ 
dos, quis est quin sciat? cum in auctoribus 
Graecis Romanisque, indignantibus schola¬ 
rum magistris , utramque paginam * faciat 
mascula Venus. Eddem %> 6 mnes furore 9 ver¬ 
ba sunt Alnisiae Sigaeae, pag. 299—304. qui¬ 
bus non potuimus aut aptiora aut elegantio- 
ra^ dare, adnotationiliua tamen nostris illu- 
strata, ardebant, plebs , magnates et reges . 
Philippum , Macedonurh regem , * haec insa - 


y. Paulo secus Justinus IX 9 6. Hic Pausanias pri¬ 
mis pubertatis annis stuprum per injuriam pas~ 
sus ab Mtalo fuerat, cujus indignitati haec 
etiam foeditas accesserat: 'nam perductum in 
convivium solutumque mero Attalus non >suae 
tantum , verum et convivarum libidinis > pelut 
scortum vile , subjecerat , ludjbriumque omnium 
inter aequales reddiderat Hanc ' rem aegre fe¬ 
rens Pausanias querelam Philippo saepe detule¬ 
rat. Cum variis frustrationibus, non sint risu t 
differretur, et honoratum insuper ducatu adver - 


Digitized by Google 

260 

nia confodit Pausaniae manu, qukm com¬ 
presserat. Haec Julium Caesarem 4 Nicome¬ 
di regi subjecit, omnibus hominibus in fe¬ 
minam vertit , ut omnibus mulieribus * vir parium cernent, jravtin ipsum*Philippum ver- 
, tity ultionemque j quam ab &dversq.rio ftqn-po¬ 
terat, ab iniquo judide 'exigit. 

z, Sueto pini in Julio jG?e«a*e cap. 49. Gictrb non 
contentus in quibusdam epistolis scripsisse , a sa¬ 
tellitibus eum in cubiculum regium eductum,' in 
aureo lecto, veste piirpurea decubuisse, florem- 
que aetatis in Bithynia contaminatum , quon¬ 
dam etiam in senatu defendenti Nysae causam, 
filiae Nicomedis, beneficiaque regis in se com¬ 
memoranti, remove, inquit, isthaec,. oro te, 
quando notum est , et quid ille tibi, et quid illi 
tu dederis. Galliqo denique triumpho milites 
ejus inter cetera carmina, qualiter cyrrum, pro c 
sequentes joculariter canunt, etiam vulgatissi¬ 
mum illud pronuntiaverant: 

Gallias Caesar subegit, Nicomedes Cdtesdrtm.' 

Bcce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gal¬ 
lias , 

Nicomedes non triumphat, qui subegit Cae¬ 
sarem. 

Catullus carmine 57. pulchre convenit improbis 
cinaedis Mamurrae pathicoque Caesarique. 

a. Suetonius in J. Caes. c. 51. Ne provincialibus 
quidem matrimoniis abstinuisse , vel hoc disticho 
apparet, jactato aequt a militibus per Gallicum 
triumphum: _ 

Urbani, servate uxores, moechum calvum ad¬ 
ducimus . 

, Aurum in Gallia effutuisti: hic sumsisti mu* 
tuum . 


Digitized by Google tmt. ■ jUtgbstua dedaaas non, /ugiftv K* 
l&riQ • *t, Nertini piro Iqu&e fuit'. TigeUam^ 

,SV' \'V »q ' Vv j'V. l iv k . u ., t \\ 

T: . m T'7'"V\T '' - '\- • ' V '* N 'i*'.'V. ‘ V7 l 

' • ^ Itiertir 4 c. {J£. Ifttvias XHttnu "tfibuntii ’ plebit pte- 
risque confessus est , habuisse se scriptam para - 
tamque legem, quam Caesar ferre iSS$t, 
, , , quum ipse abesset, uti upores liberorum quae¬ 
rendarum causa , quas &t quot bucere % i>etlei 9 li- 
ceret. Ac, i\e cui dubiam omnino sit, ctimpu- 
, di citi ac eum, et adulteriorum flagrasse infa¬ 

mia Curio pater qjuadams eum oratione om- 
rdum xtvulierum virum, e( omnium virqrum 
J > mulierem appellat. , 

5. Sueljpniii^ in^Augusip cap. 68. Sextus fiompe- 
jfws eum ut. effejyinatum insectatus est, Marcus 
Antoiuiis adoptionem , qpunppli (immp ( ,iuagni 
avunculi ) stupro meritum. Sed et populus 

quondam ^ tsqiversus ludorum die et, accepit Jn 
^contumeliam e} us > c * iassensu maxima compro¬ 
bavit versum in , scena pronunciatum df Qallo 
matris deum tympanizante: videsne ut cinaedus 
orbem digito temperet7 Imaginem Augusti, Cae¬ 
sari substrati spectes in Jjtonumens de la t ne 

, privee des doiize Cesars, tabula VI» Caesarisque 
Nicomedi ibidem tabpia t.,' , 

c . Suetonius in Tiberio t. 44* Fertur etiam in 
sacrificando quondam captus facie ministri acer¬ 
ram praeferentis nequisse abstinere, quin paene 
vixdum re divina peracta ibidem statim sedu¬ 
ctum constupraret, simulque fratrem ejus tibi¬ 
cinem, atque utrique mox, quod mutuo fiagi- 
tium exprobrarant, crura fregisse , Impotentis 
hominis facinus pictum adspici&9 tabula' XX. 
operis Hancarvilliani modo laudati. 

d. Immo Pythagorae. Tacitus Annal. XV, 37. Ni¬ 
hil fi agitii reliquerat , quo corruptior ageret, ni¬ 
si paucos post dies uni ex illo contaminatorum 
grege 9 cui nomen Pythagorae fuit , in modum 


d by Google ntipsit Nero , Sportis • ZVerdraV Ttdjanitoi f 
'optimum principem paedagogum comitaba¬ 
tur 9 orientem totum victoriis peragrantem. 
Venustorum et formosorum turmam puero - 

r#in 3 quQs in cpmplexus suos Mes noctesqm 

, - - * * . ‘ • 

- H-v '• - ■ ■■ >J .. 


lolemnium conjdgiorum denupsisset. inditum 
' ' imperator i flammeum, visi auspices, dos et ge- 
l ' ni alis torus, et faces nuptiales: cuncta denique 
spectata, quae etiam in . femina nox operit , 
v 1 Quem Tacitu^ fythagotam 4 dixit, idem videtur, 
‘eui EJoryphori nomen, sive ab officio, sive per 
errorem, imposuit Suetonius in Nerone cap. 29. 
Doryphoro Uberto etiam, sicut ipsi Sporus, ita 
n ipse denupsit: voces quoque et ejulatus vim pa¬ 
tientium virginum imitatus . Jjnaginem praebet 
tabula ^XXVIII. operis icitati. 

' «. Suetonius in Nerone c. 28. Puerum Sporum, 
' exsectis testibus etiam in muliebrem naturam 
transfigurare conatus, cum dote et flammeo per- 
sqlemni nuptiarum celeberrimo officio deductum 
ad se pro uxore habuit . Exstatque J cujusdam 
non inscitus jocus, bene agi potuisse L cuiri rebus 
humanis, sl Domitius pater talem habuisset 
uxorem. Hunc Sporum, Augustarum ornamen¬ 
tis excultum lecticaque vectum, et circa conven¬ 
tus mercatusque Graeciae ac mox Romae circa 
sigillaria comitatus est identidem exosculans. 
Fictas exhibet prodigiosas nuptias tabula XXXIV 
: operis Francogallici, toties a nobis ia partem 
vocati. 

/. Spartianus in Hadriano oap. 2. Fuit (Hadria- 
nus) in amore Trajani, nec tamen ei per paeda¬ 
gogos,puerorum, quos Trajanus impensius dili- 
‘ gebat, Gallo favente defuit . Vix potui inihi 

temperare, quo minus deleto turbante isto Gal¬ 
lo favente cum Grutero scriberem malefaventia 
defuit. 


Digitized by Google «T^creef o^rf. A/ttimmtia* 

dricuwf pm ‘Mommu i j&iit;^ Blatiri a e rivalis, 
md feUeitim\\ ^ 

tfuhmwix&sngssB&s&erkti rzbutU in deos^ aris 
at \sap6His wnsecratis. Antonium HeliogahA * 
fcriw ,Semri nepotem ,^mniw cava cqr* 
ports+k'UtJoqmtur vetus stviptar, Venerim 


- g* JSpaetiatm* in ‘Hsdrtaaor eap. 14. Antinoum 
• A " suum,* dum per Kilu>m> navigdt, perdidit,'quem 

- mklieiriter'flevit ; rfe qrwo varia fama est, :a/iia 
* ' «um* devotum pro * H&d*iario' asserentibus , a/iis 
.* quod et , forma ejus osl&itctt, st nimia voluptas 
**» Hddtiapi.< d£t firaeoosr quidem volente Hadriano 
Q ^iWi cbens&riaueru/tly eraoula per eum dari'asse¬ 
rentes, quae Hadrianus ipse composuisse?.jacta¬ 
tur. Hieronymus in Hegesippo: Antinous ter - 

- Viis Hadriani Caesaris , 'cujus et gytnnierts'agon 
\ exercetur Antinoius, civitaUmque (Antiqoiam) 

ex 1 ejus nomini condidit, et statuit prophetas in 
■r tempto. ^ *«X 

i- h. Lampridius in Heliogabalo ۥ- 5v fluw enim 
ij ferre posset principem, per cuncta cava corporis 

- libidinem' recipientem , quum ne belluam t> ^ui- 

- - detn talem quisquam ferat? Romae denique ni - 
«>i 'fut egit aliud, nisi ut emissarios haberet j rqui ei 

bene vasatas perquirerent, eosque ad atilam^per- 
ducerent , ut eorum conditionibus frui posset . 
Agebatpraeterea domi fabulam Paridis, ipse 
Veneris personam subiens, ita Ut subito vestes ad 
pedes defluerent, nuchisque uria manu ad mam¬ 
mam , altera pudendis adhibita, ingenicularet, 

- 'posterioribus eminentibus in subactorem rejectis 
et oppositis, Et mox cap. 6. Hieroclem vero 
sic amavit, Mt^idem inguina oscularetur, >quod 
dictu etiam verecundum'est, Floralia sacra se 
asserem celebrare . .Non dubitavit repetere pro- 


Digitized by Google ~~ a64 Mi 

eo&tipere soUtum , ; suatempora prfr monstro 
habuere* Huic etiam Venerisevera philoso¬ 
phiae gravitas: saltavit *,: p&edercbxtiad choro 
mi&tq. > Al&biad6s >et \Phdedon cum, Socrate * 
dormiebant $ si quando .alaoremvelUMprao^ 
copiorem. Ab tam viri amoribus' dur 

mtToriginem haec ?dtecndt m Venereis for* 


Propudiosas . nuptias Neronis iet Pythagorae; -Lam- 
v pridiuscap. 10. Zotious sub eo. Adntumiwaluit, 
\ ut ab omnibus, officiorum principibus Sish&bere- 
< ' tury quasi dominLrfaarUus.esset. Nupsit<etiCoiit, 
^ ut et pronubum haberet t < clamaretqueconcide, 
Magire, et eo quidem tempore , quoZoticus 
-s aegrotabat . Magirus •« dictus Zoticus . ab ^artificio 
i ^patria coqui. • <■,. ^ ^ 

-v.i ■ ■ - ■ t' .■ i4 

r<i. Neque tamen defuisse Socrati defensores «tre- 
i linuos, quis est, quem fugiat? Sit tibi instar 
*... < omnium unus Bruckerua, Hist. erit* philos. I, 
589. 40. Certe Alcibiadem Plato in ^Symppsio, 
Ut verbis utar Nepotis in Alcibiade c. 2. induxit 
tu: vommemotaniem , :#e < pernoctasse cu/n Socrate, 
i iv neque aliter ab eo sur nexisse , ac filius- a parerile 
v debuerit Xanthippen quidem» an mirum?, gra- 
• . viter tulisse maritum tam familiariter uti.for- 
V* '» moso Alcibiade, refert Aelianus Variae hitferiae 
XI, 12. ita .ut placentam Socrati 4 ab Alcibiade 
. deno missam pedibus conculcaret, dicente, So- 
*■ crate risu sublato: neque tu igitur quidquam 
ex ea habebis! Quid autem tu? quaeris* «Non 
assis facio; sed habere, Socrate, mores,vix po¬ 
teras hos, et hds amicos. De Socraticis nomi¬ 
nasse suffecerit Platonem, quem Diogenes : Laer¬ 
tius III, 23. amasse tradit Asterem, Phaedrum, 
Alexin, inprimis Dionem, adjecto epigrammate 
Platonis in Dionem, ita desinente: & ipdv ix- 
(ifpe% frupov tqaxn 


Digitized by 


Google tfit%ld tvSVtratim. fide diligere. Omnia^Socra- 
tis facta dictasoe* omnibus, philosophorum se? 
otia iU& s&cellvmccmditum cti-ore 

erecta , factd legis vim, dicta oraculi aucto* 
ritatem habuere . Philosophi ab 'herois, nam 
ifktet*k*roes zelabis. Soqrates, indigetisque sui 
exemplo non dese 1 m)rey'Dfcui^^ tyniLa- 
conum legislator . qliqyqt^qnteSopratpm sae¬ 
culis bonum et utHem esse posse cwem ne- 
gavii t ( cui non esset l '<coricubinus [itrnlcus ! vo¬ 
lebat nudas virgines idtrtheqtro palam icxer- 
cetiyui TrfceftW 

qup natura ferente-r^iuntur ad illas homi¬ 
nes ^obtunderet, et in' amasios et-sodales ar - 
dentior em convertere^! Nam non ita Jan- 
pmtr udsueta . De poetis quid loquar? * 


k. De Pindaro Valerias tylaximus IX, 12. At Pindarus 
quitin in gymnasia super gremium pUeri , (Theo- 
xeni^ Sui da teste) quo unice delectabatur, capi¬ 
te.posito quieti se dedisset, non prius decessisse 
cognitus est , quam y gymnasiarcho claudere f jam 
eum , locum volente , nequicquam excitaretur • De 
* Sophocle* Athenaeus XIII> 81. tpiJiafMi^a^fjv 6 
■ UaqjOTtlijs , ajg ]Svqmldqg quZoyvvqg ' lepida mox 
cap. 82. addita narratiuncula de puero a Sopho* 
cie jactura laenae compresso, qua rapta puer 
aufugerit, quod ut cognoverit Euripides, irriso 
decepto poeta d«isse:> eo et ipsum aliquando 
. usum esse puero illo, sed nihil amplius addi* 
disae: quo Athenaei loco miror verbum xqog- 
fteivcu suspectum visum esse magno Casauhono, 
quo. nihil verius, nihil aptius. UtSrqiie puero 
drdif album viru«,«ed alter addidit laenam, al* 

. ^ tea non addidit. 


Digitized by Google Jtn8&retoK1& 1 * urebat Bathyllus:■> Pt6uti \pte- 
fdeqwe*brirrm faqetxm : versantur virta haec. 
$Iujv& sttnt generis: faciam * quod poiev 

‘ - T -' ‘ / ' « 
/ ^ l ^' r 1 • • V*U-A C’: / gVv . 

1. 3Tdr*t;^po&o «XTV|»9. l0. ; non Alifer' &etmio''di- 

- ,. \ dgttf arsisse Bathyllo <4nqcreanta Teium* * ' .<, 

fri. fmmo- fijauti verba "Cistellaria iv, 1, 5. -Raet 

- n funfc; > feriandum est«'puerile offirium , ■ caUqui- 
,, ., niscgm gdqistiilam ,, id est, incurvabo pie ad 

Cistulam htimo tolleiidani, eorum more, qui 

- ' ouW obvtrio paedioonibus obaequuniuv/ Nata 

.puerile officium ideip^est, quod Apnlejos Me- 
' tymorph. III. p. 138. puerile d^xit corollarium , 

* " r » £i Martialis IX, 68; puerile? simpJiOrtwV 'conqtti- 
t\ SU5CCre autem* Nonio- .teste p.. §31, Gpthofredi, 

,est inclinari, et. peculiariter dictum videtur 4® 
gestu pathico, tit in Pseudolo IH, 2, 75. Sz*coA- 

* . vgr 'uiyiftet jitic; ceveto shnul. JQixerunt ejtajftj 

aliquanto fere significantius , ocquinispere. No¬ 
nius p. 567. Ocqulniscere est pz&prie inclinari . 
Pomponius Prostibulo: ut nullum civem paedi- 
1 ■ cavi per 'dolum , nisi ipsus orans u\troqxie * occfui- 

pisceret* Idem Pistore i nisi nunc aliquis* subito 
, obviam occurrit mihi, q\ii ocquinisoat , qwo com¬ 
pingam terminum in tutum locum. A gesta oc- 

- quihiscentis npn multum abludit, ced aliquan¬ 
tulum tamen, gestu* ingeniculantis, que* Helio¬ 
gabalus,- Lampridio teste cap. 5. ueu»'eaty po - 

? slerioribuS' eminentibus in 'subactorem rejectis et 
*a» oppositis. . Ingeniculabat^ non conquiniscebat, 
Timarchus ille* Luewmi in Apophrade p; 152 to- 
- mi. Vllv Operum a Jo. 'Petro Schmidio. /edito¬ 
rum t nui fjLSpvrjvrui oE r ots vplv inigdvrss xcri 
Se ydvv G\)yY.uHMfitiEvVir tdovrfg, lasUtov 

olrfht 8/ ti xal nofrSvUit , st pr} nttWdMccaiv 
hctk^Gpcov tig bI. Vis tu spectare utrumque ge- 

* atum ? in* Monumens de la vie pr. d. d. €** ha- 
: ; Indus tabula XXVII conquiniscentem , Mabula 

XXXVIII ingeniculantem. Cum rure/ eatatu- 


Digitized by Google 
‘#t*' W, cOtf<fuIji}#eatn cistu¬ 
la m&t* '■$6 n y eniefca | r iwe maciiaer * 
SftiHti&in yagiuanttaaTn? iile^fmrtto 
poeticae artis 6 pex\> Marc ii quiy&avtkenlas 
appellatus 4 i frigenup' ct^eni 1 bpud 6 re f 
JRex&ndrum & 6 H& sibi a • Pollione 4 alufn 
et sub tmnine' laudavit, ?• 

Ovidium Idem morbtys praetulit ta+ 

tneft ptietlas pueii#;* quod voluptatem his in 
lusibus vellet communem, non sibiptaprium» 
Amhve se Ver&rern uit, * quae utrdmque rcv 

f; - tfietftes sQleanteatogttiniscere, ftictum’ ©jt, uf 
etiamii, qui paediearenfcur, ,cacare dicarentur, 
et cacare quideip mentulam,, quam alternis ine- 
* untern et exeuntem patfcicus sanevideri potest 
cacare. Hinc illud i*i Priapeio LXX. ad me re- 

. spice fur, et aestimato, quot pondo tibi mentu¬ 
la 'e$t cacanda : s Eod^rti spectat epigraitima 70 
libri IX apud Martialem: 

Cum futuis , Polycharme, soles in fine cacare. 
Cum paedicaris, quid, Polycharme, facis! 

n. Pseudolo IV, 7, 85, • ,f " • ‘ 

o. Et poteras, Aloisia, et vettt.debebas Horatium 
addere: Epodo XI. nunc amor Lycisci me teriet, 
unde expedire non amicdrum queant libera con¬ 
silia, non contumeliae graves, Sat. 1, 2, 116-^* 
119 . 

Tument tibi cum inguina, num, si 

Ancilla, aut verna est praesto puer, impetus 
in quem 

Continuo fiat, malis lentigine rumpi? 

Non ego, ^ 

p. De arte amatoria II, 683* 84. • 

Odi concubitus , qui non utrumque resolvant» 
Hoc est cur pueri tangar amore mitius. 


Digitized by G * 

soltoel. Hino-Jkri,] qdod{ pueri mfnfrf 

tangatur*siQumn bb$kc%ligi\vijLevent pmVflt 
<tb dis ,^tyios amerwfa ?8k l uvorem iak ;iif >i m 
quorum ..afccha. periWptjas venerant , 

Uebhi'tarttum>jmr&&&,$ti ad' puerile 

defletoere officium, \Eo r«s addyciu^ e>*&£r r 
diae , id., etigmrfWis v Ufr \pri ftVi&Tr 

quetettrr4>\de\iim ' ptr \pUemmv t?4 puellam 
irebuft,<\uterifye utiiqm w%0\in\corpme sexus 
confunderetur. Priapus. in\ veterum &/$#,• qui 
4zcceswri&\izd. stipitem jsnum sQl&cum fur, hunc 
daturum minatur, f quod virgo prima ~dat 
hocte’ cupido m^xriio^iaiixriusuhoci dusmiinep- 
ta vulnus timet/ Findit, nam)'quidlibet? au¬ 
dendi raccfuaifuibjsm^ pictoribus 

et poetis, Fdlerius MWrifatis r sibi 'uteorem 
obmurmurantem nat$$ etiam esse, quq^ de- 

* -i ■■ ■ • '' 


q. Priapeip secunda. , i t { • 

r. Epigr. 44. liBri XI. 1 1 ' 

. Deprensum in puero tetricis me vocibus uxor 
Corripis, et culum te quoque habere rqfers. 
Dixit idem quoties lascivo Juno tonanti t , 

Ille, tamen gracili cum Ganymede jacet. 
Incurvabat Hylam posito Tyrinthius arcu: 

Tu Ulegaram credis non habuisse nates? 
Torquebat Phoebum Daphne fugitiva , sed illas 
Oebalius flammas jussit abire puer. 

Briseis multum quamvis aVersa jaceret, 
Aeacidae propior laevis amicus erat. 

Parce tuis igitur dare mascula nomina rebus, 
Teque puta cunnos, uxor, habere duos. 


Digitized by Google tmmt a puerorum amore amentim . Juno- 
rf&n hac ait parte placere Jovi 7 nec tamen 
sCsuaderi:- aiiatn este pueri parterh, aliafh 
fenqiriae. TJtatur uo&or parte sua jubet. Sed 
scdebmt rr in fornicibus pueri piiellaeve sub 
tittflis'*' et lychnis i* illi femineo comtiitoun- 


Simile iHud ejusdem XII ; 98. 

Cum tibi nota tui sit vita fidesque mariti f ' 

' 1 Nic'premat tilia'tiios solicitetque toros; 

■ v Quid quasi pellicibus tbrquerii ijieptct' ministris , 
In quibus et brevis- est, et, fugitiva Veniis 7 
Plus tibi quam domino pueros praestare 'pro* 
' dabo. 

Hi faciunt, ut sit femina sola i>iro. 

Hi dantf quod non vis uxor dare. Do tamen 9 
inquis i .• 

, 1 Hb vagis a thalamis conjugis erret amor. 
Non eadem res est: Chiam volo , noto 'ma- 
riscam. 

Ne dubites , quae sit Chia, marisca tua est. 
Scire suos fines matrona et femina debet. 7 
Cede suam pueris , utere pdrte tua. 

rr. Sedebant prosedae Plauti in Poenulo I, £, 54. 
aliae stabant: Horat. Sat. I, 2, 30. alius (ruit) 
nullam, nisi olenti in fornice stantem. • 

s. Juvenali» VI, 123. titulum mentita Lydscae 
(Messalina). Petronius c. 7. video quosdam inter 
titulos nudasque meretrices furtim conspatian- 
, tes. Tardeijnmo jam sero , intellexi , me in 
fornicem esse deductum. Martialis XI, 46.; 

f Intrasti quoties inscriptae limina cellhe, 

Seu puer arrisit, sive puelld tibi. 1 '} • J 

Meretrices autem nomen mutasse constat e* lo¬ 
co Plauti in Poenulo V, 3,,20. 21. 

Namque hodie earum mutarentur homirut, 
Faccrentque indignum genere quaestum corpore. 


Digitized by Google 
do stib stola , hae potum comtae sub puero- 
rum veste^ ote ad puerilem formam compo¬ 
sito^ Alter venibat sexus sub alterp sexu. 
Pritna mqli sedes \A^a ; “ nec tamen Africa 
ah hat peste pura , quae per contagium mo& 
Graeciam et contignas Europae partes ' per- 


t. Horat. Sat. , f , 48^ ; 

Sub elata nuda lucerna 
, .Quaecunque excepit turgentis verbeta caudae. 

Juvenalis VI, ISO.'31/ ’ 

fcumoquc lucernae ^ 

Foeda lupanaris tulit ad pulvinar, odorem. 

U. Variant auctore*» Herodotus t, 135. Iliqcai 
ctn 'E&rjvoav fia&orees naiel fiiayovzcu. Plutar- 
cbu^ de malignitate Herodoti p. 857. tomi II. 
Operum Francofurti: anno 1620 typis impresso¬ 
rum: xaiztu ncog "EXXtjcl IliqGtn didcutxctZid xuv~ 
rris otpeihust xrjs axoXaalqS, naq ols qXhyx delv 
vno ndvztov ofMoXQyslzcu , naldas ixxszfirja&ai 
, . itqlv 'EXXrjvtxrjv 16 uv ftuXaadUv ; Athenaeus XIII, 
*. 7y. iv ncudsQCCSBiv ttaqd nQ(6zcov Kqt^zcov eis xig 
* TEXXtjlras nagtX&ovzos, dfs isogei Tipatog. *AXXot 
ei cpadi x(5v xoiixcov igcozcov %ctzd$t-cca&cti Aai- 
09 ,' getto&ivta ittiqd niXom, xal 4$as&evzcc x5 
vfa &vtis Xqvdnns, ov xal agndaavza xal uva- 
ftipievov ets aQfia eis &^§ccs (pvyeiv. Et cui non 
. est audita Sodomitarum antiquissima intempe¬ 
rantia? 

v. Nominatim Euboeam, unde %aX%i6lfciv Hesy- 
chio auctore,' ponitur ini xav 7taidEQa$6vza)r, 
J quoniam apud Chalcidenses inXe6vtt£ov ol ncu- 
6ixol igcoztg. Dixerunt etiam cpi7u6L&w, ab igno- 
. ta, .civitate *, Suidas: xal q onudl&cv btl iS neu- 
< $*Qct£&*. Similiter otyruxteur, a Siphnd. insula 


Digitized by °gle w** 371 * 
■ Q*pfytMnt ;i> Tfyraciq. foet^nti^ lufy 
iiyqwtor&n t # fumor eht spretaf : Cico^m ? 

: ^ • Jhter < siirote Neutri ; nbctarnaque ergia Mace)» > 
rri:i^0Qn^m Jal4i ivvcnttnspnrstre ph.dgro* 

Celtasharrant * vttustib illis temporibus, si 
qui $ . fico d morbo 'praestarent intotumeS, 
ludibHb habuisse: nec munerurh, nec hono+ 
rurin participas erant. Qui puros sibi serva- 
rent c nioYes 9 effugiebantur ut impurati . Non 
juvat in publica totius civitatis d&mefitiu es¬ 
se “soliijfi sapientem, ei qua non juvat net 
etiam clecet. Habes Aloisiae luculentam ora* 
tionem: 

.'.it.-: *■ i - ' i " ' • - ' * t» i) '>!»<.-■ t > , , jf 

f JHeque veroqtiam; recentiqril^us. tempori* 
J>u$ * masculae Venetis amorem ev^ywiiBee ^rgu* 


K 1 matis Aegdi; ^esycliius: 6Kpvid£eiv xclrad cocti)- 
* SiufepljfWTteir yaQ 0% SitywAt wf 

XQcipsvot. Alio quoque detorqueri verbum . <n- 
(ptnd&iv , supra vidimus; ——-. .. . 

x. Virgjlius Georg. IV, 521. 22i 

y! Athenaeus Xlil, ,79 k . xal JCeltol , ',T6ov (laQ- • 
pdcQqiv xixkoi £%°vt$q yvvuhtctq,* ( quid 

mirum, miratorem albi cunni tam qmnivolum, 

‘ quam Julium Caesarem fuisse constat, non ab- 

* Stlttuisse provincialibus matrimoniis in Gallia ? ) 

* itcudoiols fiulAov zodquciir dg noAXaxig hitsg ini 
tctlg doqctig [ista 5v6 i^coftivcov avccTtavBd&cu. 

Venaam dabis, medioxime Malea Pullarie, quod 
e-tou p^opamodum praeterivimus. Ausonius api* 

grammate 70. .<V-•:- : . .., -• r - ( 


jbyGoogle 
meritor stmt PersAe , quos huid voluptatis gerie- 
rideditiskirrios esSe ii referunt, qui illas regib-' 
nes peragraverunt, ut Adamus Olearius librb 
V: cap. 1 5 - ^ itinerarii: Itali atque Hispani*, si 
fides AJoisiae loco 1 jam ad Hermaphroditum 
pag. 55 allato: Batavi, apyd quos medio cir¬ 
citer saeculo XVIII hanc consuetudinem ita in- 
valuisse narrat Jo. Davides Michaelides^n Jure 
Mosaico r patria lingua edito , paragrapho* 
258 9 ut non nisi capitia poenis coerceri poscet : 
Parisienses, memorante Gynaeologiae Germa¬ 
nica lingua conscriptae auctore, a multiplici 
scientia instructo,» tomo II. p. 427. insuper 
addente, in omnibus fere magnis Europae ur¬ 
bibus etiamnum reperiri, qui, sive gaudiorum 
consuetorum satietate, sive morbi turpis me¬ 
tu, posticam Venerem' anticae praeferendam 
ducant, exceptis Anglis, quibus ea res exse¬ 
crandissimum nefas videatur: et ne genera- 
tim tantum atque universe loquamur, Gon- 


Quis Marcus? Feles nuper Pullaria dictus , 
'Corrupit totum qui puerile decus. 

Perversae Veneris pdstico vulnere fossor , 

Lucili vatis subulo , pullipremo . 

Pullariam felem dicit, qui, ut felis (nam feles 
idem quod felis) aves, ita ipse pueros captaret, 
ac Lucilii verbis (cujus ergo satiras ut adhuc 
legeret tam felici esse contigit Ausonio) d su5ulo- 
* nem , podices Cinaedorum anequasi^ufoola su- 
> tori* percidentem, etpullipremowm^\ puellos 
comprimentem et subigentem. kc n r 


Digitized by Google *alri 4 Cordubensis et Vondcrmii, VbelH du- 
<^m praestanrtisamorum exempla, annalium 
monumentis satis vulgata , quibus etiam, illu¬ 
striora quaedam nostrae aetatis, fama audaci 
ferente , ^adjungere possemus, scriptoris ma¬ 
gni, regis maximi, .p, o. ejqsque cum ingenii 
acumine, tum , dicendi, copia, tuip. plurima- 
rupi Uterarum, nec earum-vulgarium# s^d in¬ 
teriorum j et reconditarum Unde unius om¬ 
nium, quoad viiit, flprentissimi, * ita ut vel 
illi viro, in quo, tantam Ciceronianae eloquen*- 
fiiap yim hodie et lactamur ejt admiramur 
enitere., quantam, j)opt. magi;* ^rnestidis ex¬ 
cessum non ; vi<Iit Germania,, .Sphingiacum pro¬ 
poneret aenigma, nisi vereremur, ne quid invi- 

' •• V / •• o * ;:. V».,,., ) 

— - - , . . , f. . k „ , 

’ * ’ ' :i k - < r ' ” ’ T '- i ‘ * 

a. Aloisia III, 48.. Sr puerum , nam et paedictr erat 

acerrimus (Gonsalyus Cordubensis,) prurienti 
cuperet perii , dicebat, Aversam se cogitare , ce/e- 
brem urbem. ' ’ * - 

j • * r - * t % t ■ ' t 

b. Vide saeculi XVIII historiam a Christiano Dan, 
Vossiq Qermaniqe scriptajir parte V. p» 36$« 
Nam paedicones minorum gentium, .de quibus 
mentio facta est ab vidua Philippi, primi Aure- 

• • J lianensis ducis, festivissiriiis literis’ attte‘h&ec 
septem lustra demum hi lucem* editis^, V p. 74. 

• 284. 35Q., purpuratus Bullionensis, eques £otfia- 
ringicus, comes MarSanensis, Franciscus JLudo- 

’ vicus princeps Contiacensis, cum comite Vero- 
manduensi cinaedo, inferiori hocce loco con¬ 
tenti sunto. - a . ‘ T 

c. Absit ttialignus.interpres! Improbe facit,'<giri 

in alieno? libro ingeniosus'«st. ■■ ; 

l8 


Digitized by Google -diae nostri aliqua culpa» quanquamcitra om¬ 
nem voluntatem nostram atque sententiam, 
accederet sanctae memoriae virorum excel¬ 
lentissimorum. * 

At quid exempla petimus aliunde/ quae in 
'numerato habeamus in ipso Hermaphrodito 
nostro? An exciderunt tibi pathici, Mamuria- 
rius 1, 12. Lentulus 1 , 14. Quintius I, 17. 
Stfcrconus II, 6 ? aut paedicones, Pegasus T, 
7. Senense»!, 13* Gotydon I, 17. Mat- 
thias Liipius I, 26. 36. Amilius I, 34. Phi’- 
lopappa II, 6. SuccifiusII, 17 ? Novos vero 
desideras? Multus est in utroque genere Paci¬ 
ficas Ma^^ Elegia f. pag. ParisiensiTo7. 

Causa mei moris solus fuit ipse magister, 

Cui pater et mater 9 hei, me mafe cauta dedit . 
‘Rex paediconum fuit Aie, h6n unus ab hujus . 
Effugit manibus, talis ih arte fuit. 

Multa quidem didici , quae non didicisse juvaret: 
Plurima per culum, multa per ora bibi . 

Idem elegia II ad Ptolemaeum p. lio. 

Jam tibi servantur, quascunque , ingrate, paravi ,, 
'Ei nisi tu, nostras nullus habebit opes . 

IUa etiam major multo est mea mentula: septem 
Tunc habuit digitos, nunc habet illa decem • 

Idem elegia IV ad Marcum p. 113. 

* *’ Mon meliore mifii po&ris occurrere ,. Marce, 

Quam nunc , non ullo commodiore loco* 


Digitized by Google ‘ 


Arbiter omnis abest, foms estsine judiceiuti# % ; 

Femina nil poterit, masque referre nihil . 

Hi* inter sqlUes et prata pirfinda fiet, >r , 
Frondibus immixtos Rrbor-opaca jeget 5 
Rivulus hic dulci suadebit murmure iorme*,^ 
Multaque de ramis, quae bene, cantat.avis. 
Huc ades , atque sinus pa^latiminlqbere -neetrOt, 
0 desiderii cura laborqutmeil v 


Idem elegia XIV. p. Ad me cum puttrum talem duiisset Etfsuqus, ii 
Qualem rara solet nUnsa videre Jovis, " 
Hunc ait,.apprensa tota \iibi tradimus aure,:. i \ 
Haereat ut lateri nocte dieque tue, ,y V;/ * 
Dique deaeque<velmt‘ istotentaris amaret^ w- .?« 

Si pqedicabis ,; non mst-doctus. erit.' . , 

•Turc ego* Uberta* placet.haec K comes$* pudoriji 
Cogor et officio parcior . Ossei tuo . ; .»- /j 
Ne dubita, bonus est» rqeUo*i /am fiet, ab ottmb 
Doctrinam dipe* paeto bibisse /neam. * 
Laetus abit, capio laetus, mea gaudia,Aongatr^X 
Omne mihi visum est tempus habere moram. 
O macta virtute patrem solumque probandum,~' 
Et qui tam magna solus Jn urbe sapfa i 
Hic pUerp culum, penem ligat ille magistra* A 
Creditii hoc stulti discere posse mqdo? . 

O fortunatum cui me fecere magistrum, . a 
• Grqtaque cui talem fata dedere patrem^, 

Idem elegia XV. p. iji. ' 


Mentula si morkttrf moritur non alia vphsptdSifL 
P at dicare senex si nequit, usque \cupfy.: X 


Digitized by Google 

******* 37 $ 

Idem’elegia XX. p. * 3 9. 

Mentula tampartia est, thm pars mihi defici tilia. 
Ut mthi non rititam vel ctcidisf& redt. r ' 
TangW* tton digitis r otutis nec cernere possum , 
'His que bonis nitniumsorf mea lenta -fuit. 
.Tttpmvequi pbhitti. £yt>de noit inguine secto - 
Nil opus &st &bi Xrdlhis eram. 

Turpe quidem dictu, liceat sed vera fateri, . t 

Nullus me pejor Vixit in'orte puer . ‘ 

Oipn potui, foedae! Wen&ri servite paravi > ^ 

Hanc paediconum* duxerat usque manus > 
Viscer& wersarunt rriagniqut et mitto mutones, * 

CalcatusqUe dienoctequocirtuseraU * 

££ paedicariquicquam^udluisset in itia. 

Tenta caput posset tangere r pressd pede*. 
Ndihihi profecit, nil Jiaec mihi crevit, st usu ■ 
Consumta xst ntmfa forsitan illa suo . '■ 

ft?c unum u£ *ua mentula crescat, 

Optata et utmagmmcompleat illa manum, 
itque frequens rumor-, nimium prodesse tenere i - 
m » Haec una est vitii maxima causa mali- > 
Tantam quisque geret > 'quantam natura 'creabitt 
Rdec fatiet longam * «i volet, afcjrue brevem • 
2Ve confidatis' natibus : sunt omnia ficta . 

Quo paeditemus , dicimus ista, mares. 

Et placeat nulli *** subdere more ferarum, 

Sitque per* aMplexus ora dedisse' stetist ' 
ind* calet culus, digitisque evellitur, inde 
Ficus habet miseras atque marisca nates » 

Jhde pfiqucm vidi tanto pallore teneri f 

Ut /aciem credas immaduisse * 


Digitized by Google ^ Addf tihjcus 'celer; ibit in alea, ~ 

r> ^abit^anha ^molesta pilosj > - K 

Et saepe in partes centum discinditur illi 9 
• ' - » Vt til opus sardas ustuHt igne nates* ' , 

Ifon vtdi ntmid vel Sat& itel imbre '-7 

Punica tdisrumpi cortice mala, suo. / ; 

Jam 'satis J paedicayimus, ‘" Nunc^ irruman- 

dum est v .. , , - . . 


Caput 

... .. ,Vl> E\. I R R Jj' M ; A D Q. !.’« 

.T;»7 i * - • • : > 

Penem in, : ps;arriger^ dmpjt irrpmqrG, quod 
proprie 0s| mammam praeiere: n ^rxt irt^mam, 
Nonio teste pagina 579 Gothofredina, veteres 
mammam dixerunt Penis 6ri ittltniislii 1 ^?- 
fricari vultwef labris vel Ungua, atquo^xsugi. 
Id si quis officii peni praestat, f elicit: nam su¬ 
git: et fellare priscis erat sugere, eodem Nonio 
auctore p. 54 7: Converiif Graectim 

quemadmodum conveniunt et <pfiQ fera, 


d.^Ecce tibi eadem computatioquae in Priapeio 

Percidere-puer, moneo 9 futuere* pUella y 
flarbatum furem tert U 1 poena manet . 

Digitized by Goo< le V 


tNiilfaj? et $>vAAi? follis^ et (ptQjiog for- 

mus warm , $Alj9a> et tpM$to f &Xaco bt (piam. 

. ■ - »:•' > ' 
Inventores spurcitiei ’ feruntur Lesbii. 
Scholiastes ad versum 1337 VesparumAri¬ 
stophanis testem citat Theopompum iri Ulys- 
ee: Xva fii ) to icakaiov rvxo %al dQvkk&pevav 81* 
^jiEtigcov goparoov 'eXtzco Gocpitipa, q (padi naiSag 
Ascfttcov evQBiv. Hinc keafha&w sive kEGfU&iv 
dixerunt eos, qui Lesbiorum morem vel ir- 
rumando vel fellahdo imitarentur. Suidas: 
At<S$l(Sui , pokvvai to gofta. A(ajhoi yccQ Sis- 
pakkovto hti al< 5 %QorTin. Idem sub (Sicpvux&iv ' 
faapia&iv to T<p ^opaxircaqavQpdtv ^ # Ac de fel¬ 
lando quidem verbo usus est Aristophanes 
in Vespis versu 1337. 

* 0 ‘i’ ‘Olpas, ly<o a 9 oj g 8 e£u5q vcpEiXoprjv 1 
•* Vl ' piXltrtav rfir} XEGpistv tvs %vpicatas. 

item in Ranis v, 1343. 

Avvrj no& 17 t&d &% iXe6(Ua£tv; f 


e. Prorsus ambigue Eustathius p. 74 I. Xsapid£HP 

TO afy%Q 01 C 0 l&V. 

/. Quo haud scio au pertineat illud in Condonan¬ 
tibus ▼, 915. 

. ij$i j tqv ait 'invias 
vQoirov taXaiva %V7]6ids m 
8oxel$ & ipoi %a\ Xdfida xccra tus Aeaptus • 

Videtur fellatrix Lahda dici a prima litera in 
itopidfciv, sed*locus est persolus, nam in Var- 


Oigitized by Google d£ irrutoftftJo iufem Hesychius: AzofUafav 
ttpag ituS$a$ , gopa gvtw. 

, ^ * • '• * 4 ■ '' ' ■ ' <. • '■ • * r: *•• 

; Jungtiptur interdum kff0m£«y et q>oivi~ 

xlfav , quasi et Phoenicum Go<ptGp.a esset, 
Lucianus in Apophrade p. r65 tomi VII Ope¬ 
rum; &ecov ehti fiot tI 7 tpG%ug 9 bttt$ay 
naxeivct kiywGw ol ?roMql XeG^ta^siv Gs xal q*ot- 
vi%l£uv,<> Quomodo autem differant inter se 
kiGpiijfcw eJt tpowwlfev , inde non cognosci¬ 
tur. Certe; Timarchus, ^pntra quem tam 
acriter disputat Lucianus, fellabat. Id do* 
cent proxime sequentia^ nara cum ad c^e-, 
nam quandam x^uptia^m. Cyzici venisset, 
ejectus est , hera illi oris obscenitatem it£, 
exprob^apte; ,nou admiserim, virum, qui vi* 
rum ip.se quaerat: docent vero etiam# et; 
multo n^iagis, et paene plus, quam satis est, 
antecedentia; quod enim is, qui p. 154 r Ti* 
marchum deprehendit iy yoyaGi xeLfmrov pue** 
ri^ aliud vidit quam fellantis? quid v 

ajiud prodit angina p. 162 in Aegypto con* H 
tracta, ubi parum abfuisse rumor ajel?at 9 , 


roniano, quem Nonius (p. 523 Gothofredi, col- 
lato ^tamen Josephi’ Scaligeri adnotamento ad ’ 
- Priapeium LXXVIII.) .servavit, depsistif , dioite 
Labdae , neque lectio est indubia, neque sen¬ 
tentia satis dilucida, versiculum autem Ausonii, 
epigrammate 120. cui ipse linguam cum dedit 
tuam r . Labda est , plane alienum esse, infra 
aperiemus. . 


Digitized by Google quin a nauta suffocaretur, 8? $pm 
qtQctl-e ro gofio ? quid aliud Cyclopis cogno¬ 
men, ex eo ductum, quod ebrium jacentem 
adolescens , oq&ov H%tiv rov poftov ti f laku 
Tptovtifiivov , velut alter Ulysses invasisset, te¬ 
rebraturus buccarrt hiantis (qv di o KitXmty- 
dvccrcsrdtiag xd goftw, xcti cog hvi tvXcctvvcctov xt- 1 
%yjvdog tv(pXi(ievog 'vn avr3 yva&Ov)'}' 

ut ne addam fugam osculorum p. 1*56, acti- 
onenique a lingua institutam p. ir 58 ; quae 
dubites forsan fellatorem ptingant’ an Cunni¬ 
lingum. Sed nec itrumare homine alienum 
fttiSse, indicare videtur illud p. 148- i%i 6 v 
roiSrog; cum enim ante dixisset d xig fdot 
xftftnSdv xal ino^Qrira itOLthncc xal naaypvra , in * 
vitiis Timarchi patet etiam -numerari uito§- 
ffiia'rtoisTv. Poterat igitur Lucianiis rCctO 
diceVe Timarchum et Xeapia&iv et yoMjU&v, 
si'aiteri voci subjiciebat vim Fellandi*, alteri 1 ’ 
irrumandi j utri aiiteiti subjecetf t flfllamR ; 
vith,' utri irrumandi; nihilo minus’est ob* 
sCurrim. Quid ? quod ne id quidem-extra * 
omnem dubitationis aleani posiimm esfr, vb- 
luisse Lucianum Xeapia&iv et opoivixutuv ita 
diptinguere,. ut alterum esset fellare,, alte¬ 
rum iiTumare. Nam yowixlltiv poterat etiam 
dicere cunnilingum, c quam verbo significa- 


*Haud scio an Rododaphnes cognomine a Syris 
isti indito p. 161 . tecte sugilletur • cunnilingus. 


Digitized by Google tionemimfra viarii fartum 'iixsur, nec sanp ne*: 
cesse erat*, exempla adjungere earum, quae 
cunnos lingi passae fujssent. ~ 

• Maxime autem memorabilis est locus. 
Galeni libro decimo de vi simplidum^ quo, 
tar£»4&tv a <pomnl&w $ic disjungit* ut alte¬ 
rum altero turpius esse doceat: ; x«l pet&v ya , 

OVBl&QS i$iv UV&QC01p<p aMtpQOvSvfl , n07fQ0(pdy0V ) 

uniant;. 4 ttlqyjfpoybv 4 wvaiSov, uiku nui rdur 
cdfyQifQywv f*«A kov fifalnxxbpsdu xug ${Hvpcl£oi^r 
tag tsSv XsG^lu^ovxcov , cp tpulvsvul f* Qinv&mjLq- 
Giov xi nuG%eiv 6 nui nuxupTjvla nivent . h Vult, 
qtii sordibus hunianis pro medicamine ut^* 

^ ■ ,! .:/! i.-. 

ita quidem, Ut in rosa" lateat cunnus, in lauri 
folio* lingua lingerrs. Certe causa onscemon visa > 
est LucianO» quam ,ut- enarraret: iv JSvQitf l*hv { 

, ^oSodacpvrj i(p’ gj 8h cUa%vvo(icu dujyst- 

C&CU . 7 j ■ ' , ;,„• .. i, 

fi. Quo planius intelligas sententiam Galeni, : an- 
f tecedentia haec suntr srojTig ^-i^cord^ rt xai 
%a\ Kazafirjvki yvvuoiog.dGelyn kqcI fifeMfffd, 

. nui xqxoov idev ffizoy rj xorcgos, tjv %ettd%Qib[i&- 
vr]v te xolg naret tozoficc ndl ttjv cpd^vyya p,o- 
qiotg, sfg re xrjv ya^ipaitetraxcpofimjv tyQCtopev 
. SivouQuxrjg 9 o zt, noz^noiuv dvvazai, ysyQU- 
<ps 8h nui hbqI tS natu ra tota qvtiop riuzaiu- 
vofiivB. iyco fihv 5v $8h zszov dv mitfitivci %a- 
vunisiv , kp gj ys pvqdi nove vaGrjticii’. itoXti 8’ ^ 
avz5 fidtlvQcozeQOv tfySfiat. zrjv nonitov slvai. nal 
fiGi&v ye n. r. X. Qetprum pro gj (petiverat le- j 
gendum videtur cov (pulverat,, quae est elegans 
conjectura Rostii Gothani, viri doctissimi. 

v 

V 


Digitized by Google 
tur, pejus eum audirer veh turpi autcinaedo, 
et de turpibus quidem dete&tabiliore$ babcci 
q>owi&tSjQvrctg , quam j {atpwfyyzqtg. Idcirap du¬ 
bitare non poteris, quin cpoiyixl^uv d.ixerit 
fellatores, A?cfj Sta^nv irrumatores. Nam cum 
detestabiliores iudicaret eos esse, qui pro¬ 
pius acpederent ad w&Qotpayvg , utique non 
poterat tiqn magis detestari eos, qui fellan¬ 
do os suum inquinarent, quam qui irru- 
mando alienum: debebat etiam pariter abo¬ 
minari cunnilingos, wnapqyln %tvov%®$y de 
quibuS Infra* ' j * 

. §ed imitatores, etiapi exstiterunt moris 
Lesbiorum. Eo nomine male a veteribus au¬ 
diebant Nolani: unde Ausonio epigcanunate 
71 Crj&pa fellatrix eam dicitur libidinem exer¬ 
cere , quam Nolanis capitalis luxus inussit . 
Ecce autem totum epigramma festivum* j 

Praeter legitimi genitalia foedera coetus. 

Reperti obscenas Veneres vitiosa libido 9 f _ . - 

. Herculis haeredis quan i Lemnia suasit egestas , 
Quam toga facundi scenis agitavit Afrani y 
JE t quqm Nolanis capitalis luxus inussiL 
Crispa tamen cunctas exercet corpore in una: 
Deglubit , fellat y molitur per utramqueca¬ 
vernam , 

Ne quid inexpertum frustra moritura relinquat . 

Quid ergo? nempe non voluit inexpertum re¬ 
linquere Crispa futui $ haec sunt foedera legitis 


Digitized by Google mi cpitu8 r neque fpaedicari j haec %st libido 
Philoctetis, Herculearum sagittarum haeredis, 
atque'Afranii, de quo Quintilianus Instit. orat. 
X, V pagina 9 i 3 Burmlnniana , togqtis', in¬ 
quit, excellit Afranius , utinamque non inqui- 
nasset argumenta pmtorutn foedis dm 6 ribhs % 
mores suos fassus: neque irrumari; hic est 
capitalis luxus Nolanis inustus. Brevius et 
apertius omnia comprehenduntur proximo 
versiculo a postremo ita, ut deglubit sit genus, 
fellat , molitur per utrumque cavernam tres 
species, f 

FuerUnt, qui et celebre illud aenigma Coe- 
Hi'apud Quintilianum Inst. orat. Vili, 6. p. 
747, quadrantariam Clytaemnestram , in trU 
clinio Qoam, in cubiculo nolam % huc trahen¬ 
dum putarent, ut Nola esset, quae Nolano¬ 
rum more fellaret. At magis placet interpre¬ 
tatio Alciati, statuentis, Clodiam, famosam 
istam Clodii sororem, Metelli uxorem, coartt 
dici, quod voluerit in triclinio coire, nolam, 
quod noluerit in cubiculo. Nam quod mira¬ 
tur Spaldingius infrequentem quadrantariae in¬ 
juriam, ut eadem sit nola, vereor, ne nodus 
quaeratur in scirpo. Quidni dicamus , Clo¬ 
diam Messalinae instar facilitate adulterorum 
in fastidium versam b ad incognitas libidines 
profluxisse , 1 ita ut nollet in tenebris sumi, 

i. Taciti terba sunt Annal. XI, 26. 


Digitized by Google v 

vellet tutem rion ikodo admissa luce , quem* 
admodum'Martialis^ ipeofatente :XI, 10 5. 

, •.. 1 -V. , ,, .. > • ... ' 

. Tu ,tenefyis gaudes h me ludere teste lucerna 

. £t juvat admissa rumpere lu$e latus. 

sed admissis etiam testibus viventibus , specta* 
tum nisi; jacentem, certe euntem aut redeun* 
tem ? An dubitas usque eo licentiam pervenis* 
se? Quid aliud ausus est Augustus, cui Map* 
cus Antonius, Suetonio teste ih Augusto capt 
69-, * objecit , et feminam consularem e tricli- 
nio viri coram in cubiculum abductam ,,rursqs 
in convivium rubentibus auriculis , incomtiore 
capillo reductam ? quid #Iiijd Caligula, queu* 
idem Suetopius in Caligula' cap. 25. tradit, 
adhibitum coenae nuptipli, mandasse a$ pi- 
soneiji ,, contra accun\bejiterr }, noli ufcorerq 
meampr emere , statimque e convivip. abdu¬ 
xisse §am spcum? et qui, eodem auctore cap* 
56,, illustriores feminas cum marftisad coe~ 
nam ypcatas praeterqu$ pedes suos transeun^ 
tes diligenter ac lente mercantium more con¬ 
siderabat , etiam faciem manu allevans , si 
quae pudore submitterent: quoties deinde li¬ 
buisset egressus triclinio , cum maxime placi¬ 
tam sevocasset, paulo post recentibus adhuc 
lasciviae notis reversus vel laudabat palam* 
vel vituperabat , singula enumerans bona ma- 
lave corporis atque concubitus? quid aliud illa, 
de qua Horatius Odarurn III, 6 , 25-*—32« 


Digitized by Google 
ww 485 

Mox juniores quaerit adulteros r : • 
Inter mariti vina , neq.ue eligit 9 , / i( ; 

Cui donet impermissa raptim 
'Gaudialuminibus remotis ,r 
Sed jussa coram non sine conscio 
Surgit marito, seu vocat institor 9 * . 

Seu navis Hispanae magister , 
Dedecorum pretiosus emtor ? 4 

quid aliud quinquaginta meretrices in convivio’ 
ilto Alexandri VI pontificis Romani, quo arti- 
mum tuum ad Hermaphroditum pavimus 2 ‘ Sa- 
tisne est,eoarum in triclinio? Hoc igitur scl*e- 
mate doire gestiebat Clodia, sola cum so*lo in 
cubiculo sine testibus in proximo triclinio nole¬ 
bat : ,'unde per jocum qoa et nola. Poterat 
Goelius aliquanto planius dicere in triclinio vo¬ 
lari), extra triclinium nolam. 

Neque vero Nolanr tantum, sed omniho * 
Osci Lesbiorum libi<Jini traduntur deditissimi 
fuisse, ita ut quidam obscenum dictum vel- 
Idnt ab 'OScis , qui arftea Opsci vel Opici. Fe¬ 
stos p. 555 « in omnibus fere antiquis tom - 
mentariis scribitur Opicum pro Osco , a quo 
etiam verba impudentia et elata appelluntur 

Nola enim opipiduift Canipahiafe, quae pars* Os¬ 
corum. Qu&refnemnt,qui et Campanum mor- 
***** Horatii Sat. I, 5, : 62. ad Kbidmem «fer- 
rent, sed numes ap« ad.causam. '•* Digitized by Google 


fi 86 
obscena, quia frequentiSsimus fuit usus Oscis 
libidinum spurcarum . 

Variant veteres in re spurca oblique signi¬ 
ficanda. Ac pro irrumare quidem dixerunt 
offendere buccam, * corrumpere buccas, m il¬ 
ludere capitibus,* insultare capitibus , • non 


L Varro in Marcipore, Nonio teste p. 687. dein 

S nltit virile veretrum in frumen (gulam), offen- 
it buccdtn Volumni . 

m. Martialis III, 75. coepisti puras opibus corrum- 
, ptre buccas. Siipile illud II» 28» calda Vetuttil- 
lae nec tibi bucca placet. 

n. Suetohius in Tiberio cap. 45. feminarum quo¬ 
que et quidem illustrium capitibus quantopere 
, solitus sit illudere , evidentissime apparuit IUal~> 
Ioniae cujusdam' exitu, quam perdilctam, nec 
quidquam amplius pati constantissime recusan¬ 
tem delatoribus objecit , ac ne ream quidem in¬ 
terpellare desiit , ecquid poen.iteret , donec ea re¬ 
licto judicio domum se abripuit ferroque trans¬ 
egit , obscenitate oris hirsuto atque olido seni 
clare exprobrata . « . 7 

. o. Suptonius in Caesare cap. 22. quo gaudio ( Gal¬ 
lia comata accepta) elatus non temperavit, quin 
paucos post dies frequenti curia jactaret, invitis 
et gementibus adversariis adeptum se quae con-, 
cupisset , proinde ex eo insultaturum omnium, 
capitibus , ac negante quodam per contumeliam, 
facile hoc ulli feminae fore , responderit quasi 
alludens , in Assyria quoque regnasse Semira¬ 
mia , magnamque Asiae partem Amazonas te- 
* nuisse quondam . Nempe quod probo sensu pjo 
<irri4ere dixerat Caesar insultare capitibus» id 
'ad improbum sensum detorsit adversarius, tacta 
simul infamia Bithynica. 


Digitized by Google 2j8*Jf «VM» 

jfacer* cupiti,* os percidere,'summA petere,' • 

p. Lactantius Itittilut div. VI, 23. de itth ftupmr, 
quorum teterrimd libido et execrabUis fiiror ne 
capiti quidem parcit. Simile illudJUyfe.a&JipJVJ> 
299. 300. quid enim Venui ebria curat? ingui¬ 
nis et capitis quae sint discriminat nescit • 

q. Martiali? II, 72. | 

Hesterna factum harratur, Posthume, coma, 
Quod nollem: quis enim talia , facta pro- 

' "> T ■ bet ? .“ 

Os tibi percisum. 

‘Ludens in simili fqnp vocum rumor etitrumari 
addit: auctortm criminis hujus Caecilium tota 
rurrjLor in urbe sonat. Sic 111» 75. sed rumor 
negat isse te cindCdutri; III> $0. 'rumor^toU, 
linguae te isse maldij et III» 87. ' 1 

Narrat te rumor * Chione, nunquam esse fu¬ 
tutam, * 

Atque nihil ciXHno purius esse tuo> 

Tecta tamen noti hac, qiict debes 4 parte la¬ 
varis. 

Si pudor est, trdhsfef subligar in fdcietn. 

Percidere simpliciter e*p aedi care: videtis Mart. 
IV, 48. VII, 61. IX* 48. XJ, 29. t XII, 35. 
Priap. XII et XlV. Quod in hi$ Jncid nonnulli 
libri dant * praecidere pro percidere/* mihi qui¬ 
dem plane intolerandum videtur. 

r. Martialis XI, 47- 

Quid miseros fruttrd cunnos culosque lacessis ? 

4 Summa petas: illic mentula vivit anus* 

Priap. LXXV. r . 

. - Per. medios ibit pueros mediasqttie puettas 
. • Mentula, barbatis non msi summa petet 


Digitized by Google altidra, tangere,! comprimere Unguam^ ptj- 
vvo 9 cn wjv a$$rjrov ' * pro fellare autem 
ore morigerari,' ore adlaborare, * lambere 
meiliosvirat, r lingere y* tacere .* r .\. 


j. Prip. XXVJL V* o 

Paedicabere fascina pedali* , 

Quodsi tam gravis et molesta poena 
Pbn profecerit, oUtiara tangam. ; 

t. Plautus in Amphitryone 1, 1, 192« ego tibi 

istam hodie scelestam aomprimam Unguam. 
Comprimere igitur dixerunt irrumantem, T quasi 
futuentem, queraadmodurfi percidere, quasi pae- 
dicantem. ' ' . 

u. \Plutarchus in Vita Caesaris p. 723 tomi I.,Ope¬ 
rum : Isyetai dh ( KuLoaq ) $17 itQOjiqa rrjq 

diccpaGscQS ( t 5 'PyjUy.cDvog) ovccq idelv i-H&eiSfiov’ 

1 yuQ ccvzos TTfl kccVTv grjtql piywafrtu zrpt 

a$$ 7 ]tov pL^iv. Quo pertinet glossa Hes^chii: 
d^rftxqyito' ttl<s%$*QylcL, nuneqyia, ro agfarcc > 
‘ * i£e$yd£s(rfrcu. J ‘"'* 1 

<V* Suetonius in Tiberio *ap. , 44» Parrhasii tabu¬ 
lam, in qua Meleagro Atalanta ore mo riger h- 
• ‘ iinv legatam sibi suo conditione, ut si argumen¬ 
to‘offendereturdecies pro ea sestertiUm accipe¬ 
ret, non modo prattulit, sed et in cubiculo de- 
' . dttUvit . 1 

x. Horatius Epodo VHI, 17 — 20. 

Jlliterati num minus nervi rigent, v 
^ r JYlifiusv$ languet fascinum?* 

i Quod ut superbo provoces ab inguine, 

Ore adlaborandum est tibi . 

y. Martialis II, 61. 

:x€um tcbi^vemarent dubia lanugini malae , 

' Lambebat medios 'improba lingua viros » 


Digitized by Google 

Uti Persius sibi suxnsit cevere ponere pro 


Idem III, 81. . . l “ 

Quid cum femineo tifyi , Baetice Galle* ^bara¬ 
thro ? 

Haec debet medios lambere lingua viros. 

Ausonius epigrammate 120. 

Lambere 'cum vellet mediorum membra viro¬ 
rum 

Castor , nec posset vulgus habere domi , 
Bepperit , ut nullum fellator perderet inguen: 

, Uxoris coepit lingere membra suae. , ' 

Factus igitur Castor ex fellatore cuhnilingus. 
z. Martialis III, 89. 

Sunt gemini fratres , diversa sed inguina lin¬ 
gunt . • 

Dicite , dissimiles sint magis , an similes. ’ 

Ergo alter erat fellator, alter cunnilingus. Idem 
VII, 54. ' 

Lingas non mihi , nam proba et pusilla est 9 
Sed quae de Solymis venit perustis , 
Damnatam modo mentulam tributi. 

Nescio unde Scioppius ad Priapeium X rescive¬ 
rit, pulchre pensilibus peculiatum fuisse Mar¬ 
tialem, qui hoc loco mentulam pusillam aperte 
* profiteatur. Jubet autem Chrestum per contu¬ 
meliam lingere pro sua mentulam servi ex gen¬ 
te Judaea, ad tributum duarum drachmarum 
Jovi Capitolino quotannis pendendarum nuper 
damnata, cujus quidem servi Judaei jam men¬ 
tionem fecerat epigrammate 34^?jusdem libri: 
meus servus Judaeum nulla sub cute pondus ha¬ 
bet , id est, penem habet circumcisum, glande 
aperta nec sub cute latente, uno verbo recuti¬ 
tum: nam sic intelligenda puto recutitorum in¬ 
guina Judaeorum apud Martialem VII, 29. ut 

l 9 


Digitized by Google adulari, ita Catullus irrumare pro contumelia* 


sint inguina , a quorum glande cutis recessit» 
quemadmodum recinctus > regelatus , reseratus 
' et plura alia usurpantur significatione simplici 
contraria» nec poterit aliquid dubitationis id ti¬ 
bi afferre» quod recutita colla' mulae IX» 58. 
manifesto sint colla nova cute restita» cum si¬ 
milis significationum differentia et alibi reperia- 
tur» ut in revincire . Non possum mihi persua¬ 
dere, ut iis assentiar, qui recutitos dictos vo¬ 
lunt a cute circumcisis recens nata; cum recu¬ 
titum esse in causis ponerent detestandi» uti 
Petronius c. 68. duo tamen vitia habet , quae si 
non haberet , esset omnium numerorum: recu¬ 
titus est et stertit . Enimvero quis crediderit, 
fieri potuisse, ut detestabilior videretur glans 
sub cute refecta, quam sub cute nulla? 

a* Qui irrumatitr, non potest loqui, ore mentula 
patrante obstructo, ergo tacet. Martialis III, 
96. in Gargilium cunnilingum , cui deprenso 
tertiam noenam minatur: si te prendero » Gargi¬ 
li , tacebn. Nam ut adulteros imberbes solebant 
mariti paedicare, ita barbatos irrumare. Inde 
est, quod Galluip II, 47. retia famosae monet 
fugere moechae, ne deprensus irrumetur a ma- 
. vito: 

Confides natibus? non est paedico maritus. 
Quae faciat , duo sunt: irrumat aut futuit. 

inde vero etiam, quod ipse vult Thelesinam du¬ 
cere II, 49, 

Uxorem nolo Thelesinam ducere. Quare ? * 

IUoecha est . Sed pueris dat Thelesina. 

Volo. 

inde quoque, quod ipsum fefellit adulter Pollae 
X, 40* 

Sempet cum mihi diceretur essi 
Secreto mea Pollp cum cinaedo , 
v Irrupi , Lupe: non erat cinaedus. 


Digitized by Google «6 tractare. * Sic irrumatam semet ipsum 
dicit a Memmio XXVIII, 9. 10. 

O Memmi, bene me ac diu supinum 
Tota ista trabe lentus irnttnasti. 

eo quod i» Bithynia praetori» Istius», comites 
non pili facientis, unde X, 12. irrumator 
praetor, illiberalitatem et avaritiam expertus 


Quippe pro puero , quem paedicaret, invenit 
praedurum aut exoletum, minus igitur idoneum, 
jactura natis expiare culpam: quanquam pote» 
rat etiam pro crudeliore aliorum more in podi¬ 
cem deprensi moechi aut mugilem farcire: Ju- 
venal. X, 317. quosdam moechos et mugilis in- 
trat; aut raphanum: Lucianus de morte Pere¬ 
grini Operum tomo VII. p. 425 . ' iv 'AqpevLq 
(ioi%sva>v alus biicpvys , §acpavL8i zrjv itvyrjv Bs- 
(Ivafiivos- Catullus XV. quem attractis pedibus 
patente porta percurrent raphanique mugilesque. 
Paulo obscurius est illud Martialis IX, 5. 

Aureolis futui cum possit Galla duobus, 

Et plus quam futui , si totidem addideris: 

Aureolos a te cur accipit, 'Aeschyle , denos ? 
Non fellat tanti Galla . quid ergo7 tacet. 

Non pudorem tanti rendit Galla, sed tacendi 
incommodum cum fellando conjunctum: erat 
enim garrulae, nec ipso Martiale in.eo dissen¬ 
tiente IV, 81., res magna tacere. Huc etiam 
pertinet XII, 35. de quo post paulo. 

b. Par ratio verbi stuprum. Festus p. 449. Stu¬ 
prum pro turpitudine antiquos dixisse apparet 
in Nelei carmine: foede stupreque castigor 
cotidie. Naevius : s es eque ii perire mavolunt 
ibidem, quam cum stupro redire md suos popu¬ 
laris . 


Digitized by Google ! 


><wv% 3Q2 

sit: atque XXXVII, 7. 8* contubernalibus) 
ad quos puella sua fugisset, minatur: 

: Non putatis ausurum 
iUt una ducentas irrumare sessores ? 

addito, ne dubitares, id se facturum ita, ut 
fronti tabernae inscriberet flagitia insulsorum: 

Namque totius vobis 
Frontem tabernae scipionibus scribam. 

Cetera loca, quae solent afferri ex Catullo XXI, 
12. LXXIV, 5. ad latiorem irrumandi usum 
confirmandum, mihi quidem aliena videntur. 

Impudicum videntur specialiter dixisse 
eum, qui vel paedicari vel irrumari passus es¬ 
set. Priap. LIX* si fur veneris , impudicus 
ibis * Cicero de oratore II, 257. d tu et ad-, 
versus et aversus impudicus es . Horatius Epist. 
P, 16, 36. idem si clamet furem , neget es¬ 
se pudicum . Lampridius de Commodo cap. 
10. etiam puer et gulosus et impudicus fuit, 
collato capite 5. nec irruentium in se juvenum 
carebat infamia; et capite 1. a prima statim 
pueritia turpis , improbus , crudelis , libidino¬ 
sus, ore quoque pollutus et constupratus fuit. 
Alias pudica vocatur aut integra a viro: Priap. 
XXXI. licebit ipsa sis pudicior Vesta; aut unica 
gaudens marito, ut illa, cujus elogium scripsit 
Martialis X, 63. 
Digitized by 


Google Contigit thalami mihi gloria rara , fmtque 
Una pudicitiae mentula nota meae . 

" Exemplis et fellatorum et fellatricum jam 
occupatis in coenae pompa, quae reponere pi¬ 
get in secunda mensa, age adstruamus ex Aloi- 
sia 111, 43 — 45. Chrysogonum, oris obse¬ 
quium Semproniae lepide persuadentem: Ve¬ 
nit nudius tertius (Octaviae verba sunt) 
Chrysogonus ad matrem pomeridianis horis . 
Silebant et tuta erant omnia . Ut ludit, ut 
furit, hodie mane , inquit , novum didici vo¬ 
luptatis genus . E proceribus nostris qui¬ 

dam, nec poenitens facti , dixit, nihil foe¬ 
dius sibi, nihil impurius videri infima muli¬ 
eris suae parte, qua mulier est, 'et mulierem 
duxit pulcherrimam, Stymphalidas in illa ha¬ 
bitare sentina purulentas, in hac meram Ve¬ 
nerem , meros Amores : ori dabat osculum 
Chrysogonus v Igitur specum fugit illam, et 
odit, quae exhalat mephitim, purum os amat 
et illecebrosum caput . Uni fidit, uni arrigit ; 
Uxor illi tam est ingeniosa quam formosa $ 
sed magis obsequens . Haec voluptatem agno¬ 
scit nullam , quaC non sit mariti: bene sibi 
est, cum illu Omnibus assentitur mariti li¬ 
bidinibus et paret . Ore praestat obsequium . 
Quid vero tu facies, Sempronia, si rogave¬ 
rim? nam si negaveris, negabo et ipse pro¬ 
missi meminisse et fidei datae. Demum non 
te fugit, pulchrum venustae feminae corpus j 


Digitized by .Google aliud esse nihil, quam 'vivum quendam, ut 
dicere solebat Socrates, libidinum thesaurum, 
ubi suas homines condant et quaerant volup - 
tates , in quem libidinis suae calidos derivent 
fluctus. Utrum hoc puro, osculabatur, an 
illo scelesto, imam digito designabat alvum, 
id canali fiat, quid amabo interest, si officii 
habebis rationem. Persuasit cui jubendi jus 
erat, quod ipsa in se constituerat. Heus tu, 
inquit subridens, ut surgentem exceptura erat 
mentulam, quos et quali tibia modos faccfre 
me jubes in his ludis? Post mucronem spiciili 
primoribus capit labiis, lingua involvit, no¬ 
vas subeunti sedes delicias mentulae facit no¬ 
vas. Praesensit illa adfluentes gari Venerei 
impetu rivos. Exhorruit refugitque. Non 
vis puto intingi me tanto fiagitio, dicebat ma¬ 
ter. Liquidum ego bibam hominem ? Dixe¬ 
rat, et vestes deciduus imber mulla corrupit 
copia. Ille subirasci j ausa es, inquit, insa- 
' na, tam egregium opus perdere. Ignosce, 
inquit illa, habebis obsequentiorem. Stetit 
promissis, et liquidos bibit homines. Salsam 
rem! nam salsa seminis vis. 

Ore morigerabatur Mancia Marino, nar¬ 
rante Eleonora apud Aloisiam III, 46. IVup-. 
sit Mancia, cognata mea, Marino Neapolita¬ 
no. Sulphureis stygiisque nequissimarum libi¬ 
dinum incendiis torretur Marino pectus. Fe- 


:d by CjOO^Ic 

29 5 * 

^ N 

ikinam vecors quaerit in Mancia etiam supra 
papillas, qua incipit desinitve femina. \Bue* 
cam petit, quasi in eam puellae fugerit cun - 
tais, aut ipsa sibi bucca in quadam sit cum 
cunno societate ad participandos Veheris Zu- 
• dos. Objurgabam , quod hanc sibi sexuiquO 
fieri pateretur injuriam.' Quid vis ? cespow* 
dit. Occupat Marinus oris aream libidinibus 
suis, nec queri possum; maritis hoc uno pia- 
cemus nemine , quod feminae sumus: quae 
quacunque petetur se probabit-feminam, haec 
omnium maxime placebit. 

1 Eodem modo ipsam Eleonoram sumere 
tenta vit Alphonsus, ibidem p. 'i} 7. En, O- 
ctaviamea, Alphonsi furores, addebat Eleo» 
nora. Ante hos dies, postquam bis terve te¬ 
lum misit vere militans, ori et applicuit. 
Huic i ajo, ostio verberando, Alphonse, ista> 
rion est apta catapulta: furis, et me vis fure •; 
re. Te furere velim, me nolim,- reponit At* 
phonsus: nam quod me amas , furori tuo de-) 
bea. Nullum debeo marito meo, si furere m-f 
cipio, honorem: quem tibi debeo, forte obli¬ 
viscar, quae moti malim, quam tibi non vi¬ 
vere. His movit durum pectus : flexit ad lu¬ 
dibria. Adsilientem appetii libens semiiilco 
suavio flammescentem nervum. Nihil ultra : 
nam eo mox sponte reversa est ertidita mentu¬ 
la, unde aberror at. Cotyttium fas nefasver 


Digitized by Google m media perfecit regione, quod in hac supe- 
riori aggressa erat impudens. 

Fuit etiam Gonsalvup Cordubensis hujus 
schematis amator* Aloisia -HI, , 48 . Narrant 
Gonsalvum Cordubensem 9 imperatorem mag¬ 
num, cum insenuisset, hoc voluptatis delecta¬ 
tum genere . 

Novum fellandi genus commentum est 
procax ingenium Tiberii. Suetonius in Tibe¬ 
rio cap. 44. majore adhuc et turpiore infamia 
flagravit, vix ut referri audirive, nedum cre¬ 
di fas sit, quasi pueros primae teneritudinis, 
qtibs .pisciculos vocabat, institueret, ut natan¬ 
ti sibi inter femina versarentur ac luderent, lin¬ 
gua morsuque sensim appetentes, atque etiam 
quasi infantes firmiores, necdum tamen lacte 
depulsos , inguini ceu papillae admoveret: 
promor sane ad id genus libidinis, et natura, 
et aetate . Imaginem ingeniosi hominis pisci¬ 
culis appetiti cernere est tabula XVHI, in Mo- 
numens de la vie pr. d, d, C. 

^ Proniores fere sunt ad irrumendi libidinem 
aetate provecti, quibus mentula desiit dicto 
audiens esse. Huc redeunt Martialea illa IV, 
50. nemo est senex adirrumandum ; XI, 47. 
summa petas: illic mentula vivit anus . III, 
75. , . * 


Digitized by Google 2Q*] 

Stare, Luperce , tibi fam pridem menUdad^its 
Luctaris demens tu tamen arrigere . 

Coepfcfi puras opibus corrumpere buccas $ ' 

Sic quoque non viuit solicitata Venus* * 

Qiiaial ob causam irrumatores miniis timendi 
sunt'maritis. Ideo Martialis facilem se prae¬ 
buit Lupo, Pollae Suae irrumatori deprehenso» 
X, 4o, quem ^ocum paulo ante laudavimus: 
nam utf irrumasse potius quam futuisseLupum 
credamus, paronomasia adducimur * quae la» 
tet in irrupi . Nec Glycerae maritus, si qui¬ 
dem ilK erat, metuere debebat, ne res suae 
agerentur a Luperco: Martialis XI, 4 1 • 

Formosam Glyceren amat Lupercus , 

£t jo/us fenei, imperatque solus . 

Quam toto sibi mense non fututam 
Cum tristis quereretur , et roganti 
Causam reddere vellet Aeliano , 

Respondit, Glycerae dolere dentes. 

Num vera sit Lepidini sententia in Herma¬ 
phrodito I, 13. qui semel irrumaverit, nun¬ 
quam posse dediscere, judicium esto penes 
expertos. Aloisia quidem consentit: III, 4 2 » 
<jui semel usi sunt perdite amant 

A fellando os aqua elui, quis est, qui mi¬ 
retur? Eo pertinet illud Martialis II, 50. 

Quod fellas , et aquam potas, nil, Lesbia , peccas • 
()ua tibi parte opus est, Lesbia, sumis aquam* 


Digitized by Google In de et illustratur Priapeium XXX. 

Vade peribas vites, quarum si carpseris uvas , 
Quqs aliter sumas, habebis aquas. 

Vult Priapus: venisti ut aquam peteres adbi¬ 
bendum J ubi autem uvas decerpseris« irr li¬ 
mabo: te, quo facto aqua tibi opus erit magis 
ad os eluendum, quam ad sitim sedandam. 
Eodem spectat Martialeum de Cilione IU, . 87 * 
quod supra dedimus. 

Quamvis improbius quiddam rogare sibi 
viderentur, qui os rogarent, quam qui aut 
cunnum aut culum: Martialis IX, 68. 

' v ! 

Lascivam tota possedi nocte puellam, 

Cujus , nequitias vincere nemo potest. 

Fessus mille modis illud puerile poposci: 

Ante preces totas primaque verba dedit. 
Improbius quiddam ridensque rubemque rogavi: 
Pollicita est nulla luxuriosa mora. « 


c. Pro prima igitur coena dedit puella cunnum, 
pro secunda culum, pro tertia os. Sunt qui 
mammosam Spatalen ita largam fuisse putent: 
Martial. II, 52. 

Novit loturas Dasius numerare: poposcit 

Mammosam Spatalen pro tribus. Illa dedit • 

Sed vereor, ne injuriam faciant bonae Spatalae. 
Nihil aliud enim Dasius balneator quam voluisse 
videtur, ut Spatale, quae nimia corporis obesi¬ 
tate ac pinguedine trium feminarum locum in 
0 


Digitized by Google %vwv* .2QQ %****• 

atque diligenter caverent, ne deprehenderen¬ 
tur: idem XI, 4 $^ • 

Intrasti quoties inscriptae limina cellae , 

Seu puer arrisit , sive puella tibi , 

Contentus non es foribus veloque seraque , 
Secretumque jubes grandius esse tibi . 

Oblinitur minimae si qua est suspicio rimae , 

• Punctaque lasciva quae terebrantur acu . 

Nemo est tam teneri, tam solicitique pudoris $ 

Qui vel paedicat 9 Canthare, ve}>futuiU 

nori erat tamen, ut puderet veteres Romanos 
irramare, quod vel ex contumelioso illo verbi 


solio impleret, pro tribus solveret. Omnibus 
modis larga fuit Phyllis: Martialis XII, 66. for- 
mosa Phyllis nocte cum mihi tota se praestitis¬ 
set omnibus modis largam . Jam intelliges, quid 
Martiali sit nihil negare: XI, 50. nil tibi, Phyl¬ 
li, nego; ni/ mihi, Phylli, nega. Item IV, 12. 

Nulli, Thai, negas, sed si te non pudet istud K 

Hoc saltem pudeat, Thai, negare nihil . 

Item XII, 72. 

Ni/ non, Lygde, mihi negas roganti; 

At quondam mihi, Lygde, vii/ negabas . 

Simpliciter XII, 81. quisquis nil negat, Atticilla , 
i fellat. Noluit autem nil negare Mallonia Tibe¬ 
rio: futui quidem et paedicari forsitan tulerat, 
sed ut fellaret non potuit misera fastidium vin¬ 
cere. Suetoni anum locum nugis hisce nostris 
ante inseruimus. Quae nihil negat, Arnobio 
dicitur nihi/ pati renuens, II, 42. De ebria, 
quae nihil potest negare, Ovidius de arte amat. 
III, 76 6. digna est concubitus quoslibet Ula 
pati . 


Digitized by Google usu Catulliano patet, sed pudebat fellare. Est 
enim aliquid virtutis in audentia, nihil in pa¬ 
tientia , praesertipi ejus, qui parti naturae 
humanae praestantissimae tam spurca ministe¬ 
ria imperat. Accedebat, quod foetorem oris 
a fellando contractum summo studio dissimu¬ 
landum putabant, fugam vel convivarum vel 
basiatorum metuentes. Adeo enim fellatores 
convivis erant invisi, ut calices his propinare * 
devitarent, et forte propinatos frangerent, * 


. d. Martialis n, 15. 

Quod nulli calicem tuum propinas , 

Humane facis , Herme , non superbe. 

Idem VI, 44. nemo propinabit , Calliodore , tibi . 
Seneca de beneficiis II, 21. Is (Gajus Caesar) 
cum ab amicis conferentibus ad impensam lu¬ 
dorum pecunias acciperet , magnam pecuniam a 
Fabio Persico missam non accepit Et objur¬ 
gantibus his , qui non aestimabant mittentes , 
sed missa , quod repudiasset, ego, inquit , ab eo 
beneficium accipiam , q quo propinationem ac¬ 
cepturus non sim? Fellatorem fuisse Fabium 
Persicum, non cunnilingum, inde apparet, quod 
quaestionem instituerat Seneca de eo, quid fa¬ 
ciendum esset captivo , cui redemtionis pretium 
homo prostituti corporis et infamis ore pro¬ 
misisset. 

e. Martialis XII, 75. 

Hoc quoque non nihil est, quod propinabis in 
istis, 

Frangendus fuerit si tibi, Flacce, calix . 
Macedonius in Analectis Brunkii III, 115. 

cvviiuve yvvrj ,, neql ijs Xoyos 
£% vyiqg. xaldss, &Qccv4ave rog xwUxag. 


Digitized by Google 

%>>%* 


3oi 

nec nisi inviti.*^ occurrebant basiare. Wiinanti- 
bus. Hinc factum est, ut cinaedi mallent vi¬ 
deri quam fellatores ,* uti Phoebus apud Mar¬ 
tialem III, 73 » 

Domfiis cum pueris mutoniatis , " 

Et non stat tibi, Phoebe ., quod stat illis v v 

Quid vis me, rogo , phpqbe, suspicari? 
Mollem credere te v(rum volebam: , 

! J > 1 -. i ; ' • .‘, «0 JC i t 

Sed rumor negat esse te cinaedum .. 

_ r.- ; ' ■ \ \ ^ 


/. Martialis Xl, 96. « . * r / 

Incideris quoties in basia fellatorum, r ' 

, /n «o/io puto te mergere , Flaece, caputi \ 

Idem I, 95. 

Cantasti male, dum fututa es , Aegie* t . 

Jam cantas bene: basianda non es. \ * 

i Idem . I, #4. ^ *• 

Os et /a5ra tf&i lingit, Manneja , catellus:u 
Non miror, merdas si licet esse cani . 

Seneca de beneficiis IV, 30. quid nuper Tabium 
Persicum> cujus osculum etiam impitfi vitabant, 
sacerdotem fecit? 

■g. Ut improbo* basiatores fuisse Romanos, vel ex 
Jestito illo epigrammate Martialis XI , 99. con¬ 
stat, ita non mirum fecerunt fellatores,*^ ae¬ 
gerrime caruerunt basiationibus, fiofum spur¬ 
cum caput alias quoque perstringit BilbiliUnue 
- arfifex, ut II > 42. 

Zoile, quid soliUm subluto podice perdis? 
Spurcius ut fiat, Zoile, merge cqpuLt 


Digitized by G * Callistratus quoque apud eundem XII, 35. 

Tamquam simpliciter mecum, Callistrate, vivas, 
Dicere percisum te mihi saepe soles. 

Non es tam simplex 9 quam vis , Callistrate , credi: 
Nam quisquis narrat talia , 'plura tacet. 

hinc» ut Charidemum pathicum haberi nolen¬ 
tem, et propter hanc causam et crura setosa 
et’pectora villosa praeferentem, id juberet 
operam dare, ut videretur potius pathicus, 
quam fellator: VI, 56. 

Quod tibi eruta rigent setis 9 el pectora villis \ 
Verbckiputas famae te y Charideme , dare, 
Eststitpa^ tnihi erede f pilos de corpbre toto , 

Teque pilare tuas testificare nates . , 

Quae ratio est? inquis. Scis multos dicere multa: 
Fac paedicqri te , Cliarideme, putent. 

Fellare, ut par erat, emebatur, nec parvo 
interdum. Martialis XI, 67. 


' «Item VI,.81. 

Iratus tanquam populo , Charideme , lavaris , 
Inguina sic toto subluis in solio. 

Nec caput hic vellem sic te 9 Charideme , lavate. 
Et caput ecce lavas: inguina malo'laves. 

Labent in versu ultimo aculei:' unus in tacetf 
quod supra vidimus,, ut adjunctum dici de fel¬ 
lando ; alter in narrat 9 probo linguae opere po¬ 
tito pro improbo, quemadmodum III, 84« 

8 uid narrat tua moecha? non puellam 
ixi , Tongilion. quid ergo? linguam. 


Digitized by Google 5o3 - 

J$f'delator es, et calumniator ,' • 3 
Et fraudator es 9 et negotiator , 

J5t fellator es > et lanista. iJliror 
r pware non habeas nummos. 

Idem III, 76. 

Stare, Luperte, tibi jam pridem mentula desiti 
LiUtaris demens tu tamen arrigere. « 

£ed ni/)ii erucae faciunt bulbique salaces , - 
7 .!. ;Improba nec protunt jam satureja tibi. 

Coepisti puras opibus corrumpere bQctasw v , •* 

Sic quoque non vivit solicitatf Venus. - 
Mirari satis hoc quisquam , oeZ cft edere fiossiL, 
Quae non stat > magno stare > Luperce, tibi* 

j Explicanti autem de fellando nefas videtur 
tacere corvum, quem fellatorem di*i$ perpe¬ 
tuus noster XIV, 74. 

Coroc salutator ,* quare fellator haberis7 
In caput intravit mentula nulla tuum. 

id quod vulgi opinione corvus putabatur ore 
coire. Plinius Hist. nat X, i2. ore eos pare - 
re aut coire vulgus arbitratur . Aristoteles ne - 


A. Causam appellationis petas a Macrobio, Satur- 
nal. II, 4. Sublimis Actiaca victoria reverteba¬ 
tur (Augustus;) occurrit ei inter gratidantes 
corvum tenens , quem instituerat hoc dicere: ave 
Caesa* 9 victor , imperator. Miratus Caesar of¬ 
ficiosam avem, viginti millibus nummum emit * 


Digitized by Google 3o4 


g at , sed illam exosculationem , qude saepe 
cernitur , qualem in columbis^esse. 

' ' ' ' ■ ■ - i 

Negavit Erasmus, in Adagiis sub Lesbiari 
p. 409 exemplaris Francofurti 1670 editi, sua 
aetate adhuc exstare irrumandi libidinem: 

ni fallor tale ; quiddam est G^necis, 
quale fellare LatinisNam vox etiamnum 
manet , tametsi rem jam olim e medio stibia- 
tam arbitror . Vereor ut verer certe audio, 
ne ab nunc hominum quidem moribus plahe 
abhorrererid 'schematis, quod viderint ii-, 1 qui¬ 
bus 'rnaghas ur*BeS adrre licet. Imaginemfel¬ 
lantis praebet tabula XXI in MontimenVde la 
t ne p. d. d. C. quanquam venusta illa t^pula 
magis ad spintriacum genus, de quo irifra, 
quam ad hoc nostrum pertinet. - tr; ' '■ • - Caput' IV* 

DE MASTURBANDO. 


IVIastUrbare dicitur qui manu perfricando 
mentulam semen elicit, voce ex manu stupra¬ 
re corrupta* Ac fieri id potest aut propria ma¬ 
nu, aut aliena* Cum fit propria manu, lae- 


Digitized by Google 
r 


~~ 5o5 WVy* 

■va 'fere solet adhiberi. EEn a pellex laeva apud 

Martialem IX, 4 2 * 1 "**- 

Pontice* ■quet^ nuaquam futuis f fed pellice laeva 
,,, Uteriet { Veneri servit ami^a manus, 

Hoc nihil esse putas ? scelus est, mihi crede, sed 
’ ingens-, «>> • -•» - :.v« I 

Quantum vix animo concipis ipse tuo* < : 
Nempe semel futuit, generaret Horatius ut tres: 

' l\fars semel, ut geminos Hia casta ddrtt,^' 

, rOmnia perdiderat, si masturbatus uterque 
{ n Maridasset ' manibus gaudia foeda suis, ' v 

Ipsam crede ti&i naturam dicere rerum: ^ 

v istud quod digitis,'Pontice, perdis, T&moVst. 

> -v.'*.:-.*• • . - ■ i* i 

Eo spectat illud quoque'ejusdem XI, 74- 7 

Venturum juras semper mihi, Lygde, roganti, 

Constittiisque hor&m , ccnstituisque 'locum, \ 
Cum frustra jacui lohga prutigine tentus, »■*':: f 
Succurrit pro te saepe sinistra manuel -W 

et Ramtisianum sextum pagina 62 Parisiensi:’ 

• Quid facias? humquid laeva est tibi sana valensque? 
Utare hac, alia pellice ndWphs ksL‘ \ rn • 
Non emty quod possit gratistibi laeva parate. 

Sed fuerunt etiam, qui 1 dextra uterentur. 
Idem Ramusius Ariminensis 1 carmine > quarto 
pag. 61 . • v \ • »»— • 

Usque adeo, Donate, premor tentigine, quod, ni 
Auxiluim praestes, mentlilp 'nbsira cadit. 

“ 20 ’ 


Digitized by Google So6 
>jfec\pas*um dextra, laesa est, mihi fdrre salutem. 
Nec mihi sunt nummi * n$c .mihi puber Hy¬ 
las. 

'Cunniis abest nobis, futuendi copia Mitia 

Ut vivam, Venerem solve, quod asse potes. 

\ .- , A. u ■ v .fiA* • ' i ^ 

Pacificus Maxirotift elegia XII. pagina Parisien- 
si 126. <■ •* ■ 1 ' •') 

Std^ jam quid faciam? sera tentigine rumpor, 
Irr\pleremque utres terque quaterque graves ^ 
Jamqqe diu nullum, novit mea mentula cunnum, 
Effoditque maris viscera nulla diu, 

,' fUa tenta est % tenta est et nocte, n$qvpquam 
Decidit, arrectum est nocte dieque caput *, 

Non puer haec audifo non audit verba puella. 
Nemo venit: solitum dextra frequentet opus • 

Modo vidimji*# qmnx severe castigaverit 
Martiajk Ponticum jnasturbatorem , eo quod 
'digitis homktem perdcpet: neque tamen ipse 
castigator dubitavit, manu officiosa uti, cum 
tentigine rumpebatur: U, 43 * m ihi $ud- 
cwrrU -pro GmnymBd# manus* btXU ?4« suci 
currit pro te a?epe sinistra manus; neque in 
mentem venit severitatis plorare jubenti Tele- 
sphorum cinaedam XI, 5Q. 

> J. > 7 I V. - ' 

Cum me velle vides ,; tentumque, Telesphort, sentis. 
Magna rogas: puta me velle negare, nihil ? * 


i» Simili interrogatione per verbum infinitum et 
puta pro scilicet usus est UT, 26 , hoc me puta 


Digitized by 


Google 
Et nisi furatus dixi, dato* subtrahis illas 9 
Permittunt ** me qUat tibi multa , nates. 

Quid si me tonsor, cum stricta, novacula supra est , 
, Tunc libertatem divitiasque roget? 

Promittam : nec enim rogat illo tempore tonsor. 
Latro rogat: res est imperiosa timor. 

Sed fuerit curva cum tuta novacula theca. 
Frangam tonsori crura manusque simul . 

At tibi nil faciam, sed lota mentula laeva 
alaisiv cupidae dicet avaritiae. * 

neque ab uxore in puero deprenso, XI, 44 » 
quod epigramma non illepidum supra propo¬ 
suimus; neque Thelesinam volenti, II, 49. 
pueris dat Thelesina: volo, neque edicenti 
nescio cui XI # 2 3. utatur culo Galesi ut parte 
sua: 

Divisit natura mares ; pars una puellis, 

XJna viris genitu.est: utere parte tua. 


velle negare? Nihil opus ridetur iis, quae ih 
utroque loco moliuntur viri eruditi. 

k. Vult: succurret laeva mentulae laboranti, et 
ubi perfecto opere manus uda fuerit reddita se- 
* minis effluvio, uti pecten, siquidem pecten, 
Ravolae apud Juvenalem IX, 4. Ravola dum 
Rhodopes uda terit inguina barbd, valeat cinae¬ 
dus avarus, abeatque tristi vultu Horatiani il¬ 
lius, qui invenit nil sibi legatum praeter plorare 
suisque , Sat. II, 5, 69. Ceterum lota laeva in 
memoriam revocamur moechae Juvenalis XI, 
166. humida suspectis referentis multieia rugis. 


Digitized by Gbogle 


3o8 

4 n istud quod culo perdit paedico minus homo 
est, quam qubd digitis masturbator ? 

Cum mentulae sit vel adspecta surgere fe¬ 
minae pulchrae nudae, imperiose tum saepe ju¬ 
bet succurri tentigo : nam 1 &Shr piya yqoveZ 
igvxciff avijQ. Hoc est, quod, onerosis palliis 
amicae jactatis, 

Abditus Antereu lutet actersitus adulter , 
Impaliensque morae silet, et praeputia ducit, m 


l . Suidas sub igvxcog, ex Aelib fJionysio, Ut vide¬ 
tur. 

trt. Non libidinis, sed decoris caufca, praeputia ad¬ 
ducebantur ab iis, qui, cum a Judaeis ad cete¬ 
ras gentes defecissent, indigne ferentes et verpi 
videri et curti audire, operam dabant, ut glan¬ 
dem nudam tegprent. 1. Macp. 1, 15. Kal 
ivtolrjticcv kbcvTolg aKQofJvgtag. *1. C6r. 7, 18. 
nsqitstuqfiivog ng ixXqfh}; pfj buaitdo&co. Cel¬ 
sus de medicina VII, 25. si glane nuda est, 
vultque aliquis edm decoris causa tegere, fieri 
potest > sed expeditius in pueto, quam in viro, 
in eo, cui id naturale est, quam in eo, qui qua- 
rundam gentium more circumcisus est. Exposi¬ 
ta curatione torum, quibus id naturale est, 
pergit: at in eo, qui circumcisus est, Sub circu¬ 
lo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore 
cole est . Non ita dolet > quia summo soluto di¬ 
duci deorsum usque ad pubem manu potest, ne¬ 
que ideo sanguis profluit . Resoluta autem cutis 
rursus extenditur ultra glandem, tum multa fri¬ 
gida aqua fovetur, emplastrdque circumdatur, 
quod valenter inflammationem reprimat* Ubi 
jam sine inflammatione est , deligari debet a pu- Digitized by Google 3 09 —«.■ 

apud Juvenalem V)t, 2 36. 37 l hoc quod 

Masturbaiantqr Phrygii post ostia servi , 

# Hectoreo quoties sederat uxor equo , 

apud Martialem XI* 105, hoc quod Gaditana¬ 
rum puellarum saltatione, haud dubie non 
multum diversa ah ea, qua ad hodiernum us¬ 
que diem Hispanos- mirifice delectari constat, * 
vel pannuceas senum verpas saepe legimus 
moveris Martialia VI, 71. 4 ^ 

Edere Iqpcivos ad Baetica crusmdta gestus , 

.Et, Gaditanis ludere dpcta mo$is 9 


] te usque circulum , super glandem autem adver - 
' soerrtpl astro imposito itiduci. Sic. enim fit, ut 
inferio f pars glutinetur, 'siipeHor ita sanescat, 
* ne inhaereat* Ek quo* locb intelligitur, Celsi ae¬ 
tate ir6ndum incessisse morem denudandi caput 

J >enis, trJs^n dictum, qui post inva- 

uit apua Judaeos, ita quidem, ut, Buxtorfiio 
auctore in Lexico Talmudico , post praeputium 
abscissam remanens cutis per ungues - pollicis 
acuniinatos a circumcidente retrorsum trahere¬ 
tur. Nam si invaluisset, non opus erat prae¬ 
cepto de cute scalpelle diducenda ab interiore 
cole. -Fuit cum conjiciebam i dici Judaeos recu¬ 
titos'a cute penis isto modo, sine quo circum¬ 
cisio - consummata non pUtatur,, retracta: sed 
vetor CelSo. 

n. Jul. Caesar Scali^er PoStices'libro primo p. 64. 
ex foedis (saltationibus') erat ^(kvtopa, 'nam 
£«tva<fOm est lumbis *ct ; femoribus fluctuare. 
Cr&sare <Latini dicunt / Apud Hispanos Adhuc 
exercetur abominando spectaculo. 


Digitized by Google 
5io 


Tendert quae trimulum Pelian, Hetubaeque ma- 
ritum 

Posset ad Hectoreos solicitare rogos. 

Juvenalis XI, i 6 z —165* 

* 

Forsitan exspectes , ut Gaditana canoro 
Incipiat prurire choro , plausuque probatae 
Ad terram tremulo descendant clune puellae , • 
Irritamentum Veneris languentis . 

ut mi ttamus alia» quae prima jam tulit coena 
pag. 44. # 

f 

Neque vero adspecta tantum feminae pul¬ 
chrae nudae mentula solet excitari, verum so- 


o. Hoc age, lector, ne te praetereat forte salta¬ 
tionis Gaditanae ratio* Tremulo clune ad ter¬ 
ram descendere puellae, ad extremum.supina^ 
jacere, libidini paratae. Ab hoc icitur saltandi 
genere diversa erat Laconica, qua ita 

subsultare solebant, ut nates pedibus ferirent* 
Aristophanes in Lysistrata v. »2. yvpvdddopaC 
ys x«i noti nvyav aXXopat, Pollux IV. cap. 14* 
xtd (Ufiacig Si xi r\r tldog ActKooviMrjsoQX 7 ! 6 * 00 ^* 

7)$ wd U&Xa nQbTi&BTO , « TOl$ BCU61 fSQVOV, 

dUd xai xcug qoqcus* ESbl Sl aXXso&at %al tyav- 
uv xotg itocl itQqs *ug nvyag , %al dvrjqt&peZxo 
%u nrjSyfiaxcL o&sv ini piug jjv nai InLyquppu* 
%LUa no%ct (Upavxu Artificiosius etiam saltatio¬ 
nis genus inXccKTKSficc, quo calce oportebat hu¬ 
merum contingere. Pollux ibidem: xd SI ixia- 
%xCepina yvvam&v 7}X 6q%qpaxaq ISw Sh vt&q 
tov ipov ixXamleai- Nec recentioribus id ge¬ 
nus inauditum: J* C. Scaliger Poetices libro I. 
p. 65. nunc quoque Hispani calce occiput alias - 
que contingunt partes. 


Digitized by Google lae. eti^txtcxnetltttb ^ fMfae^«Qrtlm.4tp0%urr4 

nae, quis nescit? eam vim habent, .ut s?nm 
nis fiat jucunda profusio. Ipse Priapus ita re- 
solvipks$u$est: Priap. XLVllI. ^ ’ 

Quttf partem rrtadidarh mei videtis, v ^ v.' £ 
Per quarti significor Priapus essi, . 

Non ros est , mihi crede, nec pruina , 

Sed quod sponte sua solet remitti 9 r £,a ' *- 

Cum mens est pathicae memor puellae . 

Famarh quarfd^m masturi&rido consecu¬ 
tus est Diogenes Cynicus, quem publicitus tra¬ 
dunt pudenda perFricahtem dixisse s iitinam 

pariter ventrem perfricare pcraemlatrantwa.! * 

* 

At cum aliena manu masturbator ,'‘ id fieri 
. potest non solum ut delectetur qui ^alitui* i Sed 
et qui faiiti ,v ' r 

r Ac digitis quidem uti pertinet ad ^rtem 
meretriciam , ut languens* fascinum pr&^oce- 
tur. Potest autem fasdnmn faiiguert ptdpter 

- - - • . V • • t 

. /■ *:; t {U 

p. Diogenes Laertius VI, 2, 46. in dyoQccsnote 
ZeiQtiQycfc, eP&z, nal fy isd$a- 

TQiipkvTd fitf nuv&t. PlufcUcfctrt *4fk Stok^rum 
repngttaOtiis 1 p. i044 terni stomidi Operum: 

( Xqvamno$) ivcuvei rov Jioyivqv to cttbpZov 
an^%qp§ipevQ9 i» xal leyQi/va, Ttpog rte 

nccQovras , h&e %eu> 'tov Xipiv 3*a>$ daozQfycc- 
ctiai yv&Qo* 1 . 


Digitized by Google 
ingravescentem aetatem aut feminae: Martia* 
lis VI, 23. ' ^ 

Stare jubes nostrum semper tibi, Lesbia, penem. 

Crede mihi , non est mentula quod digitus. 

Tu /icet et manibus,, blandis et vocibus iHsteSj 
Contra te*f<*cies imperiosa tua est . 

idem XI, 30.. 

Languida cum vetula . tractare virilia dextra 
. o Coepisti, jugulor pollice, Phylli, tuo. 

aut viri: Martialis XI, 47 * 

Jam nfri per somnurni non arrigis, et tibi » 
* Maevi, 

3 r Jticjpit et medios meiere verpa pedes. 

' Truditur St digitis pannucea mentula lassis, 

Nec levat exstinctum solicitata caput. r 


x q. Vide quantum diligentiae praestiterint egregia 
‘ Jnriscorum ingenia naturae perscrutandae t quam 
. - ingenue sensa mentis exprimenda duxerint! 

J <Juotusquisque est , qui hunc versum ponere au¬ 
sus non veritus hodie fuisset, ne communi usui 
tribueret, quod suae forsan mentulae soloecis* 
mus esset ? 

r. Similiter in Bassi, rumpere latus in comatis so- 
M , liti, languidius ad torum reversa mentula exci- 
, tanda laborabant digiti uxoris : hffartialis XII, 
. 99. 

Rumpis, Basse, latus, sed in comatis , 

Uxoris tibi dote quos parasti • 

Et sic ad dominam reversa languet 


Digitized by G * £i5 **»'* 


Aristophanes in Vespi» v. 7 JV6—^-a>8v " . - 

Kal (irjv ftQtyco y ctvtov, itaqi%mv 
'* offae, nQMpvcy ttyupoQU* • 'Jj> V.: . 
•noQVT)*, rjtts td xios rqiifM * i ' , 

' • • xtcl trpf oatpvv. 

ibidem v. i334* 33- / ' 

IktTtQO* td Ofivtov, § 

8§m$ ye pivtot TQifiofievov Sx a%fttxqu. ^ 

Sed placet etiam iis, qui sunt int£gr& aeta¬ 
te > puellisque adhuc vivunt idonei, habere 
aiitiicas, quarum manus in lecto hoa jaceant 
inertes, et inveniant digiti, quod agant in par-* 
tibus illis, in quibus occulte spicula figit Amor. 
Id officii sibi noh praestari, questus est Martia* 
lis ab invida uxoris gravitate XI, idfi. • 


JSfec rriotu dignaris opus, nec voce juvare ,' 

• Nbe digitis , tanquam thura meritmque pa¬ 
res. • 


■ * ( t F 

Praestitit. autem Penelope Utyssi: Martialis 
eodem.epigrammate: 


Multis mentula milliius redemta, 

Sed nec vocibus excitata blandis , 

Molli pollice nec rogata surgiti * 

t. Eandem lumborum duritiem feminae istae Ari- 
stophaneae, versu 227 Lysis tmtae, viris malig¬ 
ne minantur: %ccxa>$ naqe^to, xi%l itqopurqeo- 
ficu. * * . 


Digitized by Google Et, quams&r, Ithaco stertente f pudica, ; solebat 
Elie Penelope semper habere manum. 

Praestitit etiam, etsi frustra, Nasopi amica 
infelici ista nocte, qua ea pars, quadi pessi¬ 
mam dicit sui, velut praemortua inimico nu¬ 
mine jacuit, et puella, ne suae possent inta¬ 
ctam scire ministrae, dedecus hoc sumta dissi- 
nyilavit aqua, Amor* JU,. 7* 73 « 74. 

Hanc etiam non est mea dedignata\ puella 
Molliter admota solidiore manu. . > 

' i - ' *' - ■ ’ f l 

Et Juvenali vis digitorum in Venere qb 
oculos versabatur VI, 195« 96. quod enim 
non excitui inguen vox blanda et nequamZ 
dtgitos habet. .Nec ea res incognita erat pu* 
ctori Priapeji LXXX. r, ;< 

At non Iqnga satis, non \tat bene, mentula crassa, 
quq.m si tractes , erespere posse putes. 

nec Jano Dusae, de quo ad hoc ipsum Pri- 
apeium Scioppius, qui est nasus hominis: Diu 
sa ad Petroniunt domi doctus docet hos 
rem istam crescere et grandire , si tractatrix 
accedat. Inde intelliges, quid sit, quod tan¬ 
topere, ut etiamhum ‘Tuscis , itu veteribus et 
tractatores commendaverit et tractatrices, qui¬ 
bus articulos non sine arte malacissandos » .4H- 
gitos 'leniter et per vices premendos et'ducen¬ 
dos, omnia deinceps ^meriibr# ferieris mani- 


Digitized by G ogle hus , quippe manicarum usu a sole defensis, 
demulcenda porrigerent. Seneca Epistola 6 6, 
an potius optem , ut malacissandos articulos 
exoletis meis porrigam? ut muliercula, aut 
aliquis in mulierculam ex viro versus, digituy 
Iqs pieos ducat ? quidni ego feliciorem putem, 
Mucium, qui sic tractavit ignem, quasi illam 
mqnum tractatori praestitisset ? Martialis 
III, 82. 

Percurrit agili corpus arte tractatrix, 1 

ManUmque doctam spargit omnibus membris .«' 

Joarmes Sarisberiensis in Policratico libro III; 
cap. 13 . ex vetere aliquo scriptore, €learcho> 
forsan, Lipsio judice: cum lascivientis divitis 
luxus libidini vota sua praecingit, recumbent 
tis pedes calamistratus comatulus excipit, et 
in aliorurrt conspectu pedes, et ne plus dicam, 
teneris manibus tibias tractat . Chirothecatus 
enim incessit diutius , ut manus soli subtra¬ 
ctas emolliret, ad divitis usum . Deinde li¬ 
centia paulum procedente totum corpus impu¬ 
dico tactu oberrans pruriginem scalpit, quam 
fecit, et ignes Veneris languentibus infldm^ 
mati - 


l Nec minus doctam sparsit manum cfcQjdus illa 
aliptas- apud Juvenalem VI, 421« 22* qui cristae 
• digitos impressit, ac summum dominae femur 
exclamare cotfgit*, 


Digitized by .oogle 


3 i 6 

* Hoc referre etiam juvat, nescio quo a- 
ptius, id schema coeundi, si quis alius, sed 
artis doctae, feminae officiosa manu utitur ad 
testiculos molliter comprimendos natesque 
hiande mulcendas , quo schemate nihil sua¬ 
vius, nihil* dulcius esse perhibent. Hujusmo¬ 
di coitum Octaviae cum Roberto juvante Ma¬ 
nilia peiactum mira ubertate, varietate, co¬ 
pia dicendi pinxit inexhaustum Aloisiae inge¬ 
nium III, 11 5 “v" 116. Octaviam ipsam \o- 
quentep^ponens dein duxit Manilia ad pugi¬ 
latum, veste exuit, nudam collocat in lecto . 
JnsiUtRubertus. En mihi, inquit amplexans; 
summum bonum, omne'bonum! hoc ego tuo 
vectus curru , Octavia , ibo tenebricosum 
istud per iter (pubem vellicabat), ibo ad glo- 
rian&s Uterum , femina, pectus pererrabat 
inspectans curiose. , Demum inturttuit pmro 
nervus! Fave ,. inquit , fave , Venus mea! 
Suavium dedit. Favebo, inquam :. qualem 
me cupies; talem habebis. O nugacem, cla¬ 
mat advolans Manilia: facto opus est,, non 
dicto. Volo utrique praestare operam, et ope 
mea, voluptati vestrae .accrescere delicias no¬ 
vas. Belle arrigis, Roberte: agedum , can¬ 
didum hoc in Octaviae pectus libidines et te 
effunde. Dicente Manilia supeYvolat Rober- 
tus: ballista ferit uterum , at exerrantem et 
resilientem ’ intercipit caudam Manilia ., offi¬ 
ciosam insinuans manum. Veni fugitiva tuum 


yGoogle ifi ergastulum Dionaeum y Jwc,ie, : vQCApty 
dicebat , quas dominae debes operae. Posfj 
Uppacta in pueri lumbos manu impellit : : m(j: 
mento voro puetym 9 absorbeo sursgpfepi. Vp+ 
tat commoveri me Manilia. Tolle id femur 
laevum* Octavia, ^inquit, ccaitend^rOftefum. 
Fit. fit, Rpberte, leni et spissa p^nputg amo j 
Tjes tuos subigitatione At tu, Oc$qyfe, \pSQU- 
lares i^c move, t Fit* Cum scntietfsaller 
alter, adjicit* e libidinis vena epcsfLice vob^s 
prurientes salaciat spumas, tu ,^ Octavia f 
mftte suspirium f :tu, Roberte, morsiunculis 
Octaviam 'pete. Subagitat ille vegeta , sed 
molli et lenta concussione. Amplector , oscu- 
tor^nec npveo* Sentio me remisti,. Suspi¬ 
rium mitto. Nunc, nunc, Roberte* ingemi¬ 
nat nutrix lena, fave, fave Octaviae: rapi¬ 
di tibi ferveant lumbi. Ille urgere-* permo¬ 
lere* Mox collum appetit (lente :, .cjutpm car¬ 
psit: gemitum dedi. Nunc,* nwc, repetit 

Manilia , crijsanti fave Roberto succussu: 
tolle lumbos, saccute pemix. Beneest* alum¬ 
na. - Non ita, puto, lumbprufn placuit fleoci- 
'b&ildle et mobilitate Lais. Coepit collicfueste- 
re dulcis puer, et ego intimos amoris sentio 
mihi sinus liquido exundare intkndio. * Nec 
lateribus peperci, nec dnimae. Ceteriori hitn- 
quam itum cursu ad Veneris metam. Altera 
manu Manilia rriutcebal mihi nates*, altera 
Roberto . Apprehensa identidem summis digi- 


yGoogle 
5i8 


tis caSurdarstringebat, convprimbbat , et fit-. 
Cubantis testiculos molli emulgens compressio» 
iie exprimebat. Defecit puer , et refugit nu¬ 
trix ,; plaudetis manibus: acta fabula. 

' V£nhsta& imagines Cleopatrae et IuliiOae» 
saris et 'Marci Antonii virilia molli manu tra¬ 
ctantis spectare poteris in Monuniens de la vi e 
p. d: d/d. tabulis, IV et XII. Liviae eodem 
modo gratififcantis Augufeto in Monumens da 
culte secret d. d. R. tabula XVI. et iBacctiae 
Fauno ibidem tabula V. 'Masturbantem pro¬ 
prie sio dictum cernes ibidem tabufe IV, puel¬ 
lamque opus Tiberii Othonem paedicantis offr- 
ciosa manu juvantem in Monumens de la oie 
p. d. d . C. tabula XLIV. 

Sed fit quoque, ut delectet libidinosos iria- 
nu solicitate alienW virilia, quo nihil indignius 
tulit Martjalis XI, 23» 

• 

Mollia quad nivei duro teris ore Galesi 

j Basio, quod nudo eum Ganymede jaces , 

Quis negat hoc nimium? sed sit satis: inguina 
saltem 

Parce fututrici solicitare manu • 

Laevibus in v pueris plus haec quam mentula pec¬ 
cat , _ 

Et faciunt digiti praecipitantque virurru 
Inde tragus , celeresque pili , mirandaque matri 
Barba , nec in clara balnea tuce placent . 


Digitized by Google 
- vDmtfl natura mmr^^pars^ima.pusU^^ V \\ 
t Ufw viri*, genita Vt*r* parfa tum.. . 

; : . . :r.,> - .' w.. '• ». * r. \- r > 

Vi^lt, mentulam 4 at#m, e$se maribus , qua 
^terentur puellae, culo f quo yfri. l{m:ur er¬ 
go culp gotius, quam mpntuIa Galesu fodent 
spectai illud ejusdem.^ 71. in Tucc^m, pu$- 
* rps vepdere volentem : , . t . r , ^ 

“ Ah facinus, tunica patet inguen utrinqiie levata , 

Inspiciturque tua Mentula facta manti. 

v\ i v c • . , * \ * 

Nefas es$0 ait, pueros,qoos mollis Tucca ad 
libidinem aluisset, jam Venum exponi, eorum- 
qtre merttulas exspectatas et manu tractatrice 
domini Crescere jussas emtoribus tradi ftispi- 
dtendad. Similiter Eumolpus fricuit nervum 
Encolpio capite 140 Petronii: haec locutus 
(Encolpias loquitur) sustuli tunicam, Eumol- 
poqne me totum adprobhvi. At ille 1 primo ex- 
horruit , deinde , ut plurimum crederet , utro¬ 
que mcmu deorum beneficia (nefrvum rigen¬ 
tem) tractat. * , - / u 

Restat, ne quid promissi transiisse videa¬ 
mur,. ut dicamus de Cognata libidine, quae 
per cetera cava corporis recipitur. Faucis de- 
' fungemur. Ac de mammis quidem Aloisiani 
sermonis pulegio uti liceat. Per Ventris con¬ 
cham utramque , Octaviae verba sunt parte III. 
p. *3 — 25 - pudore luffundi me sentio. Fu¬ 


ji 


Digitized by Google det merruntest f id mammarum mearum inter¬ 
stitium vikm factuni eis* ad Venerem. Per- 
gula est in aedibus nostris , quae mmoenissi- 
nids ; et , nosti, hortorum spectat areas omni 
florurti cbnsitdj geherZ; ‘In ea spatiabantur 
ego et Cuviceus. Amplexabatur 9 suaviaba¬ 
tur > ; Itibdlh { appetebat'morsiunculis. demit¬ 
tit in sinum laevam: molior 9 inquit' 9 impro- 
bumqqid. Depone vestes , corculum . , Quid 
facerem? depono. Defigit in nudum pectus 
oculos . Video 9 subjicit , luo? inter papillas 
dormientem tfwprem. , Vis excitem? Projicit 
dicens supinam in torum mentulam : fervi¬ 
dam» flammescentem (arrigebat praeclarissi¬ 
me) interserit mamipis . {)ui me lpaic.ext- 
merem impotentiae? ferenda erant ultro ci- 
jtroqae omnia . Molli manuum nisu utramque 
conjungens urgebat mammam , <7110 scilicet la? 
ta minus via procurreret sibi nervus t qd volu¬ 
ptatem hanc novam. Quid plura? confpersit 
attonitam insolenti ridiculae Veneris imagine, 
calentique perfudit rore: perfecit » De aliis 
autem corporis cavis, alis, puto, feminibus, 
poplitibus, natibus (oatfbus inquam, non ano ) 
nominas^p suffecerit Heliogabalum: Lampri¬ 
dius cap. 5. quis enim ferre posset principem 
per cuncta cava corporis libidinem recipien¬ 
tem , quum ne belluqm t quidem talem quis¬ 
quam ferat? et Commodum: idem Lampri* 
dips cap. 5. nec irruenljjun in se juvenum ca- 


\ 


Digitized by 


Google rebdt infamia t (Anni parte corporis atque ore 
in sexum utrumque (fellando et cunnum lin¬ 
gendo) pollutus . v 

. - j * .', l »* t ». . k . i 

Licebitne huc referre etiam libidinem eo¬ 
rum? quf ^utmortuas feminas,> aut, statuas 
polluunt ?. neque enim verus coitus est,. ubi; 
UPiVfSjWt 4 mp cpeuntes. In Aegypto quidem * 
QerQdotus refert II * &9- deprensum; quendam, 
e^se,, recenti cadavere muliebri libidinose abu- 
tentem: kaiiq&ijvcti yaq riva <pa<n (UGyopsyov 
v$xqg) izQQjaqHxzai yvvcLty0JS r xccrei&elv Ac rov ofto- 
ti%vov^ qua .de causa lege sancitum esse, ne, 
feminae nobiles et formosae prius traderentur 
conditoribus, quam triduo aut quatriduo post 
obitum. Et quis nescit, quid Veneri Praxite¬ 
lis Gnidi acciderit? Plinius Hist.‘nat. XXXVI,* * 
5. ferunt amore Captum quert&afft,’cum deli - 
tuisset noctu ,< simulacro cohaesisse , ejuSque 
cupiditatis' tsse itrdicem maculhm. Consimi¬ 
lis error tauri , qui, narrante Valerio Maximo 
VIII, ‘ 11. ad/ amoreni it concubitum aeneae 
vaccat Syracusis nimiae similitudinis irrita* 
mento compuUusest. 

{ . • . HO - . • f .. 0 Digitized by Google •. i; .. f - - Citut y. y ui 

DE C U N N I L IN G I S. 

.... ’ » . ; • r 

Satis multo de opereVetftreo, q&ed |>«sr meri- 1 
tufam editui? s sequitut ut quomodo Perteri sa-f 
cW fieri etiam pesSint sine me^tffa-^ r idetel , tt8i , 
Keri possunt aut lingua, aut clileride* Erik* 
igitur dicendum prknura de cunnilingis, dei*** 
dtttribadibufc* 1 * 1 

' Quemadmodum fellatoris' feflatricisve est 
lingere virilia, ita cunnilingi, muliebria. Cun-. 
njlingus peragit opus linguam arrigendo in cun-' 
nura. Hem portentosam dilucide satis et per¬ 
spicue expedivit Martialis XI, 62. 

* i v * * ' * 

. Lingua marita*., moechus ore Momejus, 
Summoenianis inquinatior buccis, 

Quem cum, fenestra vidit a Suburana ^ 

Obscena nudum lena, fornicen} clausitt 
Mediumque mavult basiare quam\ summum , ; 
Modo qui per omnes viscerum tubos ibat. 

Et i)oce certa consciaque dicebat 
Puer <w puella matris esset in ventre, 

( Gaudete cunni, vestra hamque res acta est) 
Arrigere linguam non potest fututricem . 

Nam dum tumenti, mersushaeret in vulva , 

Et vagientes intus audit infantes, 

Tortem gulosam solvit indecens morbus , 

Nec purus esse nunc potest , nec impurur. 


Digitized by Google 

Quae linguae fututrici Mahneji, eadem acd- 
dit paralysis linguae Zoili: Martialis XI, 86 . 

Sidere percussa est subito tibi , Zoile * lingua 
Dum lingis. Certe, Zoile, nunc futuis, ,, 

Cunnilingus erat Baeticus, Cybeles ille sacer¬ 
dos eviratus, in quem Martialis III, 8 >* 

Qtfid cum femineo tibi, Baetice Calle , barathro ? 

Haec debet medios lambere lingua viros. 
Abscissa est quare Samia tibi mentula testa § 

Si tibi tam gratus , Baetice , cunnus erat ? 
Castrandum caput esi s nam sis licet inguine Cal* 
lus, 

Satrm tamen Cybeles decipis; ore vir es. • ■ 

i ■ 

Absque hoc loco minime dubio esset, haereres 
in ambiguitate epigrammatis 77 ejusdem libri: 

Nescio quod stomachi vitium secretius esse 

Suspicor. Ut quid enim , Baetice , cuitQO- 
tpaytie? 

Nam putrida edere posset aeque dici fellator 
et cunnilingus , f sicut in loco Galeni, quem 
supra protulimus, uterque vocatur nonqotpayoQ. 
Sed Baetico res est cum femineo barathro, ore 
vir est $ lingit igitur, non fellat Contra ea 
lingua moecha l Tongilionis Mi, 84* fellat, non 
lingit: nam lingua cuhnilingi moechum imi¬ 
tatur , ~ quia init; fellatoris autem moecham. 


Digitized by Google 

5a4 ^ 

quia initor. Saepe in his nugis minus accura* 
te versati sunt viri docti. Cunnilingus < erat al-, 
ter ex geminis fratribus diversa inguina lingen- 
tibus , apud Bilbilitanum nostrum III, 
Priapi ille vicinus, per quem miselldluctndace 
vix posse jurat ambulare prae fossis diserte di¬ 
citur cunnilingus Priapeio LXXVU 1 . quemSciop- 
pius quidem nihil vult fuisse nisi fututorem, secf 
quid est quod disced^ipua a significatione Vai;bi 
et propria et perpetua ? an fossae ? quasi cun¬ 
nus uf strenua fututione,< ita non posset etiam 
lingua cunnilingi nimio plus lacessitus laxior 
reddi. • Nec Tiberius Caesar in secqssu Capre¬ 
ensi cunnilingorum voluptatem sprevisse vide¬ 
tur: cujus enim alius turpitudinis notam ho¬ 
mini isti omnium notarum inustam putemus 
irt Atellanico exodio, teste Suetonio in Tiberio 
capite 45. assensu maximo excepto, hircum 
vetulum capreis naturam ligurrire , nisi cunni¬ 
lingi? Spectare vis Tiberium ligurrientem? 
Suggerent tibi imaginem i Honurricns de %a vie 
pr. d. d. C. tabula XXII. 

Sextus quoque Clodius iste, cui Cicero sae¬ 
pius oris exprobrat impuritatem ac linguae, 
spurcitiem, pro domo c. 10. et 13. pro Goelio 
cap., 32. cunnos videtur linxisse* Hinc acu¬ 
leus, ille Ciceronis pro domo c. 18* Sexte no - 
ater , bona venia 9 quoniam jam dialeqliQUS es >t 
et hoc quoque ligurris . Certe, si linxit, Clo- 


Digitized by Google 
3 a 5 ^ 


diam, £tiblii Clodii sororem, * Quinti Me¬ 
telli liJtondhi, amicam omnium, linxit: Cice~ 
ro pro domo c. 31, quaere hoc ex Sexto Clo~ 
dio, jube adesse : latitat omnino: sed si re- 
quiri jusseris, invenient hominem apud soro¬ 
rem tuam (Publium Clodium alloquitur) oo 
cultantem se capite demisso . Advertat quae- 
10’caput demissum: mox recurret in Graecis.- 

Neque enim Graeci ab lingendi libidine 
abhorruerunt. Huc pertinent epigrammata 
LXXIV. jLXXV. et LXXVI. in Analectis Brun- 
kii tomo. UI. p. 165. 

LXXIV. 

~ I' 

TJjv cpcoprjv ivonrp eeliyeiv £di8ct£ev "OfitiQos* , 

tj}v ylaaaav & tvonrjp zig <s* i$i$a^ev $%eiv; 

' M 1 

Ludit ignotus poeta in ambiguitate \evhiIyoxty 
probum linguae,usum subjicientis, si 
dico, improbum, si ab <ww} foramen fluxisse 
statuas. 

: ' ' 3 LXXV.. \\ .. 

'JXtpBiS zoficc <pevyt' (pilet uolnsg 'Jpe&deftg, 
iprthnen dlpvQov ig vilayog, 

_Li_ 

u. Sed noxi sororem tantum fuisse Clodiam Publio 
Clodio, appafet ex festivo joco Ciceronis pro 
Coelip cap. f IS, nisi intercederent mihi inimici* 
tiae cum istius mulieris viro: fratrem volui di- 
cerersemper hic erro.* 


Digitized by Google 5a6 »»«• 


Et hoc epigrammate aucupatui* poeta incogni¬ 
tus ambiguitatem verborum CPfM*» ,*o***f, 
j tQijvTjs et «Afwpov niXayoit quae cum ad Al¬ 
pheum , Arcadiae fluvium » e* Arethusam* 
Syracusanum fontem , referri possunt , tum 
ad os demissum cunnilingi, mersi haerentis in 
vulva pathicae, id quidem non sine cogitatio¬ 
ne quadam, adjuncta, de qua post paulo mo¬ 
nemus. 

LXXVL 

Xtlltav xal \il%tov Tea yqdfifutra • is xl il tSto; 

Ul%u Mrl tellmr, *av Tta, xav dvtea. 

Lusus in Chilonem cnnnilingum. Hunc 
ait. jure quodam suo lingere, qui vel nomine 
iisdem literis constante prae se ferat lingen¬ 
tem, et lingentem quidem tum labra oris, ut 
labris lingentis similia, tum cunni, ut dissi¬ 
milia. * , 

Ejusdem argumenti videtur esse Meleagri 
distichon in Phavorinum, ab Huschluo in Ana¬ 
lectis Criticis p. a45. editum: 

EI QapofTvof datetis' fiyxhf daleu' 

(tvrog fiot faviiv eia ISUp eti/wm. 

Uti Martialis, non minus quam Horatius feli¬ 
cissime" saepe audax, III, 34 . narrat posuit 


Digitized by Google ^ 4 e’ 1 W; abutitur adJWIandum, iit 

i T . Aiiqnabtp 'olecmrius ettilludAfcmkiahi «a 
Salteris BjrUnkil tomo II. p> 3 86/ ' '*r i 


' Ov% Srt tov xaXctpov %st%sis \ Sta itio as fucd] j 
dXX* OTituTO 710 uts xai dira tS %ttXa{us. . 1 

ir: 'j ■. ; , - ; " \* r/ i::: ■■■/'_ 1 

4(00 scholiasiac quidem auctor earpere videtilr 
hominem ignavum* et calamum scriptorium 
lingendo, ut alii ungues rodendo, tempus te* 
rentem, ita tamen, iit subiftde ^ttani lingat 
sine calamo , eundum. Sed possif etiarti, at¬ 
que haud scid dri tectiu^, tiaettihi existiinare 
hominem /qu 1 'litfguam~ e*$fcrerrd& obscenum 
gestum cunnilingi praeferre consueverit, v^l 
sine cuhnd, in vita conimuqi. ‘ . \ ^ 

Eo insolentiae processit \ ‘mqjfcsbrqsa libi*}^» 
ut, incredibile dictu, ne siccos quidem cun¬ 
nos lingere trinitati m&didrisi e&paj aiit men¬ 
struo aut alio humore lingerent. Aristopha- 
■Vrti te EqGftflfte ViiSgo ui de «fi- 

'phrade: v f 

- Ov$l itafiTPOvTjqog, dXXa *at itQQgs£svQipu tf 
. xrjv ydq ccvzq, yXmptav ula%%alg ydovals XvfudvBtect, 
iv xaaavQlot<n IfSfycov ttjv dnomvso* 8 qo6ov , ( 

. %td (ioXvvcov irjv vnqvrjv, xcd xvxdv tus iozdqaf* 


Lacessere vulgas/ lambere rorent, inquinare 
barbam, ecod tibi homo iret madides lingere 


Digitized by Google 
<ainnos neq u a quam dedigoapsl ^ecoe, eju^nodi 
barba, qualei. dcprensus Jkd>$hat Ravok Jv*- 
venalis IX, 4 * dum Rhodopes uda terit ingui~ 
ma barbaJ qmmqmm, ne quid 'diffitear ^ u£a 
barba Ravolaepoesit etiam de-ude^pectiae^ 
tutoris accipi. . Ex boc loco Aristophanis , sa¬ 
tis et fere plus quam satis est perspicuo, Intel- 
ligimus, illud quoque yltortonouiv 9 de eodem 
Atiphrade in Verpis v. 1274 ambigue positum* 
cunnilingum magis quam feUatorqm notares > i 
l . , 1 '• i " • , : i \.i;I 

Elx 'AqspQ&Sqr vqXv « Ovpotfoqpt^forro?, . v 

. •, Smrd noT iS/ioce fiaOomt naqa ftqdBVog 
r . T , rU’ 9 V(T£0S ecvTQjiajov htpttOdv ^ 

yXwTroxyufy , e/g ra KOgrcZ* bcassre. 

Rursus is occurrit Iri Pace V. 885 * quo > subla¬ 
ta omni ambiguitate, humorem muliebrem 
'pro jusculo’ haurit: *'* 

t ’, :X;' ' • ; .[ ’ " , ‘ *f 

Ton {topo* afttfg «fogatad* kAdfneu. n 

jQpid? nec in hoc genere Romanorum de&ut 
imitatorum pecus. Senecae debet bmam .Ms' 
mercus Scaurus: de beneficiis IV, 3 1 • quid tu, 
cum Mamercum Scaurum consulem faceres, 
ignorabas , ancillarum suaYum menstruum ore 
iUum hiante exceptare? numquid enim ipse 
dissimulabat? numquid purus videri volebat? 
item Natalis: Epistola 87« nuper Natalis tam 
improbae linguae quam impurae , in cujas ore 

I 


3 : 3!9 

f#pfawp^gabwfar+; t$ui$ diga;wtwqne«% 
TffttWfc ;*&w*4flf9 opruiqe Galemu^appeilare 
cunnilingos capite $$rtp yjdi#iug, • 4 i: . , 


^ :; Jajn plap^ ^pg^eti quidr^i vrfit Nicar- 
cbi in Doi^o^^tem epigratrima tomolli. pag« 
534 >:An 4 eqtqwn{^JfcBdWiJ i;, { ; 

^fr][i(6vcc %, / em ) itavrct Tiaras fUins t prjSlgaQitx 
Tjj %6 Tqos a&v&avltfu. 

xal cv£#ff 77/EuV, I* $oivl%T] 8 s xufhvdug, 

x#x aiv i% ZBfiiltie (mjqo*$ ct(pqs jfyovag. _ 


Adspicit. nihil 6 ursi^n , Mater/ii . pathici illius 
ttfitf^alei t, 97 W> instar-: gratificatur linguae 
arrigendi cupidae v cunnus sit pilosus an depi¬ 
ctus flocci facit: r ^nterdiu videtup ip' Qraecia 
vivere, sed dormire tamen ih Phoenicia,' quip¬ 
pe qui cruore menstrui pjioenicei siv 6 rutili, 
quis nescit? coloris ' ore exceptato inquinetur: 


v. Non multo secus lusisse GonselynmCorduhen- 
.fi$m Aloifie narrat III, 48. erat et liguritor, 
profectae $ . nam aliud.rnihi nihil persuaserint, 
aetatis vitio . Inserviebat vero dibidini j formosa 
viginti annorum puella. Cum vellet mediam 
lambere , se velle dicebat in Lig i^riam. Pote¬ 
rat eandem rem > f atij uncta rr tamencogitatione 
-cunni humantia, tecte etiam significare ita, ut 
v diceret, vellese ire in Phoeniciam, aut in ma¬ 
re rubrum, t aut in, mare salsum;. nunc demum 
penitus inteUigas dXitvqdv Ttslayog , <juo incidit 
•., Alpheus in, epigrammati Anthologiae. Nec muL- 

s 
,Google 
««+ £3o 

ceu Bflcfclllis alter ffemeHBufe *'alitur t < <$&&. 
ttitiTta ? A rtdftfle oculis ttd£ VWfe» cunnilingum 
inguinibus haerentem, patrantem? ^ 

Nec biferiore aetate diftriind defecit'mira 
cunnilingorum r libido. Castoris cfttidetij 
Euni nomina imrttortdlftatf h&tidinvidenda® 
ita tradidit Ausonii ingenium epigrammatis 
120. I2$/T25. 126. ia t 7, 12&. 

‘.si» .. ; **: t v 1 


tum abludunt «algam* Autoiiiana ,de qmbu* 
paulo mdx; nec putrv^cepae aliti ndtarites^ iftidi 
▼orat Baeticus Martiale*** JII* J7. Num, mirum 
foret, si, i*t fellatores ab imitando Phoeriiceo* 
rum hrorem, ita etf : ctmliilingosr a natandi j iii 
mari quodam Phoeniqei ocioris dixissent tpoem? 
%{£eiv? Ecce aut,em dixerunt! Hesjchius: cxvlpcfc 
' cxrjfid acpQodidicnldv, cog td 'ttoit qpomxtjd^roJVl 
Quid enim? schemate: qUorime fenerit tttiunrtirf 
tpoivmiiovteg , quod dicitur o%vXct& canis. Quia 
est, qui ullo putet sensu commodo caninum di¬ 
ci posse aut irrumandi schema, *aut fellandi ,~et 
non oppido sentiat, nihil potuisse aptius excogi¬ 
tari ad"cUhftilingorum libftfriSrtS signifierfhcfim 
* canini sehematis nomine, cum canes inde a le¬ 
gatorum infamia cunnilingo# esse satis stper- 
; que constet? 

■ . f ■ ■ ■ .r 

* 1' £ ‘i * ' • \ : , , T 

.Ovidius ftietamorph. Hj, SOS312. 

Corpus mortale tumidius 
Non tulit aetherios , donisque jugalibus afsit • 
Imperfectus adhuc infans genitricis ab afoo 
Eripitur, patrioque tener, Si ct edere digrt&m, 
Insuitur femori f matemaquoUmpora complet. 


Digitized by Google ***** 55 i 


Epigramma 120 . 

Lambere cum vellet mediorum rpembra virorum 
Castor 9 r nec posset vulgus habere donii,' 
Repperit , ut nullum fellator perderet inguen: ' 
Uxoris coepit lingere membra suae . 

]^%rat*ma i?3 cum lemmate: in Eurwpi li- 
gurUorem: > 

Eune t , quid affectas vendentem Phyllida odores ? 

Diceris hanc mediam lambere , non mdltre. 
Perspice , ne mercis fallant te nomina , vel ne 
: y4*r* : Seplasiae decipiar?, rcave , T 

Dum costum cysthumque putas communis odoris 9 
Et nardum ac sardes esse sapore pari.. 

Diversa infelix et lambit et olfacit Eunus: 

Biftimikm alfa&vm.mrU et otis habet. 

Vade, jocatur, jie PJiyUidis unguentariae 
tuae Gapuensis (Seplasia enim platea Capuae, 
in qua unguenta vendebantur), diversa dona 
communis putes odoris esse saporis ve. Neque 
enim costum 4 olet ut cyathus, • neque nar- 


y- Fortassean hic Castor idem est, qni tradente 
Ausonie in Professoribus Burdegalensihus XXII, 
7. librum cunctis de regibus ambiguis ediderat. 

Plinius Hi st. nat. XII, 12. 'radix costi gustu 
fervens , odore eximio , frutice alias inutili . 

a. Cysthus est Graecum xva&og , pudendum mulie¬ 
bre. - Aristophanes in Lysistrata v. 1160. iydsdb 
nvp&o* y zdhun xccXlioea (otom). . 


Djgitized by Google das * sapit ut sardae, pisciculorum genus sale 
condiri solitum , 5110.. salsamento nihil aliud 
significare vult Ausonius, quam quod m^tri sal¬ 
so auctor epigrammatis Graeci, quam quod 
ipse mox salgamis,, humorem madidi cunni* 
Euno tamen quid lambat, quid olfaciat, mi- 
riiiS'pensi est* - Xfiversalambitet 'olfacit. 'Un¬ 
guenta bene olentia olfacit, muliebria- j male 
olentia lambit., ; Alian».igitur aequitur,legem 
nasus, aliam os liqminis. t . 

.■. i-- i* ’■ ■ '■ -< v t 1 ■ ;v '• V 

Epigramma m eundem Furtum: 

<• • •> ’ ' ' ’ • ' 4 '' ' 

Salgama non hoc sunt quod balsama: ee&ke odo- 
• * ' res: ’ * . • ' • 

tfec male olere mihi , nec bene dlete plbcet. 

Ludit 1 circa 1 eundem fere sensum. f Balsama 
dicit odtores quos Phyllis vendit, salgama, quos 
eihalat concha. Salgamd jproprie sunt radices 
herbaeque * sale conditae in hibernum usum, 
quarum non est ontnihm naridm odor. Quod 
addit, nec male nec bene olere sibi placere, 
expressit illud Martialis VI, 55., in Coracinum, 
gyi et ipse erat cunnilingus: malo quam bene 
olere nil olere* > 


6. Plimuf Historia naturali XII, 12. d* folio nar¬ 
di plura dici par esiy ut principali in unguentis. 


Digitized.by Google Epigramma 1 26. 

Aatg , "Eqcoq , «f m Iw$, Xsiqav, et *Eq(d$ , ‘'Irtifif 

1 * f ’.. aZfer: 

Nomina si scribis, prima elementa adime. \ 

Ut faciam verbum, ^uod tu facis, Eune magister, 
toiceH rhe Lathifa non decet opprobrium'•* 

Primae literae sex nominum Graecorum effi¬ 
ciunt lingit. Similis lusus poetae phal- 

lici carmine LXVII. in verbo paedicare: 

P e helopes'primam Didonis prima sequatur, 

Et primam cani syllaba prima Remi. ■ 
Quodque fit ex iltis , mi&i fu deprensus in horto 
Fur dabis : hac poena culpa luenda tua est . 

Ludit vero etiam Ausonius in ambiguitate^/a- 
ciendi vetjbum. Non vult ipse facere , -id est 
ponere , verbum lingere , ut* Latinis attrfbus 
turpius, Eunus tamen illud verbum non dubi¬ 
tat facere, id est agendo exprimere. k ^ 

Epigramma 127. ^ 

Eum, quod uxoris gravidae putria inguina iam¬ 
bis , 

• * • r 

Festinas glossas non natis tradere natis * 

• ■ • f 

Videris, inquit, jain natis tuis nondum natis 
glossam, linguam intelligit, arrigendo# mu- 
lius tuum grammaticum ita’ praestare, Ut glos- 


Digitized by Google sas, obscuriorum verborum nunc intetiigit in¬ 
terpretationem, * iis tradere festines. Sic gra¬ 
vidas etiam linxit Mannejus Martialeus» quem 
supra in partem vocavimus» 

Epigramma 128 cum lemmate2 ad eun¬ 
dem paedagogum liguritorem: 

Munus Syriscus inguinum liguritor , 

Opicus magister (sic eum docet Phyllis) 
Muliebre membrum quadriangulum cernit 9 
Triquetro coactu Delta Uteram ducit* , 

De valle femorum altrinsecus pares ragae 
Mediumque f fissi rima qua patet ■, callem 
Psi dicit esse: nam trifissilis forma est* 

Cui ipse linguam cum dedit suam 9 Labda est 9 
Veramque in illis esse Phi notam sentiU 
Quid imperite Rho pultas ibi scriptum $ 

/Ubi locari lota convenit longum? 

MiseUe doctor , Tau tibi sit obsceno f 
Tuumque nomen Theta sectilis signet* 


c* Quintilianus Instit. orat. I, 1. potest interpreta * 
tionem linguae secretioris , quas Graeci ylcoaaaa 
Oocatot, ediscere-. Alcumus m Grammatica pag. 
2086 operi* Putschiani: glossa est unius verbi 
vel nominis interpretatio , ut: catus,id est 9 do - 
ctus. Qua Occasione datd liceat bibliothecae au* 
licae Coburgensis praefecto adnotare, esse in ea 
egregium operis Putschiani exemplar cum ad- 
scriptis in margine libri quarti et quinti Priscia- 
• *i vatiis lectionibus manu Joaunis Schefferi, qui 
anno 1679 Upsaliae obiit, ita praefantis: quaa 
in hoc libro ad Prisciani lib. Ir et V ad margU 


Digitized by G • ogle 355 ^ 

Qpjcum edicit liguritor#»'*. qpfa fr*queo&&* 
TfHW faitt Fe$fo t£$to, Os Qt$ ^ive Opicis fcpur- 
c#ru*jv libidinujn Ustis.. Jocatur deinde, yel 
P0tiu$ Eunum proponitjoc^otaminforma pu- 
d$qdi muliebris , * quod. illi ait videri aut qua- 1 
triangulum , aut triangulum > ut respondeat 
figurae Graeci : ^> querr>admodum ot Aristo- 
phapee cunnum fi&rcc dixit in Lysistrata v. 151* 
&tXra na^texexd^heui aut simile W lvUraa, ita 


i aeni notata reperluntur , facta sunt ad exempta* 
• manuscripti perantiqui atque optimae notae , in 
quo multa pristinae Romanae scripturae vestigia 
reperiebantur ,' e± g. dirivare pro derivare , />«- 
neultimus et antepeneultimus pro penultimus et 
antepenultimus } Oralius pro Horatius 9 et plura 
'' otidi ' 

f, i : .. ' ’ ■ 

d. Quoniam forte sermo incidit de forma pudendi 
* inftliebris, non erit instituti nostri ratione alie- 
>rium, semel subjicere iHius membri nomina La- 
( j tpia , maximam partem ex Aloisiae thesauris 
•' collecta: ager, arinultrs, arvum, caverna, olito¬ 
rium, concha, euantis, cymba, cysthus, fossa, 
f , hortus, interfemaneuna, navis, ostium, porcus,' 
4 porta, rima, saltus, scrobs, sulcus, vagina, vir- 
1 1 gieal, vulva. Et 'quid impedit, eruo mmus adjiw 
ciamus virilium quoque nomina? En haec illa 
sunt: arma ventris, catapulta, cauda, caulis, 
colei, column^, contus, coleata cuspis, fasci- 
, ( *um> basta, inguen , machaera, mentula, mu- 
.tinus, muto, pieryus, nota virilis, palus, pecu- 
ponis, pessulus, phallus, piiuqi, pomum, 
.. ; pyramis, scapus, sceptrum, seminale membrum, 

, subula 9 taurus, telum, tormentum, trabs, thyr- 

vv suti vasa, WCWUifti Tena, veretrum, verpa, 
verpus, virga, vomer. Sed plus satis| 


/ 


Di^itized by Google quidem, ut ragae, utraque* patt^ 

cingentes, labrA sint cunni/medius callis, quia f 
patet riitoafi&si, sit os- vulvae> forma autem' 
trifissilis S* literae, quam m Technopaegnia 
versu tricomigeram furoam vocat, 're-' 
praesentet speciem rinlae per lineam mediam,> 
labrorum'per brachia utrinsebus annexa. Ad- 1 
dit,‘ Labdam e&se Euntfm, ciim lingat, a prf- T 
ma Ktera viprbi neque eum posset ($iin y 

in partibus istis haerens veram linguae fututri¬ 
cis notam O esse sentiat. Quae omnia ixrcer 
ipsa clariora nescio ctirobsctira esse questus sit 
eruditissimus Elias Vinetus: Nec ita tfthlto 
plus laboravi in eo quod subjungit Ausonius de 
Rho et Jota literis. Si quidem lectio sana est* 
id mihi Velle videtur: non eist, Eune, /quod 
hastam tuam patrantem similem esse praedices 
P literae Graecorum , coleatae cuspidi^ Spe¬ 
ciem prae se ferenti, qui non alia hasta utaris 
ad Venerem, quam lingua,/cujus formajti*ip¬ 
se non negabis magis convenire cuspidi non,* co¬ 
leatae , qualis est figura JCfa literae : iifempe 
me non fallis» scientem , velle te, videri fion 


e. Nam altrinseem Aesonio est Idem quod ntriit- 
secus, ab utraque parte. ' Sic Lactandus de ‘opi¬ 
ficio dei fcftp. 8. quarum (aurium) duplicitas in¬ 
credibile est quantam pulchritudinem prae \4&. 
tat,"quod lum pars utroque similitudine orhata 
€$t,< tum- ut 'venientes atttinsticus vocis facilius 
colligantur. ‘ *' 


Digitized by Go . : tam cunnilingum, quam fututorem, ut Gai> 
gilius ille, de quo Martialis III, g6. lingis, 
non futuis meam puellam , et garris quasi 
moechus et fututor . Postremum imprecatur 
homini crucem per Tau, mortem per Theta. 
Ac de hoc quidem res certa: constat enim ® 
literam in Graecorum judiciis notam fuisse 
condemnationis, a prima liiera vocabuli frava- 
tog ductam. 1 De illo autem utique est dubi¬ 
tationi locus. Nam te latere nolo, in libris et 
scriptis et excusis pro Tau dari #, quod licet 
praeeunte magno Josepho Scaligero haud ab- 
surde accipi possit de laquei collum obstringen¬ 
tis figura, hoc tamen mihi aliquid scrupuli in¬ 
jicit, quod litera composita, minor, per com¬ 
pendium dubiae antiquitatis scripta, in serie 
literarum simplicium, majorum, plene scri¬ 
ptarum , locum minus aptum occupare videtur. 
Quare haud scio an Ausonii manus dederit 
tav, unde, litera prima alicujus librarii men¬ 
do neglecta, facile nasci potuit ccv> deinde ot/. 
Crucis certe signum Tau esse, neminem fugit. 
Tertullianus adversus Marcionem III, 22. ipsa 
est ei\im litera Graecorum Tau , nostra autem 
T, species crucis t 


/. Persiui IV, 13. et potis es, nigrum vitio praefi¬ 
gere Theta • Videsis etiam Martialem VII, 36* 

22 


Digitized by Google 

338 


Ut imuaaarq ita, et multo etiam magis* 
cunnum Kngere in seniores potissimum • cade*, 
re videtur, quibus mentula stare negat* Aloi- 
sia III, 48 « era t (Gonsalvus Cordubensis )% 
liguritor * provectae , nam aliud mihi nihil[ 
persuaserint , aetatis vitio* Martialis XI, 48 . 
cur lingit cunnum Blatara? ne futuat. Idem. 
VI, 26* arrigor e desit posse Sotades: lingit. 
Idem XII r 88» 

J Triginta tibi sunt pueri totidemque puellae ; 

Una est , nec surgit mentula: quid facies? 

Nempe linget, ut Linus apud eundem XI, 26. 

Illa salax nimium , nec paucis nota puellis 
Stare Lino desit mentula: jlingua cave • 

Fortasse et linxit Sextilius: Martialis II, 28» 

Rideto multum, qui te, Sextille , cinaedum 
Dixerit , et digitum porrigito medium. * 


f. Potissimum inquam: nam placuisse interdum 
et junioribus lingere quos molere potuissent 
cunnos, per singularem quandapi lasciviae im¬ 
potentiam, cognoscimus ex IVfartialeo XI, 86. 

Sidere percussa est subito tibi, Zoile , lingua , 
Dum lingis: certe , Zoile , nunc futuis . 

h . Cum digitus medius porrectus, "reliquis incur¬ 
vatis, tentam repraesentet mentulam cum co¬ 
leis suis, factum est, ut medium digitum hoc 
modo ostenderent (Graeci Uno verbo dixerunt 


Digitized by Google . Sed} nfc paedico es, nec tu, Sextille, fututor, 
Calda Vetmtillae nec tibi bucca plaeeL 
Ex istis nihil es, fateorSextille: quid ergo es? 
Nescio; sed tu scis, res super esse duas. 

Duae fres supererant Sextilio , fellare etlinger^, 
ut qui nec fututor, nec cinaedus, nec paedi¬ 
co, nec irrumator esset. Utram praetulerit, 
wn liquet. " ' 

Eadem causa lingendi est eunuchis, * quae 
senioribus non amplius pene potentibus. Gre- 

4HupccXL§uv) cinaedis? sive pelliaiendis, sive irri¬ 
dendis: Martialis J, 93. saepe mihi queritur Ce- 
stus 4angi se digito, Mamuriane, tuo: atque 
etiam aliis, quos vellent despicatui habere: idem 
VI, 70. ostendit digitujn sed impudicum (medi- 
^ cis Marti anus semper bene valens). Tulit et 
/ i planas nomen miser ille digitus: Persius sine 
> uHa, obscena cogitatione adj uncta II, 33-. avia 
t^tpuerum infami digito expiat. . 

i 

t Eunuchos tamen, quibus testiculi tantum aut 
^ e sfeM sunt, aut collisi, non penis resectus) neu- 
tiquam deficit libido: futuere etiam possunt, id- 
que eo securius , quod' nihil gerierant. Res be¬ 
ne nota erat matronis Romanis. Martialis VI, 
67. . * 

Cur tantum eunuchos habeat tua Gellia, quae¬ 
ris, 

Pannice* Vult futui Gellia, non parere. 
Juvenalis VI, 365-* 67. 

Sunt quas eunuchi imbelles, ac mollia semper 
Oscula delectent, et desperatio barbae. 

Et quod abortivo non est opus. 


Digitized by 


Google goriud Nazianzenus in Epitaphio Basilii magni: 
ts$ ix rfjg yvvcuxavlndog , rsg iv yvvcagiv av- 
$Qctg , yvvatxag, tig rS to /iovov ccv- 

dgixvg zrjv , dcifieiav , oS to gwdixcog adsXycilvew 
m %%ovte$, cj Svvavrcti povov, ty yXeSrry noQ* 

VZVHGIV. 

Male cunnilingis olebat os, unde basiatio¬ 
nes cunnilingorum aeque vitabantur ac fella¬ 
torum. Martialis XII, 87 * 


Hieronymus in Vita Hilarionis: procurator cald - 
misttatus, et ih Idngam et securam libidinem 
factus spado . Ut certior esset libido, testiculos 
non prius exsecandos callidae curabant, quam 
panis in justam magnitudinem crevisset, veren- 
tes, id si ante diem fieret, ne pusilluS exiguus- 
que. jaceret. Spadones poscunt befae * mutonia¬ 
tos, qui po&sint tel Priapum provocare, vel 
expletorum podices discerpere. His r futui cu¬ 
piunt, partus securae. Juvenalis Vi, 367-*H577* 

Dia voluptas ‘ -r * s 

Summa tamen, quod jam calida rnatufiq ju¬ 
venia 

1 Inguina traduntur medicis , ;am pecline mgto. 
Ergo exspectatos ac jussos crescere primum 
Testiculos , postquam coeperunt esse bilibreS, 

' Tonsoris damno tantum rapit Heliodorus . 
Conspicuus lohge cunctisque notabilis intrat 
Balnea , nec du6re custodem vitis et horti 
Provocat a domina factus spado . Dormiat 

ille 

Cum domina, sed tu tam durufn, Posthume, 
jamqUe 

Tondendum eunucho Bromium committere 
. nolu 


Digitized by Google 


! ' Paedjconibus os oler$ dicis, 

v Hoc si sic , ut ais, Fabulle, verum «#> 

Quid ti* credis alere cunnilingis? : : 

Idan XII, 59 . . ; • 

Te vicinia tota, te pilosus " 

Urrcdso premit osculo colonus , 
fellator que recensque cunnilingus, 

t Hirci videntur et cunnilingi et fellatore» 
propter oris foetorem dici Catullo XXXVII* 
3. 4i 0. 

Solis putatis esse menttdas vobis, 

, Solis licere quidquid est puellarum . 
Confutuere , et putare ceteros hircos ? 

Cave putes, hircos vocari hoc loco capros ca- 
stratos, contra perpetuum loquendi usum, 
hircos jubentem capros esse integro^; Redit 
sententia eodem, via autem diversa. Putatis, 
inquit, solis esse penes vobis legitimos ad fu¬ 
tuendum, ceteros oris hircino foetore prodere 
cunnilingorum fellatorum ve olidam spurci¬ 
tiem, atque illa ipsa spurca libidine inertiam 
inguinum effoetasque vires, per quas nihil pos* 
sint, nisi aut fellare aut lingere, more solito 
eorum, qui arrigere dedidicerint. Nunc ple¬ 
nius intelliges aculeum illum Atellanicam* in 
Tiberium Caesarem; .hircum vetulum ca¬ 
preis naturam ligurrires 


Digitized by Google Malebant fututores haberi quam cunnilin¬ 
gi, primum,ne deterrerent basiatores: Mar¬ 
tialis VII, 94. centum oecurrere *mato cunni- 
lingis: Suetonius de illustribus grammaticis 
c. 23. sed maxime flagrabat (Remmius Palae¬ 
mon) libidinibus in mulieres , usque ad infa¬ 
miam oris 9 dictoque non infaceto notatum 
ferunt cujusdam, qui, cum in turba osculum 
sibi ingerentem # quanquam refugiens , devi¬ 
tare non posset , vis tu , inquit , magister 9 
quoties festinantem aliquem vides 9 abliguri* 
re? vel convivas: Aristophanes in Equitibus 
v. 1285. 86 * de Ariphrade: 

~ "Oatig Sv ifnSzov fordqa firj a<p68q* (tdeXvrcizas , 

§T 8 no/ ia vavtS rjpSe xlscai novqql*. 

deinde vero etiam ne lumbos exhaustos jacen- 
temque exiguum cum ramice nervum prae se 
ferre viderentur: Martialis III 9 96. 

Lingis, non futuis, meam puellam , 

Et garris quasi moechus et fututor. 

Proinde pperam dabant cunnilingi, non minus 
quam fellatores, ut unguentorum odore spur¬ 
citiem oris dissimularent: Martialis VI, 55« 

/ Quod semper casiaque cinnamoquS 
Et nido niger alitis superbae 
Fragras plumbea Nicerotianas, 

Rides nos, Corttcihe, hil olentes: 

Malo, quam bene 'okre, nil olere . 


Digitiz^d by Google ffe dubites, feflator fuerit Coracimlfc ah cunni¬ 
lingus , palam r et aperte cunnilingus dicitor 
IV, 43* 

Non dixi , Coracine , te cinaedum: 

Non sism tam temerarius , nec audax • 

Quod dixi tamen , /ioc /eue et pusillum est, 
Quod notum est , qruod et ipje non negabis. 

Dixi te | Coracine, cunnilingum • 

Venerem putabant injurias et sibi et ‘suis 
illatas non tantum ita ulcisci, ut rei essent pa¬ 
thici, verum etiam ut cunnilingi. Hinc pa¬ 
thica libido Philoctetis ,' Herculis haeredis , 
quam Lemnia suasit egestas , ut verbis utar Au¬ 
sonii epigrammate 71. qua libidine Venus 
vindicasse fertur vulnera Paridis : Martialis 
H, 84 - 

Mollis erat facilisque viris Poeantius heros: 
Vulnera sic Paridis dicitur ulta Venus • 

Hinc Martialis loco modo citato cunnilingum 
esse jocatur Sertorium, quasi si Erycam, fi¬ 
lium Veneris, occidisset: 

Cur lingat cunnum Siculus Sertorius , ftoc est, 

Ex hoc occisus, Rufe, videtur Eryx» 

Videntur cunnilingi fere palluisse, cujus rei 
causam ut aperiant medici curent. Hinc de- 


Digitized by Google 


344 

mum intelliges, quid salis insit in epigramma* 
te JVJartialeq de Charino I, 79. 

Pulchre valet Charinus , et tamen pallet . 

Parce bibit Charinus , et tamen pallet . 

Bene concoquit Charinus , et tamen palleU 
Sole utitur Charinus , et tamen pallet. 

Tingit cutem Charinus , et tamen palleU 
Cunnum Charinus lingit, et damen palleU 

Scilicet in causis non pallendi numeratur deni* 
que et vera causa pallendi. Similiter videntur 
«jtiam fellatores palluisse, Catullus LXXX* 

' Quid dicam , Gelli, quare rosea ista labella * 
Hibertia fiant candidiora nive 9 
Mane domo cum exis f et cum te octava quiete 
E molli longo suscitat hora die. 

Nescio quid certe est. An vere fama susurrat, 
Grandia te medii tenta vorare viri ? 

Sic certe clamant Virronis rupta miselli 
Eiae et emulso labra notata sero . 

, \ 

Rupta ilia sunt irrumatoris, labra emulso 
Virronis semine notata sunt Gellii fellatoris; 
re ipsa locum paulo ambiguum sic accipi 
jubente. Ceterum Virronis pathici, nescio 
an ejusdem, supra mentionem fecimus ex 
Juvenale IX* 35 » quamvis te nudum spuman¬ 
ti Virro labello viderit. 

Nec minus videntur pathici quam fella¬ 
tores palluisse. Juvenalis II, 50, Hippo 


Digitized by Google subit juvenes et morbo pallet utroque* Pa¬ 
thicus erat, ut qui subiret juvenes; fellator, 
ut quem opponeret poeta feminis, sibi pu- 
denda invicem non lambentibus :• Taedia 
non lambit Cluviam , neo Flora Catuliam. 
Rarissimae enim cunnilingae, etsi non pror- 
sus inauditae : unius certe memoriam ser¬ 
vavit Martialis, de qua capite proximo. 


(Japut VI. 

D E T R I B A D I BU S. 

Tribades dictae a VQipto frico, frictrices, 4 
sunt quibus ea pars naturae muliebris, quam 
clitoridem vocant, in tantam magniiudiqem 
excrescit, ut possint illa pro mentula vel ad 
futuendum vel ad paedicandum uti. Excre¬ 
scere quidem solet clitoris, 1 quae est caruncu* 


h Dictae etiam sunt hrcuQfe$ieu. Hesychius: htai- 
qIsquu ZQifiddsc. Et fheraiQfeQicu f eodem* au¬ 
ctore : dtSTcuQtsQiai, yvvalxsg al 1 ttrqccppsvca 
flt qos tccq kztHQag ini evvueloc , dg ol &v8qe$, otov 
vgipadeg, 

2. Aloisia p, 36. 37. sed de clitoride (Tulliae ver¬ 
ba audis) me fugit dicere . Speciem penis refert 
membranosum corpus in extrema fere pube. Ac 


Digitized by Google 
546 ~~ 

la perquam irritabilis, palpitans, peni haud 
absimilis, omnibus feminis, nOn in coitu so¬ 
lum r cujus delicias titillatione adaucta credi¬ 
tur mirifice juvare \ verutn etiam prurienti¬ 
bus; tribadibus vero aut lusu naturae» aut cre¬ 
bro usu praeter modum crescit. * Arrigit tri- 


si penis esset , obdurescit tentigine: improba adeo 
titillatiohe feminas inflammat vividioris paulo 
naturae , ut adhibita man.u , si irritentur ad Ve¬ 
nerem , plerumque non exspectato conscensore 
ipsae sponte colliquescant . 

nt. Nisi.tribas fuit, potuit*certe illa esse, quam 
vidit Platerus, teste Venetto in libro de arcanis 
/ rei Venereae JPrajicogallice l&ripto I, 1, 8. cui 
clitoris, quae aliis, cum maSnme exfcrescit, solet 
esse plus minus dimidium digiti minimi longa, 
non brevior erat anseris collo. Quid mirufri» t si 
feminae' pensilibus nimis peculiatae de tanto in¬ 
commodo tollendo valde sollicitae sunt? Ampu¬ 
tatio tamen' periculosa. Platerus saltem jam in¬ 
stitutam non ausus est persequi; ne instituet^ 
‘quidem , etsi regina flagitante, Rodohamides» 
medicus Aegyptius saeculi XI, narrante Venetto 
IV, 2 . An-audaciores'fuerunt illi, quibus mu¬ 
lieres castrandas tradidit Adramytes Lydorum 
rex? Athenaeus XII, 11. o 8’ §v &dv&o$ iv rjj 
dsvzsQtt zcov Avdiaytcov 9 Adqa/ivzqv cpqd fc5v Av- 
6 ojv paailecc 7tQ(QTOV yvvaiyiccs evvv%l6avzu %qrp- 
ctvzalq avzl dvdqmv tvveioov. Quicquid 
fuerunt, fuerunt male torquendis interpretibus 
hae eunuObae. Sunt qui de fibulis- cogitent, 
quales .hodieque ferunt Italos Hispanosve zelo¬ 
typos uxorum pudendis, ut pudicitiae cingula, 
imponere; sunt, qui de suturis, quibus cunnos 
puellarum tueri solent Angolitani et Congitani: 
sed liaud scio ari ita explicare sit desperare. Ne-. 
que istae id passae videntur, quod etiamrium 
1 


Digitized by Google bas* cunnum cuhmm, laetissima per- 
mulcetur voluptate K praestat titillatiofaemT «isi 
justam »^iqqam tamenw fiwninae quam subi¬ 
git: quid multa?* omqjfe facite quae £ututorv 


paticonstat pueHas-epud Arabes, Cbptos, Ae- 
thipp$S, ct in regienibosquibuadam Persiae et 
Africae- nigrae, 'quibus praeputium clitoridis 

j iraeeiditur, cujus rei;testes, bene multi satisque 
pcupletea nominati, sunt, in Encyclopaedia Er- 
schii et Griiberi sub voce Bescbneidung: nam 
qui fieim potuit, ut quod institutum esset, ut 
foecundius parerent , £d ipsum svv8%lfeiv diceret 
Athenaeus? Fuit cum illas tribadas tiiissS puta¬ 
bam, resecta clitoride immani eunuchas factas, 
nunc autem magis adducor ut credam, transtu¬ 
lisse regem ad mulieres; quod factum esse, no¬ 
vimus in , feminis spbus. Aristoteles in Historia 
animalium IX , 60* Inrifiv.evcu da %td q %cmqt,a 
tav ftrjtewv vcov r &ge firjKETi deio&cu e%siag, 
dl%a 7U<*lv8<s&cu xa%icog. ? £%xipvixai 8 e vrjgev- 
corsa 8vo qfiigas , elxa HQB/idaavves ecav otzl~ 
c&laev Oite&cav xifivaai ro 'qrqov , rj rolg &$qmsiv 
ol og%&is paliga cpvovvai * ivvuv&a yag iiel xalg 
Tjftigcus ixmicpvnsv $ xa«p£a.< Plinius Hist. nat, 
Vltr,„51. castraAtur, feminae-(snee) qubquc, si - 
pkti' cameli, post bidui mediam suspensae per- 
■■ nis.pasietioribus (vulgatum ' prioribus er com¬ 
pendio scribendi male intef&cto natum videtur), 
vulva recisa: celerius ita ^pinguescunt. Columel¬ 
la VII, 9, 5. feminis >quoq%ie ( subus) vulvae 
ferro exulcerantur , : et cicatricibus clauduntur, 
' ne sint genitales, .Nec hodie rem exolevisse, ad- 
notavit Sehneiderua ad. Columellae locum modo 
prolatum: castrari enim feminas sues, vaccas, 
equas, oves, ita 1 quidem, ut ovaritf aut tubae 
Fallopianae reseceritur. > Quidni statuamus, 
Adramytem simili ratione grassari coepisse in 
alterum seoum, ut recisas locis, ubi ova usulie- 


Digitized by * 


quae ^paedico, praeter effluvium seminis , quan- 
% quam nd sic quidam tribadis coitus semper pia- 
lie siccus erit, cum etiam feminae soleant sal¬ 
tanto libidine colliquescere. * 


bria delitescant/ stetifea redderet feminas? Ve* 
- rum prisci Aegyptii/ qui teste Strabdne libro 
XVII. p. 824. ntQizifivBiv , %al rd &iflea Invifs- 
vuv consueverunt, mihi quidem videntur non 
tam Lydorum more resecuisse locos ovorum in¬ 
tus reconditos/ quam praeputium clitoridis prae¬ 
scidisse, ut in illis Oris adhuc fieri paulo ante 
J monuimus: nam cum t6 kf/tmV junctum sit 
ro> itBQiT&fivstv, consentaneum est , rem similem 
potius intelligere^ quam longe dissimilem^ 

* ' ' ■ ■ 

n. Ecce iterum Aloisia p. 37. profecto dum me 
(Tullia loquitur) Callias nequitiis suis conscele¬ 
rat, dum demulcet, dum attrectat, id ipsum 
(colliquescere) sqepe saepius experta sum. In¬ 
tra ipsius manus in his locis liberius ludentes 
copiosus decidit ex horto meo roscidus humor. 
Hinc illi in me jocorum larga seges , et facetia- 
• . rum campus . Sed quid facerem7 In cachinnos 
. . erumpit , rideo ^go. Petulantiam ejus increpo, 

increpat libidinem meam: ludus sumus alter al¬ 
teri, et dum ludimus verbis, re prosilit it\ me, 
sternit volentem nalentemque, init jacentem, et 
quod * humoris h&rtum meum amisisse jocatur, 
vi magna refundit e suo, nihil ut querar per ejus 
culpam mihi periisse. Item p. 74. Compressit 
me (Tulliam) arctius Callias , promovit in ute- 
. . rum meum ea vi caudam ardentem, ut etiam 
videretur velle se totum in corpus meum im¬ 
mergere. Defluxit tunc in me deliciosus imber, 
et simul sentio etiam, me liquescere, sed tanta et 
, tam incredibili cum voluptate, ut nulla amplius 
• in hoc Veneris furore habita honestatis ratione 
, urgerem ipsa Galliam, subsultibus crebris fati- 


Digitized by Gc Hujus vbluptatis insolentiam Lesbiis muHe* 
ribus (ubum coeli temperie, an soli$fon- 
tiumve singulari virtute , an aliis de causis, 
parum liquet), admodum familiarem fuisse, 
antiquitus fama exiit» Lucianus Dialogo me¬ 
retricio quinto p k 549 tomi VII Operum i rot- 
avtag ( haiQigQiag) Ahsfim Xiyadi yMucxag, 
vtco avdgdSv f ilv sx i&ekiaag avzo 7tctG%eiv , yv- 
vai£l Si avtag TtXrjGia^aag^ SdTtSQ avdgctg. id 
si Lesbidibus in usu quotidiano positum erat, 
sano videntur natura ipsa duce * rem excogita¬ 
visse, ut prurigine intoleranda levarentur. Tri¬ 
badum omnium celebratissima et regina cui 


♦ 

garem , rogarem ut properaret ita defecimus^ 
resolutis quasi artubus , ambo eodem temporis 
puncto . Jam facile perspicies, quo intendat epi¬ 
gramma Sosipatri in Analectis Brunliii 1, 504. 

Me%Qiq censens Lo&r] Xsvkov pevoq djicpozi-QOKU, „ 
%al zlcoqlq nagsrotg ij-sxv&r] ftsXsoi. 

Reisluus quidem Xsvxov pivdg censebat stidoris 
esse guttaS: Vahl virus est, quo in ultimo vo¬ 
luptatis aestu diffluit uterque sexus. Aloisia p. 81. 
cum dicerem (iterum audis Tulliam), ipse su¬ 
perincumbens *intorquet summis innixus viribus 
hastam, irfiplet foecundo fore uterum , distilfat 
etiam mihi album virus. Voluptatum ma¬ 
gnitudini impares ambo alter in alterius ample¬ 
xu sumus resoluti. Plura exempla huc facien¬ 
tia passim protulimus ex Aloisiae divitiis. 

o. Quae enim nimia clitoride laborant, iniri ne¬ 
queunt, unde libidinantes vix aliter sibi consu¬ 
lere possunt, nisi ut tribadas agant. Conferas, 
si tanti, Venettum IV, 2. 4. 


Digitized by 


Googk noti dicta Sappho», et ipsa Lesbis ? quam qui* 
dem post Maximum Tyrium plures tali scilicet 
infamia optimo consilio liberatum iverunt# sed 
audias ipsam Ovidianis .verbis (an dubitas» 
reddi his firmam ratamque antiquitatis senten¬ 
tiam?) importunos liberatores deprecantem, 
Ebroid. XV, 15—20* 

jVec me Pyrrhiades Methymniadesve * puellae. 
Nec me Lesbiadum cetera turba jpvant. 

Vilis Anactorie, vilis mihi candida Cydno , 
v Non oculis grata est Atthis, ut ante, meis. 

Atque aliae centum, quas non f sine crimine 
amavi. 

Improbe, rpultarum quod fuit, unus habes • 

et versu 201, 

\» 

Lesbides, infamem quae me fecistis amatae • 


p. Pyrrha et Methymna civitates Lesbi sunt. Me¬ 

la II, 7. in Troade Lesbos , et in ep quinque 
olim oppida: Antissa , Pyrrha, Er es os, Methym* 
na, Mytilene. v ~ 

q. Parum refert, legatur quas non sine crimine 

amavi, an cum libris quibusdam quas hic sine 
crimine amavi. et si hic praeferas, erit 

in ipsa excusatione confessio accusationis: neque 
aliud poscimus, nisi ut concedatur, opinionem 
de tribadica Sapphus libidine* non recens esse 
commentum, sed jam antiquis temporibus»’ quo 
jure nescio-, percrebuisse. An potuit mutuus 
puellarum amor ullo unquam nomine aliter in¬ 
famia adspergi, quam tribadico? 


Digitized by Google 35i 

En hae sunt primum generatim, quas suhagi- 
tavit Sappho ; , Pyrrhiades Methymniadesque 
puellae, deinde nominatim Anactorie, Cydno,, 
Atthis: quibus addit Suidas Telesippatn et Me¬ 
garam : ixctlQcti $h avtrjg xal ipLkcu ysyovaGt, tgeig, 
$ Az&ig , Tekeal 7 C 7 tcc , MsyaQct, 7 Cqoq Sg xal diccfio- 
kqv 66 %s v ala%Qag cpikLag. Quae veterum loca 
cum satis sint aperta, et nihil habeant ju¬ 
stae dubitationis, licebit inde explicare ea, 
'quae alias utique obscuriora et ambigua vi¬ 
deri possent; ut masculam Sappho Horatii 
Epist. I, 19, 28* querentem puellis de popu* 
laribus ejusdem OjcL II, 15, 25. . Ovidiana 
de arte IU, 33u nota sit et Sappho: # quid 
enim lascivius illa? et Tristium Ii, 363. Les - 
hia quid docuit Sapphcr 9 nisi amare puellas? 
IVlartialeqm YU, 68. r r 

Carmina fingentem Sappho laudavit amatrix: 

Castior haec f et non doctior illa fuit . 

Aliam tribadem Lesbiam, Megillam* liberri¬ 
mum nobilitavit Luciani ingenium dialogo lau¬ 
dato, lepidissimo illo, riec ultra modum ob¬ 
sceno, nam abrumpitur, cum maxime dicen¬ 
dam erat, quod res esset, quamvis hunc Ger- 

x * 

, - - — • \ 

r. Vide, num sine causa factum sit, ut proximum 
epigramma 69 Philaenim, tribadem tribadum, 
sugillet. 


Digitized by Google / 


35 ^ 
manice ut vferteret virgineus Vilandi nostri pu¬ 
dor neutiquam tulit. Leaenam introducit phi¬ 
losophus Samosatensis exponentem, quibus ar¬ 
tibus a Megilla sit ad obsequium allecta. Le¬ 
aenae quidem interroganti: axav ov xctl xo av- 
ixsivo l%sig , *Cal noislg xr\v Aripcovacoav 
(nam et Demonassam tribadico more permole¬ 
bat Megilla) o 7tsg ot SvSQsg ; haec fere respon¬ 
det: ixsivo psv 9 c5 Aiaivcc , ax diopeti ii 

izctvv amis' ISiov Si ttvee xpoxov qSl<o nccQct* 
itoXv opdSvta oij ni fis. 'Eytvvrftriv pkv opota 
xatg aXXaig vpiv, <fj yvaprj Sk xal rj intOvpia 
Ttcii taXXa navta etvSQog igl poi. II&qs%s ySy 9 
tl lncpgsig y neci yvwdrj iSkv Ivdhatxv ps xcov av* 
SqcoV. ’ r E%m yctQ xi avxl xS avSQslo, ctXXa ftagfe- 
ofsi yuQ* Tandem precibus, donis, pro¬ 
cul dubio etiam rei novitate mota se dedisse fa¬ 
tetur Leaena inetQi(S%ov y inquit, txsxsvxGr\g tcq%* 
Xct, xal OQpov xivu poi SiGrjg xtSv 7toXvtsX(ov, 
xal o&ovag xcov XstcxcSv. Etxa iya ph> Sgjcsq 
uvSqcc ftSQisXap@ctvov , ij SI inolsi xs §uA IfpiXs t 
xal Tje&pcavs xctl iSoxsi poi ig v7CSQ^oXrjv fjSs- 
c9ai> Verum enimvero Clonarium curiose sci¬ 
scitantem: xl htotsi , w AiaivU) i} xlva xqoicov; 
xSxo yctQ pctXigct tini' fallit: pn waxQivs axQi- 
/SoJg, al(S%()u yaQ * &gs pe* xrjv OvQcivtecv , ax av 
slnoipi' dolente lectore, rei prodigiosae peni¬ 
tius cognoscendae cupido. 

In tribadum numero poni quoque debent 
Philaenis, eadem haud dubie, quae de sche- 


Digitized by Google S\\v«i 
355 

xnatibus scripsisse fertur, Luciano teste in 
Amoribus p. 88 V. Operum: nata di 

fjftcov ij ywcuxcovluQ Egeo Oikawlg, avSQoyvveg 
$Qunteg isyrifkovwsu ; # Sophoclidisca Plauti in 
Persa II, 2, 45* cui Paegnium: ne me attre¬ 
cta, subagitatrix ; et Folia Ariminensis, quam 
masculae libidinis dixit Horatius Epodo V, 4.1. 
sed has leviter tangunt' scriptores verecundio¬ 
res quam pro impatientia lectoris curiosi. Quo 
nomine erit etiam, quod queraris de parsimo¬ 
nia Senecae Controversia secunda extrema: 
1 iybreas cum diceret controversiam de illo, 
qui tribada deprehenderat et occiderat, descri¬ 
bere coepit mariti affectum, in quo non debe- 
ret exigi inhonesta inquisitio . 


s. Ne dubites quid sit dvSqoyvvsg %Q(Dtag qctypfttto- 
rifea, exjjenae contextum sermonis: &yS vvvj d 
vscSt eqb fQovs, %al zmv gsvcov rjdovcov vofioQeta, 
xaivdg o&fg tqvyfjg inivoqaag%a^lca$ 

rrjv ?<J7]V ilvaluv noti yvvai&v * dXXijXcng ofuXrj- 
cdtaoav t (og ccvSqes, dtssXytov SI oqydvtov vico - v 
£vya>odfisvai ts%va6fLa , donoqtov zsqdgiot t&viy- 
fia, Hoifiao&coaeiv yvvrj festa yvvamog, cog dyrjq* 
to Sh sig dxoqv ffitccvicog rpeov ovopu, al<f%vvo- 
fecu xal Xiysiv , tijg tQipcnirjg dasXyslag , dval&rjv 
icofinevszco. Animadverte primum, tribades ra¬ 
rius exstitisse ac secretius \ deinde clitoridem 
tribadis naturalem modum excedentem zs%va- 
Cfiu dici d6eXycov oQydvmv vito£vyb[isvov, eodem 
fere sensu, quo Seneca in Controversia secunda 
' tale prodigium dvSqa dixit TtQOGe^ay&evzct , vi¬ 
rum adsutum; postremo portentosi aenigmatis 
sterilium nomen, illi ipsi clitoridi inditutii, ad 
coitus tribadioi siccitatem referri. 

a 3 


Digitized by Google At multo plenior, locupletior, explanatior 
est optimus Bilbilitanus noster. Age, hunc 
audias tribadicam Bassae artem ita perspicue 
enarrantem, ut nihil possit supra * I, 91. 

Quod nunquam maribus junctam te> Bassa , vi¬ 
debam ft 

Quodque tibi moechum fabula nulld dabat , 
Omne sed ojficium circa te semper obibat 

Turba tui sexus, non adeUnte viro , 

Esse videbaris, fateor , Lucretia nobis; 

At tu , pro facinus / Bassa , fututor erat* 

Inter se geminos audes committere cunnos , 

Mentiturque virum prodigiosa Venus . 
Commento es dignum Thebano aenigmate mon¬ 
strum, 

Hic 1 u 5 i vir non est, ut sit adulterium. 

\ 

Putasne solis luce clarius esse, quid fecerit 
Bassa, inter se geminos ausa committere cun¬ 
nos? Nihil minus* Fuerunt interpretes haud 
sane contemnendi, qui rem planissimam pes¬ 
sime ita intelligerent, ut aliarum feminarum 
pudenda pene scorteo sive oklapqs perfricuisse 
Bassam putarent: de quo voluptatis genere, a 
Bassa virum mentiente alienissimo, in extremo 
hoc capite erit quaedam dicendi locus. 

Nihil portentosiusPhilaenidis libidine, quae 
non modo ipsarum tribadum cunnos clitoridis 
tentigine perforabat: Martialis VII, fO 


Digitized by Google 355 


Ipsarum tribadum tribas Philaeni , 

Recte f quam futuis, vocas amicam. . 

aliasque puellas, et undenas quidem in die» 
tribadico more subagitabat, verum etiam pue¬ 
ros paedicabat: idem VII, 67.» 

Paedicat * pueros tribas Philaenis, 

Et tentigine saevior mariti 
Undenas vorat in die puellas . 

atque adeo cunnilingorum lasciviam tentabat, 
ne quid virilis voluptatis inexpertum relinque¬ 
ret: in fine ejusdem epigrammatis: 

Post haec omnia , cum libidinatur , 

Non fellat: putat hoc parum virile: 

Sed plane medias vorat puellas. 

Di mentem tibi dent tuam , Philaeni , 

Cunnum lingere quae putas virile. 

Ipsam quoque se lingi passam esse Philaenim, 
nimio plus subantem, non obscure prodit IX, 
41. 


t: Pro paedicat pueros poterat etiam, si per metri 
legem licuisset, dicere init pueros. Nihil aliud 
sibi vult Senecae illud Epist. 95. viros ineunt, 
in quo misere se torsit magnum Lipsii inge¬ 
nium: libidine vero nec maribus quidem cedunt 
pati natae. Dii illas dedeque male perdant! 
adeo perversum commentae genus impudicitiae: 
viros ineunt. Ecce tibi retecta Stygiis tenebris 
digna foeditas Lipsii: tribades sunt paedicantes. 


Digitized by Google 


356 


Tarpejas Diodorus ad coronas * 

Romani cum peteret Pharo relicta , 

Vovit pro reditu viri Philaenis , 

JUam lingeret ut puella simplex , 

Quam castae quoque diligunt Sabinqe . 

Vovet pro reditu mariti, ut cunnum sibi lin¬ 
gat puella simplicitatis pudicitiaeque spectatae. 
Ab impudicis enim lingi jam in consuetudinem 
verterat Philaenidi: nunc desiderabat experiri 
etiam pudicae officium, ut summa hominibus 
solet voluptatis inesse in novitate rei et insolen¬ 
tia* Rarissime enim accidisse, ut mulieres a 
mulieribus lingerentur, intelligitur ex Juvena¬ 
le II, 47 — 49 - 

Non erit ullum 

Exemplum in nostro tam detestabile sexu . 

Taedia non lambit Cluviam, nec Flora Catuliam . 

' Quid autem fortius, quid nervosius, quid 
lectorem in medias res , non secus ac notas, 
ad rapiendum aptius unquam reperias iris illis, 
quibus Juvenalea severitas excanduit in triba¬ 
dum orgia, ea tempestate Romae noctu cele¬ 
brari solita, VI, 308 — 333? 

1 

Noctibus hic ponunt lecticas , micturiunt hic , 
Ejfigiemque deae longis siphonibus implent , 

Inque vices equitant , ac luna teste moventur , 

Inde domos abeunt . Tu calcas luce reversa 


Digitized by Google Conjugis urinam , magnos visurus amicos* <• 
Nota bona* secreta deae, cum tibia lumbos 
Jfi citat, et cornu pariter xxinoque feruntur 
Attonitae , crinemque rotant, ululantque Priapi 
Maenades: q quantus tunc illis mentibus ardor 
Concubitus ! quae vox saltante libidine! quantus 
Ule meri veteris per crura madtntiq torrens! 
Lenonum ancillas posita Laufeja corona 
Provocat , et tollit pendentis praemia coxae 3 
Ipsa Medullinae frictum crissantis adorat• 

Palmam inter dominas virtus natalibus aequat . 

Nil ibi per ludum simulabitur, omnia fient 
Ad verum, quibus incendi jam frigidus aevo 
Laomedontiades et Nestoris hernia possit . 

3Time prurigo morae impatiens, tunc femina sim~ 
plex: . 

£i puriter toto repetitus clamor ab antro: 

' Jam fas est , admitte viros: jam dormit adulter 7 
Illa jubet sumto juvenem properare cuculla: 

Si nihil est, servis incurritur: abstuleris spem 
Servorum, vefiiet conductus aquarius: hic si 
. Quaeritur, et desunt homines , mora nulla per 
ipsam , 

Quo minus imposito clunem submittat asello. 

Quid ergo? duplex erat orgiorum tribadico- 
tum genus, quorum altero mulieres urbis nil 
sibi non permittentes arae pudicitiae illuderent, 
altero sacra bonae deae obirent. Vides pri¬ 
mum ad pudicitiae aram, ut ipsa rei indigni¬ 
tas irritamentum sit Veneri saturae, tribadas 


Digitized by Google 358 


%vv\% 


de nocte lecticis portari, micturire, "effigiem 
deae mingendo inquinare, urina longo tractu 
circum redditi, an in os deae projecta? 9 ma¬ 
ne illa calcanda maritis patronos salutatum 
euntibus, alternis vicibus subagitare et subagi- 


u« Prurientes feminas netura jubet micturire* Ju- 
, venalis VI, 63 — 65. chironomon Ledam molli 
saltante (Ledam, lascivis gestibus Jovem exci¬ 
pientem, saltando repraesentante) Bathyllo Tuc- 
cia vesicae non imperat , Appula gannit , sicut 
in amplexu . Idem XI, 166 — 168. 

Major tamen ista voluptas 
Alterius, sexus: magis ille incenditur , et mox 
Auribus atque oculis concepta urina movetur. 

(Quod dicit Juvenalis, majorem esse voluptatem 
alterius sexus, eo pertinet, quod feminarum in 
Venere voluptatem majorem esse eensebat, quam 
virorum: hinc etiam illud VI, 258. nqm quan¬ 
tula nostra voluptas l Tiresia quidem judice 
apud Lucianum in Amoribus p. 85. voluptas fe¬ 
minarum altero tanto major est virili: er ye urj 
Sixagjj TuQEOla nQoawreov. ori rj fhqXua x ep- 
iptf oXy (loloc/: nXiQVETCTW xrjy affova .) Martia¬ 
lis XI, 17* tc cA <r r . V-* . , it V 

O quoties rigida pulsabit pallia vena f 
Sis gravior Curio Fabricioque licet! 

Tu quoque nequitias nostri lususque libelli , 
Uda puella leges , sis Patavina licet. 

v. Ambiguitas quaedam in longis siphonibus. Sunt 
enim aut stagna urinae ad aram missae, aut in- 
telligit, ut Grangaei verbis utar, ipsam urinam 
longo tractu in effigiem deae projectam , quod 
faciebant mulieres impudicae , manu suos locos 
premendo , diutuleque eam retinendo: sic enim 
urina prius coacta majori prosilit impetu» 


Digitized by Google tari: en plus una Philaenis, tribas tribadum!' 
Aliae deinde properare ad bonae deae mysteria 
acilicet, post Clodii * audaciam in vulgus nota: 
et tibiarum cornuumque cantu et vino illic ad 
cunnorum certamen strenue ineundum exci¬ 
tari: furere, crines passos hinc inde jactare, 
gannire, micturire. Tum praemium poni, ut 
fere in convivio Alexandri sexti, acerrimae 
siibagitatrici: Laufeja provocare ancillas suba- 
gitandas: victrix ipsa tollere coronam : T nulle 
melius dare quam Medullina, crissandi artis 
peritisSima vibratasque movere nates doctissi» 
ma: palma virtutis obscenae hic fastu posito 
dominas aequare ancillis, infimo loco natis: 
nihil simulari per ludum, omnia fieri ad ve¬ 
rum, * tribadico quidem more: tandem na- 


x. Mox versiculis 355 — 39. 

sed omnes 

Noverunt Mauri atque Indi , quae psaltria pe¬ 
nem 

Majorem , quam'sint duo Caesaris Anticatones, 
Illuc , testiculi sibi conscius unde fugit mus , 
Intulerit . 

y . Coxa pendens est femur tribadis superincuban¬ 
tis pro figura Fotidis Apulejanae Metam. II, 
122. quae pendulae Veneris fructu Lucium suum 
satiavit. 

x. Prorsus omnino omnia facta snnt ad naturae 
veritateiti Parisiis anno 17^1 in theatro publico, 
quo, referente Gynaeologiae auctore III, 423. 
ferorum hominum personis effictis nudus nudam 


Digitized by Google I 


***** 36o ***** 

tura vincere, tribas finire, femina simplex re**' 
dire, missa tribadica umbra prurigini levan* 
dae haudquaquam pari: undique clamor, jam 
fas est admitti viros, actutum cieri juvenes in¬ 
genui; qui si desunt, servi; si ne servi qui¬ 
dem sunt in promtu, vilissimi quique de trivio 
arripi; ademta facultate et horum conditioni¬ 
bus fruendi, nulla esse mora per ipsas impudi¬ 
cas , quo minus clunes etiam submittant 
asello! * 


ingenti spectatorum utri usque sexus plausu rite 
compressit. At nil novi sub sole. Erat enim 
vetus Romanorum mos, ut prostibula in sce- 
nam producta post ludos exactos., ne deesset 
spectatoribus, quae modo natantibus oculis vi— 
dissent, nunc re vera agendi opportunitas, ibi 
prosternerentur, non sine praedicatione publica 
praeconis. Tertullianus de spectaculis c. 17. 
ipsa etiam prostibula publicae libidinis hostiae in 
scena proferuntur , plus miserae in praesentia 

_ feminarum , quibus solis latebant, perque omnis 
aetatis , omnis dignitatis'ora transducuntur , lo¬ 
cus , stipes , elogium > etiam quibus opus est 9 
praedicatur . Isidorus Orig. XVIII, 42. idem ve- 
ro theatrum , idem et prostibulum , eo quod post 
ludos exactos meretrices ibi prosterherentur. Non 
ita multo secus lusisse videntur raptores illi 
scortorum apud Livium II, 18. eo anno Romae 
cum per ludos ab Sabinorum juventute per la¬ 
sciviam scorta raperentur , concursu homir\um 
rixa ac prope proelium fuit . 

a. Ne te fugiat dicendi subtilitas poetae: imposito 
clunem submittat asello . Scit, mulierem vix ali¬ 
ter posse commode iniri ab asello, nisi aversam* 


Digltized by Google De origine * tribadum exstat fabula Phae¬ 
dri IV, 14» 

Rogavit alter tribadas et molles mares 
Quae ratio procreasset. Exposuit senex . 

Idem Prometheus auctor vulgi fictilis , 

Qui simul offendit ad fortunam , frangitur , 
flaturae partes, 'veste quax celat pudor , 

Cum separatim toto finxisset die f 
Aptare mox ut posset corporibus suis: 

Ad coenam est invitatus subito a Eibero, 

Ubi irrigatus multo venas nectare 
Sero domum est reversus titubanti pede 9 
Tum semisomno corde et errore ebrio 
Adplicuit virginale generi masculo , 

Et masculina membra adplicuit feminis , 

Ita nunc libido fravo fruitur gaudio, 

Masculinum quidem membrum feminis adpli» 
citum clitoris est immanis tentiginis, quatrio 
hades possint pro pene uti; virginale autem 
maribus aptatum quid erit aliud, nisi postica 
caverna , pathicis ita pruriens, ut feminis so¬ 
let antica ? 


b. Aliam originem finxit Plato in Convivio p. 205 
tomi X Operum Biponti editorum, ubi in eo 
• est, ut exponat notum illud commentum de Ho¬ 
minibus in duas partes a Jove divisis: oacu 81 
nov yvvammv yvvatnde tfifjpd etaiv , a ndvv av- 
tcu rots dvbquOL zov vuv nqo6s%H0kv , dlhd pal- 
Xov itqog zas yvvcunciq TSTqccfipsvcu sid * ned al 
izcuqlsqicu iu vote zs yivas yiyvovzcu. 


Digitized by Google 3 62 


Neque Tertulliani aetate defuerunt triba¬ 
des, quas frictrices vocat: de pallio c. 4. aspi¬ 
ce lupas , popularium libidinum nundinas, 
ipsas quoque frictrices: item de resurrectione 
camis c, x 6. ct tamen calicem non dico vene¬ 
narium , in quem mors aliqua ructarit, sed 
frictricis , vel archigalli, vel gladiatoris aut 
carnificis spiritu infectum , quaero an minus 
damnes quam oscula ipsorum? Nec AJoisiae 
aevo tribadum artes exoleverant* Noli, in¬ 
quit Tullia p. 30. me putare proterviorem . 
Nam hic mos ubique fere terrarum inolevit: 
Italae , Hispanae , Gallae feminae invicem 
amant altera alteram, et si pudor absit, om¬ 
nes confestim$ altera in alteram, ruant pru¬ 
rientes. Quid? quod exempla etiam profert 
tribadici furoris et sudoris; III, 117. 18* erat 
Enemonda forma excellens , Fernando Portio 
soror , et Enemondae erat amica , Francisca 
Bellina, etiam forma praestans. Nesciebant 
inter se , quae inagis amaret , quae magis 
amaretur v Cubabant frequenter una in domo 
Femandi. Secretis petebat, quales amat Ve¬ 
nus, insidiis Franciscam Fernandus. Se pe¬ 
ti sciebat puella , et gratulabatur suae formae . 
Surrexerat impatiens libidinis surgente Auro¬ 
ra e lecto adolescens. Frigido aeris halitu 
mitigabat ignes in pergtila. Tremula strepe¬ 
bat argutatione proximo in cubiculo sororis 
lectus. Patebat vero ostium: hanc amanti 


Digitized by Google 363 


commodarat puellarum negligentiam Venus 
favens: intrat , nec vident libidine coecae, 
libidine ebriae , Superequitabat Francisca, 
Enemondam impellebat ad cursum, nuda nu¬ 
dam* Ambiunt , dicebat Francisca , meam 
quotidie pudicitiam nobiliores et salaciores 
mentulae: pulcriorem ex iis, cunica, legam 
ego, sed tibi . Sic volo indulgere genio tuo et 
meo . Dicens subagitabat acerrime . Conjicit 
Femandus se in lectum nudus . Territae puel¬ 
lae nec fugere ausae sunt ., Amplexu Francis - 
cam ligat cursu fessam • Osculatur . Audes 
tu, improba, vitiare sororem meam * ait, 
tam sanctam, tam castam? Poenas dabis* 
Domus ulciscar meae injurias . Patiere furo- 
res meos, ut illa tuos. Frater mi, frater mi 9 
respondit Enemonda, ignosce amantibus: no¬ 
li nos traduci ludibrio . Nemo sciet, inquit: 
faveat haec mihi cunno, favebo ego utrique 
lingua . At multo etiam fortius ac vividius est 
colloquium Octaviae cum Tullia tribade in ipso 
opere sertum p, Z3* —25, Tullia. Nea 
refuge amabo . wtfperi femora . Octavia, 
JSn, totam me jam occupas . 0 $ ore premis 9 

pectus pectore, uterum utero: amplectar etiam 
te, cum me amplecteris. Tullia. Tolle al¬ 
tius crura; superinjice femoribus meis femo¬ 
ra . Artifex tibi sum ego Veneris novae, quae 
nova es. Quam excellenter paresi non ita 
egregie possim imperare 9 ut tu obsequeris . 


Digitized by Google ***** 
364 

Octavia* Ah, ah, Tullia mea , 1 hera mea, 
domina mea, ut me pulsas! ut te agitas! Ve- 
lim exstinctos cereos illos . Fudet lucem te¬ 
stem habere patientiae meae . T uJ 1 i a. Age 
intente quod agis . Ut ego adsilio, tu subsili: 
exagita crissantes nates, ut agito, et in aera 
mitte, ut poteris altius , Times te anima de* 
fidat? Octavia* Sane me rapidis his fa* 
tigas concussionibus . Opprimis me . Vim 
tam efferatam ab alia paterer ? Tullia. Te» 
ne, amplectere, Octavia, exdpe . En, en 
fluit, furit pectus, ah, ah! Octavia. Hor¬ 
tus mihi tuus hortum meum incendit ; Absce¬ 
de. Tullia. Agedum, dea mea, tibi ego 
vir fui, mea sponsa, mea conjux. Octavia. 
O utinam mihi vir esses! quam amantem ha¬ 
beres uxorem! quam amatum haberem vi¬ 
rum! Enimvero etiam tu hortum meum im¬ 
bre proluisti, quo me sentio perfusam. Quam 
ignominiam dcphdsti in me, Tullia! Tul¬ 
lia, Nempe perfeci opus, et Venereum vi¬ 
rus ex coeca navis meae sentina projecit in 
cymbam virgineam tuam amor coeco impetu. 

Fessanarum tribadum mentionem fecit Leo 
Africanus in Descriptione Africae p. 336. exem¬ 
plaris Elzeyiria ni anno 1632 excusi: verum 
qui sanioris sunt judicii, mulieres has (fatidi¬ 
cas) Sahacat, quod Latinis fricatrices sonat, 
appellant, quod illis damnanda sit consuetu- 


Digitized by Google 365 


do > Venerem inter se ipsas exercerO , quod 
honestiori vocabulo exprimere non possum * 

* Si quando contingat y ut fprmosde quaedam 
mulieres illas adeant, veneficae harum amo - 
re non £ecii£ atque adolescentes puellarum aq**+ 
cenduntur, et in daemonis specie rogant , u£ 
concubitum pro mercede patiantur . Hoc mo¬ 
do saepehumero fit, ut, dum se daemonio - 
rwn dictis paruisse putant, rem cym veneficis 
habuerunt . Neque desunt, quae ejus rei vo* 
luptate allectae veneficarum consortium am- 
hiant, et morbum fingentes unam earum ad 
sevocent^ vel miserum' eo mittant maritum:, 
quae ubi rem intellexerint, mulierem a daemo¬ 
ne, quodam vexatam , affirmant, eamque ob 
causam nullo modo liberariposse, nisi se illa¬ 
rum adjunxerit numero . 

Num ad hodiernum usque diem tribades 
supersint, quaeris. Nisi supersunt, certe su¬ 
perfuerunt Parisiis proxime ante conversionem 
rerum,.si credere par est auctori Gynaeoiogiae 
111 , 4 2 8 * Collegium ibi justum tribadum, 
Vestalium nomine adseito: certi conventus cer¬ 
tis locis: sodales haud paucae et summi ordi¬ 
nis: certae leges, quibus in fidem reciperentur 
novae: tres gradus desiderantium, postulan¬ 
tium, initiatarum: difficilis per triduum per¬ 
severantiae tentatio, priusquam fieret interio¬ 
ris admissionis postulans, cubiculo clausa, ab 


Digitized by Google 


566 


lascivissimis imaginibus Priapisque mentulatis¬ 
simis illecebrosissime instructo, ignem alere 
jussa, nescio qua arte ita comparatum, ut ma¬ 
terie aut parum aut nimis injecta pariter ex¬ 
stingueretur: in quatuor aris templi, Sapphus, 
Lesbidum amatarum, Eoius equitis, cui sexum 
tam diu dissimulare contigerat, statuis lauta- 
que supellectili splendide adornati, ignis per¬ 
petuo ardens. Nec Anglicenas feminas plane 
abhorrere a re tribadica, idem auctor est III, 
394. Londini enim refert exstitisse non pro¬ 
cul a fine saeculi superioris collegia quaedam, 
etsi parva, tribadum, Alexandrina dicta* 

Haec quidem de tribadibus proprie sic di¬ 
ctis sufficiant. Sed nomen tribadum latius pa¬ 
tet. Nam tribades etiam eae dicuntur femi¬ 
nae, quae vera mentula defectae aut digito 
aut pene scorteo vulvae immisso libidinem ti¬ 
tillationis aliqua specie fallunt* Ac de digito¬ 
rum quidem abusu isto magnis memini Ger¬ 
maniam nuper querelis personare, quae ut so¬ 
let conticuerunt tandem. Penem autem ex 
corio * confectum , quem oktafop dixerunt, 
olim ante alias ferunt in deliciis fuisse Milesiis 
mulieribus. Aristophanes in Lysistrata v. 108 
—. 1 1 o* 


e, Alium usum penis scortei supra capite secundo 
adnotavimus. 


Digitized by Google t 


— 567 

vyccg rjfucg itgSSoeap MtXqoiot 
bt eldov «tf* oU&pov oktcoSccktvXov , 

Sg av rifilv ttnvtiihj y %iwsqlu* 

Suidas sub oAitfjSog * alSdtov Stgjitttii/dv * ro Ij^cJv* 
to cr£ MiX^dat yvvaTxtq * «og Hgi^aSsg xal dU 
C%Q 8 QyoL *E%q(Svto ih tovtoTg ml tft %rjgai yv* 
vccfasg. Idem sub (usqtri • x&l o Kgmlvog it* 
tSvo Igni* ptvrjtal Sh yVVaTxes oXlisfimat, xqrjcov* 
tat $ quem locum etiam profert Hesychius* 
Numhodieque sit, rogas, ut confugiant spre^ 
tae formae injuriam passae ad scorteum auxi- 
lium* Responsum feras ab Aloisiae simplicita¬ 
te p. 3i* MitesiaCae compingebant Sibi e corio 
veretra octo digitos (transversos) longa et pro 
modo crassa> Aristophanes . auctor est* his 
uti sotitas feminas Sui aevi. Ac hodie quoque 
Italis Itispanisque maxime* sicut et Asiaticis 
mulieribus , id instrumentum mundi muliebris 
et pretiosioris supellectilis praecipua pars estt 
magno in pretio habetur * 

Cum matronas Romanas * constet in deli¬ 
ciis habuisse genus quoddam draconum inno- 


d. Sed erat id genus draconum etiam in oblecta- 
mentis virorum: Suetonius in Tiberio c. 72. 
erat ei in oblectamentis serpens draco 9 quem ex 
consuetudine manu sua cibaturus cum consum - 
tum a formicis invenisset , monitus est* ut vim 
multitudinis caveret. Rem tangit Plinius Hist. 
nat. XXIX, 4. anguis Aesculapius Epidauro Ro- 


Digitized by Google 


xium, quibus, ut gelidissimae naturae, aesti¬ 
vis mensibus se refrigerarent: Martialis VII, 
86 . si gelidum collo nectit Gracilia draconem . 
Lucianus in Alexandro p. 259 tomi IV Ope-* 
tum : ivtav&a idovrsg dQaxovtug nuppeyi&Eig, 
qfilQug navv xul n&aaeeg, cog xal vno yvvaixdou 
tQiq>e<S&cu, aul naiSlaig Gvyxa&Evdslv, xul nare* 
pivttg avl^eeOai , xal OXifiop4veg PV uyavuxrelv, 
%al yaku nlvEiv uno &qXrjg xaru ratita x oig §Qi* 
petii' haud sane improbabilis videtur conje- 
ctura elegantissimi Boettigeri nostri in Sabina, 
inultae et reconditioris doctrinae libello Germa- 
nice scripto, p. 454. proposita, fuisse hos dra¬ 
cones libidinantibus feminis anguineo etiam 
auxilio. Tum penitus intelliges,, quid accide¬ 
rit, certe accidere potuerit, Atiae, Augusti 
matri, de qua Suetonius iit Augusto cap. 94. 
in 'Asclepiadis Mendetis &£oXoyep,ivcw libris 
lego, Atiam cum ad solejxne Apollinis sacrum 


frtam advectus tst , vutgoqtie pascitur in do* 
mibus. Seneca quoque de ira II, SI. comme¬ 
morat repentes inter pocula sinusque innoxio 
lapsu dracones. Non parvos fuisse, apparet ex 
Philostrato in Heroicis VIII, 1 . slvat, 61 avra> 
Seal %eiqoifo7] Sqaxovza nevzamjzvv zo {-ifads , ov 
£v[inlvHv re xal |vveivai rep Atavri , xod oScjp 
wyeia&at , xal ^vvopaqxelv , olov xvva. Tales 
aracones multos nasci apud Pellam in Macedo¬ 
nia, auctor est Lucianus loco citato: nolXol £& 
ybovzai zowtoi naq avzoig. Nec hodie desunt 
an Italia f Lipsio ad Senecam teste. 


yGoogle WVWV 


56 ^ HV%> 

media nocte venisset , dum ceterae matronae 
dormirent, obdormisse, draconemque repente 
irrepsisse ad eam 9 paulloque post egressum, 
illamque expergefactam quasi a concubitu 
mariti purificasse se. Nam quid mirum, hu¬ 
jusmodi draconem, licet injussu Atiae, locos 
ex aliarum consuetudine sibi notos investigas¬ 
se , atque expergefactae eundem fere sensum 
reliquisse, ac si justum coitum passa fuisset? 


• Caput VII. 

DE COITU CUM BRUTIS. 

Et quoniam ad hoc ventum est, non ab re 
fuerit subtexere quaedam de intemperantia feo- 
rum, qui cum brutis coiverunt. In Aegypto 
constat Mendesios, * hircum divino cultu pro- 


e. Plutarchus de bruti* ratione utentibus p. 989 
tomi II. Operum: o Mevdrjaios iv Alyvnzcp tqd- 
70 $ Xey$TCu TtM.alg %al naX§cT$ cvvsiQyWfiivog 
yvvaifciv m slvcu (ilyvvo&at, itQQ&vpog, alia 
nqoo ras alyag inzojjzai pallor. 

*4 


Digitized by Google 


sequi solitos» sacra illi ita peregisse, ut femi¬ 
nas palam, etsi invito, substernerent. Hero¬ 
dotus II, 46 . iybsto i 9 iv ttp voptp t»tg> (Mev- 
tydcp ) ht Ipsit riho xo %{qccq * y*vvavx\ xQayog 
luUfyexo avcKpavdov. Strabo XVII, 802. Mb- 
iris, otch rav Flava xifuxipi, xal £mov TQccyov * ot 
tQayot bxccv&cc yvvcugl (ilywvxai. t Rem non 
incognitam fuisse Hebraeis, discimus ex lege 
Mosis Levit. XX, 15* * 6 . qui cum jumento 
et pecore coierit , morte morietur: pecus quo¬ 
que occidite . IMulier quae succubuerit cuilibet 
jumento, simul interjicietur cum eo. An Ju¬ 
venali putas unquam in mentem venisse, ut 
caneret VI, 332. 33. mora nulla per ipsam , 
quo minus imposito clunem submittat asello , 
nisi interdum evenisset, ut asinos paterentur 
feminae? an Apulejo, ut Lucii, Fotidis errore 
in asinum transformati, coitum cum toatrona 
tam copiose quam festive describeret? Meta- 
morph. libro X. p. 249. sed angebar plane 
non eocili metu reputans » quemadmodum tan¬ 
tis* tamque magnis cruribus,possem delicatam 
matronam inscendere , vel tam lucida tamque 
tenera et lacte ac meile confecta membra du¬ 
ris ungulis^ complecti , labiasque modicas am¬ 
brosio rore purpurantes tam amplo ore tam- 


f. Si Venetto fidet II, 4,3. nihil frequentias fit 
in Aegypto ad hodiernum usque diem, quam ut 
puellae coeant cum hircis. 


Digitized by Google que enormi et saxeis dentibus deformis savia- 
ri ; novissime quo pacto quanquam ex ungui- 
culis perpruriscens mulier tam vastum genita¬ 
le susciperet . JMolles interdum voculas, et 
assidua savia, et dulces gannitus commorsi- 
cantibus oculis iterabat illa . Et in 'summa, 
teneo te, inquit, teneo meum palumbulum, 
meum passerem . Et cum dicto vacuas fuisse 
cogitationes meas ineptumque monstrat me¬ 
tum : arctissime namque complexatum me to¬ 
tum prorsus, sed totum, recepit Illa vero, 
quotiens ei parcens nates recellebam, acce¬ 
dens totiens nisu rabido et spinam prehendens 
tneam appliciore nexu inhaerebat, ut, Her¬ 
cules, etiam deesse mihi aliquid ad supplen¬ 
dam ejus libidinem crederem. Tusca puella 
canem experta est tempore Pii V, pontificis 
Romani, narrante Venetto II, 4, 3. et Pari¬ 
siis anno 1601 mense Octobri, adnotante EI- 
menhorstio ad Apuleji loqum modo laudatum 
p. 297. inventa mulier, quae cum cane rem 
habuerat: ideoque leges citavere, ut vindica¬ 
rentur, exque communi sententia senatus mu¬ 
lier adultera canisque maritus vivi comburio 
periere . Quid ? quod crocodilum etiam subire 
ausa est femina, si credere fas est Plutarcho 
de solertia animalium p. 976. tomi secundi 
Operum: Ivay%og Sh Oiklvog 0 plkngog fjxew 
nmkccvripbog b Atyinxco nuq tjpiv Svqyuzo 
yqttvv IStXv iv *AvxaU noXa %qoko 6 dkq> GvymQ- 


yGoogle* svSscav b& exlpnoSog sv palet xotiplagnaQtn- 
retapivqn 

Nec viri spreverunt brutos cunnos. Ima¬ 
ginem viri capram ineuntis praebet tabula 111. 
in Monumens du culte secret d. d. R. quan* 
quam ab interprete locus alienus ex Virgilio 
Bucol, III 9 8- non debebat afferri: novimus 
et qui te (paedicaverit,) transversa tuentibus 
hircis . Et nostris regionibus praeter capras 
oves etiam, vaccas , equasque nonnunquam 
et pastoribus placuisse et aliis infimae fortunae 
hominibus, acta forensia loquuntur. 


\ Digitized by Google Caput VIII, 


DE SPINTRIIS. 


In his libidinum generibus» quae adhuc expli¬ 
cavimus» plerumque duq secum rem habebant. 
Fit .autem» ut rem etiam secum habeant plus 
duo» aut tres» aut plures» quod* Tiberio au¬ 
ctore spintriarum genus dicimus. Suetonius 
in Tiberio c. 43* secessu vero Capreensi etiam 
sellariam excogitavit , sedem arcanarum libi - 
dinum » in quam undique .conquisiti puellarum 
et exoletorum greges, monstrosique concubitus 
repertores , quos spintrias appellabat , triplici 
serie connexi, invicem inpestarent $e coram 
ipso 9 ut adspectu dejicientes libidines excita - 
ret . Sellaria quidem vi originis haud dubie 
fuit locus sellis instructus. Qui sese mutuo in 
his sellis constuprabant » sellarii dicti a loco» 
spintriae a nexu: nam Festo teste pag. 445 * 
spinter est armillae genus , quo mulieres ute¬ 
bantur brachio summo sinistro \ voce» ut vi¬ 
detur» corrupta ex sphincter» Graece ayiyxtriQ, 
a Otplyyto constringo, quasi dicas brachii vin¬ 
culum. Tacitas Annalibus VI, 1. tuncque 
primum ignota ante vocabula reperta sunt, 
sellariorum et spintriarum , ex foeditate loci 


Digitized by Google ac multiplici patientia . Spintriae igitur sunt» 
qui velut annuli spinteris inter se cohaerentes 
Veneri vacant. PosSUnt ita cohaerere duplici 
serie tres, ut medius sit fututor vel paedico» 
ante puella vel pathicus, pone paedico. Tali 
catena tenebantur illi apud Ausonipm epigram¬ 
mate 119 . 9 

Tres uno in lecto: stuprum duo perpetiuntur , 

Et duo committunt . Quattuor esse reor. 
Falleris • Extremis da singula crimina, et illum 
Bis numeres medium , qui facit et patitur . 

Via tu spectare medium futuentem? praebet 
tabula XL in Monumens de la vie pr. d. cL Cd- 
sars: medium paedicantem? ostendit tabula 
XXVII. 

Neque vero opus est *- ut medius aut futuat^ 
aut paedicet. Is enim potest etiam ita inter 
admissarios distribui, ut a postica parte drau¬ 
cum patiatur, ab antica aut irrumfet, aut fel¬ 
let, aut Ungat. Haec omnia tentavit et nove 
variavit Hostius ille, miri in lasciviendo inge¬ 
nii, ut exemplar apud posteros habeatur, in 
quem Seneca paene vehementius quam pro 
philosophi moderatione et aequitate invehitur 


. g. In Latinum convertit Ausonius epigramma 
Graecum Stratonis, quod legitur in Analectis 
Brunkii II, 380. 


Digitized by Google 

5 y S 

Nat. Quaest. I, 16. ita tamen, ut neScio quid 
tacitae vpluptatis ipsum pectus virtutis rigidi 
satellitis permulcere videatur: Hoc loco, in- 
quit, volo tibi narrare fabellam, ut intelligas , 
quam nullum instrumentum irritandae volup¬ 
tatis libido contemnat, et ingeniosa sit ad in¬ 
citandum furorem suum. Hostius quidam fuit 
obscenitatis usque in scenamproductae. Hunc 
divitem uvarum, sestertii miUies serpum, di¬ 
vus . Augustus indignum vindicta judicavit, 
cum a servis, occisus esset ? et tamen non pro¬ 
nuntiavit jure caesum videri. Non erat ille 
tantummodo ab uno sexu impurus, sed tam 
virorum, quam feminarum avidus fuit. JFe- 
citque specula ejus notae , cujus modo retuli , 
imagines longe majores reddentia, iri quibus 
digitus brachii mensuram et longitudine et 
crassitudine excedpret. Haec autem ita dis¬ 
ponebat, ut cum virum ipse pateretur, aver¬ 
sus omnes admissarii sui motus irLspeculo vi¬ 
deret, ac deinde falsa magnitudine ipsius 
membri tanquam vera gauderet. In omnibus 
quidem agebat ille dilectum et aperta mensura 
legebat viros, sed nihilominus mendaciis quo¬ 
que insatiabile malum delectabat. I hunc , et 
dic i speculum munditiarum causa repertum. 
Foeda dictu sunt, quae portentum illud lace¬ 
randum ore suo dixerit feceritque , cum illi 
specula ab omni parte opponerentur, ut ipse 
fiagitiorum suorum spectator esset, et quae 


Digitized by Google «vv%% 


%\*\y 


5 7 6 

secreta quoque conscientia preniuntur, et quae 
accusatus quisque fecisse se negat, non in os 
tantum, sed in oculos suos ingereret. At, 
Hercules, scelera conspectum suum reformi¬ 
dant. In perditis quoque, et ad omne dede¬ 
cus expositis, tenerrima est oculorum vere¬ 
cundia. 1Ile autem, quasi parum esset, in¬ 
audita et incognita pati, oculos suos ad itta 
advocavit, nec quantum peccabat videre con¬ 
tentus , specula sibi, per quae flagitia sua di¬ 
videret disponeretque, circumdedit. Et quia 
non tam diligenter intueri poterat, cum com¬ 
pressus erat, et caput merserat, inguinibus- 
que alienis obhaeserat, opus sibi suum per 
imagines offerebat . Speculabatur illam libi¬ 
dinem oris sui, spectabat sibi admissos pari¬ 
ter in omnia viros . Nonnunquam inter ma¬ 
rem et feminam distributus, et toto corpore 
patientiae expositus, spectabat nefanda. Quid¬ 
nam homo impurus reliquit, quod in tenebris 
faceret? Non pertimuit diem, sed ipsos con¬ 
cubitus portentosos sibi ipse ostendit, sibi ipse 
approbavit. Quid? non putas, eo ipso ha¬ 
bitu voluisse pingi? Est aliqua etiam prostitu¬ 
tis modestia, et illa corpora, publico objecta 
ludibrio, aliquid, quo infeUx^patientia lateat, 
obtendunt: adeo quodammodo lupanar quo¬ 
que verecundum est. ;At illud monstrum ob¬ 
scenitatem suam spectaculum fecerat , et ea 
sibi ostentabat, quibus abscondendis nulla 


Digitized by Google satis alta nox est . Simul , inquit , et virum 
et feminam patior: nihilominus illa quoque 
supervacua mihi parte al{oqui contumeliam 
majorem exerceo. Omnia membra stupris 
occupata sunt. Oculi quoque in partem libi- 
dinis veniant, et testes ejus exactoresque 
sint. Etiam ea, quae ab adspecta corporis 
nostri positio submovit, arte visantur, ne 
quis me putet nescire, quid faciam. Nihil 
egit natura, quod humanae libidini ministe- 
ria tam maligna dedit, quod aliorum ani¬ 
malium concubitus melius instruxit. Inve¬ 
niam , quemadmodum morbo meo imponam 
et satisfaciam. Quo nequitiam meam, si ad 
naturae modum pecco ? Id genus speculorum 
circumponam mihi, quod incredibilem ima¬ 
ginum magnitudinem reddat. Si liceret mi¬ 
hi, ad verum ista perducerem: quia non li¬ 
cet, mendacio pascar. Obscenitas mea plus 
quam capit videat, et patientiam suam ipsa 
miretur! Facinus indignum! Hic fortasse 
cito et antequam videret occisus est • Ad 
speculum suum immolandus fuit. 

Tiberii imaginem singulari prorsus nec il¬ 
lepida ratione spintriam agentis exhibet tabula 
XXI in Monumens de la vie p. d . d. C. in qua' 
semisupinus ita jacet imperator, ut unius puel¬ 
lae superimpendentis cunnum lingat, alteri pe¬ 
nem fellandum praebeat. 


Digitized by Google 

wvv\ 


3 7 b 

Sed possunt etiam plus connect^ tres f ut 
longior spectetur catena* • Si quis futuit puel¬ 
lam , cum interea et ipse et puella paedicatur, 
habes quatuor triplici serie connexos Tiberii 
apud Suetonium loco dudum adducto. Iunge 
alterutri extremo rursus paediconem, habebis 
symplegma, quo quinque quadruplici serie co¬ 
pulentur; Martialis XII, 45. 

Sunt illic Veneris novae figurae, 

Quales perditus audeat fututor , 

Praestent et taceant quid exoleti , 

Quo .symplegmate quinque copulentur ^ 

Qua plures teneantur a catena » 

Ecce autem symplegma quinque copulatorum 
artificiosius variatum tabula XXXVI in Monu- 
mens de la vie p, d**d. C. Nero pronus 
puellam supinam futuere , alteramque stan¬ 
tem lingere, ipse paedicari, stans illa pati 
quoque paediconem. In infinitum extendi 
posse talem catenam, per se intelligitu?. ^YA/rrc- 
HIC UOTKSK 

_ / 


Digitized by 


Google Figurarum Veneris enumeratio. 


1. Pronus supinam pedibus protensis jacentem in. 
tra ffexhina recipiens. 

% Pronus a supina pedibus divaricatis jacente in- 
“ tra femina receptu*. 

S. Supina alterum crus eluitis intra femina reci¬ 
piens, 

♦ 4. Supina pedibus in lujnbos equitis decussatim 
sublatis. 

5, Supina altero pede protenso , altero in lumbos 

viri 'sublato, 

6 , Supina cum equite averso, 

7, Supina cum equite transverso, 

8 , Jacens cum semisupina in latus jacente pedibus 

protensis. 

9, Jacens cum semisupina in latus jacente, altero 

pede protenso, altero in lumbos viri sublato. 

* 

* Stellula quas signavit, > El%ofHfi^%/uvop offert! 


Digitized by Google %w\v 


58o 

10. Semisupina cun* equite averso. 

11. Ingeniculans cum supina pedibus divaricatis ja¬ 
cente. j 

12. Supina pedes in lumbos ingeniculantis tollens. 

15. Pes alter supinae protensus, alter in lumbos in¬ 
geniculantis sublatus. 

14. Supina pedes in humeros ingeniculantis tollens. 

* 15. Pes alter supinae protensus, alter in humeros 

ingeniculantis sublatus, 

16. Pes alter supinae in lunibos, alter in humerum 
ingeniculantis sublatus.. 

17. Ingeniculans sedentem pedibus divaricati* fu¬ 
tuens. 

18. Alter pes sedentis protensus, alter in lumbos in¬ 
geniculantis fututoris sublatus, 

19. Uterque pes sedentis in lumbos ingeniculantis 
fututoris sublatus. 

20. Alter pes sedentis protensus, alter in humerum 
ingeniculantis fututoris sublatas. 

21. Uterque pes sedentis k in humeros ingeniculantis 
fututoris sublatus. 

22. Alter pes sedentis in humerum, alter in lumbos 
ingeniculantis fututoris sublatus. 

* 25. Ingeniculans cum aversa. 

* 24. Supinus cum adversa. 

» 25. Supinttt curtl aversa. 


yGoogle 26. Supinus cum transversa. 

27. SupinUs cum .sublata. 

28. Sedens cum adversa. 

29. Sedens cum adversa pedibus sublatis. 

* 30. Sedens cum aversa. 

* 31. Stins cum stante. 

82. Stans cum stante, altero pede sive viri sive fe¬ 
minae sublato. 

33. Stans cum supina pedibus divaricatis jacente. 

34. Supina pedibus in lumbos stantis sublatis, 

35. Supina altero pede protenSo, altero in lumbos 
stantis sublato. 

+ 36. Supina pedibus in humeros stantis sublatis. 

37. Supina altero pede protenso, altero m humerum 
stantis sublato. 

38. Supina altero pede in humerum, altero in lum¬ 
bos stantis sublato. 

39. Stans cum semisupina in latus jacente. 

40. Stans sedentem pedibus divaricatis futuens. 

* 41. Stans sedentem pedibus sublati# futuens. 

42. Stans sedentem altero pede protenso, altero iub- 
lato, futuens. 

* 43. Stans cum sublata. - 

44. Pedes sublatae humeris stantis, impositi. 

* 45. Stans cum aversa ingeniculante. 


Digitized by Google \v\%v 


382 


46. Stans cum aversa conquiniscente. + A * 

* 47. Stans cum aversa ita sublata, ut inferior pars 

corporis tollatur, superior jaceat. 

•* 48. Stans cum aversa, inferiore parte corporis ar¬ 
tificiore sublata. 

* 49. Paedicatur jacens, 
i 50. Paedicatur stans. 

* 51. Paedicatur ingeniculans. 

* 52. Paedicatur conquiniscens. 

* 53. Irrumator jacen*. 

54. Irrumator sedens. 

55. Irrumator stans. , • 

56. Irrumator ingeniculans. 

57. Irrumator conquiniscens. 

* 5&. Cunnilingus jacens. 

59. Cunnilingus sedens. 

60. Cunnilingus stans. 

* 61. Cunnilingus ingeniculans. 

62. Cunnilingus conquiniscens. 

* 63. Fellatrix cum cunnilingo. 

64. Masturbator. 

* 65. Manus officiosa. 

* 66. Manus officiosa tertiae. 

67. Auxilium digiti. 

68. Auxilium scorteum. 


Digitized by Google 

585 


%VVV> 


69- Coitus cum quadrupede mare. 

70. Coitus cum quadrupede femina* 

71. m Tribas futuens. 

72. Tribas paedicans. 

* 73. Spintriae tres: fututor paedicatur. 

* 74. Spintriae tres: paedico paedicatur. 

75. Spintriae tres: fellator paedicatur. 

76. Spintriae trea: fellator futuit. 

77. Spintriae tres: fellator paedicat. 

78< Spintriae tres: fellator irrumat. 

79. Spiutriae tres: fellatrix futuitur. 

* 80. Spintnae tres: fellatrix paedicatur. 

81. Spintriae tres: fellatrix lingitur. 

82. Spintriae tres: cunnilingus futuit. 

88. Sjuntriae tres: cunnilingus paedicat. 

84. Spmtnae tres: cunnilingus irrumat. 

85. Spintriae tres: cunnilingus paedicatur. 
86* Spintriae tres: cunnilinga futuitur. 

87. Spintriae tres: cunnilinga paedicatur. 

* 88. Spintriae quatuor duplici serie nexi. 

* 89. Spintriae quatuor triplici serie nexi* 

* 90. Symplegma quinque copulatorum. 


Digitized by Google Haec prima est, lector cordate, et mensa secunda. 

Ut sileas, videor velle videre tuum. 

Cernere vis patrantes. EfaocifMrjxuvor offert. 
Bibliopola dabit. Virgo pudica fuge. Digitized by Google Series epigrammatum Hermaphroditi 
Veneta cum nostra collata. 


'pigramma Venetum I. est nostrum I, 1. 


— 

— 

II. 


— 

II, 83. 

— 

— 

- ni. 

— 

— 

II, 1. 

— 

— 

IV. 

— 

-— 

n, 22 . 

— 

— 

v. 

— 

- — 

I, 80. 

— • 

— 

VI. 

— 

— • 

I, 31. 

— 

— 

VII. 

— 

— 

I, 27. 


— 

vra. 

— 

— 

I, 41. 

— ' 

— 

IX. 

— 

— 

II, 14. 

— 

— 

? 

— 

— 

n, 5. 

— 

— 

XI. 

— 

— 

II, 34. 

— 

* — 

XII. 

— - 

' — 

n, 23 . 

— 

— 

xra. 

— 

— 

n, 25 . 

— 

— 

XIV. 

— 

— 

n, 26 . 

— 


XV. 

— 

T- 

It, 31. 

— 

— 

XVI. 

— 

— 

I, 10. 


35 


Digitized by Google 4\vvv 386 - 


Epigramma 

Venetum 

XVIL est nostrum I, 11. 

— 

— 

XVIII. — 

— 

n, 27 . 

— 


XIX. — 

— 

II, 15. 

— 

— 

XX. — . 

— 

I, 23. 

— 

— 

XXI. — 

— 

II, 16. 


— 

XXII. — 

— 

I, 24. 

— 

— 

XXIII. — 

— 

H,28. 

— 

— 

xxnr. — 

— 

Append. 7, 

— 

— 

XXV. — 

— 

I, 21. 

— . 

— . 

XXVI. 

.- 

I, 23. 

. — 

— 

xxvn. — 

— 

1,82. 

*— 

— 

xxvm. — 

— 

I, 87. 

' — 

— - 

XXIX, ~ 


n f 92. 

•— 

. — - 

XXX. — 

— 

JJr 12. 

— 

— 

XXXI. — 

- — 

11,81. 

— 

\ 

XXXII. — 

7 ~ 

II, 86. 

’r-r 

— ' 

xxxm. — 

— 

n, 85. 

— 

— 

XXXIV. — 

. — 

Epitaphium, 


• pag. 86. 


Moogle Scriptores laudati. 


Aeliantis 

Var.Hist. XI, 12. ♦ 

. . 

pag. 264 

Aetius . 
r 

4 

— 247 

Alanus . 

• • i • « • € 


— 60 

Alcuinus 

. • 

— 334 

Aloisia Sigaea pag. 23 — 25 * * r 

• .11 

— 363 


. . 30. * „ 

• 


• 


— 362 


-T SI. / - 

a 

a 

♦ 


— 367 


— 36* 37 , 


• 

— 


845. 348 


* 68^69 • 

A 


W 


pag. 215 


— * 70. . . 

• 

• 

• 

4 * * 

<t». 87 


■*- 73 . . 


* 83 


— 74 . . 


• 

• 

• • 

107. 348 


— 81 . . 
• • 

139. 349 


— 87 . . 
• a 

pag. 139 


— 102 — 105 • 

• • 

— 218 


— 124 . . • 


— 215 


—125 . . • 

• * 

— 107 


- 143 . . 

— 107 


— 180 . . 

— 139 


— 187 . . 

— 139 

388 


Aloina Sigaea pag. 210. 11 . . . . . . pag. 236 

— 248. 49 .... i . — 216 

— 249. 50 ..... . — . 23* 

258. 54 .— 240 

— 258 ...... . — 142 

— 277 .. — 223 

— 278 ...... . 43. 107 

— 299 — 304 . '. . .' 259 — 271 
•— 304— 806 i ... *• 55. 56 

— 308 pag. 257 

— 818—816 ..... 227—29 

' — 317 ..pag. 229 

— 320 205. 225 

— 321. 22 ..... . pag. 230 

m. — 22 .■»- m 

— 23 — 25 ; .... ‘819. 20 

, — 42 ...... . pag. 297 

— 43—47-. ..... 293^95 

— 48 . . . .273.-296. 329. 338 

II. 69 i - * • • . i ’ • ~ 43. 221 

. — 73 ....... pag. 232 

— 113 — 116 . : . . . 316 — 18 

“■ 114 . ..... pag* 142 

'i • — 117. IS. V . . 362 

Analecta critica Huschkii.. — 326, 

Anthologia Graeca Bruukii -I. pag. 217 . — 222 

- • — 504 . 216. 349 

II. — 386 . pag. 327 
III. — 115 . — 300 

— 65 . — 325 

— 334 . — 329 

Anthologia Lat. Burm. sec, I. p. 620 . . — 31 

669. 70 . — 117 

II. p. 474 . . — 142 

592 . . — 198 


Digitized by Google 

( , 

589 

Antonius Ep. ad Soranum .... pag. 109. 143 


Apulejus Apolog. p. 

921. 22. Eknenh. 


. pag. 45 

Metamorph 

I. p. 103. 4. . 


. — 45 

' 

II. p. 122 . . 


. — 222 

* 

HI.-p.-188 . . 


45. 254. 266 


IX. p.^20 -. . 

• 

• 57. 234 


X. p. 249- . . 


. pag. 370 

Aristophanes Atium 

V. 1254 Burm. 


. — 217 

Concionant. 

v. 915 . . 


. — 278 

Equit. 

▼.1280 — 83 . 

% 

. — 327 


1285. 86 . 


. — 342 

Lysi stratae 

y. 60 , . . 


. — 221 


^82 . . . 


. — 810 


89 . . . 


i — 250 

% 

108 — 110 , 


. — 367 


151. 52 . 


. 250. 335 


227 . . 


. pag. 313 
. — 331 


iM5. .... 


Nubium v. 1079 .. . . 


.. -t 250 

Pacis 

. v. . 885 . . . 


• .ttt; 328 

- 

889. 90 . 


. J — r ' 217 


896 . . . 


.. 235 

Ranarum 

v. . 519 . . - 


. 1 -f-w . 250 

, 

1343 . 


. -r- 278 


1381 r- 63 . 


. 209 

Thesmophor. 

y. 545. 46. . 


. — 250 

Vesparum 

v. .499 . . . 


. — -221 


735 r— 38 , 


. — 313 


1274. . . . 


. — 328 


,1334. 35. .. 


. — 313 

... 

. 1337.. . 


. — 278 

Aristoteles Hist. anim. II. c. 17. . . 


. — 182 


IX. c. 50. . . 


. — ‘347 

Arnobius 11. c. 42. • . — 299 


Digitized by Google 
Athenaeus VIII. c. 18.. • pag. 207 

XII. c. 11.: . — 346 

80. . . . . . . , . ; — 255 

Xm. c. 42. 43. 45. .... . — 256 

44. ....... — 257 

79. 270. 71 

81. 82. . . . . . . pag. 265 

XIV. c. 13..— fl6 

Ausonius Epigr. 70, ........' — 271 

71. ...... 255. 282. 843 

119. ........ pag. 374 

120. . 279. 289. 831 

123. . . . . ... . pag. 831 

125. . ....... — 332 

126. .— 835 

127.-. . — 3S8 

128. ..— 334 

131..— 248 

Profess. Burdegal. ..... — 331 

Badius ... —' 211 , 

Baroxpus ............ — 158 

Brichius.— 157 

Bx&netus.— 211 

Brimo (Raph.) ... — 157 

Burchardus (Jo.).. . — 168 

Capitolinus (Julius) M. Ant c. 23. • . . — 161 

Pertin. c. 8. . . . — 246 

Carbo <Ludov.) ....... 176. 177. 178 

Catullus 1,1.2. . . . . . ... . pag. 104 

V, 7—11.. . — 184 

X, 12... — 291 

XV, 18. 19.— 291 

' XXVIII, 9. 10... -r 291 

XXXIII, 4. . ..— 106 

7. 8.— * 244 


Digitized by Google Catullus XXXVII, 3 — 5.pag. 49» 341 

. 7. 8 .. f . / . '» . pag. 823 

XLVII, .4. ......._. — 105 

. DVII, 1, 2. ,. ..— 260 

... 8 . ....... . — 106 

# . UX, 6 .. — 751 

I^XVIII, m.. . ' —’ 108 

I<XIX,,2. . » ....... — 63 

LXXX... ......... 70. 78. 844 

XCYII, 4, 7. 8 . ... . . . . * pag. 62 

Catulus (Qu.). ,. • . :. . • . . • • . 117 

Celsus VII. c. 25. ... — 808 

Cicero prq Coelio Jc. 13. . . . . . . . — 325 

82. .G. .... . — 824 

pro domo e, . 10 . 18. • • • • — 324 

. . . . 81. ..... , — 825 

de orajtore II. c. 257.— 292 

Coelius Rhodig. JLect. aut. XV. c. 10. . . — 240 

Columella VH, 9. ........ . . — 847 

Dio Cassius IJV. c. 19. ...... . — 225 

LXXIX. 0 . 13. . . — 160 

Diogenes Laertius III. c. 23.— 264 

VI» c.. 2 , 46* • * • * . — 311 

Erasmus , . — 304 

Eustathius . , . ..— 378 

festus i . . 285.291, 373. 

Galenus . , . . ... . . . « pag. 281 

Gregarius Napanz. ,. .. . . 3 , . . — 840 

Gyuaeologi* III, p, 394 ...... , —f 366 

. . 423 , .. t ‘> . ...» t ,359 

. . .427 , . . ... — 272 

... 428.. .. .. .. . . — 365 

perodotus . I. c.. 135. .. , 270 

. U* c. , 46., . , . , ... . . 370 

89. ,. . . . , . — 321 


Digitized by Google 
Hesychius , . . pag. 270. 271. 

279. 288. 880. 345 

Hieronymus ad Ezech. o. 25. . 

. 

• 


. pag. 50 

in Hegesippo . . 

. 

. 


. — 263 

in vita Pauli Eremitae 


. . 18. 19 

Hilarionis 
. pag. 340 

Homerus Hiad. IX. v. 498 —508 
. . 90. 91 

Horatius Odar. H, 18, 25* 
. pag. 351 

ra, 6, 25 — 32. 
. — 285 

IV, 10. . . . 
. — 242 

Epod. V, 41. . . . 
. — 353 

58. • • • 
. — 142 

VIII, 17—20. 
. 141. 288 

XI. 


, . 


. 243. 267 

^ XIV,, 9. 10. . 


• 


. pag. 266 

XV, d. . . . 
, — 142 

Sat. I, 2, 80. . •. 
. — 269 

- ' 116—119 
. — 267 

5, 68. . . 
. — 285 

n, 7, 48. . . 
. — 270 

50. 64. 
. — 221 

Epist. I, 16, 86. • . 
. — 292 

19, 28. . . 
— 351 

Joannes Sarisber.. 
. 315 

Joannes Secundus Bas. >7. • • 
. — 183 

19. . . 


> 


. — 185 

'Jovius (Paulus) . . . . * •. 

■* . — 192 

Isidorus Orig. IX. c. 2. . . . 


e 


. — 54 

* XVIII. c. n 42. . 


V i 


. — 3 60 

Justinus IX. o. 6. 


e 


. — 259 

Juvenalis H, 8—13* . . . 


• 


. — 244 

2022. . . . 
. — 253 

41. .... . 
. — 184 

47 — 49. . . . 
. — 356 

50. ..... 
. — 344 

107.. 
. — 252 


Digitized by Google 


iMM 3 q3 wJm» 


Juvenalis VI, 8. . . . 


• 

. 


. . pag. 110 

63—65. . 


. 

% 

• 

. . — 358 

' 121—23. : * 

4 

. . 160. 269 

* 128. •.. . . 4 


48. 109, 142 

192 — 94. > 
• 

. . pag. 140 

236. 37. . .' A 

* 

, . — 303 

v - . 253. •. *. • 

• 

. . — 358 

299. 300. . 
# 

. — 287 

308 —333. . 

356. 357. 370 

835— 89. . 
't 

, . pag. 359 

* •' ■ 865— 67. 
• 

. . — 339 

867 — 77. • 

. A 

. , — 340 

• 373. 74. . • 

* • 

, , — 242 

421. 22. % > 
i • 

. . 80. SIS 

460—72* , 

, . 252. 53 

VIII, 114. •. > . 

. , pag. 247 

130. . . . 

• 
152 

IX, 4* ... • 

* 

V . 307. 323 

13—15» . 


t 

• 


, / pag. 247 

26* * • v 

• 

• 

* 


. . - 57 

33 — 36* . 

‘ * 

• 

• 

' • 

. . 241. 844 

- : 34. . . . 


* 

• 

* 

. , pag. 141 

IX , 40. . . * 


• 

«l 

• 

, . 83. 254 

— 43—46. . • 

• 

i , pag. 53 

— . • 78. * . * 
*« 

. . — 159 

4 ' 92* 4 • '• 

• • 

, v — 50 

130; . , , 

• 


• ’ 

* 

. . — 58 

— X, 205. 206. ; 

• 

• 

« 

i. 

, . — 141 

‘ : • 223. . , , 

— 107 

' * - 224» , . v 

• 

• 4 -4 4 57. 81 

317» . ‘» . 

• 
. . pag. 291 

XI, 162 — 165. . 

. — 310 

' 166—163. . 

. •. — 358 

186. . . . 

. . — 307 

XV, 111. 124. . 

. . — 5£ 


Digitized by Google »94 


Juvenalis XV, ISI— $8. . . . . . 

• e 

pag. 178 

Lactantius Inst. div. VI. c. 23. . . 

» ‘ • 

— 287 

de opif. dei c. 8 . . . * 

• . 

— 336 

Lampridius Commodi c, 1. 5. .. . 

• • 

292. 320 

10 . • • ♦ 

• 

50. 292 

Helipgab. p, 5« ... 

263. 

266. 320 

. 6 . .. . . 

. . 

pag. 263 

10 « • • • 

• p 

— 264 

31« , . *. 


— 251 

Alex. Sevi c. 24. . . . 

• « 

— 161 

Leo Africanus.. 

f * 

— 364 — 360 

Lucanus Pharsal. VI ,120. » , . • 


— 125 

Lucianus in Alexandro . . • . . 

• o 

— 368 

Ampnbus • • , • - * 

f ♦ 

353. 358 

ApQphrade . . . . , 

207. 

266. 279 

Dialogis meretr. ^ . 


349. 352 

de moirte . Peregrini .* .. . 


pag. 291 

Lucretius IV, 1259— 62. . . . 


— 230 

.1263 — 72. .... 

• • 

. 84. 45 

Luxonus . ... . • 

57. 

141. 193 

Maccabaeorum liber prior I, 15. 

. . 

pag. 303 

Macchiavellus Hist. Florent, . , , 

. 

— 156 

Macrobius Saturnal. II. c. 4. . . . 

. , 

— 303 

Martialis Praefat. libri L . , , . 

. 

— 63 

1*4»? t f • * • » • 

. . 

— 156 


, . 

— 114 

50. . • . . f «. . 

. . 

— 117 

«55* f f • * • • 

. . 

— 120 

i 61. . . * f • . » , 

. 

— 155 

.78. . .... ’ ! 4 

; . 

— 344 

84. 

. 

— 301 

91.. . 

. . 

— 3$>4 

93.. . 

. 

77. 339 

95. ....... . 


78. 301 


Digitized by Google 

* 


Martialis 


395 

■I, 97. • ... • • • fi*g? 8*1 

II, b . - 192 

15. — SOO 

28. . . . . . . , 78. 286. 838 

29.pag. 246 

83. ........ • — 105 

4 ?. ....... . - SOI 

43 ..— 306 

47 . . . . ..— 290 

49 . . . . ’.. 290. 307 

50. 78. 297 

5J. , .. 106. 244 

52. ... . . . . . . pag. 298 

57 . i — 243 

61. . . . . ■ . . . • . 78. 288 

62. .pag- 243 

72.-. —287 

73. • - 78 

84 . . . — 343 

89. . .. ......... - 78 

IU, 6 . ........ • • — 120 

26« . * .. • * .... . ■ ♦' . 58. 306 

58 . J>ag. 248 

68 . . ... .42. 78 

71. ........... 70. 258 

72. . • ...... 80. 164 

73. '. ’. .. . ". . . . . 287. 301 

74. • • >. • pag- 247 

75. . 286. 296. 297. 303 

76. • • • • 65. 105 

77. „. . • 323. 330 

8 Q. . .... . . • • • pag. 287 

81. ... . . .. . • • 289. 323 

82. ........ • pag. 315 

.83. ......... - 78 


Digitized by 


Google 

Martialis III, 84. 

87. 

88 . , 

98. 

95. 

96. 

IV, 6. 

12 . 

43. 

48. 

60. 

81. 

85. 

V, 59. 

62. 

79* 

VI, «3. 

26. 

' 36. 

* * 37. 

* • 44. * 

• * • 54. ■ . 

' • * 55. * 

56. 

67. 

70. 

71. 

81. 

84. 

93. 

VII, 9. 

17. 

29. 

34. 

45. 
• 

pag. 323. 326 • 

. 78. 287 

f 


• 

. 289. 324 • 

. pag. 80 • 

. 83. 253 . 

290. 337. 342 ♦ 

. pag. 109 

f 


’. 

. — 299 

' • 


. 

. — 343 

' 9 


‘. 

. — 47 - . 

. 78. 296 
. pag. 291 

f 


t 

. — 78 
. - 147 

t . — 246 ‘ ? 

. — 44 

V . — 312 . 

. — 333 

f 


‘. 

. — 47 

• 


. 

. 240. 258 

p . pag. 300 

9 


. , 

. — 78 ■ . 

. 332. 342 
. 245. 302 •. . 

. pag. 339 . . 

. — 339 


' 9 


. — 309 


• 

• 

. — 302 • , 

. . — 302 • 

. — 247 . 

. 78. 159 • ;< 

. pag. 131 . 

. — 289 . , 

. 161.289 . i 

. pag. 70 


Digitized by Google 


Martialis VII, 54. 

61. 

66 , 

68 . 

.69. 

. 86 . 

94. 

Vili, 3. 

21 . 
56. 
73. 
IX,, 1. 
5. 
29. 
. 34. 

. 38. 

41. 
.42. 
. 48. 
. 58. 

63. 

• . 68 . 

: 70. 

Xy 17. 
. ;. 19. 

40. 

v . 60. 

65. 
68 . 
81. 
90. 
XI, 9. 
17. 
22* 
23. 


p*g. 78* 289 
. 47. 81 

. pag. 355 
. — 351 

. — 354 

. — 368 

. — 342 

. — 192 

. — 100 
. — 195 

. — 129 

. 70. 192. 

. pag. 291 
. 243. 247 

. pag. 242 
. — 105 

. — 355 

. -- 305 

. 244. 258 

. 243. 290 
. pag. 293 
. 255. 298 

. pag. 267 
. — 70 

— 94 

. 290. 297’ 


v . . pag. 68 

. . . — 247 

. * . 139* 140 

* . . pag. 220 

* . . — 250 

, * . — 184 

v * . — 358 

* . . — 107 

* . . 307. 318 


Digitized by Google 


%\\\% 


598 


Martialis XI, 26. 

30. 

Si. 

41. 

44. 

46. 

47. 

48. 

• 50. 

59. - . 
61. 

62. 

67. 

71. . - 

72. . ; 

74. 

76. •; . 
86. 

89. - 

96. . . 
99. . . 
101 . . * 
. . 105. . * 

XII, .32. . 

. .85. . . 
43. 

59. . . 
66. . 
, . .72. . 

75. 

81. . 

87. . ^ 

88. 

98. . % 


; . . * . . pttg. 838 

.— 312 

. .' . ... — 78 

.. — 297 

. . ... 47. 57. 268 

...... 269. 299 

.... 287. 296. 312 

. .... . pag. 338 

.— 299 

.— SC6 

..140. 164 

.pag. 322 

.— 302 

...... — 319 

. ..... — 217 

. 305.306 

...... pag. 161 

.. 323 . 338 

. . . . . . pag. 258 
...... pag. 301 

...... — 301 

...... — 111 

43. V- 140* 1^4. 220. 255. 

284. 809. 313. 

.pag. 251 

...... — 302 

...... 210. 378 

.pag. 341 

...... — 299 

...... — 299 

...... — 300 

..... ,iV. — 299 

...... — 340 

...... — 338 

- 269 


Digitized by Google Martialia XII, 99. . . * . 

h . 243. 312 

XIV, 74. „ .... 
. pag. 303 

195, ... . . 

• . — 187 

203. . . , . 

• . — ' 44 

Mela II. c. 7. 

• 

• 


. — 850 

Michaelides (Io. Dav.) ... 


f 


. — 272 

Monumens de ta vie privee des 

douze 

Ce- 

sarS) Tabula I. . . . 
. — 261 

IV. . . 
. — 318 

VI. * . 


• 


. — 261 

VII. * . 


* 


. — 230 

XII. . . 


• 


. — 318 

XV. . . 


a 


. — 225 

xvm. . 


a 


. — 2S6 

XX. . . 


a 


. — 261 

XXI. 

% 

• 


. 304. 377 

XXII. ' . 
> pag. 324 

XXVI. . 
. — 164 

XXVlI. . 225. 266. 374 

XXXIV. . . 

. pag. 262 

XXXVI. . . 

. — 378 

• * XXXVIII. • 

. 262.266 

XL, . . 

• 

a 


. 227. 374 

XLIV. . 

• 

a 

. 

. pag. 313 

XLVI. . 

• 

a 


. — 226 

Monutnens da culta secret des 

damis 

Ko- 

maints, T-ab. III. . . 

a . — 872 

IV. . . 

• . — 318 

V. . . 

% 

a 


. — 318 

xni. . 

• 

• 


. — 226 

XVI... . 
. — 818 

XXIV. . 
. — 227 

' XXV. . 
. — 224 

xxvn. . 
. — 257 

XXVIII. 
. — 234 


Digitized by 


Google 

.400 


NepoJ (Cornei.) AlciJ*. c. 2. . 

. 

9 • 

. 

pag. @64 

Nonius Marcellus .... 165. 

266. 

277. 

279. 286 

Ovidius HeroitJ. V , 109. 

. pag. 148 

VIII, 25. 26. 

. — 98 

XV, 15—20. 
— 350 

23. 24. 

% — 99 

89. 40. 
— 179 

47. 48* 
— 140 

201. 
—. 350 

Amort. I, 1, 28. 
— 176 

6, 24* 
— 147 

8, 43* •. 
99. 131 

84* 
pag. 159 

10, 62. 
— 188 

. 15, 5. 6 
— 98 

7. 8 
— 122 

30. 
— 185 

34. 
— 117 

11, 1, 35. 86. 

s — 176 

4, 22. ' * 

• — 87 . 

, 32* 

• — 40 

5, 51. 52. 
— 176 

' 57. 58. 
86. 181 

16, 45. . . 
pag. 148 

19» 18. * . 
— 176 

IU> 2, 60. . . 
~ 117 

. 3i 15. . .. 
— 180 ; 

5, 1. •. • 
— 142 ! 

, 6,59. 60. * ’ 

• — 177 

. . 7, ' 8. 

• - 138 

9—12* 

• 63. 140 

17. . . 

¥ pag. 180 

53—26. 

• 143. 1 65 

35. . * 

• pag. 141 

73-74. 
- 314 


Digitized by Google 


1 WWk 4oi 
' l 

Ovidius Amor» III, 9, 62. . . . . 


pag. 129 

m 

14, 22« •*••• 


— 87 

14 $ 

23. . ... 


— 86 

93 

25 . . . . . 


— 165 

550 

* 26« . • • • * 


— 159 

99 

15, 7. 8. . . . 


186. 187 

1/9 

de arte amandi I, 310. 


pag. 148 

140 

435 . 36 . 


— 205 

350 

II, 457—60. 


— 181 

175 

627. 28. 


— 49 

[47 

680. . . 


— 208 

131 

683. 84. 


— 267 

159 

ni, 331 . . . 


— 351 

138 • 

766. . . 


— 299 

98 

771—73. 


— 214 

121 

774. . . 


— 232 

185 

775. 76. 


— 227 

117 

777. 78. 


43. 220 

116 

779. 80. ' 


pag. 220 

87 

781. 82. 


— 21? 

40 

785. 86. 


— 232 

175 

787. 88. 


— 219 

.131 

795. 96. 


— 141 

143 

Remed. amoris 356. 


— 155 

116 

511. . . 


— 72 

117 

Metamorph. III, 308—312. 


— 330 

180 ; 

686. 


— 102 

1« 

• x •' IV, 492. . 

VI, 658. 59. . 


— 119 

117 


— 188 

138 

VII, 32. 33. . . 


— 177 

5.1« 

IX, 63 — 65. . 


182. 183 


Trist. I, 1, 33. . . . 


pag. 114 

u 

40. 


— 119 

Ig. 141 

II, * 353. 54. . . 


— 113 

% 

363 . 

26 


— 351 


Digitized by Google ***** ^02 x U%M 


Oridiu Trirt. IV, 2, 51. . . . 


pag, 115 

' 10, 128. 29. . . 


— 71 

V, 10, 37. . . . 


— 102 

14, 8. 4. . . 


— 10O 

Panificas Mas. Eleg. I. . 


— 274 

n. 


— 274 

IV. . , . . 


— 274 

X. . . . . 


— 50 

XI. 

50. 108. 181- 

. xn. 


pag. 806 

XIII. .... 


— 159 

XIV. .... 


— 275 

XV. .... 


— 275 

XX. ... . 


— 276 

Panormita ( AmL) Ep* ad Carabium 


— 186 

ad Cremonam 


— 186 

ad Lamolam 


145. 173 

ad Poggium . 

. . 

pag. 113 

ad Barthol. Pontificem — 173 

ad Xanthium 

. 

— 186 

Paulas Epist. I. ad Ctftr. 7> 18. . . 


— 808 

Pechinoliua ......... 


— 60 

Persius I, 87. . . ...... 


— 254 

II, 83.* . . . 


— 339 

IV, 13... . . 


— 337 

37—41. . . . . . . 


245. 248 

Petronias VII. . ....... 


160. 269 

xxnr. ....... 


253. 254 

lxviii. ....... 

k 

pag. 290 

XCIL .. 


— 50 

CXXXI. ....... 


— 141 

CXXXVIII. ....... 


— 236 

CXL. ........ 


223. 319 

Phaedra* IV, 14. . 


pag. 861 

Piilostratua Hptoic. VIII, 1. . . . 


, — 368 


Digitized by Google 


1 %vm> 4..0S -■%***% 
Plato . ...... ... . pag. 961 

Plautas Amphitr. I, 1, 192. • • . — 288 

Cistell. IV, 1, 5. . . . — 266 

. . P6FS« II | 2) 45« • • • 


• 

— 853 

. i 4| 28* • • • 


* 

— 183 

PoenuL 1,2, 54. ■ . . . — 269 

V, 1, 13 — 16. . 


• 

— 18S 

8 , 20. 21. . 


% 

— 269 

Pseudol. III, 2« 75. . . . 


• 

254 266 

IV, 7, 85. . j. pag. 267 

V, 1, 13—16. . 


• 

— 183 

Plinius Hist. hat. VIII. c. 51. . • 


0 

— 347 

X. c. 12. . . ; 


• 

— 303 

83. » • — 142 

xn. c. 12. . . 


• 

831. 832 

' , xrv. c. 20. . . . pag. 247 

XXIX. c. 1. . . 


# 

— 251 

4* • • 


• 

— 367 

XXXVI. c. 5. . . 


• 

— 321 

Plutarchus de selertia animal. • • 


• 

— 371 

da brutis ratione utentibus 

a 

— 369 

de malignitate Herodoti 

0 

• 

— 270 

da Stoicorum repugnantiis 


% 

— 3U 

in Vita Caesaris . . . 


• 

— 288 

Poggius . . — 161 

Pollux .. . 


# 

- si f 

Pontaaus ( Jo f Jqy.) Amor . I. — 180 

IV. . . — 181 

vrii. . — 182 

IX. . . — 181 

XVI. . — 185 

xxvra. 


• 

— 183 

L. . . — 185 

Ll . . - #2 

LII. . . 


a 

— 182 


Digitized by Google 

Pria. II. ........ 
pag. 46. 26 % 

III. 
, . 

pqg. 208 

V. 

— 79 

XI. . .. . 


— 79 

XH. .. .» 

■ 

— 277 

xvm. ...... „ . 

— 44 

' - XXIV. i 


— 116 

XXV. , . . . . 
# 

51. 226 

XXVI. ... . . . . 

xxvn. ... . -. . . • 


44. 139 
pag. 288 

xxx •. ■, . . . . . 

— 298 

XXXI.. 

— 292 

xxxiii.. 

— 131 

XXXIV. .. 

— 107 

XL. .... . . . , 
■. 

— 116 

XLvm. -. . . ... 

116. 311 

Lix. .. . . 

pag. 292 

LXIII. 

—> 207 

LXVI. 

— 81 

LXVII. . ,. . . . . 

— 333 

LXIX. . • . . . . . 

— 141 

LXX. .. . ... . . • 


— 267 

XXXV . 
lk 

197. 287 

JLiXXVII . 

105 

LXXVIIL ..... 

— 324 

LXXX. . . . , . 

— 314 

• LXXXI. . . •■. . . . 

— 141 

Propertius I, 17, 11. . . . 
. # 

— 98 

^0 , % 48. . * . .. 
.. 

— 188 

n, 6, 27. . . ♦ . 

• 

— 209 

IV, 7, 15. . . . • 

. • 

— 142 

Quintilianus Inst. urat. l 9 1. • 

. 

— 334 

* ♦ • 6. 


'V “ 

■ * 

■ %- 

—245 

V, 9. , 


— 24? 

vni, 6 . # 

% 

— 283 

X, 1* 

— 283 

Ramuslus Arimin. IV. ... 

— 305 

VI. . . . . 


— 305 

XXXI. . . • 


— 47 

Russatius ( Jo. Jac,) ... . • 


— 237 

Sanctorum vitae ..... 


# 

. 


46. 184. 

Scaliger (Jul. Caes.) . . . . 

309. 310 

Seneca de benef. II, 21. . . . 

. 

pag. 300 


Digitized by Google 

\ 4o5 


Seneca de benef. IV, 30, 

31. 

ContrQY. secunda 
Epi$t. 6Q. . . , 

87. . .. 

95. . • . 

114. .. . . 
de ira II., §1.. 

; Nat. <juaest, I, 16. 

Spartianus Adr. c,. 2. . . 

, . -4. . . 

14. . 

18. . 

Strabo . . , ... . .. 
Suetgnius JuL Caes, g. 22 . 

■ 45 . 

, 49. r 

51. 52, 

- Qct&y. Apg, c. 68. 

*, ... 69. 

' Tiber. c. 42. 

43. 


270. 


44. 

45. 

72, 

Calig. c. 25. 36. 

Neron. c. 29. 

Galbae c. 22. : . 

Othon. c. 12. 

Domitiani c. 22, . 
de ili. grammat. c. 23. 

Suidas .... 207. 209, 250, 
Tacitus Annal. VI, 1. . . 

XV, 37. . . 
Tertullianus adv. Mare. . . 

de pallio . . 

de resurrectione 
de spectaculis 

Theopompus. 

Tibullus I, 4, 56. Bruhh, (62. H.) 

‘ 59, 60, (65. 66. H.) 

9, 26. (8,26. H.) . 

' 10, 63. 64. (9, 63. 64. H. 


pag, 301 

— 323 
r — 353 

— 315 
328 

— 355 
-r 245 

• — 368 

— 375 

— 262 

— 252 

— 263 

-r 161 

348. 370 
pag. 286 

— 246 

— 260 
260. 61 249. 

261 

*. 

109, 

284 

, 

P a g. 

162 

. 

208. 

373 

261, 

288. 

296 

• 

286. 

324 

« 

Pag. 

367 

• * 


284 


«■—r 

262 

. 

— 

244 


244. 

252 

• 

Pag. 

251 


— 

342 

278, 

308, 

367 


Pag. 

373 


162. 

261 


P a g- 

337 


249. 

362 


Pag. 

362 360 


— 

278 


— 

117 


— 

122 


— 

87 


— 

165 


Digitized by Google Tibullus L 

10. 75. 76. 

(9, 75. 

76. H.) 

pag. 

105 


11, 1. 2. 

(10, 1. 

2. H.) 


177 

n, 

4, 7* . 


— 

134 


5, 92. . *— 

165 

hi. 

1, 20. . — 

174 


2, 1 — 4. — 

177 


6, 41. . —, 

129 

IV, 

2, 5« 6. — 

180 


15, 4. . 

, , , , 


_ 

96 

ad 

Priapum 21 - 

— 23. . 


■ — 

si 


30. 

31. . 


—- 

106 


41. __ 

141 

Valerius Max. VIII, 11. 


« 1 . • 

— 

321 


IX, 12. 

... 


— M 

265 

Venettu* 

• t t 

• * * 

! 846. 

370» 

371 

Virgilius Bucol. III, 8, pag. 

372 

Georg, III, 6. 
47 


IV, 521. 

22. ! 


— 

271 

Aen. IV, 554. — 

175 

Vossius (Gerard.) de hiat. Lat. 


— 

170 


RUDOLPHOPOLI, 

PRODIIT EX TVPOGRAPBEO FRO EBELIA NO. 


Digitized by Google Corrigenda et Addenda. 


Pag. 4; lin. 18. Locus Juvenalis exstat Sat. VII. 
er. 63.. 

— 12. 1. 8 . ab inferiore margine cum debebat 

literis obliquis exoudi. 

— 40. 1. 6. a. i. mi pro Ovid. Amor . 17, 4. 

lege Ovid . Amor. 77, 4 , 32. 

— 44. 1. 10. a. i. m. pro Przap. XXVIt. scribe 

Priap. XXVI. et mox linea 7. 
pro XIX. lege XVIIL 

— 51. 1. 4. a. 1 . m. pici illud Scioppianum, 

licet durissimum, minime de¬ 
bebat solicitari: voluit enim 
Scioppius exprimere nomina¬ 
tivum absolutum Plauti in Au- 
lui. IV, 8,1. 

- •“ 65. 1. 7» a. I. m. Parisiensis editor dedit: 

Si tibi jucunda est , Quinti> 
non potes arrigere. Delevi Quin¬ 
ti, metro jubente et correctore 
doctissimo admonente. 

— 80. L 5. pro diu enim desuevit lege diu 

est enim quod desuevit . 

ibid. 1. 4. a. i. m. pro papyracei corrige 
chartacei . 

— 97. 1. 5. a. i. m. post cirographis adde sive 

cyrographis. 

— 98. 1. 8. a. i. m. lege Propert. 7, 17, 11. 

— 101. L 8. pro Et stomachus lege Est sfo- 

machus . 

— 111. 1. 13. a. i. m. pro amicum lege ami¬ 

cam. 

— 117. 1. 11. pro Tiiu/Z. 7, 4, 54. scribe TidnZ/. 

I, 4, 56. 

— 137> 1. 11. a. i. m. pro minate lege nii nate. 

— 185. L 2. a. i. m. lege Owd. Amor. 7, 15, 

80. 


'Digitized by VjOOQIC 189. lin. 9. lege junctim perpauca. 

213. 1. 9. a» i. tn. pro aut stantis cum ad- 
versa , aut stantis cum aversa 
scribe aut stantis vel ingenicu¬ 
lantis cum adversa , aut stantis 
vel ingeniculantis cum aversa . 

215* 1 . 3* a. i. m. post sublatis adde jacen¬ 
tem. T r . 

236. I. 11. a. i. m. pro JLncolpi lege Encolpii. 

— 1. 9. lege Petronius . c. 138. 

— 1. 5. pro septimo scribe sexto. 

272. 1. 13. pro tomo I/. lege tomO IU. 

297* 1* 11* 12. pro Nec Glycerae maritus , si 
quidem illi erat> metuere debe¬ 
bat emenda Nec Glycerae ma¬ 
rito , si quidem illi maritus * 
metuendum erat. 

355. 1. 5* pro VII 9 67. lege FU, 66. 

371. 1* 2. a* i. m. Pro qfiav 9 quod 
legitur in Plutarcho Franco- 
furtensi anno 1620 edito, scri¬ 
bendum esse monuit nap rpilv 
doctissimus corrector. Sit fe¬ 
lix, et sint candida fata viri! 


Digitized by Google 


Digitized by Google 
Digitized by 


G 
xx x ; :